Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 161/2015 Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie odpłatności za wypożyczenie pomieszczeń (sal) w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2016-05-13 10:29
dokument Zarządzenie nr 160/2015 Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie Gminy Kępice 2016-01-21 11:07
dokument Zarządzenie nr 159/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmianw budżecie gminy Kępice na 2015 rok 2016-01-21 11:03
dokument Zarządzenie nr 158/2015 Burmistrza Kępic z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia "Diagnozy potrzeb rozwojowych szkół z terenu Gminy Kępice" 2016-05-13 10:29
dokument Zarządzenie nr 157/2015 Burmistrza Kępic z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kępicach 2015-12-31 10:13
dokument Zarządzenie Nr 156/2015 Burmistrza Kępic z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej 2015-12-29 11:04
dokument Zarządzenie Nr 155/2015 Burmistrza Kępic z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok 2015-12-31 12:05
dokument Zarządzenie nr 154/2015 Burmistrza Kępic z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok 2015-12-23 11:54
dokument Zarządzenie nr 153/2015 Burmistrza Kępic z dnia 15.12.2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majatkowych Urzędu Miejskiego w Kępicach 2015-12-30 14:05
dokument Zarządzenie nr 152/2015 Burmistrza Kępic z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok 2015-12-17 07:11
dokument Zarządzenie nr 151/2015 Burmistrza Kępic z dnia 03.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym" 2015-12-03 11:39
dokument Zarządzenie nr 150/2015 Burmistrza Kępic z dnia 03.12.2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kępice na lata 2016-2021 2015-12-03 13:02
dokument Zarządzenie nr 149/2015 Burmistrza Kępice dnia 30 listopada 2015r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kępice w roku 2016 2015-11-30 12:55
dokument Zarządzenie nr 148/2015 Burmistrza Kępic z dnia 26.11.2015 r.w sprawie powołania zespołu ds. opracowania gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2015-2020 2015-11-27 13:47
dokument Zarządzenie nr 147/2015 Burmistrza Kępic z dnia 26.11.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017 2015-11-27 13:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 146/2015 Burmistrza Kępic z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok. 2015-12-03 11:28
dokument Zarządzenie Nr 145/2015 Burmistrza Kępic z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli nieruchomości ubiegających sie o częściowy zwrot wydatków poniesionych na budowę studni wierconych ze środków budżetu gminy dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Kępice 2015-11-25 09:24
dokument Zarządzenie Nr 144/2015 Burmistrza Kępic z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 43/2011 Burmistrza Kępic z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2015-11-25 09:24
dokument Zarządzenie NR 143/2015 Burmistrza Kępic z dnia 24.11.2015 roku w sprawie przeprowadzenia kosultacji społecznych dotyczących planów rozwoju czytelnictwa oraz dostępu do wiedzy i kultury w Gminie Kępice 2015-12-01 08:37
dokument Zarządzenie nr 141/2015 Burmistrza Kępic z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określania stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu 2015-11-23 13:57
dokument Zarządzenie Nr 140/2015 Burmistrza Kępic z dnia 18.11.2015 roku w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Aktualizacji Strategii rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kępice na lata 2007-2015 2015-11-27 11:14
dokument Zarządzenie Nr 139/2015 Burmistrza Kępic z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu Nr działki 48/4, pow. działki 0,0302 ha Barcino 2015-11-18 14:29
dokument Zarządzenie Nr 138/2015 Burmistrza Kępic z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej i ogłoszenia wykazu. Nr działki 13/3, pow. działki 655 m2 Kępice 2015-11-19 10:55
dokument Zarządzenie Nr 137/15 Burmistrza Kępic z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu. Nr działki 46 pow. działki 0,0903 ha Biesowice 2015-11-18 14:27
dokument Zarzadzenie nr 136/2015 Burmistrza Kępic z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie określenia oplat związanych z pochowaniem zwłok 2015-11-23 13:58
dokument Zarządzenie nr 135/2015 Burmistrz Kępic z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok 2015-11-19 14:30
dokument Zarządzenie Nr 134/2015 Burmistrza Kępic z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2016-2030. 2016-01-19 14:44
dokument Zarządzenie nr 133/2015 Burmistrza Kępic z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 2016-01-20 10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 132/2015 Burmistrza Kępic z dnia 06.11.2015 roku w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kępice na lata 2010-2015. 2015-11-09 09:10
dokument Zarządzenie nr 131/2015 Burmistrza Kępic z dnia 05.11.2015 roku w sprawie powołania Komisji Odwoławczej do rozpatrzenia odwołania do realizacji komisji konkursowej w zakresie wyboru partnera do wspólnej relacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1. "Jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Pomorskiego na lata 2014-2020. 2015-11-06 09:52
dokument Zarzżdzenie Nr 130/2015 Burmistrza Kępic z dnia 05 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o dotację z budżetu gminy Kępice na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Kępice oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji 2015-11-05 13:38
dokument Zarządzenie nr 129/2015 Burmistrza Kępic z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Kępice w 2016 roku. 2015-11-05 13:33
dokument Zarządzenie nr 128/2015 Burmistrza Kępic z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zmianw Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2015-2030 2015-11-24 13:15
dokument Zarządzenie nr 127/2015 Burmistrza Kępic z dnia 02.11.2015 roku w sprawie powołania stałej "Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Kępicach" 2015-11-04 12:03
dokument Zarządzenie nr 126/2015 Burmistrza Kępic z dnia 27 pażdziernika 2015r. w sprawie przejęcia do zasobu Gminy Kępice gruntów Skarbu Państwa będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej 2015-11-02 14:19
dokument Zarządzenie nr 125/2015 Burmistrza Kępic z dnia 27 października 2015 roku w sprawie udziału w treningu wojewódzkim systemu monitorowania zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 5 listopada 2015 roku 2015-11-05 13:09
dokument Zarządzenie nr 124/2015 Burmistrza Kępic z dnia 27 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 2015-10-28 13:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 123/2015 Burmistrza Kępic z dnia 27 pażdziernika 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2015 rok. 2015-11-02 14:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 122/2015 Burmistrza Kępic z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok. 2015-10-30 14:35
dokument Zarządzenie nr 121/2015 Burmistrza Kępic z dnia 23 października 2015r. w sprawie przejęcia do zasobu Gminy Kępice gruntów Skarbu Państwa będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej 2016-01-21 11:01
dokument Zarządzenie nr 120/2015 Burmistrza Kępic z dnia 23 października 2015r w sprawie zmian do zarządzenia nr 113/2015 z dnia 05.10.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kępice w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2016-01-21 10:59
dokument Zarządzenie nr 119 Burmistrza Kępic z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2011 Burmistrza Kępic z dnia 15 czerwca 2011r. dot. stałych dyżurów w gminie Kępice na czas zagrożenia wojny 2016-01-21 10:54
dokument Zarządzenie nr 118/2015 Burmistrza Kępic z dnia 19.10.2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 "Jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2015-10-21 09:43
dokument Zarządzenie Nr 117/2015 Burmistrza Kępic z dnia 15 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok 2015-10-23 11:16
dokument Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Kępic z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmian do zarządzenia nr 113/ z dnia 05.10.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kępice w celu przeprowadzenie wyborów do Sejmu Przeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2016-01-21 10:51
dokument zarządzenie nr 115/2015 Burmistrza Kępic z dnia 08 października 2015 r w sprawie zmian do zarządzenia nr 113/2015 z dnia 05.10.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kępice w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r. 2015-10-13 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/2015 BURMISTRZA KĘPIC Z DNIA 08 PAŹDZIERNIKA 2015 R. W SPRAWIE ZMIAN DO ZARZĄDZENIA NR 113/ Z DNIA 05.10.2015 W SPRAWIE POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY KĘPICE W CELU PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2015R. 2015-10-09 10:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/2015 BURMISTRZA KĘPIC Z DNIA 05 PAŹDZIERNIKA 2015 R. w sprawie powołania komisji wyborczych na terenie Gminy Kępice w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r. 2015-10-06 15:01
dokument Zarządzenie nr 112/2015 Burmistrza Kęic z dnia 30 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2016-01-21 10:46
dokument Zarządzenie nr 111/2015 Burmistrza Kępic z dnia 30.09.2015 roku w sprawie powołania stałej "Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Kępicach" 2016-01-21 10:45
dokument Zarządzenie Nr 110/2015 Burmistrza Kępic z dnia 30 września 2015 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników na terenie gminy Kępice w zakresie ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości 2016-01-21 10:43
dokument Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Kępic z dnia 29.09.2015 w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2016-01-21 10:39
dokument Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Kępic z dnia 29 wrzesnia 2015 r. w sprawie przekazania ujęcia wody wraz z hydrofornią i siecią wodno-kanalizacyjną w obrębie Obłęże na terenie byłego "OW Sobótka" w użyczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o. 2015-10-09 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/2015 BURMISTRZA KĘPIC Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KĘPICE NA 2015 ROK. 2015-10-08 13:02
dokument Zarządzenie nr 106/2015 Burmistrza Kępic z dnia 28.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspolnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 "Jakośc edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2015-10-30 11:27
dokument Zarządzenie nr 105/2015 Burmistrza Kępic z dnia 15 września 2015 roku w sprawie przejęcia do zasobu Gminy Kępice gruntów Skarbu Państwa będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej zajętych pod drogi w obrębie Osowo 2015-09-30 11:26
dokument Zarządzenie nr 104/2015 Burmistrza Kępic z dnia 15 września 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kępicach 2015-09-28 08:11
dokument Zarządzenie Burmistrza Kępic Nr 103/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok.. 2015-09-22 13:04
dokument Zarządzenie Nr 102/2015 Burmistrza Kępic z dnia 15 września 2015 nroku w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2016 rok oraz szczegółowości materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Gminy Kępice na rok 2016. 2016-01-19 14:15
dokument Zarządzenie nr 101/2015 Burmistrza Kępic z dnia 07 września 2015r. w sprawie przekazania nowo wybudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej "System wodno-kanalizacyjny aglomeracji Kępice w miejscowości Barcino, Osieki" w użyczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 2016-01-21 10:37
dokument Zarządzenie Nr 100/2015 z dnia 07 września 2015 roku w sprawie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenia dokumentacji polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2016-01-21 10:34
dokument Zarządzenie nr 99/2015 Burmistrza Kępic z dnia 07 września 2015r. w sprawie nabycia od Powiatu Słupskiego w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Obłęże 2016-05-13 10:30
dokument Zarządzenie nr 98/15 Burmistrza Kępic z dnia 07 września 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu 2015-09-07 14:08
dokument Zarządzenie nr 97/2015 Burmistrza Kępic z dnia 07 września 2015r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej 2015-09-07 14:12
dokument Zarządzenie Nr 96/2015 Burmistrza Kępic z dnia 07 września 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 18/15 Burmistrza Kępic z dnia 26 luty 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu 2015-09-07 14:06
dokument Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Kępic z dnia 01 września 2015 roku w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kepicach stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Kępicach stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Kępic nr 2/2015 z dnia 02 stycznia 2015r. 2016-01-21 10:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 94/2015 Burmistrza Kępic z dnia 4 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok. 2015-09-14 14:26
dokument Zarządzenie nr 93/2015 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2015 w sprawie zmian do zarządzenia nr 88/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Kępice dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 06 września 2015 2016-01-21 10:27
dokument Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Kępic z dnia 31.08.2015 w sprawie powołania zespołu projektowego, do projektu realizaowanego w ramach Regionalnego Probramu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.4 "Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Kępice". 2016-01-21 10:21
dokument Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Kępice z dnia 25 sierpnia 2015 r w sprawie zmian do zarządzenia nr 88/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Kępice dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 06 września 2015 2015-08-27 10:23
dokument Zarządzenie nr 90/2015 Burmistrza Kępic z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku 2015-08-25 13:51
dokument Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Kępic z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015 2015-09-01 14:04
dokument Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Kępic z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Kępice dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 06 września 2015 2015-08-17 12:13
dokument Zarządzenie nr 87/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-08-21 12:00
dokument Zarządzenie nr 86/2015 Burmistrza Kępic z dnia 06 sierpnia 2015r. w sprawie przejęcia do zasobu Gminy Kępice gruntów Skarbu Państwa będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej 2016-01-21 09:55
dokument Zarządzenie nr 85/2015 Burmistrza Kępice z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zmian do zarządzenia nr 1/2015 z dnia 02.01.2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2016-01-21 09:53
dokument Zarządzenie nr 84/2015 Burmistrz Kępic z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegajacego się o stopień nauczyciela mianowanego Pani Magdaleny Budzyńskiej 2015-08-04 09:51
dokument Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Kępic z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Kłobuch 2015-08-04 09:39
dokument Zarządzenie NR 82/2015 Burmistrza Kępic z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Pani Łucji Korab-Baj 2015-08-04 09:37
dokument Zarządzenie NR 81/2015 Burmistrza Kępic z dnia 03 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Pani Urszuli Zalewskiej 2015-08-04 09:36
dokument Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Kępic z dnia 03 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Pani Dagmary Żywickiej 2015-08-04 09:35
dokument Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Kępic z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 43/2011 Burmistrza Kępic z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2015-09-17 12:02
dokument Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Kępic z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie przejecia do zasobu Gminy Kępice gruntów Skarbu Państwa będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej 2016-01-21 09:48
dokument Zarządzenie nr 76/2015 Burmistrza Kępic z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok 2015-08-03 13:50
dokument Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Kępic z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015 2015-07-23 10:16
dokument Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Kępic z dnia 07 lipca 2015r. w sprawie przejęcia do zasobu Gminy Kępice gruntów Skarbu Państwa będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej w obrębie Barcino 2016-01-21 09:40
dokument Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Kępic z dnia 07 lipca 2015r. w sprawie terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy IV technikum oraz uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2015 roku - "WYPRAWKA SZKOLNA" w roku szkolnym 2015/2016. 2015-07-07 14:03
dokument Zarządzenie nr 72/2015 Burmistrza Kępic z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015 2015-07-14 07:40
dokument Zarządzenie nr 71/2015 Burmistrza Kępic z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie powołania ABI i ASI w Urzędzie Miejskim w Kępice. 2015-07-28 10:23
dokument Zarządzenie nr 70/2015 Burmistrza Kępic z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok. 2015-07-06 14:44
dokument Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Kępic z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie przejęcia do zasobu Gminy Kępice gruntów Skarbu Państwa będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej w obrębie Darnowo i Ciecholub. 2016-01-21 09:37
dokument Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Kępic z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie przekazania nowo wybudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej w Korzybiu i Kępicach wraz z przepompowniami ścieków w użyczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o. 2016-01-21 09:29
dokument Zarządzenie nr 67/2015 Burmistrza Kępic z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015 2015-06-22 14:22
dokument Zarządzenie nr 66/2015 Burmistrza Kępic z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie przeznaczenia do rozbórki budynków posadowionych na działce nr 197 i 1/3 w Kępicach. 2016-05-13 10:32
dokument Zarządzenie nr 65/2015 Burmistrza Kępic z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015 2015-06-12 10:15
dokument Zarządzenie nr 64/2015 Burmistrza Kępic z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kępice 2015-06-03 09:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/2015 Burmistrza Kępic z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego do oceny spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy konkursowej z zakresu projektowania architektoniczno - budowlanego zadania p.n.:Koncepcja projektowa hali widowiskowo - sportowej w Kępicach. 2015-06-29 12:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2015 Burmistrza Kępic z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej - Kępice ul. Podgórna 5. 2015-05-28 13:21
dokument Zarządzenie nr 61/2015 Burmistrza Kępic z dnia 25 maja 2015r. zmieniające Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn." - Gmina Kępice - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu." oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz z oprogramowaniem i dostepem do Internetu w ramach w/w projektu 2016-01-21 09:22
dokument Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Kępic z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: "E-Gmina Kępice - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu II edycja", oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu w ramach w/w projektu. 2016-01-20 12:02
dokument Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Kępic z dnia 24 maja 2015 roku w sprawie zmian do zarządzenia nr 44/2015 z dnia 20.04.2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kępice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2016-01-20 11:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/2015 Burmistrza Kępic z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok. 2015-05-28 13:36
dokument Zarządzenie nr 57/2015 Burmistrza Kępic z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmian do zarządzenia nr 44/2015 z dnia 20.04.2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kępice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2016-01-20 11:15
dokument Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Kępic z dnia 15 maja 2015r w sprawie zmian do zarządzenia nr 44/2015 z dnia 20.04.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kępice dla przeprowadzenia glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-05-18 13:20
dokument Zarządzenie nr 55/2015 z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 roku 2015-05-21 12:07
dokument Zarządzenie nr 54/2015 Burmistrza Kępic z dnia 08 maja 2015 roku w sprawie zmian do zarządzenia nr 44/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kępice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2016-01-20 11:09
dokument Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015. 2015-05-13 12:52
dokument Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Kępic z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie zamiany nieruchomości w obrębie Darnowo 2016-01-20 11:05
dokument Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Kępic z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie zmian do zarządzenia nr 44/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kępice do przeprowadzenia głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2016-01-20 11:03
dokument Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Kępic z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kępice za I kwartał 2015 roku 2015-05-07 11:41
dokument Zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok 2015-05-06 10:58
dokument Zarządzenie nr48/2015 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie powolania Komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania używanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych, które nie zostały wykorzystane do dnia 28 lutego 2015 roku. 2015-04-29 14:03
dokument Zrządzenie nr 47/2015 Burmistrza Kępic z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie przejęcia do zasobu Gminy Kępice gruntów Skarbu Państwa będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej w obrębie Warcino 2016-01-20 11:00
dokument Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Kępic z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporów, pomiędzy właścicielem (posiadaczem) gruntu z dzierżawcą (zarządcą) obwodu łowieckiego, w związku z szacowaniem szkód łowieckich 2016-01-20 10:55
dokument Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Kępic z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok 2015-04-27 16:03
dokument Zarządzenie nr 44/2015 Burmistrza Kępic z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kępice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-04-21 10:36
dokument Zarządzenie nr 43/2015 Burmistrza Kępic z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej Nr działki 121/14, pow. działki 3854, Warcino 47. 2015-04-17 13:15
dokument Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Kępice z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2015-2025 2016-01-20 10:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 41/2015 Burmistrza Kępic z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok. 2015-04-16 14:37
dokument Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Kępic z dnia 08 kwietnia 2015 roku w sprawie przejęcia do zasobu Gminy Kępice gruntów Skarbu Państwa będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej 2016-01-20 10:47
dokument Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Kępic z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przekazania lokalu w budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Kępicach, w użyczenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępicach 2016-01-20 10:43
dokument Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Kępic z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przekazania lokalu w budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Kępicach, w użyczenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępicach. 2016-01-20 10:41
dokument Zarządzenie nr 37/2015 Burmistrza Kępic z dnia 31marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok. 2015-04-07 13:58
dokument Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Kępic z dnia 31.03.2015 r. 2015-04-08 12:55
dokument Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Kępic z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 2015-03-27 11:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 34/2015 Burmistrza Kępic z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok. 2015-03-30 16:31
dokument Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Kępic z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli nieruchomości ubiegających się o częściowy zwrot wydatków poniesionych na budowę studni wierconych ze środków budżetu gminy dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Kępice 2016-01-20 10:37
dokument Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Kępic z dnia 18 marca 2015r. w sprawie udziału w rejonowym treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 19 marca 2015 roku. 2015-04-03 13:01
dokument Zarządzenie nr 31/2015 Burmistrza Kępic z dnia 16 marca 2015r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie w 2015 roku 2016-05-13 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/15 Burmistrza Kępic z dnia 16.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi 2015-03-26 07:04
dokument Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Kępic z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem mieszkalnym, położonych w obrębie Barcino 2016-01-20 10:28
dokument Zarzadzenie Nr 28/2015 Burmistrza Kępic z dnia 10 marca 2015r . w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2015 2015-03-20 09:42
dokument Zarządzenie nr 27/15 Burmistrza Kępic z dnia 10 marca 2015r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej i ogłoszenia wykazu, Korzybie nr dz. 121/1, pow.dz. 0,2917 ha 2015-03-10 14:29
dokument Zarządzenie Nr 26/15 Burmistrza Kępic z dnia 10 marca 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej i ogłoszenia wykazu nieruchomości nr dz. 230, pow. dz. 0,0800 ha Podgóry. 2015-03-10 14:31
dokument Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Kępic z dnia 02 marca 2015r. w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego orza prowadzenia postępowań, wydawania decyzji w sprawach o dodatki mieszkaniowe, wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, realizacji zasiłków dla opiekunów oraz przyznawania karty dużej rodziny 2015-03-16 11:04
dokument Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Kępic z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach o świadczenie rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach o dodatki mieszjaniowe. 2015-03-16 11:00
dokument Zarządzenie nr 23/2015 Burmistrza Kępic z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, realizacji zasiłków dla opiekunów oraz przyznawania karty 2015-03-03 10:02
dokument Zarządzenie nr 22/2015 Burmistrza Kępic z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie powołania kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach 2015-03-02 10:28
dokument Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Kępic z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok. 2015-03-06 11:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/15 Burmistrza Kępic z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku położonego na działce 41/34 w Kępicach przy ul. Plac Wolności 2A. 2015-02-27 11:36
dokument ZARZĄDZNIE NR 19/15 Burmistrza Kępic z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/13 Burmistrza Kępic z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych i ogłoszenia wykazu. 2015-02-27 11:33
dokument Zarządzenie Nr 18/15 Burmistrza Kępic z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. 2015-02-26 12:15
dokument Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Kępic z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej Nr dz. 476, pow.dz w m2 967 Kępice ul. Buczka 14. 2015-02-26 12:13
dokument Zarządzenie nr 16/2015 Burmistrza Kępic z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie "Regulaminu finansowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Gminie Kępice na rok 2015 2015-03-03 11:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 15/2015 z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok. 2015-02-25 11:23
dokument Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Kępic z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie przekazania dwóch przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, usytuowanych na działce nr 25 oraz 139/6 w obrębie Bronowo, w użyczenie dla Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kępicach 2016-01-20 10:23
dokument Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Kępic z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zasad przyjmowania dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Kępicach. 2015-02-24 11:44
dokument Zarządzenie nr 12/2015 Burmistrza Kępic z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie przekazania części budynku nr 49B, usytuowanego na działce nr 529 w Przytocku, stanowiącego świetlicę rahabilitacyjno-integracyjną dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice 2016-01-20 10:17
dokument Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Kępic z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok 2015-02-18 09:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2015 Burmistrza Kępic z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok. 2015-02-03 14:35
dokument Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Kępic z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach do przyznawania Karty Dużej Rodziny 2016-01-20 10:14
dokument Zarządzenie nr 8/2015 Burmistrza Kępic z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnych do prowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego 2015-02-17 08:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 7/2015 Burmistrza Kępic z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2015 rok. 2015-01-20 14:34
dokument Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Kępic z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu zawartycz umów. 2016-01-19 14:26
dokument Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Kępic z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2016-01-19 14:30
dokument Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Kepic z dnia 5 stycznia 2014 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 2016-01-19 14:20
dokument Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Kępic z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (odwołania - powołania) 2016-01-20 10:11
dokument Zarządzenie nr 2/2015 Burmistrz Kępic z dnia 02 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach 2015-03-13 12:59
dokument Zarządzenie nr 1/2015 Burmistrza Kępic z dnia 02 stycznia 2015r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kępicach 2015-03-16 11:06