Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok 2012-12-12 11:20
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 2012-12-12 11:18
dokument Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków Gminy Kępice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a prowadzonej jako zadanie własne Gminy Miejskiej Słupsk i wynikający z przejęcia obowiązków udział Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania 2012-12-12 11:16
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian do uchwały nr XXIII/199/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-12 11:13
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian do uchwały XXIII/196/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług 2012-12-12 11:11
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w jedną instytucję kultury o nazwie: Kępickie Centrum Kultury 2012-12-12 11:07
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 grudnia 2012 w sprawie zmian do uchwały nr XXVIII/184/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 2012-12-12 11:05
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór ścieków na terenie Gminy Kępice przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o. w Kępicach 2012-11-15 14:05
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2013 2012-11-15 14:03
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o. w Kępicach 2012-11-15 14:02
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-11-15 13:59
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-11-15 13:55
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012r w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kepice w roku 2013 2012-11-15 13:50
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie podziału miasta i gminy Kępice na obwody głosowania 2012-11-15 13:48
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku Gminy Kępice. 2012-11-15 13:44
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2013 2012-11-15 13:43
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 25 października 2012 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk 2012-10-15 11:29
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 października 2012r w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu naszej gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy Słupsk 2012-10-15 11:26
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 października 2012r w sprawie podziału miasta i gminy Kępice na okręgi wyborcze. 2012-10-15 11:24
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-10-15 11:11
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 października 2012r w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2012 2012-10-15 11:07
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 października 2012 r w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2013 2012-10-15 10:49
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kepicach a dnia 18 października 2012r w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2013 2012-10-15 10:33
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej Kępice z dnia 25 października 2012roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego pod nazwą " Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" w latach 2013-2014 2012-10-15 10:31
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2012-2043 2012-09-12 09:50
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-09-12 09:44
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej z dnia 14 września 2012 w sprawie nadania honorowego tytułu "Ambasador Gminy Kępice" 2012-09-12 09:42
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2012-08-08 13:16
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie realizacji projektu pn."BIZNES DLA MŁODYCH" współfinansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2-01/POKL/6.2/2012 2012-08-08 13:15
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-08-08 13:12
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług. 2012-08-08 13:09
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w tym terminu i miejsca składania deklaracji 2012-08-08 13:05
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2012-2043 2012-08-08 13:02
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-08-08 13:00
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania dla Powiatu Słupskiego pomocy rzeczowej drogi powiatowej nr 1166 G Bronowo-Jabłoniec 2012-08-08 12:58
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Pana Eugeniusza Kluka. 2012-07-10 10:05
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Warcino, Łużki na lata 2012-2019. 2012-07-10 10:02
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bronowo, Jabłonna, Jabłoniec na lata 2012-2019. 2012-07-10 10:01
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie realizacji projektu pn. "Biznes dla młodych" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2012-07-10 09:55
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 lipca w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012. 2012-07-10 09:41
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 lipca w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Biesowicach pw.Św.Andrzeja Boboli. 2012-07-10 09:38
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 lipca w sprawie wykonania dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy 1-go Maja w Kępicach. 2012-07-10 09:36
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych 2012-06-08 11:25
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kępice na lata 2012-2012 2012-06-08 11:24
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic 2012-06-08 11:23
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-06-08 11:21
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 czerwca 2012 r w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady i radcę prawnego do reprezentowania Gminy Kępice - Rady Miejskiej w Kępicach przed Sądami Administracyjnymi 2012-06-08 11:19
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 2012-06-08 11:16
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie Inwestycji realizowanych na ulicy 1-go Maja w Kępicach 2012-06-08 11:14
dokument Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2012-05-11 13:41
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic 2012-05-09 07:46
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kepice. 2012-05-09 07:45
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zamairu połączenia samorządowych instytucjikultury - Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kępicach w jedną instytucję kultury o nazwie........(Kępickie Centrum Kultury) 2012-05-09 07:42
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kępic. 2012-04-13 13:21
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu Słupskiego na realizację robót drogowych na drogach powiatowych. 2012-04-13 13:16
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Rewitalizacji Miejscowości Mzdowo, Mzdówko, Mzdowiec, Chorówko, Kaczyno na lata 2012 - 2020. 2012-04-13 13:12
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian do uchwały nr XIII/94/2011 z dnia 27 października 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2012. 2012-04-13 12:50
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bronowo, Jabłonna, Jabłoniec, na lata 2012 - 2019. 2012-04-13 12:45
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Warcino, Łużki na lata 2012 - 2019. 2012-04-13 12:31
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa. 2012-04-13 12:17
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu jadnostek kultury za rok 2011. 2012-04-13 12:09
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przekazania dla Powiatu Słupskiego pomocy rzeczowej na przebudowę chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G Biesowice-Ciecholub. 2012-04-13 12:02
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian do uchwały nr XVII/130/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 lutego 2012r. dot. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 2012-04-13 11:58
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania tytułu "Honorowy Ambasador Gminy Kępice. 2012-04-13 11:55
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian do uchwały nr XXVI/167/2008 z dnia 11 września 2008 w sprawie ustalenia Statutu Gminy Kępice. 2012-04-13 11:46
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2012" 2012-03-01 13:26
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku 2012-03-01 13:24
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-03-01 13:19
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa sołectwa Obłęże. 2012-03-01 13:16
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie gminy Kępice przez Zakład Usług Wodnych spółka z o.o. w Słupsku 2012-03-01 13:14
dokument Projekt Uchwaly Rady Miejskiej z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie realizacji projektu pn. " Kępicka Akademia Sołtysów" dofinansowanego ze środków Europejskich Funduszy Społecznych w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2012-03-01 13:12
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie w budżecie gminy Kępice na rok 2012 2012-02-09 09:43
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wzoru formularzy do celów podatku leśnego 2012-02-09 09:40
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wzoru formularzy do celów podatku od nieruchomości. 2012-02-09 09:38
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie działania Gminy Słupsk 2012-02-09 09:35
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 października 2006r. Nr LVI/356/2006 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. 2012-02-09 09:32
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2012-02-09 09:24
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. 2012-02-09 09:22
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmian do uchwały XIII/94/2011 z dnia 27.10.2011 w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2012 2012-02-09 09:20
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa 2012-02-09 09:18
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2012 2012-02-09 09:16
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kepice na lata 2012-2043 2012-02-09 09:14
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wzoru formularzy do celów podatku rolnego. 2012-02-09 09:01
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej W Kępicach w sprawie reorganizacji sieci Sądów Rejonowych 2012-02-09 08:56
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie ustalenia komisji do rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa sołectwa Obłęże 2012-02-09 09:02