Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011 2011-12-12 11:04
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw.Świętej Anny w Barcinie nieruchomości zabudowanej oraz udzielenia bonifikaty 2011-12-12 10:59
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępice w sprawie zmian do uchwały nr XXVIII/184/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 2011-12-12 10:57
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 2011-12-12 10:55
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Anny w Barcinie nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz udzielenia bonifikaty. 2011-12-09 13:00
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie aktu założycielskiego Zespołu w skład którego wchodzą : Szkoła podstawowa im. ppr Tadeusza Bielaka w Kępicach i Przedszkole Samorządowe w Kępicach. 2011-12-09 12:50
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011. 2011-12-09 12:30
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011. 2011-12-09 12:22
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 2011-12-09 12:17
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zzmian do uchwały nr XXVIII/184/2008 z dnia 30.10.2008r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 2011-12-09 12:12
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2012-2043 2011-12-12 11:00
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk. 2011-11-28 09:53
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczaną wodę na terenie miasta i gminy przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2011-11-28 09:48
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 wody dostarczanej przez Zakład Energetyki Cieplnej 2011-11-28 09:44
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za odbiór ścieków na terenie miasta i gminy Kępice przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach 2011-11-28 09:15
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 02 grudnia 2011r w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie gminy Kępice przez Zakład Usług Wodnych spółka z o.o. w Słupsku 2011-11-28 09:07
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2012 2011-12-12 11:02
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24.11.2011 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Kępicach 2011-11-10 13:34
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przejęcie przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków Gminy Kępice związanych z profilaktyką i wczesna terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a.prowadzonej jako zadanie Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania 2011-11-10 13:32
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 2011-11-10 13:23
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie miasta i gminy przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach 2011-11-10 13:18
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 2011-11-10 13:15
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 wody dostarczanej przez Zakład Energetyki Cieplnej 2011-11-10 13:11
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za odbiór ściekow na terenie miasta i gminy Kępice przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach 2011-11-10 13:10
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie likwidacji zakładów budżetowych tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością 2011-10-26 10:48
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Kępicach 2011-10-26 10:44
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie oplat za składowanie i utylizację odpadów na wysypisku komunalnym w Obłężu w roku 2011 w sprawie opłat za składowanie i utylizację odpadow na wysypisku komunalnym w Obłężu w roku 2012 2011-10-26 10:39
dokument Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców wsi Barwino z dnia 14.08.2011 dotyczącego wyboru sołtysa w sołectwie Barwino 2011-10-26 10:22
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011r w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2012 2011-10-26 10:19
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk 2011-10-26 10:17
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy Słupsk 2011-10-26 10:13
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011r w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2012 2011-10-26 10:08
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 27 października 2011r w sprawie określenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2012 2011-10-26 10:02
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 października 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2012 2011-10-26 09:56
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Kępice do kategorii dróg gminnych 2011-09-21 10:38
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Rewitalizacji Miejscowości Obłęże, Osieki na lata 2011-2017 2011-09-21 10:36
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Rewitalizacji Miejscowości Podgóry, Brzezinka na lata 2011-2017 2011-09-21 10:34
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Rewitalizacji Miejscowości Płocko, Polichno na lata 2011-2017 2011-09-21 10:31
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 2011-09-21 10:29
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 września 2011 roku w sprawie realizacji projektu pn. "ABECADŁO" dofinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2011-09-21 10:26
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 września 2011 roku zmieniajaca uchwałę nr XV/86/2007 z dnia 30.10.2007 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa 2011-09-21 10:23
dokument Projekt Uchwały rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku 2011-09-21 10:13
dokument Projekt Uchwały Rady miejskiej w Kępicach z dnia 29 września 2011 roku w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej 2011-09-21 10:10
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 września 2011r w sprawie uchylenia uchwały XI/75/2011 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o dodatki mieszkaniowe. 2011-09-21 10:08
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie utworzenia i nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Przytocku 2011-09-21 10:01
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 2011-07-13 10:41
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie budowy drogi w m. Łużki 2011-07-12 10:59
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przebudowy drogi gminnej w Kepicach ul. 11 Listopada 2011-07-12 10:58
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miastko 2011-07-12 10:56
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach o dodatki mieszkaniowe 2011-07-12 10:54
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej z dnia 21 lipca 2011 r w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im.ppr Tadeusza Bielaka w Kępicach, prowadzonych przez Gminę Kępice 2011-07-12 10:51
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych 2011-07-12 10:46
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2011-2043 2011-07-12 10:47
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice 2011-07-12 10:34
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic 2011-07-14 13:42
dokument Projekt uchwały Nr XI/.../2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 lipca 2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku 2011-07-12 10:15
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia lipiec 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011 2011-07-12 09:56
dokument Projekt Uchwały nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011r w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23.05.2011 na działalność Burmistrza Kępic 2011-06-15 10:59
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie. 2011-06-09 10:17
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie podjęcia współpracy z powiatem słupskim w celu realizacji zadań związanych z utworzeniem gimnazjum specjalnego w Przytocku. 2011-06-09 10:15
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2011 2011-06-03 10:37
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2011-2043. 2011-06-03 10:32
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli 2011-06-03 10:10
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach 2011-06-03 10:09
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczególowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 2011-06-03 10:05
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kępice oraz dalszego postępowania z nimi. 2011-06-03 09:57
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2.05.2011 na działalność Burmistrza Kępic 2011-06-03 09:54
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic 2011-06-03 09:50
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 2011-06-03 09:48