Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 12.11.2013r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: - "Demontaż i budowa stacji transformatorowej 15/0kV, linii kablowych 15kV i linii kablowych 0,4kV' na terenie działek nr 402/1, 402/2, 402/3, 403/2, 272 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2013-11-12 12:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 05.11.2013r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-:"Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oraz wymiana słupa na dz. 41/9", położonej na działkach Nr 41/9 i 448, w obrębie ewidencyjnym Biesowice, gm. Kępice. 2013-11-05 11:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 23.10.2013r. o złożonym wniosku, o zmianie nazwy i rodzaju inwestycji z: "Budowa słupa końcowego oraz linii kablowej na dz. Nr 448 i budowa linii kablowej orza złącza kablowego na dz. 41/9 na: "Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oraz wymiana słupa na dz.41/9" w miejscowości Przyjezierze, na działce Nr 41/9 i 448, położonej w obrębie ewidencyjnym Biesowice, gm Kępice. 2013-10-23 14:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 20.09.2013 roku o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "demontaż i budowa stacji transformatorowej 15/0kV, linii kablowych 15kV i linii kablowych 0,4kV"na terenie działek nr 402/1, 402/2, 402/3, 403/2, 272 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2013-09-20 09:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 13.09.2013 r o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie słupa końcowego oraz linii kablowej na dz. Nr 448 i budowie linii kablowej oraz złącza kablowego na dz. 41/9 w miejscowości Przyjezierze, na działce Nr 41/9 i 448. położonej w obrębie ewidencyjnym Biesowice, gm. Kępice. 2013-09-13 10:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 06.09.2013r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejsce istniejącej stacji słupowej" na terenie działki nr 203 położonej w obrębie Kępice, gm. Kępice 2013-09-06 11:18
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC z dnia 26 sierpnia 2013 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi leśnej pożarowej w Nadleśnictwie Warcino, Leśnictwo Ciecholub". 2013-08-29 07:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 21.08.2013r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej licznikowi na funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego" na terenie dzialek nr 11/4 i 11/5 położonych w obrębie Barcino, gm. Kępice. 2013-08-21 12:32
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbiórka istniejącego budynku: Budowa budynku remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Podgórach" na terenie działki nr 230 położonej w obrębie Podgóry, gm. Kępice. 2013-08-08 12:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o podjęciu przez Radę Miejską w Kępicach Uchwały Nr XVIII/151/2012 z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego przy ulicy Niepodległości obręb geodezyjnyKępice, gm. Kępice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego przy ulicy Niepodległości, obręb geodezyjny Kępice, gm. Kępice. Przedmiotem opracowanej prognozy będzie ocena skutków realizacji projektu planu miejscowego dla środowiska. 2013-08-07 11:52
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa parterowego budynku remizy strażackiej w Podgórach"na terenie działki nr 214/3położonej w obrębie Podgóry, gm. Kępice. 2013-08-05 14:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej w Przytocku" na terenie działki nr466/7 położonej w obrębie Przytocko, gm. Kępice. 2013-08-05 14:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 02.08.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej licznikowi na funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego" na terenie działek nr 11/4 i 11/5 położonych w obrębie Barcino, gm. Kępice. 2013-08-02 15:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 02.08.2013r o ustalenie inwestycji celu publicznego - "Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejsce istniejącej stacji słupowej" na terenie działki nr 203 położonej w obrębie Kępice, gm. Kępice 2013-08-02 14:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 12.07.2013r o wszczęciu postępowania admininstracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej w Przytocku" na terenie działki nr 466/7 położonej w obrębie Przytocko, gm. Kępice. 2013-07-12 08:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 12.07.2013r o wszczęciu postępowania admininstracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa budynku remizy strażackiej w Podgórach" na terenie działki nr 214/3 położonej w obrębie Podgóry, gm. Kępice. 2013-07-12 08:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 12.07.2013r o wszczęciu postępowania admininstracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa budynku remizy strażackiej w Podgórach" na terenie działki nr 230 położonej w obrębie Podgóry, gm. Kępice. 2013-07-12 08:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 08.07.2013r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej nn 0,4 k i przyłącza kablowego, celem rozbudowy sieci energetycznej w m. Przyjezierze" zlokalizowanej na działkach nr 41/23, 448, 467, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466 położonych w obrębie Biesowice gm. Kępice. 2013-07-08 13:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 26.06.2013r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Odtworzenie zbiornika wodno-błotnego w Leśnictwie Węgorzyno, celem ochrony czynnej żółwia błotnego " na działce nr 448/1, 441, 440, 447/1, 449/1 w obrębie Darnowo, gm. Kępice. 2013-06-26 14:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 26.06.2013r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - linia kablowa" zlokalizowanej na działkach nr 15/3, 94/1 i 96 położonych w obrębie Biesowice gm. Kępice. 2013-06-26 14:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 26.05.2013r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn."Budowa sieci cieplnej zasilającej budynki mieszkalne przy ul. Bogdana Jancy i Jana Kochanowskiego w Kępicach" na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/9,57,396,401, 501, 502 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2013-06-26 14:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Odbudowa i modernizacja zbiorników wodnych w Leśnictwie Ciecholub oddz. 239b,g i przebudowa zbiornika wodnego w Leśnictwie Biała oddz. 308b i 309c" na terenie działki nr 239 położonej w obrębie Pustowo i działek nr 308 i 309 położonych w obrębie Przytocko, w gminie Kępice w ramach projektu "Zwiększenia możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". 2013-06-25 12:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24.06.2013r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn."budowa linii kablowej 0,4 kV, przyłączy kablowych 0,4 kV, złączy kablowych dla zasilania działek nr 91/5, 91/7, 91/9 i 91/11" na terenie działek nr 83, 89, 91/5, 91/7, 91/8, 91/9, 91/11 położonych w obrębie Darnowo, gm Kępice. 2013-06-24 14:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 18.06.2013r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej nn 0,4kV i przyłącza kablowego, celem rozbudowy sieci energetycznej w m. Przyjezierze, zlokalizowanej na działkach nr 41/23, 448, 467, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466 położonych w obrębie Biesowice gm. Kepice. 2013-06-18 14:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 03.06.2013 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ,,Budowa sieci cieplnej zasilającej budynki mieszkalne przy ul. Bogdana Jancy i Jana Kochanowskiego w Kępicach" na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/9, 57, 396, 401, 501, 502 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2013-06-03 15:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24.05.2013r o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. " Odbudowa i modernizacja zbiorników wodnych w Leśnictwie Ciecholub oddz. 239 b,g i przebudowa zbiornika wodnego w Leśnictwie Biała oddz. 308 b i 309 c na terenie działki nr 239 położonej w obrębie Pustowo i działek nr 308 i 309 położonych w obrębie Przytocko, gm. Kępice w ramach projektu "Zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". 2013-05-24 13:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24.05.2013r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Przebudowa sieci oświetlenia parkowego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Warcinie" na terenie działki nr 109/16 położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice. 2013-05-24 13:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 22.05.2013r o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Budowa oświetlenia drogowego - linia kablowa" zlokalizowanej na działkach nr 15/3, 94/1, i 96 położonych w obrębie Biesowice gm. Kępice. 2013-05-22 14:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 22.05.2013r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - "Wykonanie drenażu wód opadowych wokół budynku pałacowego, z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie prac remontowych pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, kominów i elewacji budynku pałacowego w Warcinie" na terenie działki nr 109/16 położonej w obrębie Warcino, gm. Kępice 2013-05-22 14:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 13.05.2013r o wydaniu decyzji Nr 3/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa odcinka drogi gminnej dz.nr 54/1 wraz ze zjazdem na dz. nr 57/1 i włączenia do drogi powiatowej dz. nr 422/1, na działce Nr 54/1, 57/1,422/1 położonej w obrębie Bronowo, gm.Kępice. 2013-05-13 13:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 07.05.2013 roku o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej inwestycji polegającej na - Budowa placu postojowego dla samochodów o masie do 3,5 tony wraz z wewnętrzną drogą dojazdową, położoną na działce nr 109/16 w obrębie geodezyjnym Warcino, gm. Kępice. 2013-05-07 14:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 11.04.2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej 0,4 kV, przyłączy kablowych 0,4 kV, złączy kablowych dla zasilania działek nr 91/5, 91/7, 91/9 i 91/11, na terenie działek nr 83,89,91/5, 91/7, 91/8, 91/9, 91/11, położonych w obrębie Darnowo, gm. Kępice. 2013-04-11 14:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 08.04.2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa sieci oświetlenia parkowego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Warcinie " na terenie działki nr 109/16 położonej w obrębie Warcino, gm Kępice". 2013-04-08 14:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 08.04.2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Wykonanie drenażu wód opadowych wokół budynku pałacowego, z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie prac remontowychpokrycia dachowego, obróbek blacharskich, kominów i elewacji budynku pałacowego w Warcinie" na terenie działki nr 109/16 położonej w obrębie Warcino, gm.Kępice. 2013-04-08 14:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 03.04.2013r. o wszczeciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa odcinka drogi gminnej dz. nr 54/1 wraz ze zjazdem na dz. nr 57/1 i włączenia do drogi powiatowej dz. nr 422/", na działce Nr 54/1, 57/1 położonej w obrębie Bronowo, gm. Kępice 2013-04-03 13:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 27.03.2013 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : Budowa małej infrastruktury turystycznej w ramach zadania "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego" w miejscowości Obłęże, na działce Nr 208/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Obłęże, gm Kępice. 2013-03-27 13:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 19.03.2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa placu postojowego dla 30 pojazdów samochodowych o masie do 3,5 t wraz z drogą wewnętrzną dojazdową, na terenie działki nr 109/16 położonej w obrębie Warcino, gm. Kępice. 2013-03-19 14:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 18.03.2013r w sprawie wudania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na: Budowa budynku bazy ratowników WOPR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego " w miejscowości Korzybie Nr 180, położonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice 2013-03-18 13:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 22.02.2013 r o uchyleniu decyzji Nr 12/2012 z dnia 31 grudnia 2012r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Odbudowa i modernizacja zbiorników wodnych w Leśnictwie Ciecholub oddzi.239b,g i przebudowa zbiornika wodnego w Leśnictwie Biała oddz. 308b i 309c" na terenie działki nr 239 położonej w obrębie Pustowo i działek nr 308 i 309 położonych w obrębie Przytocko, w gminie Kępice. 2013-02-22 14:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 22.02.2013r o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowa małej infrastruktury turystycznej w ramach zadania "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego" w miejscowości Korzybie. na działce Nr 180, położonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice 2013-02-22 13:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 22.02.2013r o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizcji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowa małej infrastruktury turystycznej w ramach zadania " Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego" w miejscowości Obłęże, na działce Nr 208/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Obłęże, gm. Kępice. 2013-02-22 13:36