Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu na cele obiektu sportowo - rekreacyjnego na działce Nr 143/2, położonej w Obłężu, gm. Kępice, 2009-09-16 12:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu na cele obiektu sportowo - rekreacyjnego na działkach Nr 9/3 i 9/4, położonych w Płocku, gm. Kępice, 2009-09-16 12:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Kępice w obrębie Obłęże, Korzybie 2009-09-11 09:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Kępice w obrębie Korzybie, Barcino 2009-09-11 09:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu na cele obiektu sportowo-rekreacyjnego w m. Płocko, gm. Kępice na działce Nr9/3 i 9/4, położonej w obrębie Płocko gm. Kępice, 2009-09-09 08:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu na cele obiektu sportowo-rekreacyjnego w. m. Obłęie, gm. Kępice na działce Nr 134/2, położonej w obrębie Obłężę gm, Kępice, 2009-08-21 14:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej wraz z przyłączami dla m. Pustowo - Płocko - Przytocko i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Pustowo - Płocko, na działce Nr77/5,104 połoionej w m. Pustowo gm. Kępice. 2009-07-13 10:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 - kod stacji SLU0601B , na działce Nr275/ll położonej w Kępicach przy ul. Sikorskiego gm. Kępice. 2009-07-13 10:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej wraz z przyłączami dla m. Pustowo - Płocko - Przytocko i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Pustowo - Płocko, na działce Nr 77/5 położonej w m. Pustowo gm. Kępice. 2009-06-23 13:47
dokument Obieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego aglomeracji Kępice, na terenie nieruchomości położonych w miejscowości Barcino - Barwino - Osieki - Korzybie - Obłęże (gm. Kępice) na działkach o numerze ewidencyjnym: 2009-06-23 13:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 - kod stacji SLU0601B, na działce Nr275/ll położonej w Kępicach przy ul. Sikorskiego gm. Kępice. 2009-06-22 10:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - BUDOWA DROGI KLASYL W MIEJSCOWOŚCI KĘPICE WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM na działkach Nr 220, 79/1, położonych w obrębie Kępice gm. Kępice. 2009-06-08 11:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL (istniejąca wieża) - kod stacji 1092/3263 GWSL "KĘPICE", na działce Nr 41/32 położonej w obrębie Kępice gm. Kępice. 2009-05-12 09:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w tym budowę placu zabaw , na działce Nr 120 położonej w obrębie Obłęie, gm.Kępice. 2009-06-02 08:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w tym budowę placu , na działce Nr72/3 położonej w obrąbie Osowo, gm. Kępice. 2009-06-09 08:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w tym budowę placu , na działce Nrl98 położonej w obrębie Barwino, gm.Kępice. 2009-05-06 11:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w tym budowę placu , na działce Nrl35/5 położonej w obrębie Mzdowo, gm.Kępice. 2009-06-02 08:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w tym budowę placu , na działce Nr214/3 położonej w obrębie Podgóry, gm.Kępice. 2009-05-06 11:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w tym budowę placu , na działce Nr48/3 położonej w obrębie Barcino, gm.Kępice. 2009-05-06 11:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w tym budowę placu , na działce Nrl9/6 położonej w obrębie Ciecholub, gm.Kępice. 2009-05-06 11:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w tym budowę placu, na działce Nr4/1 położonej w obrębie Pustowo, gm. Kępice. 2009-05-06 11:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w tym budowę placu, na działce Nr24 położonej w obrębie Płocko, gm. Kępice. 2009-05-06 11:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -uzbrojenie dla działek budowlanych przy ul. Dworcowej i Długiej w zakresie rozbudowy kanalizacji wodociągowej i sanitarnej oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej i sieci oświetleniowej m. Korzybie, gm. Kępice na działkach nr 216,219,220/1,283/8. 2009-04-24 11:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL(istniejąca wieża) - kod stacji 1092/3263 GWSL "KĘPICE" , na działce Nr 41/32 położonej w obrąbie Kępice gm Kępice. 2009-05-05 13:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kepic -o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE W TYM BUDOWĘ PLACU ZABAW Z ZAPLECZEM SOCJALNYM - TOALETĄ, na działce Nr 191/3 i 191/4 położone w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2009-04-22 12:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa drogi klasy L wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Kępice na działkach Nr 220,79/1,199/1,200/1,201/1,202/12 , położonych w obrębie Kępice gm. Kępice, 2009-04-22 12:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - uzbrojenie dla działek budowlanych przy ul. Dworcowej i Długiej w zakresie rozbudowy kanalizacji wodociągowej i sanitarnej oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej i sieci oświetleniowej m. Korzybie , gm Kępice na działkach nr 216,219,220/1,283/8. 2009-04-09 10:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe - budowa placu zabaw w m. Pustowo , gm Kępice na działce nr 4/1. 2009-04-22 13:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe- budowa placu zabaw w m. Podgóry , gm. Kępice na działce nr 214/3. 2009-04-07 11:15
dokument Obwieszczenia Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe- budowa placu zabaw w m. Płocko , gm Kępice na działce nr 24. 2009-04-07 11:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe- budowa placu zabaw w m. Obłęże , gm. Kępice na działce nr 120. 2009-04-07 13:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe- budowa placu zabaw w m. Osowo , gm. Kępice na działce nr 72/3. 2009-04-07 11:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe- budowa placu zabaw w m. Mzdowo , gm. Kępice na działce nr 135/5. 2009-04-07 11:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe- budowa placu zabaw w m. Ciecholub, gm. Kępice na działce nr 19/6. 2009-04-07 11:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe- budowa placu zabaw w m. Barcino , gm. Kępice na działce nr 48/3. 2009-04-07 11:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe- budowa placu zabaw w m. Barwino, gm. Kępice na działce nr 198. 2009-04-08 10:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "budowa placu zabaw z zapleczem socjalnym (toaleta) w m. Kępice , gm. Kępice na działkach nr191/3 i 191/4 ". 2009-04-07 10:54