Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kępice według stanu na 30 września 2008 roku


I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Kępice

według stanu na 30 września 2008 roku

Stan mienia komunalnego przedłożony został wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2008.

Aktualny stan mienia komunalnego na dzień 30.09.2008 r. przedstawia załącznik nr 1, który zawiera sposób zagospodarowania mienia gminy.Wynika z niego, że mienie komunalne znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy, w trwałym zarządzie zakładów budżetowych , w użyczeniu, w dzierżawie , użytkowaniu wieczystym oraz w administrowaniu.

Ponadto gmina posiada udziały :

  1. w spółce z o.o. Kępickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Kępice

w wysokości 2.340.000 zł.

2) w Międzykomunalnej Spółce Akcyjne „MUNICIPIUM” w wysokości 1.000 zł.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji przedstawia załącznik nr 2

W załączniku tym przedstawiona została sprzedaż lokali mieszkalnych, lokali użytkowych

oraz działek niezabudowanych w poszczególnych miesiącach oraz uzyskane dochody ze sprzedaży. Dochody z mienia komunalnego planowane w roku 2008 stanowią kwotę

412.712 zł. i ujęte są w budżecie gminy w dziale 700 rozdziale 70005.Planowane dochody ze sprzedaży stanowią kwotę 227.712 zł. Faktyczne wykonanie dochodów ze sprzedaży roku 2008 będzie wyższe od planu na co wskazuje wykonanie za 10 miesięcy , w kwocie 281.189 zł. W załączniku Nr 2 do niniejszej informacji wykazano dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 331.986,70 zł. ujmując w tej kwocie sprzedaż od miesiąca październik 2007 r do września 2008r. a plan budżetu obejmuje rok 2008.

Wydatki planowane w budżecie do wykonania w roku 2008 na utrzymanie mienia komunalnego ujęto w działach ,jak niżej:

-dział 600 - drogi publiczne gminne - 1.025.180 zł.

-dział 700 - dotacja przedmiotowa na dofinansowanie

utrzymania budynków ZGKiM - 58.060 zł.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 178.693 zł.

-dział 900 - dotacja przedmiotowa na utrzymanie czystości

ulic ZGKiM - 26.794 zł.

- oświetlenie w mieście i gminie - 250.000 zł.

.

Razem: 1.538.727 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2009 zakłada się :

1) Dochody z mienia komunalnego w kwocie 464.000 zł.

w tym: dochody ze sprzedaży 260.000 zł.

Są to planowane dochody ze sprzedaży, trwałego zarządu, z dzierżawy i użytkowania

wieczystego , ujęte w dziale 700 rozdziale 70005

2) Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego ujęto w następujących działach:

-dział 010 - infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - 722.000 zł.

-dział 600 - drogi publiczne gminne - 5.000.187 zł.

-dział 700 - dotacja przedmiotowa na dofinansowanie

utrzymanie budynków ZGKiM - 86.400 zł.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 126.000 zł.

-dział 900 - dotacja przedmiotowa na utrzymanie czystości

ulic ZGKiM - 27.865 zł.

- oświetlenie w mieście i gminie - 275.000 zł.

Razem: 6.237.452 zł.

Wysypisko w Obłężu przekazane zostało w administrowanie do zakładu budżetowego i utrzymuje się w ramach własnych przychodów-gmina nie ponosi z tego tytułu wydatków.

W roku 2008 w ramach planowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.155.373 zł. planuje się wykonać do końca roku zadania w zakresie:

  1. budowy dróg publicznych gminnych

  1. budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych

  1. budowy kanalizacji i sieci wodociągowej

  1. budownictwa mieszkaniowego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2009 wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 5.984.816 zł.

Są to zadania w zakresie:

  1. kanalizacji i sieci wodociągowej

  1. budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych

  1. budowy dróg publicznych gminnych

  1. budowy obiektu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowe

5) budowy obiektów kultury

Potrzeby w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy są duże. Zakres ich wykonania zależy od możliwości finansowych gminy. Realizacja zadań w dużym stopniu uzależniona jest od pozyskania środków z zewnątrz w formie dotacji czy korzystnych kredytów. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2009 zaplanowano przychody

z tytułu kredytów w kwocie 5.661.409 zł. , w tym kredyt 3.761.409 zł. na pokrycie wydatków planowanych z dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Pozyskanie środków i uruchomienie kredytu umożliwi realizacją planowanych zadań inwestycyjnych i przyczyni się do powiększenie majątku gminy.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Sieradzki 22-05-2009 08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Sieradzki 22-05-2009 08:42