Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 202/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kępicach 2016-05-24 11:59
dokument Zarządzenie Nr 201/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2016-05-24 11:58
dokument Zarządzenie Nr 200/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie odpłatności za wyporzyczenie pomieszczeń (sal) w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2016-05-24 11:56
dokument Zarządzenie Nr 199/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określania stawek do ustalenia wartości gruntów mienia komunalnego Gminy Kępice wg stanu na dzień 31.12.2011r. 2016-05-24 11:55
dokument Zarządzenie Nr 198/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawienia bądź najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością Gminy Kępice lub będące we władaniu Gminy Kępice. 2016-05-24 11:53
dokument Zarządzenie Nr 197/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania zakładów inwestycyjnych na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Przytocku 2016-05-24 11:51
dokument Zarządzenie Nr 196/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę w miejscowościach : Płocko, Pustowo, Biesowice, Mzdowo i Warcino gm. Kępice w użyteczne dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z.o.o. w Kępicach ul. T.Bielaka 8 2016-05-24 11:50
dokument Zarządzenie Nr 195/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Kępicach nr 50/2001 z dnia 25 września 2001r. dotyczącej powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2016-05-24 11:48
dokument Zarządzenie Nr 194/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania budynków i pomieszczeń w budynkach, przeznaczonych na świetlice wiejskie, w użyteczne dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach 2016-05-24 11:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 193 /2011 Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej w Kępicach 2011-12-30 13:47
dokument Zarządzenie Nr 192/2011 Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011 2012-01-09 12:40
dokument Zarządzenie Nr 191/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2016-05-24 11:44
dokument Zarządzenie Nr 190/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2011 rok. 2016-05-24 11:43
dokument Zarządzanie Nr 189/11 Burmistrza Kępic z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych 2012-01-05 10:23
dokument Zarządzenie Nr 188/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Kępicach 2016-05-24 11:42
dokument Zarządzenie Nr 187/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania lokalu mieszkalnego w budynku Dworca PKP przy ul. Niepodległości 13 w Kępicach, w administrowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miaszkalnej w Kępicach 2016-05-24 11:41
dokument Zarządzenie Nr 186/2011 Burmistrza Kępic z dnia 14 grudnia 2011r w sprawie planu finansowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przytocku 2011-12-21 14:14
dokument Zarządzenie nr 185/2011 Burmistrza Kępic z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok 2012-01-05 11:12
dokument Zarządzenie Nr 184/2011 Burmistrza Kepic z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-12-13 08:51
dokument Zarządzenie Nr 183/2011 Burmistrza Kepic z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu. 2012-01-11 11:32
dokument Zarządzenie Nr 182/2011 Burmistrza Kepic z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie określenia opłat związanych z pochowaniem zwłok. 2011-12-09 10:45
dokument Zarządzenie Nr 181/2011 Burmistrza Kepic z dnia 05 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011. 2011-12-09 14:14
dokument Zarządzenie Nr 180/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Przytocku 2016-05-24 11:39
dokument Zarządzenie Nr 179/2011 Burmistrza Kępic z dnia 01 grudnia 2011r w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Ciecholub 2011-12-02 13:04
dokument Zarządzenie Nr 178/11 Burmistrza Kępic z dnia 01 grudnia 2011r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych 2011-12-01 13:03
dokument Zarządzenie Nr 177/2011 Burmistrza Kępic z dnia 29 listopada 2011r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-12-05 14:53
dokument Zarządzenie Nr 176/2011 Burmistrza Kępic z dnia 23 listopada 2011r w sprawie zmnian w budżecie gminy Kępice na rok 2011. 2011-11-29 13:56
dokument Zarządzenie Nr 175/2011 Burmistrza Kępic z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawach rachunkowości regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim przy realizacji Projektu pt. "ABECADŁO" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2011-11-29 10:17
dokument Zarządzenie Nr 174/2011 Burmistrza Kępic z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych 2011-11-22 12:21
dokument Zarządzenie Nr 173/2011 Burmistrza Kepic z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2011-11-22 12:22
dokument Zarządzenie Nr 172/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 43/2011 Burmistrza Kępic z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2016-05-24 11:38
dokument Zarządzenie Nr 171/11 Burmistrza Kępic z dnia 14.11.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty 2011-11-16 11:23
dokument Zarządzenie Nr 170/11 Burmistrza Kępic z dnia 14.11.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty 2011-11-16 11:16
dokument Zarządzenie nr 169/2011 Burmistrza Kępic z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012 2011-11-21 11:53
dokument Zarządzenie Nr 168/2011 Burmistrza Kępic z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2012-2043 2011-11-28 14:22
dokument Zarządzenie Nr 167/2011 Burmistrza Kępic z dnia 04 listopada 2011 w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków 2011-11-22 11:20
dokument Zarządzenie Nr 166/2011 Burmistrza Kepic z dnia 04 listopada 2011 roku w sprawie zmian w regulaminie wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Kepicach stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Kępic nr 53/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. 2011-11-22 11:15
dokument Zarządzenie Nr 165/2011 Burmistrza Kępic z dnia 04 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok 2011-11-10 10:42
dokument Zarządzenie Nr 164/2011 Burmistrza Kępic z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie wykonania uchwały nr XIII/98/2011 w sprawie utworzenia przedszkola Samorządowego w Kępicach. 2011-11-07 14:43
dokument Zarządzenie Nr 163/2011 Burmistrza Kępic z dnia 02 listopada 2011 roku w sprawie wykonania uchwały nr XIII/93/2011 w sprawie likwidacji zakładów budżetowych tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach oraz Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością. 2011-11-07 14:07
dokument Zarządzenie Nr 162/2011 Burmistrza Kępic z dnia 02 listopada 2011 roku w sprawie wykonania uchwały nr XIII/93/2011 w sprawie likwidacji zakładów budżetowych tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach oraz Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością. 2011-11-07 14:01
dokument Zarządzenie Nr 161/2011r. Burmistrza Kępic z dnia października 2011 roku w sprawie anulowania wykazy o przeznaczeniu do wydzierżawienia terenu pod garażami przy ul. A.Mickiewicza 27 w Kępicach 2016-05-24 11:36
dokument Zarządzenie Nr 160/2011 Burmistrza Kępic z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011rok. 2011-10-31 09:49
dokument Zarządzenie Nr 159/2011 Burmistrza Kępic z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011 2011-10-21 08:56
dokument Zarządzenie nr 158/11 Burmistrza Kępic z dnia 14.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-10-19 09:25
dokument Zarządzenie nr 157/11 Burmistrza Kępic z dnia 14.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-10-19 09:28
dokument Zarządzenie Nr 156/2011 Burmistrza Kępic z dnia 14 października 2011 roku w sprawie nabycia zasobu Gminy Kępice mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa. 2011-10-19 12:32
dokument Zarządzenie nr 155/2011 Burmistrza Kępic z dnia 14 października 2011 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Kępice. 2011-10-14 14:07
dokument Zarządzenie Nr 154/2011 Burmistrza Kępic z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-10-13 12:37
dokument Zarządzenie Nr 153/2011 Burmistrza Kępic z dnia 10 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych. 2011-10-10 13:29
dokument Zarządzenie Nr 152/2011 Burmistrza Kępic z dnia 10 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu. 2011-10-10 13:17
dokument Zarządzenie Nr 151/2011 Burmistrza Kępic z dnia 10 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego i ogłoszenia wykazu. 2011-10-10 13:36
dokument Zarządzenie Nr 150/2011 Burmistrza Kępic z dnia 05 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011 rok. 2011-10-10 13:47
dokument Zarządzenie Nr 149/2011 Burmistrza Kępic z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w budynku przy ul. Leśnej 2 w Kępicach stanowiącego własność Gminy Kępice 2011-10-19 12:27
dokument Zarządzenie Nr 148/OC/2011r. Szefa Obrony Cywilnej Burmistrza Kępic z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 29 września 2011r. 2016-05-24 11:35
dokument Zarządzenie Nr 147/2011 Burmistrza Kępic z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011 rok. 2011-09-30 11:46
dokument Zarządzenie Nr 146/11 Burmistrza Kępic z dnia 29 września 2011 roku. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonychofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. "Remont remizy OSP w miejscowości Barcino". 2011-09-30 11:27
dokument Zarządzenie Nr 145/11 Burmistrza Kępic z dnia 29 września 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. " Obłęże dawniej i dziś-rewitalizacja miejscowości". 2011-09-30 11:28
dokument Zarządzenie nr 144/11 Burmistrza Kępic z dnia 29.09.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kępice. 2011-09-30 11:30
dokument Zarządzenie Nr 143/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2011 roku w sprawie opracowania dokumentacji dokumentacji nowego "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Kępice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny". 2016-05-24 11:33
dokument Zarządzenie nr 142/2011 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych 2011-09-28 11:11
dokument Zarządzenie nr 141/2011 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2011 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntów w obrębie Kępice 2011-09-28 11:08
dokument Zarządzenie nr 140/2011 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2011 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Korzybie 2011-09-28 11:06
dokument Zarządzenie Nr 139/2011 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2011 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi zespołu Szkół w Biesowicach pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kępice na czas realizacji projektu pn. "ABECADŁO" 2011-10-03 14:32
dokument Zarządzenie Nr 138/2011 Burmistrza Kępic z dnia 19 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok 2011-09-23 11:05
dokument Zarządzenie Nr 137/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodów komisji wyborczych na terenie Gminy Kępice w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r. 2016-05-24 11:31
dokument Zarządzenie Nr 136/2011 Burmistrza Kępic z dnia 15 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok 2011-09-21 07:50
dokument Zarządzenie Nr 135/2011 Burmistrza Kępic z dnia 12 września 2011 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 121/2008 z dnia 1 grudnia 2008 i nr 10/2010 z dnia 29 stycznia 2010 w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła -dom 2011-09-19 13:58
dokument Zarządzenie Nr 134/2011 Burmistrza Kępic z dnia 12 września 2011 roku w sprawie : założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok oraz szczegółowości materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Gminy Kępice na rok 2012. 2011-09-15 14:52
dokument Zarządzenie Nr 133/2011 Burmistrza Kępic z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-09-15 14:47
dokument Zarządzenie nr 132/2011 Burmistrza Kępic z dnia 08 września 2011 roku w sprawie przekazania budynku pałacu w Barcinie wraz z gruntem w administrowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach 2011-09-12 14:49
dokument Zarządzenie Nr 131/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 8 września 2011 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Kępice 2016-05-24 11:29
dokument Zarządzenie Nr 130/2011 Burmistrza Kępic z dnia 1 września 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach 2011-10-12 13:20
dokument Zarządzenie Nr 129/2011 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-09-06 14:42
dokument Zarządzenie Nr 128/2011 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-09-06 14:23
dokument Zarządzenie Nr 127/2011 Burmistrza Kępic z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Kępicach i Zespołu Szkół w Korzybiu. 2011-09-06 14:37
dokument Zarządzenie Nr 126/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie nabycia do zasobu Gminy Kępice gruntów Skarbu Państwa 2016-05-24 11:28
dokument Zarządzenie Nr 125/2011 Burmistrza Kępic z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Kępice 2011-08-24 10:35
dokument Zarządzenie Nr 124/2011 Burmistrza Kępic z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej. 2011-08-24 10:33
dokument Zarządzenie Nr 123/11 Burmistrza Kępic z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych 2011-08-24 10:31
dokument Zarządzenie Nr 122/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2016-05-24 11:27
dokument Zarządzenie Nr 121/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2016-05-24 11:24
dokument Zarządzenie Nr 120/2011 Burmistrza Kępic z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach i Szkoły Podstawowej w Kępicach. 2011-08-18 12:19
dokument Zarządzenie Nr 119/2011 Burmistrza Kępic z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-08-18 08:50
dokument Zarządzenie nr 118/2011 Burmistrza Kępic z dnia 17.08.2011 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach zatwierdzonego zarządzeniem nr 38/2007 Burmistrza Kępic z dnia 1 czerwca 2007 roku 2011-08-18 11:00
dokument Zarządzenie Nr 117/2011 Burmistrza Kepic z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. 2011-08-18 12:51
dokument Zarządzenie Nr 116/2011 Burmistrza Kępic z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-08-18 11:29
dokument Zarządzenie Nr 115/2011 Burmistrza Kępic z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie sprzedaży działki nr 294 w Korzybiu. 2011-08-11 15:05
dokument Zarządzenie Nr 114/2011 Burmistrza Kępic z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości działka 358 w Kępicach. 2011-08-11 14:55
dokument Zarządzenie Nr 113/2011 Burmistrza Kępic z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w Kępicach. 2011-08-11 15:02
dokument Zarządzenie Nr 112/2011 Burmistrza Kępic z dnia 04 sierpnia 2011 r.w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach do prowadzenia postępowan i wydawania decyzji w sprawach o dodatki mieszkaniowe 2011-08-04 12:39
dokument Zarządzenie Nr 111/2011 Burmistrza Kępic z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011 2011-08-02 13:11
dokument Zarządzenie Nr 110/2011 Burmistrza Kępic z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 roku 2011-08-08 10:41
dokument Zarządzenie Nr 109/2011 Burmistrza Kępic z dnia 22 lipca 20011r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok 2011-07-29 10:15
dokument Zarządzenie Nr 108/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2016-05-24 11:22
dokument Zarządzenie Nr 107/11 Burmistrza Kępic z dnia 19.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniaja wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty 2011-07-21 08:18
dokument Zarządzenie Nr 106/11 Burmistrza Kępic z dnia 19.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniaja wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty 2011-07-21 08:16
dokument Zarządzenie Nr 105/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011 rok. 2011-07-19 12:51
dokument Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Kępic z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Kępicach przy ul. Adama Mickiewicz Nr 27 w administrowanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kepicach 2011-07-21 09:14
dokument Zarządzenie Nr 103/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2016-05-24 11:21
dokument Zarządzenie Nr 102/2011 Burmistrza Kępic z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Kępicach przy ul 1 Maja Nr 4 w administrowanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach 2011-07-21 09:11
dokument Zarządzenie Nr 101/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego cz. dz nr 93/3 położonej w Kępicach przy ul. M.Buczka z przeznaczeniem na usytuowanie blaszanego garażu 2016-05-24 11:20
dokument Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Kępic z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniaja wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-07-12 14:47
dokument Zarządzenie Nr 99/11 Burmistrza Kępic z dnia 12.07.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-07-13 10:51
dokument Zarządzenie Nr 98/11 Burmistrza Kępic z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniaja wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-07-13 10:57
dokument Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza Kępic z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-07-13 11:02
dokument Zarządzenie Nr 96/2011 Burmistrza Kępic z dnia 11 lipca 201 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-07-12 10:07
dokument Zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Kępic z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie hejnału Gminy Kępice 2011-08-16 14:11
dokument Zarządzenie Nr 94/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnegi. 2016-05-24 11:17
dokument Zarządzenie Nr 93/2011 Burmistrza Kępic z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr LVI/356/2006 z dnia 5 października 2006 roku " w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice". 2011-07-04 16:19
dokument Zarządzenie Nr 92/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. 2016-05-24 11:15
dokument Zarządzenie Nr 91/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach pełnomoctnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kępice do 31.12.2013r w sprawie realizacji projektu pn "Wykluczeniu mówię NIE". 2016-05-24 11:14
dokument Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. 2011-07-01 14:21
dokument Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2011 r w sprawie powołania kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. 2011-07-01 13:56
dokument Zarządzenie Nr 88/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kępicach 2016-05-24 11:11
dokument Zarządzenie Nr 87/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicachc zatwierdzonego zarządzeniem nr 38/2007 Burmistrza Kepic z dnia 1 czerwca 2007 roku. 2016-05-24 11:10
dokument Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Kępic z dnia 30.06.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-07-04 10:16
dokument Zarządzenie Nr 85/11 Burmistrza Kępic z dnia 30.06.2011r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-07-04 10:12
dokument Zarządzenie Nr 84/OC/2011 Szefa Ochrony Cywilnej Burmistrza Kępic z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzania treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 30 czerwca 2011 r. 2011-07-04 16:15
dokument Zarządzenie Nr 83/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2016-05-24 11:08
dokument Zarządzenie Nr 82/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2016-05-24 11:05
dokument Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Kępic z dnia 27 czerwca 2011 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2011 rok. 2011-06-29 14:56
dokument Zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Kępic z dnia 21 czerwca 2011 w sprawie powołania komisji do oceny prac złożonych w konkursie na hejnał Miasta i Gminy Kępice. 2011-06-22 08:28
dokument Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Kępic z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 68/2011 dotyczącego powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze jednostki organizacyjnej gminy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. 2011-06-22 08:22
dokument Zarządzenie Nr 78/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Alfreda Osipowicza w Warcinie 2016-05-24 11:03
dokument Zarządzenie Nr 77/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Biesowicach 2016-05-24 11:01
dokument Zarządzenie Nr 76/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach 2016-05-24 11:00
dokument Zarządzenie Nr 75/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji do oceny szkód na prywatnych działkach uprawnych w wyniku prac polegających na zwalczaniu "Barszczu Sosnowskiego" środkiem chwastobójczym (roundup). 2016-05-24 10:59
dokument Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Kępic z dnia 20 czerwca 2011 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2011 rok. 2011-06-21 11:15
dokument Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Kępic z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie terminu Składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III gimnazjum oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2011/2012 2011-06-29 12:35
dokument Zarządzenie Nr 72/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 99/2010 Burmistrza Kępic z dnia 12 października 2010r. dot. stałych dyżurów w gminie Kępice na czas zagrożenia i wojny. 2016-05-24 10:56
dokument Zarządzenie Nr 71/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie procedur kontroli finansowania i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystywania środków na dofinansowanie Projektu " Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Kępice w miejscowościach Kępice, Biesowice, Ciecholub, Płocko i Przytocko" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-20013. 2016-05-24 10:54
dokument Zarządzenie Nr 70/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Burmistrza Kępic Nr 134/2010 z dnia 31 grudnia 2010r w sprawie procedur kontroli finansowej i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystywania środków na dofinansowanie Projektu "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Słupskim- remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 2016-05-24 10:49
dokument Zarządzenie Nr 69/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie oddania w dzierżawę bezprzetargowej gruntu w obrębie Kępice przy ul. Składowej. 2016-05-24 10:44
dokument Zarządzenie nr 68/2011 Burmistrza Kępic z dnia 06 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze jednostki organizacyjnej gminy Kierownika Pomocy Społecznej w Kępicach 2011-06-08 07:44
dokument Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Kępic z dnia 1 czerwca 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok 2011-06-03 10:44
dokument Zarządzenie Nr 66/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnej i Kępicach 2016-05-24 10:43
dokument Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Kępic z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-05-30 15:14
dokument Zarządzenie Nr 64/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie opracowania dokumentacji nowego "Planu Operacyjnego Finansowania Gminy Kępice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny". 2016-05-24 10:42
dokument Zarządzenie Nr 63/2011 Burmistrza Kępic z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-05-26 10:19
dokument Zarządzenie Nr 62/2011 Burmistrza Kępic z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania. 2011-05-20 09:32
dokument Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Kępic z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogloszenia wykazu nieruchomości zabudowanej. 2011-05-20 09:41
dokument Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Kępic z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie przekazanie nieruchomości zabudowanej położonej w Kępicach przy ul. Kościelnej 1, w administrowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach. 2011-06-16 10:01
dokument Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Kępic z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Warcino. 2011-05-19 14:39
dokument Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Kępic z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych. 2011-05-20 10:58
dokument Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Kępic z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół w Biesowicach, Szkoły Podstawowej w Kępicach i Szkoły Podstawowej w Warcinie. 2011-05-19 11:55
dokument Zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Kępic z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-05-17 10:55
dokument Zarządzenie Nr 55/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej położonej z Żelicach w administrowanie dla Zakłaku Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnej W Kępicach 2016-05-24 10:40
dokument Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Kępic z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok 2011-05-12 08:44
dokument Zarządzenie Nr 53/11 Burmistrza Kępic z dnia 04 maja 2011r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu. 2011-05-04 12:34
dokument Zarządzenie Nr 52/2011 Burmistrza Kępic z dnia 04 maja 2011r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalnej. 2011-05-04 12:29
dokument Zarządzenie Nr 51/2011 Burmistrza Kępic z dnia 04 maja 2011r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej na rzecz użytkowania wieczystego i ogłoszenia wykazu. 2011-05-04 12:24
dokument Zarządzenie nr 50/2011 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.funduszu alimentacyjnego. 2011-05-04 14:07
dokument Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie powołania komisji stypendialnej ds. przyznawania stypendiów sportowych i nagród. 2011-04-29 10:21
dokument Zarządzenie Nr 48/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie wyboru systemu wykonywaniu czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Kepicach. 2016-05-24 10:38
dokument Zarządzenie Nr 47/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w Kępicach, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny 2016-05-24 10:37
dokument Zarządzenie Nr 46/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie wyznaczenie koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2016-05-24 10:35
dokument Zarządzenie Nr 45/2011 Burmistrza Kępic z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-05-04 07:57
dokument Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Kępic z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji do oceny konkursu "Piękna Wieś" na terenie Gminy Kępice 2011-04-21 11:17
dokument Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Kępic z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2011-05-09 12:43
dokument Zarządzenie Nr 42/2011 Burmistrza Kępic z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok 2011-04-15 08:43
dokument Zarządzenie Nr 41/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie rozwoju sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej lub sekcji tenisa stowłowego poprzez realizację programów szkolenia sportowego zakupu sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanego wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 2016-05-24 10:34
dokument Zarządzenia Nr 40/2011 Burmistrza Kępic z dnia 31.03.2011 r. w sprawie przekazania środka trwałego w administrowanie dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach 2011-04-06 13:04
dokument Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Kępic z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej ( działka Nr 166/2 Barwino, gm. Kępice ) 2011-04-14 11:46
dokument Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Kępic z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok 2011-04-05 13:42
dokument Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Kępic z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2011-03-28 14:33
dokument Zarządzenie NR 36/2011 Burmistrza Kępic z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Kępic nr 53/09 z dnia 17 czerwca 2009r. 2011-03-24 10:15
dokument Zarządzenie NR 35/2011 Burmistrza Kępic z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Kępicach stanowiącym zalącznik do Zarządzenia Burmistrza Kępic nr 5/2010 z dnia 14 stycznia 2010r. 2011-03-24 10:11
dokument Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Kępic z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 2011-03-28 12:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2011 Burmistrza Kępic z dnia 17 marca 2011 r.w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na dotacje w postępowaniu konkursowym z przeznaczeniem na rozwój sportu na terenie gminy Kępice. 2011-03-17 13:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2011 Burmistrza Kępic z dnia 17 marca 2011r w sprawie zmian w zarzadzeniu nr 10/2011 Burmistrza Kępic z dnia 1 lutego 2011r.w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kępicach 2011-03-17 13:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2011 Burmistrza Kępic z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-03-17 12:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/11 Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej 2011-03-15 14:41
dokument Zarządzenie Nr 29/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2016-05-24 10:30
dokument Zarządzenie nr 28/2011 Burmistrza Kępic z dnia 9 marca 2011r. o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 120/2010 Burmistrza Kępic 2011-03-10 13:31
dokument Zarządzenie nr 27/2011 Burmistrza Kępic z dnia 9 marca 2011r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku posadowionego na działce nr 312/2 w Kępicach przy ul. Kościuszki 12 2011-03-10 13:25
dokument Zarządzenie nr 26/2011 Burmistrza Kępic z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok 2011-03-07 10:12
dokument Zarządzenie nr 25/2011 Burmistrza Kępic z dnia 01 marca 2011r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach 2011-03-11 15:01
dokument Zarządzenie nr 24/2011 Burmistrza Kępic z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-03-02 09:58
dokument Zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Kępic z dnia 28.02.2011r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 22/2011 z dnia 25.02.2011r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach 2011-03-01 11:55
dokument Zarządzenie nr 22/2011 Burmistrza Kępic z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach 2011-02-25 14:05
dokument Zarządzenie Nr 21/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie nabyci zasobu Gminy Kępice mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa 2016-05-24 10:29
dokument Zarządzenie Nr 20/11 Burmistrza Kępic z dnia 23.02.2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki,oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-02-24 11:54
dokument Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Kępic z dnia 23.02.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2011 rok. 2011-02-23 11:44
dokument Zarządzenie Nr 18/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego w użyteczne. 2016-05-24 10:28
dokument Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Kępic z dnia 18.02.2011r. w sprawiepowołania komisji ds.przeprowadzania przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego,pożarniczego marki NYSA model 522 typ 522 2011-02-18 12:24
dokument Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Kępic z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie powołania komisji ds.przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego, pożarniczego marki FS Lublin model Żuk typ A07 2011-02-16 11:58
dokument Zarządzenie Nr 15/2011 Burmistrza Kępic z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-02-18 10:44
dokument Zarządzenie Nr 14/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie "Regulaminu finansowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Gminie Kępice na rok 2011" 2016-05-24 10:27
dokument Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Kępic z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Kępic. 2011-02-14 11:47
dokument Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Kępic z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych ( działka 111/6, 111/7 Korzybie). 2011-02-10 14:48
dokument Zarządzenie Nr 11/2011r. Burmistrza Kępic z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej ofert. 2016-05-24 10:25
dokument Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Kępic z dnia 01.02.2011r. w sprawie Nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2011-02-21 08:53
dokument Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Kępic z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie zmian w zarządzeniu 53/2009 Burmistra Kępic z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2011-02-07 10:57
dokument Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Kępic z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej. 2011-02-01 11:56
dokument Zarządzenie Nr 7/2011 Burmistrza Kępic z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych . 2011-02-01 11:55
dokument Zarządzenie Nr 6/2011 Burmistrza Kępic z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2011-02-01 11:54
dokument Zarządzenie Nr 5/2011 Burmistrza Kępic z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2011-02-02 11:17
dokument Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Kępic z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, w planie ydatków dochodów własnych oraz do zaciagania zobowiązań z tytułu zawartych umów. 2011-02-02 14:20
dokument Zarządzenie Nr 3/2011 Burmistrza Kępic z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 2011-02-02 10:31
dokument Zarządzenie Nr 2/2011 Burmistrza Kępic z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 115/10 Burmistrza Kępic z dnia 23 listopada 2010 r.w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku gospodarczego w Bronowie posadowionego na dz. nr 20/1. 2011-01-24 12:59
dokument Zarządzenie Nr 1/2011 Burmistrza Kępic z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji powypadkowej. 2011-02-14 11:48