Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 164/2012 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przekazania części budynku nr 65/1 w Barcinie przeznaczonego na świetlicę wiejską, w użyteczne dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach 2016-05-19 11:17
dokument Zarządzenie nr 163/2012 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej w Kępicach 2016-05-19 11:16
dokument Zarządzenie nr 162/2012 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przekazania środków trwałych w administrowanie dla Zespołu Szkół w Biesowicach 2016-05-19 11:15
dokument Zarządzenie nr 161/2012 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki. 2016-05-19 11:13
dokument Zarządzenie nr 160/2012 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok. 2016-05-19 11:12
dokument Zarządzenie Nr 159/2012 Burmistrza Kępic z dnia 18 grudnia 2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-12-28 14:17
dokument Zarządzenie Nr 158/2012 Burmistrza Kępic z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Kępicach 2012-12-20 12:58
dokument Zarządzenie Nr 157/2012 Burmistrza Kępic z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 43/2011 Burmistrza Kępic z dnia 13 kwietnia 2011 r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2012-12-18 14:09
dokument Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy bądż najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością Gminy Kępice lub będące we władaniu Gminy Kępice. 2012-12-31 10:12
dokument Zarządzenie Nr 155/2012 Burmistrza Kępic z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok 2012-12-17 12:42
dokument Zarządzenie Nr 154/2012 Burmistrza Kępic z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2012 rok 2012-12-12 13:47
dokument Zarządzenie Nr 153/2012 Burmistrza Kępic z dnia 03 grudnia 2012 r w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kępicach 2012-12-10 10:39
dokument Zarządzenie nr 152/12 Burmistrza Kępic z dnia 29 listopada 2012 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej 2012-11-29 13:46
dokument Zarządzenie Nr 151/12 Burmistrza Kępic z dnia 29 listopada 2012 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej i ogłoszenia wykazu 2012-11-29 13:45
dokument Zarządzenie Nr 150/12 Burmistrza Kępic z dnia 29 listopada 2012 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu 2012-11-29 13:43
dokument Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Kępic z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-12-04 12:53
dokument Zarządzenie Nr 148/2012 Burmistrza Kępic z dnia 26 listopada 2012r w sprawie likwidacji stanowiska specjalicty ds. OC i PPOŻ 2012-12-10 10:40
dokument Zarządzenie Nr 147/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie przekazania samochodu mikrobus RENAUT TRAFIC dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępicach 2012-12-20 13:00
dokument Zarządzenie Nr 146/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu 2013-02-27 13:10
dokument Zarządzenie Nr 145/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie określenia opłat związanych z pochowaniem zwłok 2012-11-21 10:46
dokument Zarządzenie Nr 144/2012 Burmistrza Kępic z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2012 2012-11-21 14:18
dokument Zarządzenie nr 143/2012 Burmistrza Kępic z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013 2012-11-20 10:51
dokument Zarządzenie Nr 142/2012 Burmistrza Kępic z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2012-11-20 10:06
dokument Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Kępice Szefa Obrony Cywilnej z dnia 13 listopada 2012r w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Kepice 2012-11-14 14:24
dokument Zarządzenie Nr 140/12 Burmistrza Kępic z dnia 13.11.2012r W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2012-11-13 12:14
dokument Zarządzenie Nr 139/2012 Burmistrza Kępic z dnia 2 listopada 2012 rok w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-11-13 10:56
dokument Zarządzenie nr 138/2012 Burmistrza Kępic z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmain w budżecie gminy Kępice na 2012 rok. 2012-11-06 14:30
dokument Zarządzenie Nr 137/2012 Burmistrza Kępic z dnia 24 października 2012r w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych samochodem autobus marki IRIBUS C50 IVECO DAILY. 2012-10-25 09:56
dokument Zarządzenie Nr 136/2012 Burmistrza Kępic z dnia 24.10.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:"Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice" 2012-10-24 13:57
dokument Zarządzenie nr 135/2012 Burmistrza Kępic z dnia 23 październik 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok 2016-05-19 11:10
dokument Zarządzenie Nr 134/2012 Burmistrza Kępic z dnia 23.10.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:"Dostawa gazu propan na potrzeby ogrzewania Zespołu Szkół w Biesowicach w okresie listopad 2012r.-grudzień 2013r" 2012-10-24 13:54
dokument Zarządzenie Nr 133/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 październikz 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok 2012-10-24 13:47
dokument Zarządzenie Nr 132/2012 Burmistrza Kępic z dnia 4 października 2012 roku w sprawie wydatków środków funduszu sołeckiego w Gminy Kępice. 2012-11-20 07:59
dokument Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Kępic z dnia 4 października 2012r. w sprawie ewidencji sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne Gminy. 2012-11-20 07:39
dokument Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Kępic z dnia 4 października 2012 roku w sprawie instrukcji dotyczącej stosowania, kontroli i obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2012-11-20 12:51
dokument Zarządzenie nr 129/2012 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok. 2016-05-19 11:09
dokument Zarządzenie nr 128/2012 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji ochronych danych osobowych" 2016-05-19 11:08
dokument Zarządzenie Nr 127/2012 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2012r w sprawie wprowadzenia "Szczegółowych zasad ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Kępicach". 2012-10-25 09:48
dokument Zarządzenie nr 126/2012 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2012r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w systemie Stanowisk Obsługi Obywatela Urzędu Miejskiego w Kępicach 2016-05-19 11:07
dokument Zarządzenie nr 125/2012 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2016-05-19 11:04
dokument Zarządzenie nr 124/2012 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2012r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2016-05-19 11:03
dokument Zarządzenie Nr 123/2012 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2012r w sprawie wprowadzenia " Instrukcja ochrony danych osobowych". 2012-10-25 09:29
dokument Zarządzenie nr 122/2012 Burmistrza Kępic z dnia 27 września 2012roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok 2012-10-05 12:40
dokument Zarządzenie nr 121/2012 Burmistrza Kępic z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w planach finansowych Zespołu Szkół w Barcinie i Gimnazjum w Kępicach 2016-05-19 11:02
dokument Zarządzenie nr 120/OC/2012 Szefa Obrony Cywilnej Burmistrza Kępic z dnia 20 września 2012r. w sptoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 20 września 2012 roku.rawie przeprowadzenia treningu systemu moni 2016-05-19 11:00
dokument Zarządzenie nr 119/2012 Burmistrza Kępic z dnia 18 września 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalnych. 2016-05-19 10:59
dokument Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok 2012-09-24 13:55
dokument Zarządzenie Nr117/2012 Burmistrza Kępic z dnia 14 września 2012 roku w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2013 rok oraz szczegółowości materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Gminy Kępice na rok 2013. 2012-09-27 09:16
dokument Zarządzenie Nr 116/12 Burmistrza Kępic z dnia 18 września 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych. 2012-09-18 08:42
dokument Zarządzenie nr 115/2012 Burmistrza Kępic z dnia 06 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok. 2016-05-19 10:58
dokument Zarządzenie nr 114/2012 Burmistrza Kępic z dnia 06 września 2012r. w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 43/2011 Burmistrza Kępic z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2016-05-19 10:57
dokument Zarządzenie Nr 113/2012 Burmistrza Kępic z dnia 06 września 2012 roku w sprawie powołania Kapituły do wyłonienia "Ambasadora Gminy Kępice" 2012-09-07 12:11
dokument Zarządzenie Nr 112/2012 Burmistrza Kępi z dnia 05 września 2012r. w sprawie terminu składania na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej, klas I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas I szkoły ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum oraz uczniów słabo widzacych, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadajacym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna" w roku 2012/2013 2012-09-06 09:11
dokument Zarządzenie Nr 111/2012 z dnia 05 września 2012 roku w sprawie powołania komisji do oceny konkursu na wieniec dożynkowy podczas Dożynek Gminnych 2012 2012-09-12 13:32
dokument Zarządzenie nr 110/2012 Burmistrza Kępic z dnia 03 września 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2012-10-05 14:50
dokument Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2012r w sprawie pprzekazania w administrowanie Środowiskowemu Domu Samopomocy w Przytocku autobusu marki IRIBUS C50 IVECO DAILY. 2012-09-05 10:29
dokument Zarządzenie Nr 108/2012 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomosci lokalowych. 2012-08-31 10:59
dokument Zarządzenie Nr 107/2012 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu. 2012-08-31 10:02
dokument Zarządzenie Nr 106/2012 Burmistrza Kępic z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n: "Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Płocko". 2012-08-31 12:25
dokument Zarządzenie Nr 105/2012 Burmistrza Kępic z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n: "Remont zabytkowego obiektu sakralnego w Dębnicy Kaszubskiej - zaprojektuj i wybuduj". 2012-08-31 12:19
dokument Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Kępic z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok. 2012-09-05 08:38
dokument Zarządzenie Nr 103/2012 Burmistrza Kępic z dnia 23 sierpnia 2012 r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok. 2012-09-03 15:04
dokument Zarządzenie Nr 102/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-21 14:15
dokument Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-21 14:12
dokument Zarządzenie Nr 100/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-21 14:10
dokument Zarządzenie Nr99/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 sierpnia 2012r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego sie o stopień nauczyciela mianowego 2012-08-21 14:08
dokument Zarządzenie nr 98/2012 Burmistrza Kępic z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku 2012-08-22 13:10
dokument Zarządzenie Nr 97/12 Burmistrza Kępic z dnia 16.08.2012r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki,oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2012-08-20 09:13
dokument Zarzadzenie nr 96/12 Burmistrza Kępic z dnia 16.08.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2016-03-02 10:50
dokument Zarządzenie Nr 95/12 Burmistrza Kępic z dnia 16.08.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2016-03-02 10:49
dokument Zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza Kępic z dnia 10 sierpnia 2012 r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok 2012-08-22 13:52
dokument Zarządzenie nr 93/12 Burmistrza Kępic z dnia 08 sierpnia 2012 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych 2012-08-08 11:38
dokument Zarządzenie Nr 92/2012 Burmistrza Kępic z dnia 27 lipca 2012 r w sprawie terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej, klas I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas I szkoły ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadajacym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2012/2013 2012-08-21 14:42
dokument Zarządzenie Nr 91/2012 z dnia 27 lipca 2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-08-22 13:47
dokument Zarządzenie Nr 90/2012 Burmistrza Kępic z dnia 26 lipca 2012 r w sprawie wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości w obrębie Warcino - część działki Nr 123/2, pow. 200 m2 2012-07-27 09:17
dokument Zarządzenie Nr 89/2012 Burmistrza Kępic z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających sie o stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-21 14:04
dokument Zarzadzenie nr 88/2012 Burmistrza Kępic z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach 2016-03-02 10:47
dokument Zarządzenie Nr 87/12 Burmistrza Kępic z dnia 25.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2016-03-02 10:46
dokument Zarzadzenie Nr 86/12 Burmistrza Kępic z dnia 24.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2016-03-02 10:43
dokument Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Kępic z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownik Projektu POKL DZIAŁANIE 6.2. 2012-07-27 09:44
dokument Zarządzenie Nr 84/12 Burmistrza kępic z dnia 16.07.2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/12 z dnia 11.06.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty 2012-07-17 13:49
dokument Zarządzenie nr 83/12 Burmistrza Kępic z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie przejęcia do zasobu mienia komunalnego Gminy Kępice części działki nr 466/15 w obrębie Przytocko 2016-03-02 10:39
dokument Zarządzenie nr 82/2012 Burmistrza Kępic z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2012-07-11 11:01
dokument Zarządzenie nr 81/2012 Burmistrza Kępic z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2012-07-11 11:00
dokument Zarządzenie nr 80/2012 Burmistrza Kępic z dnia 10 lipca 2012 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2012-07-11 10:53
dokument Zarządzenie Nr 79/2012 z dnia 06 lipca 2012r w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na rok 2012 2012-08-22 13:40
dokument Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Kępic z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Kępicach 2021-06-16 11:15
dokument Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Kępic z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-08-22 13:34
dokument Zarządzenie Nr 76/2012 Burmistrza Kępic z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok 2012-08-22 13:30
dokument Zarzadzenie Nr 75/2012 Burmistrza Kępic z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Barcino 2016-03-02 10:37
dokument Zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Kępic z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-08-22 13:26
dokument Zarządzenie nr 73/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Kępice. 2012-07-03 11:55
dokument Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Kępic z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2012 2012-06-22 14:16
dokument Zarządzenie Nr 71/12 Burmistrza Kępice z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu 2012-06-13 11:40
dokument Zarządzenie nr 70/2012 Burmistrza Kępic z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie zmain w budżecie gminy Kępice na 2012 rok. 2012-06-18 12:05
dokument ZarządzenieNr 69/12 Burmistrza Kępice z dnia 11.06.2012 roku w sprawie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty 2012-06-11 08:52
dokument Zarządzenie Nr 68/2012 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kepicach. 2016-03-02 10:32
dokument Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Szkól im. ks. Stanisława Augustyńczyka w Korzybiu 2016-03-02 10:30
dokument Zarzadzenie nr 66/2012 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Kępicach 2016-03-02 10:23
dokument Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 maja 2012 r w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Przytocku 2016-03-02 10:19
dokument Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie 2016-03-02 10:16
dokument Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Kępic z dnia 04 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie porządkowym korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko-Orlik 2012", stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2012 r. 2012-06-12 13:58
dokument Zarządzenie nr 62/2012 Burmistrza Kępic z dnia 01 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Przytocku 2016-03-02 10:12
dokument Zarządzenie nr 61/2012 Burmistrza Kępic z dnia 01 czerwca 2012 r w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości w obrębie Biesowice 2012-06-01 14:34
dokument Zarządzenie nr 60/2012 Burmistrza Kępic z dnia 01 czerwca 2012 r w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości w obrębie Biesowice. 2012-06-01 14:35
dokument Zarządzenie nr 59/2012 Burmistrza Kępic z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmain w budżecie gminy Kępice na 2012 rok. 2012-06-05 13:15
dokument Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Kępic z dnia 24 maja 2012 r w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej w Gminie Kępice. 2012-06-12 13:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok. 2012-05-24 13:05
dokument Zarządzenie Nr 56/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21.05.2012 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy ofertenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. " Nasze Stare-Nowe Płocko-rewitalizacja miejscowości." 2012-05-22 10:19
dokument Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kępicach 2016-03-02 10:05
dokument Zarządzenie nr 54/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na staowisko dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Augustyńczyka w Korzybiu 2016-03-02 09:59
dokument Zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Kępicach 2016-03-02 09:54
dokument Zarządzenie Nr 52/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowiko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Przytocku 2016-03-02 09:52
dokument Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie 2016-03-02 09:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 50/2012 Burmistrza Kępic z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok. 2012-05-11 13:26
dokument Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Kępic z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zamiany nieruchomości. 2016-03-02 09:40
dokument Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Kepic z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 2012-04-27 11:12
dokument Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Kępic z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012r 2012-05-02 09:06
dokument Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Kępic z dnia 20.04.2012r. w sprawie przekazania urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę w miejscowościach Barcino, Bronowo, Obłęże, Osowo, Podgóry, Mzdówko i chorowo w użyczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Kępicach ul. T. Bielaka 8. 2016-03-02 09:38
dokument zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Kępic z dnia 19 kwietnia 2012 roku. w sprawie powołania Komisji Rekrytacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pomoc administracyjna w Referacie Inwestycji i Rozwoju Strategicznego 2016-03-02 09:22
dokument Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Kępice z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pomoc administracyjna w Referacie Obrotu Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Srodowiska 2016-03-02 09:09
dokument Zarządzenie nr 43/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2012-04-19 12:39
dokument Zarządzenie Nr 42/12 Burmistrza Kępic z dnia 17.04.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2012-04-19 12:40
dokument Zarządzenie Nr 41/12 Burmistrza Kępic z dnia 17 Kwietnia 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. 2012-04-17 12:39
dokument Zarządzenie Nr 40/12 Burmistrza Kępic z dnia 17 Kwietnia 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych. 2012-04-17 12:36
dokument Zarządzenie Nr 39/2012 Burmistrza Kępic z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok 2012-05-02 09:11
dokument Zarządzenie Nr38/2012 Burmistrza Kępic z dnia 02 kwietnia 2012 r w sprawie powołania komisji konkursowej oceniajacej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami. 2012-04-05 14:43
dokument Zarządzenie Nr 37/2012 z dnia 30 marzec 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych " Moje boisko - orlik 2012" 2012-04-06 07:28
dokument Zarządzenie nr 36/2012 Burmistrza Kępic z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 2012-04-13 09:28
dokument Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Kępic z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-03-30 11:49
dokument Zarządzenie nr 34/OC/2012 Szefa Obrony Cywilnej Burmistrza Kępic z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 22 marca 2012r. 2016-05-19 10:55
dokument Zarządzenie nr 33/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terenie Miasta i Gminy Kępice. 2016-05-19 10:53
dokument zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Kępic z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie udzielenia p.o. Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kepicach pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kępice na czas realizacji projektu pn."Doświadczam, więc rozumiem" 2016-03-01 13:09
dokument Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-05-02 09:15
dokument Zarządzenie nr 30/12 Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie przejęcia od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku do mienia komunalnego Gminy Kępice działki nr 1/1 i 1/2 w obrębie Kępice. 2016-03-01 12:48
dokument Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Kępic z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki nad bezdomnymi psami. 2012-03-13 12:43
dokument Zarządzenie Nr 28/2012 Burmistrza Kępic z dnia 06 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości w obrębie Kępice 2012-03-06 12:35
dokument Zarządzenie nr 27/2012 Burmistrza Kępic z dnia 06 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych. 2012-03-06 12:38
dokument Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Kępic z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji powypadkowej 2012-03-13 14:53
dokument Zarządzenie Nr 25/2012 Burmistrza Kępic z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok 2016-03-01 12:45
dokument Zarządzenie nr 24/2012 Burmistrza Kępic z dnia 01.03.2012 zmieniajace Zarządzenie nr 104/2010 Burmistrza Kępic z dnia 20.10.2010r.w sprawie norm zuzycia paliwa oraz zasad prowadzenia gospodarki transportowej i paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży pożarnych w Gminie Kępice 2012-03-16 08:03
dokument Zarządzenie nr 23/2012 Burmistrza Kępic z dnia 01 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do rozbiórki obiektów budowlanych posadowionych na działce nr 279/2 w Kępicach 2016-03-01 10:34
dokument Zarządzenie Nr 22/12 Burmistrza Kępic z dnia 01.03.2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania : " Remont drogi gminnej, Korzybie ul. Długa- Gm. Kępice" 2012-03-02 09:08
dokument Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Kępic z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmian zasad przyznawania, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych stanowiących załącznik do Zarządzenia Burmistrza Kępic nr 58/2011 z dnia 18 maja 2011 roku 2016-03-01 10:23
dokument Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Kepic z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej 2012-03-13 14:57
dokument Zarządzenie nr 19/2012 Burmistrza Kępic z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie "Regulaminu finansowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Gminie Kępice na rok 2012" 2016-03-01 10:19
dokument Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Kępic z dnia 24 luty 2012 rok w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Warcino 2012-02-24 13:29
dokument Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania gminnego programu wspierania rodziny 2012-02-27 11:04
dokument Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 rok 2016-03-01 10:15
dokument Zarządzenie Nr 15/12 Burmistrza Kępic z dnia 15.02.2012r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty "Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Strażaka w Korzybiu" 2012-02-15 13:30
dokument Zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Kępic z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2012 2012-02-13 10:25
dokument Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Kepic z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 2012-02-15 07:42
dokument Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Kępic z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św.Anny w Barcinie i ogłoszenia wykazu. 2012-02-06 13:12
dokument Zarządzenie Nr 11/12 Burmistrza Kępic z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych. 2012-02-06 13:07
dokument Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Kepic z dnia 30 stycznia 2012 r. w w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie rozwoju sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłkarskiej lub sekcji tenisa stołowego poprzez realizację programów szkolenia sportowego zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 2012-01-31 12:07
dokument Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Kępic z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2012 rok 2012-05-02 09:46
dokument Zarządzenie nr 8/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach 2016-05-19 10:51
dokument Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wykazu programów komputerowych używanych w Urzędzie Miejskim w Kępicach oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych. 2012-02-13 10:28
dokument Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Kępic z dnia 17 stycznia 2012 rok w sprawie powołania komisji stypendialnej ds. przyznawania stypendiów sportowych i nagród 2012-01-17 14:23
dokument Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Kępic z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie zmian do zarządzenia Nr 2/2012 z dnia 2 stycznia w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu zawartych umów. 2012-01-17 12:57
dokument Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Kępic z dnia 09.01.2012r w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na dotacje w postępowaniu konkursowym z przeznaczeniem na rozwój sportu na terenie gminy Kępice. 2012-01-11 07:26
dokument Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Kępic z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kępicach 2012-01-04 14:49
dokument Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Kępic z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu zawartych umów 2012-01-04 14:47
dokument Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Kępic z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2012-01-04 14:44