Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kępice według stanu na 30 września 2009 roku

                                                                                                      I N F O R M A C J A

                                                                                         o stanie mienia komunalnego Gminy Kępice

                                                                                       według  stanu  na 30 września 2009 roku

 

Stan mienia komunalnego   przedłożony został wraz z projektem  uchwały budżetowej na rok 2009.

Aktualny stan mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. przedstawia załącznik nr 1, który zawiera sposób zagospodarowania mienia gminy. Wynika z niego, że mienie komunalne znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy, w trwałym zarządzie zakładów budżetowych , w użyczeniu, w dzierżawie , użytkowaniu wieczystym  oraz w administrowaniu. 

 

Ponadto gmina posiada udziały :

1)       w spółce z o.o. Kępickiego  Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Kępice

                                                                                                                           w   wysokości  2.340.000 zł.

 

2) w Międzykomunalnej Spółce Akcyjne  „MUNICIPIUM”     w  wysokości      1.000 zł.

 

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji przedstawia załącznik nr 2

W załączniku tym przedstawiona została sprzedaż lokali mieszkalnych, lokali użytkowych

oraz działek niezabudowanych  w poszczególnych miesiącach oraz uzyskane dochody ze sprzedaży. Dochody z mienia komunalnego  planowane  w  roku 2009  stanowią kwotę

564.000 zł. i ujęte są w budżecie gminy w dziale 700 rozdziale 70005. Planowane dochody ze sprzedaży stanowią kwotę 260.000 zł. Faktyczne wykonanie dochodów ze sprzedaży   za 10 miesięcy  roku  wynosi 194.016 zł.  W załączniku Nr 2 do niniejszej informacji wykazano dochody ze sprzedaży nieruchomości od  30.09.2008 r do 30.09.2009 r , które wynoszą 250.514 zł.

 

 Wydatki  planowane w budżecie  do wykonania w roku 2009 na utrzymanie mienia komunalnego ujęto w działach ,jak niżej:

 

-dział  400         -  wytwarzanie  i zaopatrywanie w energię

                             elektryczną,  gaz  i wodę-  dotacja na wydatki

                              inwestycyjne  ZEC                                            -       66.740 zł

 

-dział  600         -  drogi publiczne gminne                                      -         1.547.557 zł.

 

-dział 700           - dotacja przedmiotowa  na dofinansowanie

                             utrzymania  budynków  ZGKiM                      -            86.400 zł.

 

                          - gospodarka gruntami i nieruchomościami           -          554.700 zł.

 

-dział 900          - dotacja przedmiotowa na utrzymanie czystości

                            ulic  ZGKiM                                                         -      42.865 zł.

 

                          -dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGKiM -           25.000 zł

 

                           - oświetlenie w mieście i gminie                           -       305.000 zł        

.

                                                        Razem:                                2.628.262 zł.

 

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2010 zakłada się :

 

 

1) Dochody z mienia komunalnego                      w kwocie               451.000 zł.

         w tym: dochody ze sprzedaży    230.000 zł.

 

Są to  planowane dochody ze sprzedaży, trwałego zarządu, z dzierżawy i użytkowania

wieczystego , ujęte w dziale 700 rozdziale 70005

 

 

2) Wydatki na utrzymanie  mienia komunalnego  ujęto w następujących  działach:

 

-dział  010       -  infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi          -      3.652.601 zł.

 

-dział  600          -  drogi publiczne gminne                                      -   5.181.967 zł.

 

 

-dział 700           - dotacja przedmiotowa  na dofinansowanie

                              utrzymanie  budynków  ZGKiM                       -     173.000 zł.

 

                          - gospodarka gruntami i nieruchomościami           -    167.000 zł.

 

-dział 900          - dotacja przedmiotowa na utrzymanie czystości

                            ulic  ZGKiM                                                         - 45.000 zł.

 

                           - oświetlenie w mieście i gminie                           -   300.000 zł.

 

 

                                                        Razem:                            9.519.568  zł.

 

Wysypisko w Obłężu  przekazane zostało  w administrowanie do zakładu budżetowego i utrzymuje się w ramach własnych przychodów-gmina nie ponosi z tego tytułu wydatków.

 

W roku  2009 w ramach planowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie  2.110.964 zł. planuje się wykonać do końca roku zadania w zakresie:

 

1)       budowy dróg publicznych gminnych

 

2)       zagospodarowania terenów na cele  rekreacyjno-sportowe

 

3)       budowy kanalizacji  i sieci wodociągowej

 

4)       budowy oświetlenia w gminie

 

5)  ochrony zabytków

 

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2010 wydatki inwestycyjne planuje się  na kwotę  9.072.146 zł.

 

 

 

 

Są to zadania w zakresie:

 

1)       kanalizacji i sieci wodociągowej

 

2)       budowy dróg publicznych gminnych

 

4)       budowy obiektu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowe

 

      5)  ochrony zabytków

 

Potrzeby w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na terenie  gminy są duże. Zakres ich wykonania zależy od możliwości finansowych gminy. Planowana realizacja zadań w roku 2010 możliwa jest dzięki pozyskaniu środków na dofinansowanie  budowy drogi i kanalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Realizacja tych zadań wymaga zaciągnięcia przez gminę kredytu zarówno na wkład własny jak i na środki dofinansowania.  W projekcie uchwały budżetowej na  rok 2010 zaplanowano przychody z tytułu  kredytów  w kwocie  8.200.000  zł. , w tym  kredyt 1.200.000  zł. na pokrycie wydatków planowanych z dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Pozyskanie środków i uruchomienie kredytu umożliwi realizacją planowanych zadań inwestycyjnych  i przyczyni się do powiększenie majątku gminy.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Szul-Młoczyńska 28-12-2009 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janina Kończak 28-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Szul-Młoczyńska 28-12-2009 13:21