Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2011. 2011-01-03 12:12
dokument Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kępicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2011-01-03 12:21
dokument Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmian do uchwaly nr XXVIII/184/2008 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 2011-01-03 12:25
dokument Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2011-01-03 12:33
dokument Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Słupkiego na realizację projektu " Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego". 2011-01-03 12:38
dokument Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu Słupskiego na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub-Osowo. 2011-01-03 12:40
dokument Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Bytów na realizację zadania publicznego pn."Wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi w latach 2009-2015. 2011-01-03 12:43
dokument Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy kępice na rok 2010. 2011-01-03 12:55
dokument Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie nadania tytułu "Honorowy Ambasador Gminy Kępice". 2011-02-09 10:18
dokument Uchwała nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 2010-12-16 08:52
dokument Uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 2010-12-16 08:54
dokument Uchwała nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic. 2010-12-16 08:49
dokument Uchwała nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej. 2010-12-16 08:56
dokument Uchwała nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach. 2010-12-08 10:42
dokument Uchwała nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach. 2010-12-08 10:34
dokument Uchwała nr LV/395/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłat za składowanie i utylizację odpadów na wysypisku komunalnym w Obłężu w roku 2011. 2010-11-04 10:28
dokument Uchwała nr LV/394/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za odbiór ścieków na terenie gminy Kępice przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2010-11-04 10:22
dokument Uchwała nr LV/393/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzenie wody opadowej i roztopowej dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2010-11-04 10:18
dokument Uchwała nr LV/392/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za dostarczoną wodę na terenie miasta przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2010-11-04 10:15
dokument Uchwała nr LV/391/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za wodę dla miejscowości Przytocko, Przyjezierze, Osieki i Kotłowo, Korzybie i Barwino dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2010-11-04 10:13
dokument Uchwała nr LV/390/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody przez Zakład Usług Wodnych sp. z o.o w Słupsku. 2010-11-03 14:57
dokument Uchwała nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczenie wody dla Zakładu Usług Wodnych sp. z o.o. w Słupsku. 2010-11-03 14:54
dokument Uchwała nr LV/388/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. 2010-11-03 14:51
dokument Uchwała nr LV/387/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr LI/354/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r w sprawie pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 2010-11-04 08:25
dokument Uchwała nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2010 r. 2010-11-23 12:59
dokument Uchwała nr LV/385/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określania ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2011. 2010-11-04 08:20
dokument Uchwała nr LV/384/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2011. 2010-11-04 08:16
dokument Uchwała nr LV/383/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2011. 2010-11-03 14:16
dokument Uchwała nr LV/382/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie okreslania rocznych stawek podatku od środków transportu na roku 2011. 2010-11-04 08:12
dokument Uchwała nr LV/381/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2011. 2010-11-04 08:04
dokument Uchwała nr LIV/380/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany w uchwale nr XXXIII/231/2009 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - przebudowa drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub - Osowo 2010-10-05 14:42
dokument Uchwała nr LIV/379/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany w uchwale nr XXXIII/224/2009 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Podgóry, Brzezinka na lata 2009-2013. 2010-10-05 14:28
dokument Uchwała nr LIV/378/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany w uchwale nr XXXIII/231/2009 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Płocko, Polichno na lata 2009-2013. 2010-10-05 14:22
dokument Uchwała nr LIV/377/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/270/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dn.10.09.2009 r. dotyczącej zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Zakład Energetyki Cieplnej. 2010-10-05 14:16
dokument Uchwała nr LIV/376/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 r. 2010-10-04 10:54
dokument Uchwała nr LIV/375/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Bogatynia 2010-10-04 10:42
dokument Uchwała nr LIV/374/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Słupskiego. 2010-10-04 10:39
dokument Uchwała nr LIII/373/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXXXIII/301/2009 a dnia 19 listopada 2009 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypownia w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dziecka z terenu Gminy Trzebielino uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im.ppor.Tadeusza Bielaka w Kępicach. 2010-08-17 15:10
dokument Uchwała nr LIII/372/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXXXIII/302/2009 z dnia 19 listopada 2009 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypownia w kosztach kształcenia uczniów z terenu Powiatu Poznań uczącego się w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubbz w Przytocku. 2010-08-17 15:06
dokument Uchwała nr LIII/371/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXXXIII/300/2009 a dnia 19 listopada 2009 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypownia w kosztach kształcenia uczniów z terenu Gminy Malechowo uczących się w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubbz w Przytocku. 2010-08-17 15:01
dokument Uchwała nr LIII/370/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie : ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych,określania zasad i trybu udzielenia i rozliczania tych dotacji. 2010-08-17 14:44
dokument Uchwała nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach. 2010-12-08 10:35
dokument Uchwała nr LIII/369/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2010-08-18 10:39
dokument Uchwała nr LIII/368/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2010. 2010-08-17 14:39
dokument Uchwała nr LIII/367/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie przystapienia Gminy Kępice do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pt. " Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Kępicach. 2010-08-17 14:35
dokument Uchwała nr LIII/366/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarciua umowy dzierżawy naieruchomości gruntowej położonej w obrębie Barcino. 2010-08-17 14:28
dokument Uchwała nr LIII/365/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku wprowadzająca zmianę uchwały nr L/345/2010 z dnia 29.04.2010 w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. 2010-08-17 14:24
dokument Uchwała nr LIII/364/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,odraczania i rozkładanie na raty należności pieniężnych Gminy Kępice oraz jej jednostek organizacyjnych,mających charakter cywilnoprawny oraz wskazywania organów do tego uprawnionych. 2010-08-17 14:20
dokument Uchwała nr LIII/363/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/207/2009 z dnia 26.02.2009 w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach. 2010-08-17 14:13
dokument Uchwała nr LIII/362/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Gąbin. 2010-08-17 14:08
dokument Uchwała nr LIII/361/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztosrysach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedkszola na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk 2010-08-17 14:06
dokument Uchwała nr LIII/360/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie zawarcia umowy dotyczącej realizacji projektu pod tytułem "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powaitu słupskiego". 2010-08-17 13:58
dokument Uchwała nr LII/359/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2010 2010-07-05 12:08
dokument Uchwała nr LII/358/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/235/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Korzybie na lata 2009-2017. 2010-07-09 14:49
dokument Uchwała nr LI/357/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30.03.2010 na działalność Burmistrza Kępic. 2010-07-01 08:45
dokument Uchwała nr LI/356/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3/22 w Płocku 2010-07-01 08:37
dokument Uchwała nr LI/355/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Kępice do kategorii gróg gminnych. 2010-07-01 08:49
dokument Uchwała nr LI/354/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 2010-06-28 15:08
dokument Uchwała nr LI/353/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego. 2010-06-28 15:06
dokument Uchwała nr LI/352/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2010. 2010-06-28 15:05
dokument Uchwała nr L/351/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do projektu pod nazwą "Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat". 2010-05-06 13:59
dokument Uchwała nr L/350/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kępice, a: Gminą Główczyce, Gminą Słupsk, Gminą Dębnica Kaszubska, Parafią Rzymsko- Katolicką p.w Matki Bożej Różańcowej w Kępicach, Parafią Rzymsko- Katolicką p.w.Św. Jana Chrzciciela w Dębnicy Kaszubskiej, Parafią Rzymsko- Katolicką p.w.NMP Królowej Polski w Budowie, Parafią Rzymsko- Katolicką p.w. Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Stowięcinie, Parafią Rzymsko- Katolicką p.w. Przemienienia Pańskiego we wrześciu, Parafią Rzymsko - Katolicką p.w. Niepokalanego poczęcia NMP w Bruskowie Wielkim. 2010-05-06 13:55
dokument Uchwała nr L/349/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do Lokalnej organizacji Turystycznej Ziemi Słupskiej. 2010-05-06 13:46
dokument Uchwała nr L/348/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic okręgów wyborczych utworzonych uchwałą nr XLVII/259/2002 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze. 2010-05-06 13:44
dokument Uchwała nr L/347/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania utworzonych uchwałą nr XLVII/258/2002 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału miasta i gminy Kępice na obwody głosowania. 2010-05-06 13:40
dokument Uchwała nr L/346/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2010. 2010-05-06 13:36
dokument Uchwała nr L/345/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do Zakładu Usług Wodnych Sp.z o.o. 2010-05-06 13:34
dokument Uchwała nr L/344/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kępice oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazywania organów do tego uprawnionych. 2010-05-06 13:32
dokument Uchwała nr L/343/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. 2010-05-06 13:23
dokument Uchwała nr L/342/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze. 2010-05-06 13:19
dokument Uchwała nr L/341/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu jednostek kultury za rok 2009. 2010-05-06 13:14
dokument Uchwała nr L/340/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic za rok 2009. 2010-05-06 13:13
dokument Uchwała Nr XLIX/339/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 15.04.2010 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19.03.2010 na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach 2010-04-22 10:12
dokument Uchwała nr XLVIII/338/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25.03.2010 w sprawie planu pracy komisji Rady Miesjkiej w Kępicach na rok 2010. 2010-03-30 13:38
dokument Uchwała Nr XLVIII/337/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" umowy prawidłowego i terminowego wydatkowania środków finansowych. 2010-03-30 11:39
dokument Uchwała Nr XLVIII/336/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" umowy prawidłowego i terminowego wydatkowania środków finansowych. 2010-03-30 11:37
dokument Uchwała nr XLVIII/335/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25.03.2010 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXXIII/304/2009 z dnia 19.11.2009 w sprawie zawarcia porozumienia w kosztach kształcenia ucznia z terenu Gminy Strumień uczącego się w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Przytocku 2010-03-30 13:27
dokument Uchwała nr XLVIII/334/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25.03.2010 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXXIII/305/2009 z dnia 19.11.2009 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia ucznia z terenu Gminy Boguszów- Gorce uczącego się w Szkole Podstawowej im. ppr. Tadeusza Bielaka w Kępicach 2010-03-30 13:20
dokument Uchwała nr XLVIII/333/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25.03.2010 zmieniająca uchwałę nr XV/86/2007 z dnia 30.10.2007 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłata lokalnych, określenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za czynności inkasa. 2010-03-30 13:09
dokument Uchwała nr XLVIII/332/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25.03.2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 ". 2010-03-30 13:56
dokument Uchwała Nr XLVIII/331/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2010. 2010-03-30 11:32
dokument Uchwała NR XLVIII/330/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25.03.2010 r. w sprawie zawarcia porozumień do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk. 2010-03-30 12:53
dokument UCHWAŁA NR XLVII/329/2010 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 11 lutego 2010 w sprawie konkursu " PIĘKNA WIEŚ " w roku 2010 2010-02-18 13:27
dokument UCHWAŁA NR XLVII/328/2010 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 11 lutego 2010 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2010. 2010-02-18 13:04
dokument UCHWAŁA Nr XLVII/327/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 lutego 2010 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach, prowadzonych przez Gminę. 2010-02-18 13:00
dokument Uchwała Nr XLVII/326/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2010. 2010-02-17 10:49
dokument Uchwała Nr XLVII/325/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 lutego 2010 roku. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011roku. 2010-02-17 10:38
dokument UCHWAŁA XLVII/ 324 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Kępice, a : Powiatem Słupskim, Gminą Główczyce, Gminą Słupsk, Gminą Dębnica Kaszubska, Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach, Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Jana Chrzciciela w Dębnicy Kaszubskiej, Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. M. B. Królowej Polski w Budowie, Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Stowięcinie, Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Przemienienia Pańskiego we Wrześciu, Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Swołowie 2010-02-18 12:42