Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 140/2009 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na 2009 rok. 2010-01-11 13:20
dokument Zarządzenie Nr 139/09 Burmistrza Kępic z dnia 31.12. 2009 r. w sprawie przekazania środków trwałych w administrowanie dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2010-01-06 10:01
dokument Zarządzenie Nr 138/2009 Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2010-01-07 12:31
dokument Zarządzenie Burmistrza Kępic Nr 136 / 2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej ? usługi dla rodzin 2009-12-31 11:36
dokument Zarządzenie Nr 133/2009 Burmistrza Kępic z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-12-22 15:16
dokument Zarządzenie Nr 132/2009 Burmistrza Kępic z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na 2009 rok. 2009-12-28 13:16
dokument Zarządzenie Nr 131/2009 Burmistrza Kępic z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej 2009-12-10 13:23
dokument Zarządzenie Nr 129/09 Burmistrza Kępic z dnia 07.12. 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-12-08 14:17
dokument ZARZĄDZENIE nr 125/2009 Burmistrza Kępic z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2009 r. dniem wolnym od pracy 2009-12-08 14:42
dokument Zarządzenie nr 124/2009 Burmistrza Kępic z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Mł. Referenta ds. informacji i obsługi interesantów 2009-12-08 14:46
dokument Zarządzenie Nr 123/2009 Burmistrza Kępic z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-12-08 14:56
dokument Zarządzenie Nr 121/2009 Burmistrza Kępic z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-11-30 09:44
dokument Zarządzenie nr 118/2009 Burmistrza Kępic z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok 2009-11-23 12:51
dokument Zarządzenie nr 117/2009 Burmistrza Kępic z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kępicach wyposażenia zakupionego do świetlicy w Pustowie. 2009-11-25 09:04
dokument Zarządzenie NR 116/ 09 Burmistrza Kępic z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej. 2009-11-18 14:13
dokument Zarządzenie nr 115/2009 Burmistrza Kępic z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Kępic nr 135/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania planu działania w ramach Programu Integracji Społecznej. 2009-11-18 13:56
dokument Zarządzenie Nr 113/2009 Burmistrza Kępic z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2010. 2009-11-16 14:16
dokument Zarządzenie Nr 112/09 Burmistrza Kępic z dnia 04.11. 2009 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-11-04 11:07
dokument Zarządzenie Nr 111/09 Burmistrza Kępic z dnia 04.11. 2009 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-11-04 10:50
dokument Zarządzenie Nr 110/09 Burmistrza Kępic z dnia 04.11. 2009 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-11-04 10:51
dokument Zarządzenie Nr 109/09 Burmistrza Kępic z dnia 03 listopada 2009 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Kępic 2009-11-04 10:48
dokument Zarządzenie Nr 108/2009 Burmistrza Kępic z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-11-04 08:21
dokument Zarządzenie Nr 107/2009 Burmistrza Kępic z dnia 21 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-10-27 10:04
dokument Zarządzenie NR 106/ 09 Burmistrza Kępic z dnia 21 października 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej- garażu 2009-10-21 12:35
dokument Zarządzenie NR 105/ 09 Burmistrza Kępic z dnia 21 października 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej i ogłoszenia wykazu 2009-10-21 12:32
dokument Zarządzenie NR 104/ 09 Burmistrza Kępic z dnia 21 października 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu 2009-10-21 12:41
dokument Zarządzenie NR 103/ 09 Burmistrza Kępic z dnia 21 października 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych boksami garażowymi 2009-10-21 12:41
dokument Zarządzenie Nr 102/2009 Burmistrza Kępic z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-10-21 11:05
dokument Zarządzenie Nr 101/2009 Burmistrza Kępic z dnia 09 pażdziernika 2009r. w sprawie zasad rachunkowości regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim przy realizacji Projektu pt. Liczę , mówię , surfuję w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2009-10-26 11:52
dokument Zarządzanie nr 100/2009 Burmistrza Kępic z dnia 06 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników na terenie Gminy Kępice 2009-10-08 12:15
dokument Zarządzenie Nr 99/2009 Burmistrza Kępic z dnia 6 pażdziernika 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-10-08 08:52
dokument Zarządzenie Nr 98/09 Burmistrza Kępic z dnia 06.10. 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-10-06 10:40
dokument Zarządzenie Nr 97/2009 Burmistrza Kępic z dnia 2 października 2009r. w sprawie zasad rachunkowości regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim przy realizacji Projektu pt. "Wyrosną z nich tacy, którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2009-11-03 12:29
dokument Zarządzenie Nr 96/2009 Burmistrza Kępic z dnia 02.10. 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-10-02 10:40
dokument Zarządzenie Nr 93/2009 Burmistrza Kępic z dnia 21 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach 2009-09-22 13:00
dokument Zarządzenie Nr 92/2009 Burmistrza Kępic z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na 2009 rok. 2009-10-02 10:36
dokument Zarządzenie Nr 92/2009 Burmistrza Kępic z dnia 18 września 2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach 2009-09-22 12:58
dokument Zarządzenie Nr 91/2009 Burmistrza Kępic z dnia 15 września 2009 w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach 2009-09-16 11:13
dokument Zarządzenie Nr 90/2009 Burmistrza Kępic z dnia 11 września 2009r. w sprawie zasad rachunkowości regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim oraz system zarządzania projektem realizowanym w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, zadania pn."Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowościach Kępice, Korzybie, Barwino, Barcino, Bronowo,Obłęże, Ciecholub, Warcino, Osowo, Podgóry, Mzdowo, Pustowo, Płocko, Przytocko". 2009-10-01 11:05
dokument Zarządzenie Nr 89/2009 Burmistrza Kępic z dnia 11 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-09-14 10:54
dokument Zarządzenie Nr 88/2009 Burmistrza Kępic z dnia 09 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu i przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2009-09-11 11:04
dokument Zarządzenie Nr 87/2009 Burmistrza Kępic z dnia 08.09 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu do Zarządzenia nr 37/2009 z dnia 14.05.2009 r. 2009-09-09 09:17
dokument Zarządzenie Nr 84/2009 Burmistrza Kępic z dnia 3 września 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-09-03 14:40
dokument Zarządzenie Nr 83/2009 Burmistrza Kępic z dnia 27.08.2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli księgozbioru w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kępice. 2009-09-07 09:03
dokument Zarządznie Nr 82/2009 Burmistrza Kępic z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-08-31 11:10
dokument Zarządzenie Nr 81/2009 Burmistrza Kępic z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim Kępice. 2009-09-22 09:55
dokument Zarządzenie Nr 80/2009 Burmistrz Kępic z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji działalności kontrolnej w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2009-08-31 11:42
dokument Zarządzenie Nr 78/2009 Burmistrza Kępic z dnia 12 sierpnia 2009 roku W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-08-13 13:57
dokument Zarządzenie Nr 77/2009 Burmistrza Kępic z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie Informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku. 2009-09-01 10:56
dokument Zarządzenie Nr 74/2009 Burmistrza Kępic z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-08-11 10:45
dokument Zarządzenie nr 70/2009 z dnia 22.07.2009r. Burmistrza Kępic w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia w dniu 23 lipca 2009 r. egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2009-07-24 09:11
dokument Zarządzenie Nr 69/2009 Burmistrza Kępic z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie zasad rachunkowości regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim przy realizacji Projektu pt. "Dobry Przedszkolak- lepszy uczeń" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2009-11-03 12:28
dokument Zarządzenie Nr 68/2009 Burmistrza Kępic z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie zasad rachunkowości regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim przy realizacji Projektu pt. ?Wykluczeniu mówię nie ? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2009-11-03 12:27
dokument Zarządzenie Nr 66/2009 Burmistrza Kępic z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia komunalnego Gminy Kępice nieruchomości zabudowanej położonej w Biesowicach 2009-07-17 11:41
dokument Zarządzenie Nr 65/2009 Burmistrza Kępic z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na 2009 rok. 2009-07-21 09:09
dokument Zarządzenie Nr 63/2009 Burmistrza Kępic z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie powołania zespołu roboczego ds. monitorowania "Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Kępice na lata 2007-2015" 2009-07-13 13:11
dokument Zarządzenie Nr 62/2009 Burmistrza Kępic z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie powołania zespołu roboczego ds. monitorowania "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kępice na lata 2007-2013" 2009-07-13 13:08
dokument Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Kępic z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Alinie Weiwer - Dyrektorowi Zespołu Szkół w Biesowicach do podejmowania w imieniu Gminy Kępice wszelkich czynności prawnych związanych z realizacją projektu p.n. Liczę, mówię, surfuję złożonego w ramach konkursu nr 01/POKL/9.1.2/2009, Priorytetu IX, Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013" 2009-07-13 13:04
dokument Zarządzenie Nr 59/2009 Burmistrza Kępic z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie powołania zespołu roboczego ds. monitorowania "Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kępice do roku 2015" 2009-07-09 09:23
dokument Zarządzenie Nr 58/2009 Burmistrza Kępic z dnia 09 lipca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu 2009-07-09 08:20
dokument Zarządzenie Nr 57/2009 Burmistrza Kępic z dnia 06 lipca 2009 r. w sprawie podnoszenia flagi gminnej na terenie Gminy Kępice 2009-07-07 14:46
dokument Zarządzenie Nr 56/2009 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-07-03 08:56
dokument Zarządzenie nr 55/2009 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników podległych jednostek organizacyjnych 2009-07-07 14:49
dokument Zarządzenie Nr 54/2009 Burmistrza Kępic z dnia 30.06. 2009 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-06-30 14:38
dokument Zarządzenie nr 53/2009 Burmistrza Kępic z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach 2009-07-06 14:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2009 Burmistrza Kępic z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kępicach oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze jednostek organizacyjnych gminy i zakładów budżetowych 2009-08-27 08:09
dokument Zarządzenie Burmistrza Kępic Nr 48/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej XII Konkurs- usługi dla dzieci i młodzieży 2009-06-25 08:31
dokument Zarządzenie Nr 47/2009 Burmistrza Kępice - Szefa Obrony Cywilnej Kępic z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie: przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w 2009 roku 2009-06-25 07:59
dokument Zarządzenie Nr 45/2009 Burmistrza Kępic z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Kępickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kępicach 2009-06-17 10:31
dokument Zarządzenie Nr 44/2009 Burmistrza Kępic z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-06-01 08:33
dokument Zarządzenie Nr 40/2009 Burmistrza Kępic z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej 2009-05-22 14:56
dokument Zarządzenie Nr 38/2009 Burmistrza Kępic z dnia 15 maja 2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kępice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 2009-05-18 08:56
dokument Zarządzenie Nr 37/2009 Burmistrza Kępic z dnia 14.05.2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z ogłoszonym konkursem pn. "Maskotka Gminy Kępice" 2009-05-15 07:55
dokument Zarządzenie Nr 36/2009 Burmistrza Kępic z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie udostępnienia rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Kępicach do gromadzenia pomocy finansowej na rzecz pogorzelców w Biesowicach . 2009-06-09 07:59
dokument Zarządzenie Nr 35/2009 Burmistrza Kępic z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na 2009 rok. 2009-05-06 09:19
dokument Zarządzenie Nr 34/2009 z dnia 28.04.2009r. Burmistrza Kępic w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia w dniu 04 maja 2009 r. egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2009-04-29 10:40
dokument Zarządzenie Nr 33/2009 Burmistrza Kępic z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej- garażu 2009-06-24 09:58
dokument Zarządzenie NR 32/2009 Burmistrza Kępic z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej i ogłoszenia wykazu 2009-06-26 08:33
dokument Zarządzenie NR 31/2009 Burmistrza Kępic z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu 2009-04-22 11:59
dokument Zarządzenie Burmistrza Kępic Nr 30/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej X Konkurs- usługi dla rodzin 2009-06-09 08:08
dokument Zarządzenie nr 29/2009 Burmistrza Kępic z dnia 2009-04-15 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2009-04-29 10:23
dokument Zarządzenie Nr 28/2009 Burmistrza Kępic z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-04-15 11:52
dokument Zarządzenie Nr 26/2009 Burmistrza Kępic z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-04-10 11:46
dokument Zarządzenie Nr 25/2009 Burmistrza Kępic z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych i ogłoszenia wykazu 2009-03-27 11:29
dokument Zarządzenie Nr 24/2009 Burmistrza Kępic z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej i ogłoszenia wykazu 2009-03-27 11:28
dokument Zarządzenie Nr 23/2009 Burmistrza Kępic z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych 2009-06-26 08:10
dokument Zarządzenie Nr 22/2009 Burmistrza Kępic z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków zagospodarowania 2009-03-27 11:28
dokument Zarządzenie Nr 21/2009 Burmistrza Kępic z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej 2009-03-27 11:28
dokument Zarządzenie Nr 20/2009 Burmistrza Kępic z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie powołania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej. 2009-03-27 11:28
dokument Zarządzanie Nr 19/2009 Burmistrza Kępic z dnia 17.03. 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-03-27 11:27
dokument Zarządzenie Nr 18/2009 Szefa obryony Cywilnej Gminy - Burmistrza Kępic z dnia 04 marca 2009 roku w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań obrony cywilnej, ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego w 2009 roku 2009-05-13 12:38
dokument Zarządzenie Nr 17/2009 Burmistrza Kępic z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej 2009-03-27 11:29
dokument Zarządzenie Nr 16/2009 Burmistrza Kępic z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. 2009-03-27 10:43
dokument Zarządzenie Nr 15/2009 Burmistrza Kępic z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na 2009 rok. 2009-03-02 09:56
dokument Zarządzenie NR 13 /2009 Burmistrza Kępic z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie "Regulaminu finansowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Gminie Kępice na rok 2009" 2009-02-25 08:56
dokument Zarządzenie Nr 12/2009 Burmistrza Kępice z dnia 17 lutego 2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2009-02-18 13:17
dokument Zarządzenie Nr 11/2009 Burmistrza Kępic z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2009 rok. 2009-02-18 10:51
dokument Zarządzenie Nr 10/2009 Burmistrza Kępic z dnia 05 lutego 2009 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-02-10 09:26
dokument Zarządzenie Nr 9/2009 Burmistrza Kępic z dnia 05 lutego 2009 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2009-08-11 09:03
dokument Zarządzenie Nr 8/2009 Burmistrza Kępic z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji powypadkowej 2009-03-27 11:29
dokument Zarządzenie Nr 7/2009 Burmistrza Kępic z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie powołania pełnomocnika burmistrza do spraw realizowania gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień. 2009-02-25 09:21
dokument Zarządzenie Nr 6/2009 Burmistrza Kępic z dnia 30.01.2009r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Kępicach Nr 50/2001 z dnia 25 września 2001r. dotyczącej powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2009-02-25 09:13
dokument Zarządzenie Nr 5/2009 Burmistrza Kępic z dnia 22 styczeń 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej IX Konkurs 2009-02-03 09:09
dokument Zarządzenie Nr 4/2009 Burmistrza Kępic z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2009 2009-01-21 08:52
dokument Zarządznie Nr 3/2009 Burmistrza Kępic z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2009-01-07 12:57
dokument Zarządzenie Nr 2/2009 Burmistrza Kępic z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Kępice na rok 2009 2009-01-07 09:03
dokument Zarządzenie Nr 1/2009 Burmistrza Kępic z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej 2009-01-05 15:08