Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 11.01.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki z parkingiem i infrastrukturą techniczną" na terenie działek Nr 80/1, 83, 84 i 94, położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2016-01-11 14:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 11.01.2016r o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą w Kępicach" na terenie działek Nr 512/1, 48/4, 48/14 i 48/22, położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2016-01-11 14:10
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia , że dniu 30 grudnia 2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej Obłęże III na działce 4/12 (województwo pomorskie, powiat słupski)" 2016-01-05 13:11
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia , że dniu 30 grudnia 2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej Obłęże IV na działce 4/13 (województwo pomorskie, powiat słupski)" 2016-01-05 13:10
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia , że dniu 30 grudnia 2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej Obłęże II na działce 411 (województwo pomorskie, powiat słupski)" 2016-01-05 13:08
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia , że dniu 30 grudnia 2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej Obłęże I na działce 4/8 (województwo pomorskie, powiat słupski)" 2016-01-05 13:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 29.12.2015r. o wydaniu decyzji Nr 16/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa filii Biblioteki Publicznej w Kępicach w m. Osieki", na terenie działki Nr 1/3 położonej w obrębie Korzybie gm. Kępice. 2015-12-29 11:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 23.12.2015 roku o wydaniu decyzji Nr 15/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa filii Biblioteki Publicznej w Kępicach w m. Barcino", na terenie działki Nr 65/1 i 131/12 położonej w obrębie Barcino gm. Kępice. 2015-12-23 12:00
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia, iż w dniu 22.12.2015 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kępice" 2015-12-22 14:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 22.12.2015 r. o wydaniu decyzji Nr 13/2015o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa filii Biblioteki Publicznej w Kępicach w m. Darnowo", na terenie działki Nt 100/3 położonej w obrębie Darnowo gm. Kępice, 2015-12-22 14:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 22.12.2015r. o wydaniu decyzji Nr 14/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa filii Biblioteki publicznej w Kępicach w m. Ciecholub", na terenie działki Nr 1/29 położonej w obrębie Ciecholub gm. Kępice. 2015-12-22 14:14
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC z dnia 17.12.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa filli Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w m. Ciecholub", na terenie działki Nr 1/29 położonej w obrębie gm. Kępice. 2015-12-17 09:50
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC z dnia 16.12.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa filii Bibloteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w m. Darnowo" , na terenie działki Nr 100/3 położonej w obrębie Darnowo gm. Kępice 2015-12-16 14:00
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC z dnia 16.12.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kepice w m. Osieki" , na terenie działki Nr 3/1, położonej w obrębie Korzybie gm. Kępice 2015-12-16 13:52
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC z dnia 16.12.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kepice w m. Barcino" , na terenie działek Nr 65/1 i Nr 131/12 położonych w obrębie Barcino gm. Kępice 2015-12-16 13:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 14.12.2015r. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzcjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na; "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na teremnie gminy Kępice". 2015-12-15 07:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 11.12.2015r. o wydaniu dla Pracowni Projektowej ARCH - ERS Sp. z o.o. decyzji Nr 12/2015 z dnia 11.12.2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa parkingu (etap I) oraz ciągów pieszo-jezdnych (etap II) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kępicach" na terenie działki nr 41/2 położonej w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2015-12-11 08:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 10.12.2015r. o wydaniu dla Gminy Kępice Nr 11/2015 z dnia 10.12.2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na gabinety terapeutyczne w budynku Szkoły Podstawowej w Kępicach" na terenie działki Nr 407/16 położonej w obrebie Kępice gm. Kępice. 2015-12-10 14:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 10.12.2015r. o wydaniu dla TRAB - MOSTY Projektowanie, decyzji Nr 10/2015 z dnia 10.12.2015r. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa mostu na przepust na Strudze Obłęże w ciągu drogi wojewódzkiej nr 208 w km 5+043 w m. Obłęże, na terenie działek Nr 459/1, 459/2 i 295 położonych w obrebie Obłęże, gm. Kępice 2015-12-10 14:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 07.12.2015r. o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26 maja 2015r. Dla inwestycji polegającej na: - "Budowie placu postojowego dla 30 pojazdów samochodowych o masie do 3,5t wraz z drogą wewnętrzna dojazdową oraz przebudową dróg wewnętrznych i chodników" na terenie działki Nr 109/16 położonej w obrębie Warcino, gm. Kępice. Zmiana dotyczy zakresu planowanej inwestycji z: "dla 30 pojazdów samochodowych", na zapis "dla maksimum 40 pojazdów samochodowych". 2015-12-07 14:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 01.12.2015r.o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikami naziemnymi 3x4851 obręb Osowo" planowanego do realizacji w województwie pomorskim, w gminie Kępice, obręb Osowo. 2015-12-03 07:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 25.11.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Budowa filii Biblioteki Publicznej w Kępicach w m. Ciecholub", na terenie działki Nr 1/29 położonej w obrębie Ciecholub gm. Kępice. 2015-11-25 13:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 23.11.2015 roku w sprawie rozszerzenia lokalizacji planowanej inwestycji na dz. nr 131/12, do wszczętego postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice z dnia 13.11.2015r. - o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa filii Biblioteki Publicznej w Kępicach w miejscowości Barcino", na terenie działki Nr 65/1 i Nr 131/12 położonej w obrębie Barcino gm. Kępice. 2015-11-23 13:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 18.11.2015 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice, obejmującego wyznaczenie przebiegu odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo - Słupsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015-11-26 08:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 16.11.2015 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pt. "Budowa instalacji zbiornikowej na gaz ze zbiornikami naziemnymi 3x48501" obręb Osowo" planowanego do realizacji w województwie pomorskim, gminie Kępice, obreb Osowo. 2015-11-17 15:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 17.11.2015 o wydaniu decyzji Nr 9/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Budowa drogi przeciwpożarowej z m. Kępice ul. Kruszka do m. Żelice w gminie Kępice - dojazd pożarowy Nr 37" na terenie działek Nr 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 228, 229/1, 229/2, 230/2, 230/5, 231/3, 231/10, 231/11, 231/12, 231/14, 232/5, 232/6, 232/7, 232/8, 232/9, 232/12, 233/1, 246/2, 246/3, 246/5 i 431, położonych w obrębie Żelice, gm. Kępice, na terenie działek Nr 224/1 i 281 położonych w obrębie Kępice gm. Kępice i na terenie działki Nr 223/1 położonej w obrębie Obłęże gm. Kępice. 2015-11-17 15:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 13 listopada 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa filii Biblioteki Publicznej w Kępicach w miejscowości Barcino", na terenie działki Nr 65/1 położonej w obrębie Barcino gm. Kępice. 2015-11-13 13:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 05 listopada 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa filii Biblioteki Publicznej w m. Osieki", na terenie działki Nr 3/1 położonej w obrębie Korzybie gm. Kępice 2015-11-05 13:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 05 listopada 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa filii Biblioteki Publicznej w m. Darnowo", na terenie działki Nr 100/3 położonej w obrębie Darnowo gm. Kępice. 2015-11-05 13:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 23.10.2015 roku o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na gabinety terapeutyczne w budynku Szkoły Podstawowej w Kępicach" na terenie działki Nr 407/16 położonej w obrębie Kępice gm. Kępice 2015-10-23 14:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 13.10.2015r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji celu publicznego - Przebudowa mostu na przepust na Strudze Obłęże w ciągu drogi wojewódzkiej nr 208 w km 5+043 w m. Obłęże, na terenie działek Nr 459/1, 459/2 i 295 położonych w obrębie Obłęże, gm. Kępice 2015-10-13 13:02
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Kępic z dnia 9 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Kępice. 2015-10-12 12:19
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC w sprawie zmiany nazwy inwestycji, do wszczętego postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice z dnia 01.10.2015r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: - z nazwy ?Budowa drogi leśnej przeciwpożarowej z m. Kępice ul. Kruszka do m. Żelice w gminie Kępice? - na nazwę ?Budowa drogi przeciwpożarowej z m. Kępice ul. Kruszka do m. Żelice w gminie Kępice- dojazd pożarowy nr 37 ? na terenie działek Nr 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10,10/11, 10/12, 228, 229/1, 229/2, 230/2, 230/5, 231/3, 231/10, 231/11, 231/12, 231/14, 232/5, 232/6, 232/7, 232/8, 232/9, 232/12, 233/1, 246/2, 246/3, 246/5 i 431, położonych w obrębie Żelice, gm. Kępice, na terenie działek Nr 224/1 i 281 położonych w obrębie Kępice gm. Kępice i na terenie działki Nr 223/1 położonej w obrębie Obłęże gm. Kępice. 2015-10-09 13:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 01.10.2015 r.: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi leśnej przeciwpożarowej z m. Kępice ul. Kruszka do m. Żelice w gminie Kępice" na terenie działek Nr 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 228, 229/1, 229/2, 230/2, 230/5, 231/3, 231/10, 231/11, 231/12, 231/14, 232/5, 232/6, 232/7, 232/8, 232/9, 232/12, 233/1, 246/2, 246/3, 246/5 i 431, położonych w obrębie Żelice, gm. Kępice, na terenie działek Nr 224/1 i 281 położonych w obrębie Kępice gm. Kępice i na terenie działki Nr 223/1 położonej w obrębie Obłęże gm. Kępice. 2015-10-01 14:50
dokument OWIESZCZENIE Burmistrza Kępic z dnia 01.10.2015 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowie drogi leśnej przeciwpożarowej z m. Kępice ul. Kruszka do m. Żelice w gminie Kępice". 2015-10-01 13:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 01.10.2015 r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa parkingu (etap - I ) oraz ciągów pieszo-jezdnych ( etap II ) wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w Kępicach" na terenie działaki nr 41/2 położonej w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2015-10-01 08:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 19.08.2015r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04kV, linii kablowej 15kV, linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem licznikowym" na terenie działki nr 187/1 położonej w obrębie Korzybie, gm. Kępice. 2015-08-19 10:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 29.06.2015r. o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04kV, linii kablowej 15kV, linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem licznikowym" na terenie działki Nr 187/1 położonej w obrębie Korzybie, gm. Kępice. 2015-06-29 14:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 03.06.2015r o wydaniu decyzji nr 6/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Warcinie" na terenie działki nr 96/5 położonej w obrębie Warcino, gm. Kępice. 2015-06-03 10:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 03.06.2015r. o wydaniu decyzji nr 7/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej łączącej ul. Kościelną z ul. Niepodległości w Kępicach" na terennie działek nr 188/2, 191/7, 193, 197, 288, 192 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2015-06-03 10:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 02.06.2015r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą - kanalizacja deszczowa na terenie działek nr 40, 41/32, 41/33, 41/34, 41/36, 495 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice 2015-06-02 12:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 02.06.2015r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej 15kV" na terenie działek nr 27/8, 63, 18, 476, 14, 19, 13, 478, 22, 29, 488, 38/10, 38/1 położonych w obrębie Przytocko, gm. Kępice. 2015-06-02 12:22
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o podjęciu przez Radę Miejską w Kępicach Uchwały Nr IV/41/2015 z dnia 26 marca 2015 r. o zmianie Uchwały Nr XLVI/420/2014 z dnia 30 października 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo-Słupsk na terenie gminy Kępice oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2015-05-27 09:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o podjęciu przez Radę Miejską w Kępicach Uchwały Nr IV/40/2015 z dnia 26 marca 2015 r. o zmianie Uchwały Nr XLVI/419/2014 z dnia 30 października 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice - w zakresie wyznaczenia przez obszar gminy Kępice trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo-Słupsk oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowej zmiany dla potrzeb przepracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2015-05-27 09:26
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa placu postojowego dla 30 pojazdów samochodowych o masie do 3,5t wraz z drogą wewnętrzną dojazdową oraz przebudową dróg wewnętrznych i chodników" na terenie działki Nr 109/16 położonej w obrębie Warcino, gm. Kępice. 2015-05-26 14:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 19.05.2015r o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Łużki" na terenie działek Nr 92, 31, 65, 59, położonych w obrębie Warcino, gm. Kępice. 2015-05-19 14:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 06.05.2015r o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Warcinie" na terenie działki Nr 96/5 położonej w obrębie Warcino, gm. Kępice. 2015-05-06 14:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24.04.2015r o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej łączącej ul. Kościelną z ul. Niepodległości w Kępicach" na terenie działek nr 188/2, 191/7, 193, 197, 288, 192 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2015-04-24 12:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 21.04.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą - kanalizacja deszczowa na terenie działek nr 40, 41/32, 41/34, 41/36, 495 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice 2015-04-21 14:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa odcinka drogi gminnej do miejscowości Łużki" na terenie działek Nr 92, 31, 65, 59, położonych w obrębie Warcino, gm. Kępice." 2015-04-13 15:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 13.04.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa placu postojowego dla 30 pojazdów samochodowych o masie do 3,5t wraz z drogą wewnętrzną dojazdową oraz przebudową dróg wewnętrznych i chodników" na terenie działki Nr 109/16 położonej w obrębie Warcino, gm. Kępice. 2015-04-13 15:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 13.04.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej 15kV" na terenie działek nr 27/8, 63, 18, 476, 14, 19, 13, 478, 22, 29, 488, 38/10, 38/1 położonych w obrębie Przytocko, gm. Kępice. 2015-04-13 15:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 27.03.2015r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Nr 1/2015 zd nia 25 lutego 2015r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Rozbudowie remizy strażackiej w Korzybiu - "Dom Strażaka" na terenie działki nr 285/1 położonej w Korzybiu, w obrębie Korzybie, w gminie Kępice. 2015-03-27 11:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 18.03.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o zmianę prawomocnej decyzji Nr 1/2015 z dnia 25 lutego 2015r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie remizy strażackiej w Korzybiu - "Dom Strażaka" na terenie działki nr 285/1 położonej w Korzybiu, w obrębie Korzybie, w gminie Kępice. 2015-03-18 13:37
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC z dnia 25.02.2015 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa remizy strażackiej w Korzybiu - "Dom Strażaka" , Gmina Kępice" na terenie działki nr 285/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice. 2015-02-25 10:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 10.02.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa remizy strażackiej w Korzybiu - "Dom Strażaka, Gmina Kępice" na terenie działki nr 285/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm.Kępice. 2015-02-10 13:42