Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument obwieszczenie Burmistrza Kępic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "przebudowa mostu na przepust na strudze Obłęże w ciągu drogi wojewódzkiej nr 208 w km 5+043 w m. Obłęże? 2015-09-07 08:01
dokument obwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "ochronie rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego 2015-08-25 10:52
dokument obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikami naziemnymi 3 x 4850l? 2015-08-25 09:41
dokument obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Przebudowa mostu na przepust na strudze Obłęże w ciągu drogi wojewódzkiej nr 208 w km 5 + 043 w m. Obłęże? 2015-08-21 07:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie mostu na przepust na Strudze Obłęże w ciągu drogi wojewódzkiej nr 208 w km 5+043 w m. Obłęże" 2015-07-06 14:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi leśnej przeciwpożarowej z m. Kępice ul. Kruszka do m. Żelice w gminie Kępice" 2015-07-06 14:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 10.04.2015 r. w sprawie wydania decji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pm.:"posadowienie instalacji fotowoltaicznej o ocy nie większej niż 1.99 MW na działce nr 106 o powierzchni 3,86 ha w miejscowości Mzdowo w gminie Kępice, powiat słupski" 2015-04-13 12:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "posadowieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 1.99 MW na działce nr 106 o powierzchni 3,86 ha w miejscowości Mzdowo,gm. Kępice, powiat słupski" 2015-03-30 07:26
dokument Burmistrz Kępic wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pt.: "budowa sieci wodociągowej i układu uzdatnia wody w istniejącej hydroforni oraz kanalizacji sanitarnej dla wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Kotłowo, obręb Barcino, gm. Kępice". 2014-08-01 12:48
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia, iż w dniu 06.05.2014 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Obłęże, gmina Kępice" 2014-05-09 07:46
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "rozbudowie istniejącego zakładu produkującego sprzęt ppoż. o instalację do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych w wannach procesowych o łącznej pojemności 10,3 m3 - w istniejącej hali produkcyjno - magazynowej S-3 firmy GRAS Korzybie, ul. Długa 21" 2014-03-27 13:43
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Kępic wydał decyzję odmowną na realizację przedsięwzięcia pt: "budowa małej elektrowni wodnej w miejscowości Węgorzyno na rzece Studnicy na działkach nr 263, 262/3 w obrębie Darnowo w Gminie Kępice". 2014-03-11 09:38
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Kępic wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "rozbudowie istniejącego zakładu produkującego sprzęt ppoż. o instalację do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych w wannach procesowych o łącznej pojemności 10,3 m3 - w istniejącej hali produkcyjno - magazynowej S-3 firmy GRAS Korzybie, ul. Długa 21". 2014-03-11 09:36
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:"posadowieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 1,99 MW na działce nr 106 o powoerzchni 3,86ha w miejscowości Mzdowo, gmina Kępice, powiat słupski" 2014-02-04 09:38
dokument obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"rozbudowie istniejącego zakładu produkującego sprzęt ppoż. o instalację do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych w wannach procesowych o łącznej pojemności 10,3 m3 - w istniejącej hali produkcyjno - magazynowej S-3 firmy GRAS Korzybie, ul. Długa 21" 2014-01-09 13:16
dokument obwieszczenie w sprawie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "posadowieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 1,99 MW na działce nr 106 o powierzchni 3,86 ha w miejscowości Mzdowo, gm. Kępice, powiat Słupski" 2014-01-07 08:20
dokument obwieszczenie o zamianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże gminy Kępice" w ramach rozbudowy systemu wodnokanalizacyjnego Aglomeracji Kępice. 2013-12-19 14:07
dokument zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt:" Skup złomu i metali kolorowych" 2013-12-16 08:00
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji na środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pt.:Budowie zbiornika trocin w miejscu istniejącej wiaty stalowej" oraz "budowie komory suszarnianej drewna" 2013-12-12 10:56
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcian polegającego na: "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże Gminy Kępice w ramach rozbudowy systemu wodno - kanalizacyjnego Aglomeracji Kępice" 2013-12-12 10:50
dokument obwieszcze o wydaniu postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "skup złomu i metali kolorowych" w Kępicach 2013-11-25 12:11
dokument obwieszcze o wydaniu postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Obłęże i Osieki" 2013-11-25 12:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 2 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Kępice. 2013-10-07 09:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 11.09.2013r o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt: "Budowa elektrowni słonecznej Mzdowo o łącznej mocy do 35 MW" obręb geodezyjny Mzdowo, gmina Kępice. 2013-09-13 07:43
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn:?Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże Gminy Kępice w ramach rozbudowy systemu wodno - kanalizacyjnego Aglomeracji Kępice" 2013-09-10 11:41
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie posadowienia instalacji fotowoltaicznej o mocy nie wiekszej niż 1,99 MW na działce nr 106 o powierzchni 3,86 ha w Mzdowie 2013-09-03 12:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 20.08.2013r w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi leśnej pożarowej w Nadleśnictwie Warcino, Leśnictwo Ciecholub",zlokalizowanego na działkach ew. nr: 237, 245, obręb Pustowo, oraz działkach ew. nr: 249,251,252/1 244,243/2,353, obręb Płocko, gmina Kępice. 2013-08-22 07:43
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN "budowa i eksploatacja budynku intentarskiego do hodowli brojlerów kurzych w Osowie" 2013-08-02 09:53
dokument OBWIESZCZENIE 2013-07-25 13:44
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN "STWORZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH" 2013-07-25 13:42
dokument OBWIESZCZENIE 2013-07-25 13:41
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi leśnej pożarowej w Nadleśnictwie Warcino, Leśnictwo Ciecholub" 2013-07-10 07:22
dokument OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: STWORZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KĘPICACH 2013-07-10 07:20
dokument OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: BUDOWA I EKSPLOATACJA BUDYNKU INWENTARSKIEGO DO HODOWLI BROJLERÓW KURZYCH NA DZ. NR 34/2 W OSOWIE, GM KĘPICE 2013-07-10 07:18
dokument Obwieszczenie w zawieszeniu postępowania 2013-06-13 09:01
dokument Obwieszczenie w zawieszeniu postępowania 2013-06-13 09:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2013-06-12 20:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2013-06-12 20:11
dokument OBWIESZCZENIE 2013-05-22 12:40
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZKI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN:"ODBUDOWA I MODERNIZACJA ZBIORNIKÓW OWDNYCH W LEŚNICTWIE CIECHOLUB, ODDZ. 239 B, G I PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W LEŚNICTWIE BIAŁA, ODDZ. 308 B I 309 C" 2013-04-29 08:15
dokument OBWIESZCZENIE 2013-04-25 16:20
dokument OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTEPOWANIA DOWODOWEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: ODTWORZENIE ZBIORNIKA WODNO-BŁOTNEGO, ZDEWASTOWANEGO PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ ZLOKALIZOWANEGO W LEŚNICTWIE WĘGORZYNO 2013-04-22 14:52
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC O WYDANIU POSTANOWIENIA O BRAKU KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: ODBUDOWA I MODERNIZACJA ZBIORNIKÓW WODNYCH W LEŚNICTWIE CIECHOLUB, ODDZ. 239 B, G I PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W LEŚNICTWIE BIAŁA, ODDZ. 208 B, 309 C 2013-04-10 12:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowycj uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa małej elektrowni wodnej w miejscowości Węgorzyno na rzece Studnicy, na dz. nr 263 i 262/3 w obrębie Darnowo w Gminie Kępice" 2013-01-29 07:56
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrz Kępic zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy wiatrowej "Dargosław" na dz. nr 5, 349, 4, 2 i 3 w Dargosławiu, 9 wież po 3 MW = 27 MW" , obręb Mzdowo, gmina Kępice 2012-12-17 13:21
dokument OBWIESZCZENIA BURMISTRZA KĘPIC 2012-11-28 14:05
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC 2012-11-28 09:28
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC 2012-11-06 09:55