Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenie Burmistrza Kępic Nr 92/2008 z dnia 4 września 2008 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej VI i VII Konkurs oraz powołujące Zespół Zadaniowy oceniający usługi o wartości nieprzekraczającej 2.000 Euro w ramach PPWOW i zatwierdzające Procedurę Organizującą Usługi o wartości nieprzekraczającej 2000 EURO w ramach PPWOW w Gminie Kępice


Zarządzenie Burmistrza Kępic

Nr 92 / 2008

z dnia 4 września 2008 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej VI i VII Konkurs oraz powołujące Zespół Zadaniowy oceniający usługi o wartości nieprzekraczającej 2.000 Euro w ramach PPWOW i zatwierdzające Procedurę Organizującą Usługi o wartości nieprzekraczającej 2000 EURO w ramach PPWOW w Gminie Kępice

W związku z przystąpieniem do wykonywania Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, w oparciu o Porozumienie zawarte między Gminą Kępice a Zarządem Województwa Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2007r, działając na podstawie art. 7 ust.1, art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz zatwierdzonego „Podręcznika Operacyjnego Realizacji Programu Integracji Społecznej” zarządzam co następuje.

§1

Powołuję Komisję Oceniającą do oceny składanych ofert w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej w następującym składzie:

 1. Alicja Strasburg - Przewodniczący Komisji

 2. Beata Kropidłowska - Sekretarz Komisji

 3. Jacek Plutowski - Członek Komisji

 4. Jerzy Łuczak - Członek Komisji

 5. Konrad Spychalski - Członek Komisji

§2.

Upoważniam Komisję Oceniającą do przeprowadzenia oceny zgłoszonych ofert, w tym w szczególności do:

 • sprawdzenia kompletności oferty

 • oceny ofert z użyciem ustalonych kryteriów technicznych zawartych w zaproszeniu do składania ofert,

 • ustaleniu rankingu kwalifikujących się ofert i dokonania wyboru oferty (ofert) najkorzystniejszej,

 • przygotowaniu raportu z oceny ofert zawierającego wskazania najkorzystniejszej oferty (ofert), oraz do uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej oferty (ofert),

 • przeprowadzeniu negocjacji celem ustalenia ostatecznego kształtu umowy (jeżeli zachodzi taka potrzeba).

§3

W celu zapewnienia niezbędnej obiektywności oceny złożonych ofert ustalam następujące formularze i dokumenty regulujące prace Komisji Oceniającej, a mianowicie:

 1. Kryteria oceny technicznej zawarte w Zaproszeniu do składania ofert - pkt.6 (załącznik nr 1),

 2. Kryteria oceny ofert (merytoryczne) zawarte w Zaproszeniu do składania ofert - pkt.7 (załącznik nr 2),

 3. Raport z Oceny Ofert (załącznik nr 3),

 4. Oświadczenie o bezstronności członka Komisji Oceniającej (załącznik nr 4).

 5. Regulamin Komisji Konkursowej (załącznik nr 5).

§4.

Powołuję Zespół Zadaniowy oceniający usługi o wartości nieprzekraczającej 2.000 Euro w ramach PPWOW w składzie :

 1. Anna Sieprawska - przewodniczący zespołu

 1. Beata Kropidłowska - członek zespołu

§5.

Zatwierdzam Procedurę Organizującą Usługi o wartości nieprzekraczającej 2000EURO w ramach PPWOW w Gminie Kępice ( załącznik nr 6)

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Sieradzki 30-12-2008 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Grabowska 30-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Sieradzki 30-12-2008 08:36