Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL (istniejąca wieża) - kod stacji 3961/3336 GWSL "Ciecholub", na działce Nr 19/5 położonej w obrębie Ciecholub gm. Kępice. 2009-01-06 14:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL (istniejąca wieża) - kod stacji 5304/3320 GWSL "Korzybie", na działce Nr 41/4 położonej w obrębie Korzybie gm. Kępice. 2009-01-06 14:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wodociągu zasilającego ul. Kępka w m. Kępice, gm. Kępice na działkach Nr 283,284,285,287/4, 500, położonych w obrębie Kępice gm. Kępice. 2009-01-02 14:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 31784 Barcino na istniejącej wieży firmy Polkomtel , na działce Nr 318 położonej w obrębie Barcino gm. Kępice. 2009-01-02 14:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL(istniejąca wieża) - kod stacji 5304/3320 GWSL "Korzybie" , na działce Nr 41/4 położonej w obrąbie Korzybie gm. Kępice. 2009-01-02 14:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL(istniejąca wieża) - kod stacji 3961/3336 GWSL "Ciecholub" , na działce Nrl9/5 położonej w obrębie Ciecholub gm. Kępice. 2009-01-02 14:34
dokument Obieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 31784 Barcino na istniejącej wieży firmy Polkomtel na działce Nr 318 położonej w obrębie Barcino gm. Kępice. 2009-01-02 14:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa energetycznej linii kablowej 0,4kV na działkach Nr 1/11 i 173 , położonych w m. Warcino gm. Kępice, 2009-01-02 14:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa drogi gminnej na działkach Nr 106,177/2,123,135,136,144,116/3.138,11/9,148 i 36/2, położonych w m. Biesowice gm. Kępice, 2009-01-02 14:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa drogi gminnej na działkach Nr 106,177/2,123,135,136,144,116/3.138,11/9,148 i 36/2 , położonych w m. Biesowice gm. Kępice 2009-01-02 14:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej BTS 31785 zlokalizowanej na istniejącej wieży kratowej , na działce Nr 77/5 położonej w m. Pustowo gm. Kępice. 2009-01-02 14:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 0,4kV na działce Nr1/11 i 173 położonych w m. Warcino, gm. Kępice. 2009-01-02 14:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji transformatorowej wraz z powiązaniami 15 i 0,4kV , demontaż istniejącej stacji wieżowej oraz wymiana istniejącego słupa linii napowietrznej 0,4kV na działkach Nr 77/4,77/5 i 77/6 położonych w m. Pustowo gm. Kępice. 2009-01-02 14:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej BTS 31785 zlokalizowanej na istniejącej wieży kratowej na działce Nr 77/5 położonej w m. Pustowo gm. Kępice. 2009-01-02 14:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 402,403/2,368/3,373/5,368/1 i 378 położonych w m. Kępice. 2009-01-02 14:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji transformatorowej wraz z powiązaniami 15 i 0,4kV , demontaż istniejącej stacji wieżowej oraz wymiana istniejącego słupa linii napowietrznej 0,4kV na działkach Nr 77/4,77/5 i 77/6 położonych w m. Pustowo gm. Kępice. 2009-01-02 14:30
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania na wniosek Gminy Kępice w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-01-02 14:29
dokument Obiweszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 0,4k V w m. Kępice, działki nr 402,403/2,388/3,373/5,368/1 i 378 2009-01-02 14:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu decyzji Nr 1/2008 z dnia 09.04.2008r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego –przebudowa energetycznej linii napowietrznej 0,4kV w m. Warcino gm. Kępice , działki nr:1/11,1/12,1/13,1/14,173,9/5,1/15,27,4/7,4/8,4/3,4/4,4/1,4/5,102/2,102/5, 5/1,38,103,9/8,104/1,9/9,9/10,104/2,9/20,9/21,9/22,9/14,5/7,5/3,5/5,5/6, 117,118,112,108,109/9,109/7,111,115,113,116/2,119,120,121/15,121/16, 121/14,121/19. 2009-01-02 14:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Rozbudowa i przebudowa budynku „Dom Strażaka „ w Korzybiu gm. Kępice, działka Nr 285/1. 2009-01-02 14:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; przebudowa energetycznej linii napowietrznej 0,4kV w m. Warcino gm. Kępice, działki nr: 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 173,9/5, 1/15, 27,4/7,4/8,4/3,4/4,4/1,4/5,102/2,102/5, 5/1,38,103,9/8,104/1,9/9,9/10,104/2,9/20,9/21,9/22,9/14,5/7,5/3,5/5,5/6, 117,118,112,108,109/9,109/7,111,115,113,116/2,119,120,121/15,121/16, 121/14,121/19. 2009-01-02 14:27