Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVI/128/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie realizacji projektu pn."Otwarci" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2012-01-04 08:58
dokument Uchwała Nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 2012-01-04 08:55
dokument Uchwała Nr XVI/126/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2012 2012-01-04 14:23
dokument Uchwała Nr XVI/125/2011 Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2012-2043 2012-01-04 14:35
dokument Uchwała Nr XVI/124/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian do uchwały nr XIV/105/2011 z dnia 24.11.2011 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Kępicach 2012-01-04 08:51
dokument Uchwała Nr XVI/123/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Bytów na realizację zadania publicznego pn."Wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi w latach 2009-2015 2012-01-04 08:46
dokument Uchwała Nr XVI/122/2011 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Anny w Barcinie nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz udzielenia bonfikaty. 2012-01-04 08:42
dokument Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie zmian do uchwały nr XXVIII/184/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 2012-01-04 08:39
dokument Uchwała Nr XVI/120/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach na 2012 rok 2012-01-04 08:35
dokument Uchwała Nr XVI/117/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie aktu założycielskiego Zespołu w skład którego wchodzą: Przedszkole Samorządowe i Szkoła Podstawowa im.ppr Tadeusza Bielaka w Kępicach 2012-01-04 08:28
dokument Uchwała Nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk. 2011-12-08 09:21
dokument Uchwała Nr XV/115/2011 Rady Miejskiej w Kepicach w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie gminy Kępice przez Zakład Usług Wodnych spółka z o.o. w Słupsku 2011-12-07 14:59
dokument Uchwała Nr XV/114/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 02 grudnia 2011 roku w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 wody dostarczanej przez Zakład Energetyki Cieplnej 2011-12-07 14:55
dokument Uchwała Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 02 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie miasta i gminy przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach 2011-12-07 14:52
dokument Uchwała Nr XV/112/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za odbiór ścieków na terenie miasta i gminy Kępice przez Zaklad Energetyki Cieplnej w Kepicach 2011-12-07 14:53
dokument Uchwała Nr XIV/111/2011r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2011r w sprawie zmian do uchwały nr XIII/95/2011 z dnia 27 pażdziernika 2011 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2012 2011-11-30 14:24
dokument Uchwała Nr XIV/110/2011r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2011r w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2012 2011-11-30 14:21
dokument Uchwała Nr XIV /109/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie realizacji projektu pn. AKTYWNE KĘPICE dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . 2011-11-30 14:18
dokument Uchwała Nr XIV/108/2011 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2011 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 2011-11-30 14:03
dokument Uchwała Nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków Gminy Kępice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a , prowadzonej jako zadanie własne Gminy Miejskiej Słupsk i wynikający z przejęcia obowiązków udział Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania 2011-11-30 14:00
dokument Uchwała Nr XIV/106/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2011 r w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 2011-11-30 13:46
dokument Uchwała Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Kępicach 2011-11-30 13:33
dokument Uchwała Nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011 2011-11-30 13:17
dokument Uchwała Nr XIV/103/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2043 2011-11-30 12:55
dokument Uchwała Nr XIII/102/2011 Rady Miejskiej wKępicach z dnia 27 października 2011r wsprawie sprzeciwu likwidacji w Kępicach Posterunku Energetycznego. 2011-11-03 13:28
dokument Uchwała Nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011r w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Kępice do kategorii dróg gminnych. 2011-11-03 13:26
dokument Uchwała Nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011r w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców wsi Barwino z dnia 14.08.2011 dotyczącego wyboru sołtysa w sołectwie Barwino. 2011-11-03 13:24
dokument Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłat za składowanie i utylizację odpadów na wysypisku komunalnym w Obłężu w roku 2012 2011-11-03 13:30
dokument Uchwała Nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011r w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Kępicach. 2011-11-03 13:20
dokument Uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 27 października 2011r w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2012 2011-11-02 14:05
dokument Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011r w sprawie określenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2012 2011-11-02 14:03
dokument Uchwała Nr XIII/95/2011r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 paxdziernika 2011r w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2012 2011-11-02 14:00
dokument Uchwała Nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2012 2011-11-02 13:56
dokument Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011 r w sprawie likwidacji zakładów budżetowych tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach oraz Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnościa. 2011-11-03 13:18
dokument Uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie działania Gminy Słupsk. 2011-11-03 12:02
dokument Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Kepicech z dnia 27 pażdziernika 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011 2011-11-02 13:53
dokument Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy kępice na lata 2011-2043 2011-11-02 13:42
dokument Uchwała nr XII/89/2011 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2011 roku w sprawie ustalenia komisji do rozpatrzenia pisma mieszkańców Barwina z dnia 14.08.2011 dot. wyborów na sołtysa 2011-10-03 10:47
dokument Uchwała Nr Xi/88/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 2011-10-03 10:46
dokument Uchwała Nr XII/87/2011 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 27 wreześnia 2011 roku w sprawie zattwierdzenia Programu Rewitalizacji Miejscowości Podgóry, Brzezinka na lata 2011-2017 2011-10-03 10:42
dokument Uchwała Nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Rewitalizacji Miejscowości Płocko, Polichno na lata 2011-2017 2011-10-03 10:29
dokument Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Rewitalizacji Miejscowości Obłęże, Osieki na lata 2011-2017 2011-10-03 10:15
dokument Uchwała Nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie realizacji projektu pn. ABECADŁO dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2011-10-03 10:05
dokument Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 września 2011 w sprawie uchylenia uchwały nr XI/75/2011 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o dodatki mieszkaniowe 2011-10-03 09:49
dokument Uchwała Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września 2011 w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku 2011-10-03 09:46
dokument Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Miejskiej W Kępicach z dnia 27 września 2011 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Przytocku 2011-10-03 09:44
dokument Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września 2011 zmieniająca uchwałę nr XV/86/2007 z dnia 30.10.2007 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa. 2011-10-03 09:38
dokument Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 września 2011 w sprawie powołania komisji Rady Miejskiej. 2011-10-03 09:34
dokument Uchwała Nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Kępice do kategorii dróg gminnych. 2011-10-06 12:45
dokument Uchwała Nr XII/77/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011. 2011-09-30 12:07
dokument Uchwała Nr XII/76/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2011-2043. 2011-09-30 11:59
dokument Uchwała Nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011 w sprawie upoważnienia Kierownika Pomocy Społecznej w Kępicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie o dodatki mieszkaniowe. 2011-07-28 08:38
dokument Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku 2011-07-28 08:40
dokument Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic. 2011-07-28 08:43
dokument Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011r w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. ppr Tadeusza Bielaka w Kępicach, prowadzonych przez Gminę Kępice. 2011-07-28 08:46
dokument Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. 2011-07-28 08:50
dokument Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011r w sprawie: emisji obligacji komunalnych 2011-07-28 08:53
dokument Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2011-2043 2011-08-01 12:20
dokument Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011 2011-08-01 12:16
dokument Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bytowskiego 2011-07-28 08:56
dokument Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011r w sprawie budowy oświetlenia w miejscowości Łużki w roku 2012. 2011-07-28 08:58
dokument Uchwała Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości: Kępka i Kruszka stanowiących część miasta Kępice oraz miejscowości na terenie gminy: Borzysław, Nakło, Suliszewo i Łośni. 2011-06-21 08:11
dokument Uchwała Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul.Energetyków 2 w Szczecinie 2011-06-21 08:16
dokument Uchwała Nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23.05.2011 na działalność Burmistrza Kępic 2011-06-21 08:19
dokument Uchwała Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2.05.2011 na działalność Burmistrza Kępic. 2011-06-21 08:21
dokument Uchwała nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011r w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kępice oraz dalszego postępowania z nimi 2011-06-21 08:25
dokument Uchwała Nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011r w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli 2011-06-21 08:29
dokument Uchwała Nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej 2011-07-07 12:47
dokument Uchwała Nr X/58/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach 2011-06-21 08:40
dokument Uchwała nr X/57/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2011-2043 2011-06-21 09:04
dokument Uchwała Nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011. 2011-06-21 08:57
dokument Uchwała Nr X/55/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie podjęcia współpracy z powiatem słupskim w celu realizacji zadań związanych z utworzeniem gimnazjum specjalnego w Przytocku. 2011-06-21 08:50
dokument Uchwała Nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic. 2011-06-21 08:45
dokument Uchwała Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 2011-06-21 08:43
dokument Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. 2011-05-26 11:03
dokument Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 maja 2011r. w sprawie utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. "e- Gmina Kępice przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu", który będzie realizowany jako zadanie wnioskowane przez Gminę Kępice do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 2011-05-26 10:57
dokument Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn."e-Gmina Kępice-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" wnioskowanego przez Gminę Kępice do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. 2011-05-26 10:42
dokument Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian do uchwały nr VII/40/2011 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy. 2011-05-02 12:44
dokument Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011. 2011-05-02 12:49
dokument Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Słupsk. 2011-05-02 12:40
dokument Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku zmieniająca uchwałę nr XV/86/2007 z dnia 30.10.2007 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa. 2011-05-02 12:35
dokument Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2010. 2011-05-04 08:16
dokument Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania skarbnika Kępic. 2011-05-02 11:59
dokument Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie odwołania skarbnika Kępic. 2011-05-02 11:55
dokument Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu prawa użytkowania wieczystego działki nr 4 o pow. 0,04849 ha, położonej w obrębie Kępice z dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi: Felicją Uzdowską, Januszem Uzdowskim i Krystyna Chrzanowską. 2011-04-06 13:02
dokument Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miejscowości Korzybie. 2011-04-06 12:57
dokument Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w kępicach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy. 2011-04-06 12:52
dokument Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako dz. nr 352 o pow. 0,0712 ha położonej przy ul. Wojska Polskiego 5 w Kępicach 2011-04-06 12:45
dokument Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 marca 2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 - 2013" 2011-04-06 12:41
dokument Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie konkursu " Piękna wieś " w roku 2011 2011-04-06 12:08
dokument Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. 2011-04-06 11:48
dokument Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2011-2043 2011-04-06 11:42
dokument Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011. 2011-04-06 10:26
dokument Uchwała nr VII/33/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dziecka z terenu naszej gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie działania Gminy Słupsk. 2011-04-06 10:09
dokument Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 marca 2011 roku w sprawie przedstawiciela Gminy Kępice w Związku Miast Polskich. 2011-03-04 10:51
dokument Uchwała nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 marca 2011 roku w sprawie określenia warunkow i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Kępice. 2011-03-04 11:29
dokument Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2011. 2011-02-15 09:23
dokument Uchwała nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2011-2015 2011-02-15 09:18
dokument Uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11.01.2011 na działalność Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2011-02-15 09:12
dokument Uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2011-02-15 09:30
dokument Uchwała nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2011. 2011-02-04 10:59
dokument Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. 2011-02-04 10:54
dokument Uchwała nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20.12.2010r na działalność Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2011-02-04 10:49
dokument Uchwała nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wdrażania zgody na przedłużenie okresu prawa użytkowania wieczystego działki nr 332 o pow. 0,0468 ha , położonej w obrębie Kępice . 2011-02-04 10:45
dokument Uchwała nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/138/2008 z dnia 24.04.2008 w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej. 2011-02-04 10:33
dokument Uchwała nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku zmieniająca uchwałę nr XV/86/2007 z dnia 30.10.2007 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych ,określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa 2011-02-04 10:29
dokument Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2011. 2011-02-11 15:04
dokument Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2011-2043. 2011-02-24 10:39
dokument Uchwała nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wsztrzymywania, cofania oraz wysokości stypendiów sportowych i przyznawania nagród. 2011-02-04 10:08
dokument Uchwała nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XXXIII/206/2005 z dnia 24.02.2005 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów. 2011-02-04 10:04
dokument Uchwała nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dziecka z terenu naszej gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk. 2011-02-04 09:59