Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXVII/239/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 2013-01-07 13:01
dokument Uchwała Nr XXVII/238/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania Strasegii Rozwoju Oświaty w Gminie Kępice na lata 2013-2020. 2013-01-07 13:05
dokument Uchwała Nr XXVII/237/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie opłat za składowanie i utylizację odpadów na wysypisku komunalnym w Obłężu od roku 2013. 2013-01-07 13:09
dokument Uchwała Nr XXVII/236/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2013. 2013-01-07 13:15
dokument Uchwała Nr XXVII/235/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian do uchwały nr XXIII/196/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług. 2013-01-07 13:22
dokument Uchwała Nr XXVII/234/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian do uchwały nr XXIII/199/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-01-07 13:30
dokument Uchwała Nr XXVII/233/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 2013-01-07 13:33
dokument Uchwała Nr XXVII/232/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków Gminy Kępice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a, prowadzonej jako zadanie własne Gminy Miejskiej Słupsk i wynikający z przejęcia obowiązków udział Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania. 2013-01-07 13:42
dokument Uchwała Nr XXVII/231/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w jedną instytucję kultury o nazwie: Kępickie Centrum Kultury. 2013-01-07 13:48
dokument Uchwała Nr XXVII/230/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. 2013-01-07 14:04
dokument Uchwała Nr XXVII/229/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2013. 2013-01-07 14:26
dokument Uchwała Nr XXVII/228/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2013 - 2043. 2013-01-07 14:36
dokument Uchwała Nr XXVII/227/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012. 2013-01-07 15:04
dokument Uchwała Nr XXVII/226/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2012 - 2043. 2013-01-07 14:51
dokument Uchwała Nr XXVI/225/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kępice 2012-11-28 14:44
dokument Uchwała Nr XXVI/224/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2013 2012-11-28 14:42
dokument Uchwała Nr XXVI/223/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2013 2012-11-28 14:35
dokument Uchwała Nr XXVI/222/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-11-28 14:34
dokument Uchwała NR XXVI/221/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie podzialu miasta i gminy Kępice na obwody głosowania 2012-11-28 14:32
dokument Uchwała Nr XXVI/220/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2013 2012-11-28 14:30
dokument Uchwała Nr XXVI/219/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku Gminy Kępice 2012-11-28 14:27
dokument Uchwała Nr XXVI/218/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o. w Kępicach 2012-11-28 14:25
dokument Uchwała Nr XXVI/217/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór ścieków na terenie Gminy Kępice przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o. w Kępicach 2012-11-28 14:22
dokument Uchwała Nr XXV/216/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 października 2012 w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej 2012-10-31 08:27
dokument Uchwała Nr XXV/215/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 października 2012 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 2012-10-31 08:30
dokument Uchwała Nr XXV/214/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 października 2012 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 2012-10-31 08:33
dokument Uchwała Nr XXV/213/2012 Rady Miejskiej z dnia 25 października 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych" w latach 2013-2014 2012-10-31 08:36
dokument Uchwała Nr XXV/212/2012 Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie podziału miasta i gminy Kępice na okręgi wyborcze 2012-10-31 08:39
dokument Uchwała Nr XXV/211/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-10-31 08:41
dokument Uchwała Nr XXV/210/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2012-2043 2012-10-31 08:53
dokument Uchwała Nr XXV/209/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 października 2012 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miejskiej Słupsk 2012-10-31 08:57
dokument Uchwała Nr XXV/208/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 października 2012 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dzieckaz terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie działania Gminy Słupsk 2012-10-31 09:01
dokument Uchwała Nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 października 2012r w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2013 2016-02-02 07:59
dokument Uchwała Nr XXV/206/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 października 2012 r w sprawie okreśenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2013 2012-10-31 09:05
dokument Uchwała nr XXV/205/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2013 2016-02-02 07:55
dokument Uchwała Nr XXIV/204/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 września 2012r w sprawie nadania honorowego tytułu "Ambasador Gminy Kępice" 2012-09-18 10:46
dokument Uchwała Nr XXIV/203/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 września 2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-09-18 10:45
dokument Uchwała Nr XXIV/202/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lato 2012-2043 2012-09-18 10:41
dokument Uchwała Nr XXIV/201/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 września 2012r w sprawie zmiany do uchwały nr XXIII/196/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposób świadczenia usług. 2012-09-18 10:34
dokument Uchwała Nr XXIII/200/2012 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Cegłów (woj. mazowieckie, powiat miński) 2012-08-27 09:56
dokument Uchwała Nr XXIII/199/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-02-06 12:53
dokument Uchwała Nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( uchylona w całości ). 2013-02-07 13:47
dokument Uchwała Nr XXIII/197/2012 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 roku dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminu i miejsca składania deklaracji ( uchylona w całości ). 2013-02-07 13:42
dokument Uchwała Nr XXIII/196/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych os właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych,częstotliwości i sposób świadczenia usług. 2012-08-24 14:49
dokument Uchwała intencyjna Nr XXIII/195/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20.08.2012 roku w sprawie ogólnodostępności wielofunkcyjnego boiska sportowego w ramach projektu pn. " Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Warcino" zgłoszonego do dofinansowania w ramachProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 313,322,323,"Odnowa i rozwój wsi" 2012-08-24 14:45
dokument Uchwała Nr XXIII/194/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania dla Powiatu Słupskiego pomocy rzeczowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1166G Bronowo-Jabłoniec 2012-08-24 14:31
dokument Uchwała Nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-08-24 14:29
dokument Uchwała Nr XXIII/192/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2012-2043 2012-08-27 13:56
dokument Uchwała Nr XXIII/191/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez Gminę Kępice w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Kępice Sp.z o.o. w Kępicach 2012-08-24 11:26
dokument Uchwała Nr XXIII/190/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 w sprawie realizacji projektu pn. "Biznes dla młodych" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2-Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, numer konkursu 01/POKL/6.2/2012 2012-08-24 11:23
dokument Uchwała Nr XXII/189/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Pana Eugeniusza Kluka 2012-07-19 14:21
dokument Uchwała Nr XXII/188/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Warcino, Łużki na lata 20212-2019 2012-07-18 10:55
dokument Uchwała Nr XXII/187/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bronowo, Jabłonna, Jabłoniec na lata 2012-2019 2012-07-18 10:40
dokument Uchwała Nr XXII/186/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie wykonania dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji na ulicy 1-Maja w Kępicach 2012-07-18 09:58
dokument Uchwała Nr XXII/185/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnai 13 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Biesowicach pw. Św. Andrzeja Boboli 2012-07-18 09:54
dokument Uchwała Nr XXII/184/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 lipca 2012 w sprawie realizacji projektu pn."Biznes dla młodych" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2012-07-18 09:43
dokument Uchwała Nr XXII/183/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-07-18 09:31
dokument Uchwała Nr XXI/182/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie realizacji projektu pn. "Wykluczeniu mówię NIE" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2012-06-20 12:45
dokument Uchwała Nr XXI/181/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie Wspierania Rodziny w Gminie Kępice na lata 2012-2014. 2012-06-20 12:32
dokument Uchwała Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady i radcę prawnego do reprezentowania Gminy Kępice - Rady Miejskiej w Kępicach przed Sądami ądministracyjnymi. 2012-06-20 12:21
dokument Uchwała Nr XXI/179/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. 2012-06-20 10:21
dokument Uchwała Nr XXI/178/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zmian wbudżecie gminy Kępice na rok 2012. 2012-06-20 10:28
dokument Uchwała Nr XXI/177/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2012-2043. 2012-06-20 10:18
dokument Uchwała Nr XXI/176/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic. 2012-06-20 10:15
dokument Uchwała Nr XXI/175/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 2012-06-20 10:11
dokument Uchwała Nr XX/174/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic 2012-05-22 13:12
dokument Uchwała Nr XX/173/2012 rady Miejskiej w Kępicach w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów i pedagogów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kępice. 2012-05-22 12:53
dokument Uchwała Nr XX/172/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice 2012-05-22 12:44
dokument Uchwała Nr XX/171/2012 roku Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w jedną instytucję kultury o nazwie: Kępickie Centrum Kultury 2012-05-22 12:42
dokument Uchwała Nr XX/170/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2012 r w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2012-05-22 12:40
dokument Uchwała Nr XIX/169/2012 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012r w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Integracji Społecznej w Kępicach 2012-05-04 09:05
dokument Uchwała Nr XIX/168/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 r w sprawie zmian do uchwał: nr XV/113/2011 z dnia 02 grudnia 2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczona wodę na terenie miasta i gminy przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach, nr XV/114/2011 z dnia 02 grudnia 2011 w sprawie dopłaty do ceny 1m3 wody dostarczonej przez Zakład Energetyki Cieplnej 2012-05-04 09:01
dokument Uchwała Nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenia gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa 2012-05-04 08:56
dokument Uchwała Nr XIX/166/2012 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kępic 2012-05-04 08:53
dokument Uchwała Nr XIX/165/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu Słupskiego na realizację robót drogowych na drogach powiatowych 2012-05-02 13:48
dokument Uchwała Nr XIX/164/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 rokyu w sprawie przekazania dla Powiatu Słupskiego pomocy rzeczowej na przebudowę chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G Biesowice-Ciecholub 2012-05-02 13:45
dokument Uchwała Nr XIX 163/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania tytułu honorowy "Ambasador Gminy Kępice" 2012-06-27 14:33
dokument Uchwała Nr XIX/162/2012 Rady Miejskiej w Kęp[icach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian do uchwały nr XXVI/167/2008 z dnia 11 września 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kępice 2012-05-04 08:47
dokument Uchwała Nr XIX/161/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie zmian do uchwały nr XVII/130/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012r. dot. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2012-05-04 08:44
dokument Uchwała Nr XIX/160/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian do uchwały nr XIII/94/2011 z dnia 27 października 2011r w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2012 2012-05-02 13:42
dokument Uchwała Nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012r w sprawie zatwierdzenia bilansu jednostek kultury za rok 2011 2012-05-04 08:40
dokument Uchwała Nr XIX/158/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bronowo, Jabłonna, Jabłoniec na lata 2012-2019 2012-05-04 08:37
dokument Uchwała Nr XIX/157/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Warcino, Łużki na lata 2012-2019 2012-05-04 08:24
dokument Uchwała Nr XIX/156/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012r w sprawie zatwierdzenia Programu Rewitalizacji Miejscowości Mzdowo, Mzdówko, Mzdowiec, Chorówko, Kaczyno na lata 2012-2020 2012-05-04 08:21
dokument Uchwała Nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmain w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-05-02 13:59
dokument Uchwała Nr XIX/154/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2012-2043 2012-05-02 13:36
dokument Uchwała Nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla powiatu Słupskiego na realizację robót drogowych na drogach powiatowych 2012-03-20 11:23
dokument Uchwała Nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektupn."Doświadczam, więc rozumiem" 2012-03-20 11:30
dokument Uchwała Nr XVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego przy ulicy Niepodległości, obręb geodezyjny Kępice, gm. Kępice. 2012-03-20 11:33
dokument Uchwała Nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa sołectwa Obłęże. 2012-03-20 11:35
dokument Uchwała Nr XVIII/149/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie realizacji projektu pn."Kępicka Akademia Sołtysów" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr konkursu 01/PO KL/9.5/2011 2012-03-20 11:39
dokument Uchwała Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2012" 2012-03-20 11:41
dokument Uchwała Nr XVIII/147/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku 2012-03-20 11:43
dokument Uchwała Nr XVIII/146/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-03-20 11:46
dokument Uchwała Nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 r w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie gminy Kępice przez Zakład Usług Wodnych spółka z o.o. w Słupsku 2012-03-20 12:17
dokument Uchwała Nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia komisji do rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa sołectwa Obłęże 2012-02-22 12:44
dokument Uchwała Nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie reorganizacji sieci Sądów Rejonowych 2012-02-22 12:45
dokument Uchwała Nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wystąpienia Gminy Kępice z Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich 2012-02-22 14:41
dokument Uchwała Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 rok w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2012 2012-02-22 14:44
dokument Uchwała Nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2012 2012-02-22 14:46
dokument Uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 r 2012-02-22 14:48
dokument Uchwała Nr XVII/138/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie wzoru formularzy do celów podatku rolnego 2012-02-23 07:55
dokument Uchwała Nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie wzoru formularzy do celów podatku od nieruchomości 2012-02-23 07:58
dokument Uchwała Nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-02-23 08:00
dokument Uchwała Nr XVII/135/2012 Rady miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2012-2043 2012-02-23 08:03
dokument Uchwała Nr XVII/134/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zmian do uchwały nr XIII/94/2011 z dnia 27.10.2011 w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2012 2012-02-23 08:06
dokument Uchwała Nr XVII/133/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłt lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa 2012-02-23 08:08
dokument Uchwała Nr XVII/132/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk 2012-02-23 08:12
dokument Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zmian do Uchwały Nr X/58/2011 z dnia 16-06-2011r w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach 2012-02-23 08:14
dokument Uchwała Nr XVII/130/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2012-02-23 08:16
dokument Uchwała NR XVII/129/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 października 2006 r. NR LVI/356/2006 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice 2012-02-23 08:19