Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XI/111/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania mieszkania kryzysowo - interwencyjnego 2016-01-08 14:53
dokument Uchwała Nr XI/110/2015 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla terenu gminy Kępice. 2016-01-08 14:51
dokument Uchwała Nr XI/109/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2016 2016-01-08 14:47
dokument Uchwała Nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kępice na lata 2015-2020 2016-01-14 12:20
dokument Uchwała Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 2016-01-08 14:42
dokument Uchwała XI/106/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kępice na lata 2015-2017 2016-01-08 14:34
dokument Uchwała nr XI/105/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kępice na lata 2016-2021 2016-01-14 12:14
dokument Uchwała Nr XI/104/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 r w sprawie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Kępice na lata 2016-2021 2016-01-14 11:48
dokument Uchwała Nr XI/103/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice. 2016-01-08 13:55
dokument Uchwała Nr XI/102/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie poparcia żądań samorządów regionu słupskiego w sprawie rekompensat związanych z lokalizacją tarczy antyrakietowej 2016-01-08 13:53
dokument Uchwała XI/101/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy 2016-01-08 13:51
dokument Uchwała XI/100/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: wydania zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Kępice 2016-01-08 13:49
dokument Uchwała XI/99/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok 2016-01-08 13:47
dokument Uchwała X/98/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-01-08 13:45
dokument Uchwała Nr XI/97/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2015-2030 2016-01-13 11:00
dokument Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na rok 2015 2016-01-13 10:58
dokument Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2016-2030 2016-01-13 10:57
dokument Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2016 2016-01-13 10:55
dokument Uchwała Nr X/93/2015 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 03 grudnia 2015r. w sprawie wyrazenia zgody na przekazanie na okres trzech lat w użyczenie części nieruchomości niezabudowanej w obrebie Bronowo, stanowiacej własnosc Gminy Kępice na rzecz Stowarzyszenia "AKTYWNE POMORZE" 2015-12-10 14:25
dokument Uchwała Nr X/92/2015r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 3 grudnia 2015r w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku lesnego, podatku od nieruchomości i podatku rolnego. 2015-12-10 14:27
dokument Uchwała Nr X/91/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcia długu tj. wykupu papierów wartościowych - obligacji przez inny bank w formie kredytu 2015-12-10 14:30
dokument Uchwała Nr X/90/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015. 2015-12-10 14:28
dokument Uchwała Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2015 w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku 2016-01-29 14:10
dokument Uchwała Nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2015 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgloszenia na ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku 2016-01-29 14:11
dokument Uchwała Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie udzielenia dla Powiatu Słupskiego pomocy finansowej w formie dotacji na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino, która przebiega przez teren gminy Kobylnica i Kępice 2015-11-05 12:26
dokument Uchwała Nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30.10.2015 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/287/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Kępice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2015-11-05 12:19
dokument Uchwała Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2015 w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk, Gminą Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka, gmina Kobylnica, Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Smołdzino, Gminą Główczyce, Gminą Kępice oraz Gminą Potęgowo dotyczącej opracowania aktualizacji "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego" (planu transportowego) wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk oraz udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Słupskiego. 2015-11-05 12:04
dokument Uchwała Nr IX/84/2015 Rady Miejskiego w Kępicach z dnia 29 października 2015 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Biesowicach, Gimnazjum w Biesowicach wchodzących w skład Zespołu Szkół w Biesowicach oraz Zespołowi Szkół w Biesowicach 2016-01-29 14:14
dokument Uchwała Nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2016-01-29 14:19
dokument Uchwała Nr IX/82/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór ścieków na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z. o.o. w Kępicach 2016-02-01 10:06
dokument Uchwała nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2015r w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2016-02-01 10:11
dokument Uchwała Nr IX/80/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowj i ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2016 2016-02-01 10:08
dokument Uchwała nR IX/79/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2015r w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2016 2015-11-05 11:49
dokument Uchwała nr IX/78/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2016-02-01 10:00
dokument Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2015-2030 2016-02-01 10:03
dokument Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na rok 2015 2015-11-05 11:46
dokument Uchwała nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2015 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Kępice do Powiatu Słupskiego pomocy rzeczowej na budowę chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164 G 2015-10-26 13:32
dokument UCHWAŁA Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2015r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice 2015-11-02 16:19
dokument Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2015 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-10-02 10:59
dokument Uchwała nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez własciciela nieruchomości 2015-10-02 10:56
dokument Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę 2015-10-02 10:54
dokument Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Kępice 2015-10-02 10:49
dokument Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2015 roku w sprawie powołania zespołu opiniujacego kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku 2015-10-02 10:47
dokument Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kępice 2015-10-02 10:44
dokument Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2015 r. w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2016 2015-10-02 10:40
dokument Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2016 2015-10-02 10:36
dokument Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Miejskej w Kępicach z dnia 24 września 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2016 2015-10-02 10:30
dokument Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2015-2025 2015-10-02 10:29
dokument Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 wrezśnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015 2015-10-02 10:26
dokument Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian do uchwały nr VI/59/2015 z dnia 19.06.2015 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na okres trzech lat w nieodpłatne użytkowanie części nieruchomości zabudowanej wraz z wyposażeniem w obrębie Przytocko stanowiącej własność Gminy Kępice na rzecz Stowarzyszenia "MY DLA WAS" w Przytocku. 2015-08-11 10:36
dokument Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 sierpnia 2015 w sprawie zmian do uchwały nr XXVI/221/2012 z dnia 22.11.2012 w sprawie podziału miasta i gminy Kępice na obwody głosowania 2015-08-11 10:33
dokument UCHWAŁA Nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015. 2015-08-07 12:36
dokument Uchwała Nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na okres powyżej trzech lat w nieodpłatne użytkowanie części nieruchomości zabudowanej wraz z wyposażeniem w obrębie Przytocko stanowiacej własności Gminy Kępice na rzecz Stowarzyszenia "MY DLA WAS" w Przytocku 2015-06-24 11:26
dokument Uchwała Nr VI/58/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany do uchwały nr III/23/2015 zx dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu budowy i jinansowania przydomowych studni wierconych na terenie gminy Kępice " oraz " regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez inwestorów na budowę studni wierconych ze środków budżetu gminy dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Kępice. 2015-06-24 11:31
dokument Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu jednostki kultury za rok 2014 2015-06-24 11:32
dokument Uchwała nr VI/56/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi" 2015-06-24 11:33
dokument Uchwała nr VI/55/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmian do uchwały nr XIX/167/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i oplat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa. 2015-06-24 11:37
dokument Uchwała nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 r w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Trzebielino, nieruchomości gruntowej - drogi stanowiącej własność Gminy Kępice, położonej w obrębie Bronowo. 2015-06-24 11:41
dokument Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian do Uchwały nr XXIX/254/2015 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice 2015-06-24 12:00
dokument Uchwała Nr Vi/52/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany do uchwały nr I/82014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kępice 2015-06-24 12:04
dokument Uchwała nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2015-2025 2015-06-24 12:17
dokument Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Miejskej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015 2016-02-01 10:19
dokument Uchwała Nr VI/49/2015 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic 2015-06-24 12:18
dokument Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2015-06-24 12:21
dokument Uchwała nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/37/2015 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez Gminę Kępice w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. zo.o. w Kępicach 2016-02-02 08:52
dokument Uchwała Nr V/462015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Miejskiej Nr IV/42/2015 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Burmistrza Kępic z Dyrektorem Izby Skarbowej w Gdańśku 2016-02-02 08:59
dokument Uchwała Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i oplat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2016-02-02 08:36
dokument Uchwała nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2015-2025 2016-02-02 08:26
dokument Uchwała Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015 2016-02-02 08:13
dokument Uchwała Nr IV/42/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2015r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Burmistrza Kępic z Dyrektorem Izby Skarbowej w Gdańsku 2015-04-02 08:30
dokument Uchwała IV/41/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2015r w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/420/2014 z dnia 30 października 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 400 KV na terenie Gminy Kępice 2015-04-17 10:28
dokument Uchwała IV/40/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2015r w sprawie zmainy Uchwały XLVI/419/2014 z dnia 30 października 2014r o przystąpieniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice 2015-04-02 08:43
dokument Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice 2015-04-02 08:44
dokument Uchwała Nr IV/38/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kępice oraz określenia dokumentów niszbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2015-04-02 08:59
dokument Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez Gminę Kępice w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kępicach. 2015-04-02 09:03
dokument Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2015-2025 2015-04-02 08:47
dokument Uchwała Nr Iv/35/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015 2015-04-02 09:05
dokument Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2015r w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody położonego na terenie Nadleśnictwa Warcino, Leśnictwo Pustowo, oddział 169 c w dniu ustanowienia, obecny oddział 169 1 - Gmina Kępice 2015-04-02 09:07
dokument Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2015r w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 - 2018 2015-04-02 09:12
dokument UCHWAŁA NR III/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 2015-02-05 14:42
dokument Uchwała Nr III/31/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-02-02 09:01
dokument UCHWAŁA Nr III/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-02-05 14:39
dokument UCHWAŁA NR III/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej. 2015-02-05 14:34
dokument Uchwała nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 208 przebiegającej przez Gminę Kępice 2015-02-05 14:32
dokument UCHWAŁA NR III/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2015 2015-02-05 14:30
dokument UCHWAŁA NR III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2015 2015-02-05 14:26
dokument UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 29 stycznia 2015 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2015. 2015-02-05 14:20
dokument UCHWAŁA Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015. 2015-02-05 14:15
dokument UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych studni wierconych na terenie Gminy Kępice" oraz "regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez inwestorów na budowę studni wierconych ze środków budżetu gminy dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Kępice". 2015-02-05 14:12
dokument UCHWAŁA III/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2015-02-05 13:55
dokument Uchwała Nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice 2015-04-14 08:29
dokument UCHWAŁA NR II/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 30 grudnia 2014 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 2015-01-08 13:06
dokument UCHWAŁA NR II/18/2014 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 30 grudnia 2014 w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków Gminy Kępice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzonych jako zadanie własne Gminy Miejskiej Słupsk i wynikającyz przyjęcia obowiązków udziałów Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania. 2015-01-08 13:01
dokument UCHWAŁA Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 2015-01-08 12:46
dokument UCHWAŁA Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. 2015-01-08 12:44
dokument Uchwała Nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018. 2015-01-07 07:41
dokument UCHWAŁA NR II/14/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nierychomości stanowiących mienie Gminy. 2015-01-08 12:25
dokument Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice 2015-01-08 12:19
dokument Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na 2015 rok. 2015-01-08 12:16
dokument Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2015-2025. 2015-01-12 14:38
dokument Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2014 - 2043 2015-01-08 12:13
dokument UCHWAŁA Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w spawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2014. 2015-01-08 12:06