Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVIII/325/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia dudżetu gminy Kępice na rok 2014 2014-02-21 14:00
dokument Uchwała Nr XXVIII/241/2013 Rady Miejskiej z dnia 14 lutego 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Kępice. 2014-02-21 13:56
dokument Uchwała Nr XXIX/250/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy 2014-02-21 13:52
dokument Uchwała Nr XXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków. 2014-02-21 13:51
dokument Uchwała Nr XXIX/257/2013 Rady Miejskiej z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kępice. 2014-02-21 13:49
dokument Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2014-02-21 13:48
dokument Uchwała Nr XXX/260/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2013 roku dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2014-02-21 13:45
dokument Uchwała Nr XXX/261/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-02-21 13:33
dokument Uchwała Nr XXX/262/2013 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób swiadczenia usług 2014-02-19 12:16
dokument Uchwała Nr XXX/263/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 marca 2013r w sprawie określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych 2014-02-19 12:11
dokument Uchwała Nr XXX/264/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2014-02-19 11:58
dokument Uchwała Nr XXX/265/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice 2014-02-19 11:54
dokument Uchwała Nr XXXI/270/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013r w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2014-02-19 11:51
dokument Uchwała Nr XXX/265/2013 z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie zmian w uchwale nr XXX/265/2013 z dnia 28.03.2013r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. 2014-02-19 11:48
dokument Uchwała Nr XXXIV/289/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 dnia 2013r w sprawie zmiany uchwały NR XXIX/250/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 22.03.2013r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy 2014-02-19 11:45
dokument Uchwała Nr XXXIV/291/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2013r w sprawie podziału Sołectwa Obłęże na dwa odrębne sołectwa Obłęże i Osieki i utworzeniu sołectwa Osieki 2014-02-19 11:43
dokument Uchwała Nr XXXIV/292/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2013r w sprawie zmian do uchwały nr VI/53/2003 z dnia 13 marca 2003 w sprawie uchwalenia statutów Sołectw 2014-02-19 11:41
dokument Uchwąła Nr XXXIV/293/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie podaiału Gminy Kępice na sołectwa 2014-02-19 11:33
dokument Uchwała Nr XXXVII/310/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór ścieków na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2014-02-19 11:31
dokument Uchwała Nr XXXVII/311/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice spółka z o.o. w Kepicach 2014-02-19 11:28
dokument Uchwała Nr XXXVII/312/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2014 2014-02-19 11:16
dokument Uchwała Nr XXXVII/313/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2014 2014-02-19 11:14
dokument Uchwała Nr XXXVII/314/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnai 28 listopada 2013r w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2014 2014-02-19 11:12
dokument Uchwała Nr XXXVII/315/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 listopada 2013r w sparwie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2014 2014-02-19 11:12
dokument Uchwała Nr XXXVII/319/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013 w sprawie zmian do uchwały nr XXVI/167/2008 z dnia 11.09.2008 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kępice 2014-02-19 10:52
dokument Uchwała NR XXXVII/320/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie zmian do uchwały nr XXXIV/291/2013 z dnia 29.08.2013 w sprawie podziału Sołectwa Obłęże na dwa odrębne sołectwa Obłęże i Osieki i utworzeniu sołectwa Osieki. 2014-02-19 10:43
dokument Uchwała Nr XXXVII/321/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie zmian do uchwały nr VI/53/2003 z dnia 13 marca 2003r w sprawie uchwalenia statutów Sołectw 2014-02-19 10:43
dokument Uchwała Nr XXXVIII/334/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013r.w sprawie trybu udzielenia i rozliczanai dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Kępice. 2014-02-19 10:36
dokument Uchwała Nr XXXVIII/338/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważenienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administarcji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. 2014-02-19 10:21
dokument Uchwała Nr XXXVIII/341/2013r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2014 2014-02-19 10:17