Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenie Nr 107/2008 Burmistrza Kępic z dn. 14.10.2008r. w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach autobusu marki IRISBUS C50 IVECO DAILY


ZARZĄDZENIE Nr 107 /2008

Burmistrza Kępic

z dnia 14 października 2008 roku

w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Kępicach autobusu marki IRISBUS C50 IVECO DAILY

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U.z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz 717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218) zarządzam, co następuje:

§ l

Przekazuje się do korzystania, na zasadach określonych w porozumieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach autobus marki IRISBUS C50 IVECO DAILY o czasowym numerze rejestracyjnym GSL 70 SF Nr nadwozia: ZCFC50A2075685895 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 107/2008

Burmistrza Kępic

z dnia 14.10.2008 r.

POROZUMIENIE

Zawarte dnia 14 października 2008 roku pomiędzy:

Gminą Kępice,77-230 Kępice ul. Niepodległości 6, reprezentowaną przez Marka Piotra Mazura - Burmistrza Kępic, zwaną dalej Przekazującym

a

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach, 77-230 Kępice ul. Niepodległości 6 ,reprezentowanym przez Stanisława Gajka - Dyrektora, zwanym dalej Przyjmującym

w sprawie przekazania samochodu marki IRISBUS C50 IVECO DAILY.

I. Postanowienia ogólne.

Burmistrz Kępic postanawia przekazać w nieodpłatne użytkowanie w/w samochód Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach.

II. Tryb postępowania.

  1. Burmistrz Kępic zobowiązuje użytkownika do świadczenia usług na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z Regulaminem Przewozu Osób Niepełnosprawnych - stanowiący odrębne zarządzenie.

  2. Zezwala się na świadczenie usług pozostałym podmiotom na podstawie cen umownych.

  3. Zobowiązuje się użytkownika do:

  1. Ubezpieczenia pojazdu (OC, AC i NW) i pokrywania wszystkich kosztów związanych z ubezpieczeniem oraz kosztów eksploatacyjnych.

  2. Umieszczenia w widocznym miejscu informacji o dofinansowaniu ze środków PEFRON na pojeździe.

  3. Przesyłania do Urzędu Miejskiego w Kępicach kwartalnych sprawozdań dotyczących realizacji programu w terminie do 5-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, wg obowiązującego wzoru.

Przekazujący: Przyjmujący:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Sieradzki 16-10-2008 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Kropidłowska 16-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 16-10-2008 11:00