Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice w zakresie wyznaczenia przez obszar Gminy Kępice trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo-Słupsk . 2014-12-08 12:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo-Słupsk na terenie Gminy Kępice. 2014-12-08 12:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 08.10.2014r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Budowa sieci wodociągowej i układu uzdatniania wody w istniejącej hydroforni oraz kanalizacji sanitarnej dla wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Kotłowo" na terenie działek nr 335 i 336 położonych w obrębie Barcino, gm. Kępice. 2014-10-08 12:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 30 września 2014 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice. 2014-10-08 10:37
dokument Obwieszczenia Burmistrza Kępic z dnia 26.09.2014r o wydaniu decyzji Nr 9/2014 z dnia 26.09.2014r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci cieplnej zasilającej budynki mieszkalne Nr 1-6 przy ul. Sikorskiego w Kępicach" na terenie działek nr 403/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 268, 269, 270/1 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2014-09-26 09:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 08.09.2014r o wydaniu dla Gminy Kępice decyzji Nr 8/2014 z dnia 08.09.2014r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i chodników wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie) na terenie działek nr 94, 117/3, 407/16, 409, 410/3, 410/4, 411, 472/5 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2014-09-08 14:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 28.08.2014r o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej i układu uzdatniania wody w istniejącej hydroforni oraz kanalizacji sanitarnej dla wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Kotłowo" na terenie działek nr 335 i 336 polożonych w obrębie Barcino, gm. Kępice. 2014-08-28 11:46
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ?Budowa sieci cieplnej zasilającej budynki mieszkalne Nr 1-6 przy ul. Sikorskiego w Kępicach" na terenie działek nr 403/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 268, 269, 270/1 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2014-08-13 14:40
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o wszczęciu postępowania administracyjnego ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i chodników wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie) na terenie działek nr 94, 117/3, 407/16, 409, 410/3, 410/4, 411, 472/5 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2014-07-28 14:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 27.06.2014 roku o wydanie decyzji Nr 7/2014 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nN-0,4kV wraz z lokalizacją złącza kablowo-pomiarowego oraz stanowiska s słupowego linii napowietrznej SN-15kV, zlokalizowanej na działkach nr 38, 213/7 położonej w obrębie Nowy Chorów gm. Kępice. 2014-06-27 14:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 21.05.2014 roku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nN-0,4kV wraz z lokalizacją złącza kablowo-pomiarowego oraz stanowiska s słupowego linii napowietrznej SN-15kV, zlokalizowanej na działkach nr 38, 213/7 położonej w obrębie Nowy Chórów gm. Kępice. 2014-05-21 14:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 11.04.2014r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże Gm. Kępice w ramach rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego Aglomeracji Kępice" na działkach:- Nr 318,265,256/3,256/4,262/1,319,264/1,321,273,274,278,280/1,280/2,281,282,191/1,192,194,195/6,195/2,195/4,198,330/3,253,247/1,246/1,246/3,245,244,243,242/1,317/1,322/,287, położonych w obrębie ewidencyjnym Barwino, gm. Kępice. - Nr 327,18/3,18/4,10/12,10/31,10/11,21/2, położonych w m. Osieki w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice, - Nr 100/1,100/2,287,99/1,281,1/30,1/3,127,124,125,318,122,296,121,120,118/1,78,116/1,116/2,116/4,257,4/2,132,133/5,137,306,1/47, położonych w obrębie Obłęże, gm. Kępice. 2014-04-11 13:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 10 kwietnia 2014r w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Kępice. 2014-04-11 11:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24.02.2014 r o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - "Budowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Mielęcino" na terenie działek nr 322 i 321 położonych w obrębie ewidencyjnym Barwino, gm. Kępice 2014-02-24 14:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24.02.2014 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa odcinka chodnika łączącego obecny chodnik w m. Barcino z lokalnym cmentarzem, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 209 i wzdłuż drogi powiatowej nr 1157G' na terenie działek nr 313,319,3/4,20 i 271 położonych w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kępice. 2014-02-24 14:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 19.02.2014r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - "Budowa sieci cieplnej niskoparametrowej zasilająca budynki mieszkalne przy ul. Pl. Wolności - Sosnowa w Kępicach" na terenie działek nr 40,290,28/18 i 81 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice 2014-02-19 14:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 19.02.2014r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci cieplnej niskoparametrowej zasilająca budynki mieszkalne przy ul. Mickiewicza w Kępicach" na terenie działek nr 43 i 95/13 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice 2014-02-19 14:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 17.02.2014r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Budowa budynku użyteczności publicznej (świetlica rahabilitacyjno-integracyjna)" na terenie działek nr 466/7 i 466/15 położonych w obrębie Przytocko, gm Kępice. 2014-02-17 13:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 27.01.2014r o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Mielęcino" na terenie działek nr 322 i 321 położonych w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kępice i na terenie działki nr 324/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Barwino, gm. Kepice. 2014-01-28 10:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 27.01.2014r o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa odcinka chodnika łączącego obecny chodnik w m. Barcino z lokalnym cmentarzem, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 209 i wzdłuż drogi powiatowej nr 1157G" na terenie działek nr 313, 319, 3/4, 20 i 271 położonych w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kępice. 2014-01-27 12:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- ,, Budowa sieci cieplnej niskoparametrowej zasilająca budynki mieszkalne przy ul. Pl. Wolności-Sosnowa w Kępicach" na terenie działek nr 40, 290, 28/18 i 81 położonych w obrębie Kępic, gm. Kępice 2014-01-21 14:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- ,, Budowa sieci cieplnej niskoparametrowej zasilająca budynki mieszkalne przy ul. Mickiewicza w Kępicach" na terenie działek nr 43 i 95/3 położonych w obrębie Kępic, gm. Kępice 2014-01-21 14:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 20.01.2014r. o wszczęciu postępowania admininstracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże Gm. Kępice w ramach rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego Aglomeracji Kępice" na działkach: Nr 318,265,256/3,256/4,262/1,319,264/1,321,273,274,278,280/1,280/2,281,282,191/1,192,194,195/6,195/2,195/4,198,330/3,253,247/1,246/1,246/3,245,244,243,242/1317/1,322,287, położonych w obrębie ewidencyjnym Barwino, gm. Kępice, Nr 327,18/3,18/4,10/12,10/31,10/11,21/2, położonych w m. Osieki w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm.Kępice, Nr 100/1,100/2,287,99/1,281,1/30,1/3,127,124,125,318,122,296,121,120,118/1,78,116/1,116.2,116/4,257,4/2,132,133/5,137,306,1/47, położonych w obrębie ewidencyjnym Obłęże, gm. Kępice. 2014-01-20 15:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 16-01-2014r o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa budynku użyteczności publicznej (świetlica rehabilitacyjno-integracyjna) na terenie działek nr 466/7 i 466/15 położonych w obrębie Przytocko, gm.Kępice. 2014-01-16 14:16