Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XLVII/423/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie:zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Kępice na lata 2014-2043. 2014-11-19 08:29
dokument Uchwała Nr XLVII/422/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014 2014-11-18 14:24
dokument Uchwała Nr XLVI/421/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Kępice od Powiatu Słupskiego pomocy finansowej na przebudowę odcinka drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępice. 2014-11-13 11:10
dokument Uchwała nr XLVI/420/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30.10.2014r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 400kV na terenie Gminy Kępice 2014-11-13 11:03
dokument Uchwała nr XLVI/419/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30.10.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice 2014-11-13 11:01
dokument Uchwała Nr XLVI/418/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację projektu pod nazwą "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego". 2014-11-13 10:59
dokument Uchwała Nr XLVI/417/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2014-11-13 10:56
dokument Uchwała Nr XLVI/416/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór ścieków na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Kępicach 2014-11-13 10:54
dokument Uchwała nr XLVI/415/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian do uchwały Nr XLIV/387/2014 z dnia 28.08.2014 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umorzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kępice oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazywania organów do tego uprawnionych. 2014-11-13 10:52
dokument Uchwała Nr XLVI/414/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2015 2014-11-13 10:49
dokument Uchwała Nr XLVI/413/2014 Rady Miejskiej W Kępicach z dnia 30 października 2014 r w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2014 2014-11-13 10:47
dokument Uchwała Nr XLVI/412/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2015 2014-11-13 10:39
dokument Uchwała Nr XLVI/411/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2015. 2014-11-13 10:37
dokument Uchwała Nr XLVI/410/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały NR XLV/400/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 wrzesnia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kępice. 2014-11-13 10:36
dokument Uchwała Nr XLVI/409/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" w latach 2013-2014. 2014-11-13 10:33
dokument Uchwała Nr XLVI/408/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Kępice. 2014-11-13 10:28
dokument Uchwała Nr XLVI/407/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Kępice. 2014-11-13 10:22
dokument Uchwała Nr XLVL/406/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2014-2043 2014-11-12 14:28
dokument Uchwała Nr XLVL/405/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014. 2014-11-12 14:25
dokument uchwała Nr XLV/404/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014 w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kępice 2014-10-08 09:26
dokument Uchwała Nr XLV/403/2014 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2014 w sprawie zmian do uchwały nr XXXVII/322/2013 z dnia 28 listopada 2013r w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. " Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego" w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" 2014-10-08 09:19
dokument Uchwała Nr XLV/402/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014 roku dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2014-10-08 09:10
dokument Uchwała Nr XLV/401/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014r w sprawie wyrażenia poparcia dla realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów w Gdańsku" 2014-10-08 09:06
dokument Uchwała Nr XLV/400/2014 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2014r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kępice 2014-10-08 09:03
dokument Uchwała Nr XLV/399/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014r w sprawie zmian do uchwały nr VI/53/2003 z dnia 13 marca 2003 w sprawie uchwalenia statutów Sołectw 2014-10-08 09:00
dokument Uchwała Nr XLV/398/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014r w sprawie podziału Gminy Kępice na sołectwa. 2014-10-08 08:59
dokument Uchwała Nr XLV/397/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za dostarczane cieplo przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2014-10-08 08:57
dokument Uchwała Nr XLV/396/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie działania Gminy Kobylnica 2014-10-08 08:53
dokument Uchwała Nr XLV/395/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształenia dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie działania Miasta Słupsk 2014-10-08 08:46
dokument Uchwała Nr XLV/394/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie działania Gminy Słupsk 2014-10-08 08:38
dokument Uchwała Nr XLV/393/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2014-2043 2014-10-10 12:57
dokument Uchwała Nr 392/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014 2014-10-10 12:59
dokument Uchwała nr XLV/391/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 września 2014 w sprawie zmiany do uchwały nr XXVI/221/2012 z dnia 22.11.2012 w sprawie podziału miasta i gminy Kępice na obwody głosowania. 2014-10-08 08:31
dokument Uchwała Nr XLIV/390/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2014r w sprawie przekazania przez Gminę Kępice do Powiatu Słupskiego pomocy rzeczowej na budowę chodnika w miejscowości Podgóry w ciągu drogi powiatowej nr 1146G 2014-09-04 08:14
dokument Uchwała Nr XLIV/389/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2014r w sprawie przyjęcia Programu "Rodzinne Kępice" wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Kępice 2014-09-04 08:17
dokument Uchwała Nr XLIV/388/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014 2014-09-04 08:23
dokument Uchwała Nr XLIV/387/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2014r w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kępice oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazywania organów do tego uprawnionych 2014-09-04 08:28
dokument Uchwała Nr XLIV/386/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie zmian do uchwały nr XLI/365/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach. 2014-09-04 08:31
dokument Uchwała Nr XLIV/385/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2014r w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego zadania polegającego na wymianie nawierzchni chodników w drodze wojewódzkiej nr 209 w m. Barcino i w m. Barwino oraz w drodze wojewódzkiej nr 208 w m. Obłęże na terenie Gminy Kępice. 2014-09-04 08:42
dokument Uchwała Nr XLIV/384/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2014r w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Kępicach. 2014-09-04 08:44
dokument Uchwała Nr XLIV/383/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 sierpnia 2014r w sprawie podziału Sołectwa Darnowo na dwa odrębne sołectwa Darnowo i Ciecholub i utworzeniu sołectwa Ciecholub. 2014-09-04 08:49
dokument Uchwała Nr XLIII/382/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie aktualizacji Planu odnowy miejscowości Biesowice, Biesowiczki, Kawka, Przyjezierze na lata 2009-2017 2016-02-02 09:30
dokument Uchwała nr XLIII/381/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały nr XLII/379/2014 w sprawie aktualizacji Planu odnowy miejscowości Kępice na lata 2009-2017 2016-02-02 09:17
dokument Uchwała nr XLIII/380/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014 2016-02-02 09:12
dokument Uchwała Nr XLII/379/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 czerwca 2014r w sprawie aktualizacji Planu odnowy miejscowości Kępice na lata 2009-2017 2014-06-12 11:17
dokument Uchwała Nr XLII/378/2014 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 5 czerwca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu Słupskiego na realizację robót drogowych na drogach powiatowych 2014-06-12 11:15
dokument Uchwała Nr XLII/377/2014 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 05 czerwca 2014 roku w sprawie zmian do uchwały nr XL/362/2014 z dnia 27 marca 2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice 2014-06-12 11:08
dokument Uchwała Nr XLII/376/2014 Rady Miejskiej z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie realizacji projektu pn:"AKTYWNE KĘPICE II" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-06-12 11:05
dokument Uchwała nr XLII/375/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia raportu z realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2008-2013" 2014-06-12 11:03
dokument Uchwałą Nr XLII/374/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2014-2043 2014-06-12 11:00
dokument Uchwała Nr XLII/373/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014 2014-06-12 10:58
dokument Uchwała Nr XLII/372/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania przez Gminę Kępice do Powiatu Słupskiego pomocy rzeczowej na budowę chodnika w miejscowości Podgóry w ciągu drogi powiatowej nr 1146G 2014-06-12 10:54
dokument Uchwała Nt XLII/371/2014 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 5 czerwca 2014r w sprawie zatwierdzenia bilansu jednostek kultury za rok 2013 2014-06-12 10:50
dokument Uchwała Nr XLII/370/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Kępice od Gminy Sławno pomocy finansowej na modernizację mostu betonowego w Korzybiu. 2014-06-12 10:49
dokument Uchwała Nr XLII/369/2014 Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wydzielania lokali socjalnych 2014-06-12 10:43
dokument Uchwała Nr XLII/368/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 05 czerwca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowych 2014-06-12 10:06
dokument Uchwała nr XLII/367/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic 2014-06-12 09:53
dokument Uchwała Nr XLII/366/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2014-06-12 09:50
dokument Uchwała Nr XLI/365/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dni a28 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy ceni opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2014-05-07 10:26
dokument Uchwała nr XLI/364/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014 2014-05-07 10:27
dokument Uchwała Nr XL/363/2014 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 27 marca 2014 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24.02.2014 2014-04-03 11:02
dokument Uchwała nr XL/362/2014 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 27 marca 2014r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice w 2014 roku 2014-04-03 11:01
dokument Uchwała Nr XL/361/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2014-04-03 10:58
dokument Uchwała nr XL/360/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie dodatku za wieloletnia pracę Burmistrza Kępic 2014-04-03 10:54
dokument Uchwała Nr XL/359/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 marca 2014r w sprawie zmiany Uchwały XXXIII/216/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kępice 2014-04-03 10:51
dokument Uchwała NR XL/358/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 marca 2014r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2014-04-03 10:49
dokument Uchwała Nr XL/357/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2014-2043 2014-04-03 10:47
dokument Uchwała Nr XL/356/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014 2014-04-03 10:33
dokument Uchwała Nr XL/355/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVI/221/2012 z dnia 22.11.2012 w sprawie podziału miasta i gminy Kępice na obwody głosowania. 2014-05-07 10:30
dokument Uchwała Nr XL/354/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 marca 2014 w sprawie zwalczania roślin z gatunku barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu miasta i gminy Kępice 2014-04-04 08:15
dokument Uchwała nr XXXIX/353/2014 Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów i wniesienie wpisowego do Spółdzielni Socjalnej "RAZEM" w Kepicach 2014-02-06 10:17
dokument Uchwała Nr XXXIX/352/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie realizacji projektu pn. "Wiedzieć więcej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". Działanie 9.1 "wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemy oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości świadczonych usług". 2014-02-06 10:15
dokument Uchwała Nr XXXIX/351/2014 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2014 2014-02-06 10:02
dokument Uchwała Nr XXXIX/350/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2014 2014-02-06 09:59
dokument Uchwała nr XXXIX/349/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 02.01.2014 na działalność Burmistrza Kępic. 2014-02-06 09:41
dokument Uchwała Nr XXXIX/348/2014 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenia działania Gminy Słupsk 2014-02-06 09:33
dokument uchwała Nr XXXIX/347/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pienięznego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-06 09:30
dokument Uchwała Nr XXXIX/346/2014 sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-06 09:14
dokument Uchwała Nr XXXIX/345/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych 2014-02-06 08:57
dokument Uchwała Nr XXXIX/344/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-06 08:48
dokument Uchwała nr XXXIX/343/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie zmian do uchwały XXXVIII/335/2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez Gminę Kępice w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. w Kępicach 2014-02-05 14:57
dokument Uchwała Nr XXXIX/342/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014 2014-02-05 14:53
dokument Uchwała Nr I/8/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzacych żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice 2014-12-05 14:02
dokument Uchwała Nr I/7/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014 2014-12-05 13:59
dokument Uchwała Nr I/6/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody położonego na terenie Nadleśnictwa Warcino, Lęśnictwo Żelice, oddział 230 b - Gminy Kępice. 2016-06-13 10:44
dokument Uchwała Nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic 2016-06-13 10:38
dokument Uchwała Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 1 grudnia 2014 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach 2016-06-13 10:35
dokument Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia 2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Kępicach 2016-06-13 11:05
dokument Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach 2016-06-13 10:33
dokument Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 1 grudnia 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach 2016-06-13 10:30