Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 05.12.2016r: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-"Budowa centrum kulturalno-integracyjnego w Obłężu" na terenie działki Nr 203/3 położonej w obrębie Obłęż, gm. Kępice. 2016-12-14 15:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego "POLTAREX" Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 9/10, 84-300 Lębork , Tartak w Korzybiu ul. Tartaczna 2, 77-230 Kępice, z dnia 29.11.2016r. ( wpływ do Urzędu 08.12.2016r.) : o ustalenie lokalizacji celu publicznego - "Przebudowa istniejącej sieci deszczowej oraz myjni wózków widłowych: na terenie działek Nr 41/6, 41/7 i 41/10 położonych w obrębie Korzybie, gm. Kępice. 2016-12-09 10:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Krzysztofa rzeszutko ul. Smolańska 4/215, 70-026 Szczecin , wysstępującego jako pełnomocnik ENERGA - OPERATOR Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, decyzji Nr 16/2016 z dnia 07.12.2016r.: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV i SN 15 kV, budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kotłowo", na terenie działek Nr 336, 337, 338, 339, 340 połozonych w obrębie Barcini, gm. Kępice. 2016-12-07 11:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice, z dnia 28.11.2016r. (wpływ do Urzędu 29.11.2016r.): o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb uzbrojenia działek budowlanych", na terenie działek Nr 144 i 50 połozonych w obrębie Biesowice, gm. Kępice 2016-12-01 13:54
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Kępic zawiadamia, iż w dniu 30.11.2016r., została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa dijazdu pożarowego nr 8 w leśnictwie Łętowo w gminie Kępice" 2016-12-01 10:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Jędrzeja Kulińskiego Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych "ELSANCO" ul. Cisowa 13, 76-200 Słupsk, występującego jako pomocnik ENERGA-OPERATOR S.A Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, z dnia 22.11.2016r. (wpływ do Urzędu 23.11.2016r.): o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4kv T-04-0786 ŻELICE FERMA" na terenie działek Nr 50/2, 50/3, 50/8, 50/11, 50/12, 50/14, 50/16, 50/17, 50/19, 50/20, 50/21, 50/23, 50/24 położonych w obrebie Żelice, gm. Kępice. 2016-11-28 14:32
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Kępic zawiadamia że, w dniu 21.11.2016 r. na wniosek Gminy Miastko, Gminy Trzebielino, Gminy Kępice i Nadleśnictwa Warcino zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt: "Budowa infrastruktury kajakowej (przystanie, przenoski kajakowe) w ramach projektu "POMORSKIE SZLAKAI KAJAKOWE-WŚRÓD DOPŁYWÓW WIEPRZY" na terenie gmin: Miastko, Trzebielino i Kępice". 2016-11-22 09:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, decyzji nr 15/2016 z dnia 14.11.2016r.: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych-chodnika, schodów i podjazdu" na terenie działek nr 68,67,20, 153 położonych w obrębie Barcino, gm. Kępice. 2016-11-14 14:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego "ENBUD" Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 14, 76-200 Słupsk występującego jako pełnomocnik Inwestora ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin decyzji NR 14/2016 z dnia 10.11.2016r.: oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej 15kV, wymiana słupa nr 55, budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV, budowa linii kablowej 0,4kV, budowa szafki pomiarowej 0,4kV w m. Kotłowo, Jabłonna" na terenie działek nr 2/1, 2/2, 332, 352, 336 położonych w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kępice. 2016-11-14 08:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu postanowienia zawieszającego wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 20.09.2016r: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa przenoski przy elektrowni wodnej w Ciecholubiu, budowa przystani kajakowej w Korzybiu i Obłęzu- w ramach planowanej inwestycji pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe wśród dopływów Wieprzy" na terenie działek Nr 61/2, 312/1 położonych w obrębie Ciecholub, Nr Nr 181/6, 277 położonych w obrębie Korzybie, i Nr 203/3, 208/1, 424 położonych w obrębie Obłęże, gm. Kępice. 2016-11-09 14:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 20.10.2016 roku o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci energetycznej nn 0,4kV i Sn 15kV, budowa stacji transformatorowej 15/0,4kv wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kotlowo", na terenie działek Nr 336, 337, 338, 339, 340 położonych w obrębie Barcino, gm.Kępice. 2016-10-20 13:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, decyzji Nr 13/2016 zdnia 23.09.2016r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa zewnętrznej sieci cieplnej zasilającej budynki w ciepło dla potrzeb ogrzewania , z wypustami i częściowo przyłaczeniami do budynków - ulica Mickiewicza, Leśna, Wojska Polskiego, Kwiatowa, Sikorskiego, w Kepicach" na terenie działek nr 95/13, 187/3, 263,264, 394, 403/2, 275/8, 275/11, 275/3, 278, 279/3, 275/2, 279/5, 279/7, 68/10 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice 2016-09-23 12:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa przenoski przy elektrowni wodnej w Ciecholubiu, budowa przystani kajakowej w Korzybiu i Obłężu - w ramach planowanej inwestycji p.n. Pomorskie Szlaki Kajakowe wśród dopływów Wieprzy", na terenie działek Nr 61/2, 312/1 położonych w obrębie Ciecholub, Nr 181/6, 277 położonych w obrębie Korzybie, i Nr 203/3, 208/1, 424 położonych w obrebie Obłęże gm. Kępice. 2016-09-21 13:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 16.09.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa linii kablowej 15kV, wymiana słupa nr 55, budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV, budowa linii kablowej 0,4kV, budowa szafki pomiarowej 0,4kV w m. Kotłowo, Jabłonna" na terenie działek nr 2/1, 2/2, 332, 352, 336 połozonych w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kępice. 2016-09-16 12:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 16.09.2016r. o wszczęciu postępowaniaadministracyjnego, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Przebudowa istniejacych ciagów komunikacyjnych-chodnika, schodów i podjazdu" na terenie działek nr 68, 67, 20, 153 położonych w obrębie Barcino, gm. Kępice 2016-09-16 12:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 08.08.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa dojazdu pożarowego nr 8 w Leśnictwie Łętowo" 2016-08-12 12:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 09.08.2016r. o wydaniu decyzji nr 12/2016 z dnia 09.08.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa ciągu pieszo-jezdnego - ulica Kochanowskiego w Kępicach" - na terenie działek nr 48/3, 48/9 i 57 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2016-08-09 10:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 05.08.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa zewnętrznej sieci cieplnej zasilającej budynki w ciepło dla potrzeb ogrzewania, z wypustami i częściowo przyłączeniami do budynków - ulica Mickiewicza, Leśna, Wojska Polskiego, Kwiatowa, Sikorskiego w Kępicach" na terenie działek nr 95/13,187/3, 236, 264, 394, 403/2, 275/8, 275/11, 275/3, 278, 279/3, 275/2, 279/5, 279/7, 68/10 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2016-08-05 13:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 02.08.2016 roku w sprawie wydania decyzji nr 11/2016 z dnia 02.08.2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej", na terenie działek Nr 93/6, 92, 74/6, 84 położonych w obrębie Warcino gm. Kępice. 2016-08-02 13:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 19.07.2016r o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa dojazdu pożarowego nr 36 w Leśnictwie Przyjezierze w gminie Kępice". 2016-07-20 07:43
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC z dnia 11.07.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odcinka trasy dwutorowej napowietrznej lini elektroenergetycznej 2X400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk na terenie Gminy Kępice. 2016-07-12 08:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 27.06.2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa ciągu pieszo-jezdnego - ulica Kochanowskiego w Kępicach" na terenie działek nr 48/3, 48/9 i 57 położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice". 2016-06-27 12:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 22.06.2016r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa dojazdu pożarowego nr 25 w Lesnictwie Barcino w gminie Kępice" 2016-06-22 11:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 13-06-2016 o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta iGminy Kępice, uchwalonej Uchwałą Nr XII/112/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016r. 2016-06-13 12:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 03.06.2016r. o wszczęciu postepowania administracyjnego z dnia 18.05.2016r o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej", na terenie działek Nr 93/6, 92, 74/6, 84 polożonych w obrębie Warcino gm. Kępice. 2016-06-03 12:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 27.05.2016r. o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Kępice I, o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Obłęże, gmina Kepice, powiat słupski, województwo pomorskie" 2016-05-27 13:51
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Kępic z dnia 04.05.2016 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 2016-05-04 12:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 27.04.2016r. o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. " Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej Obłęże III na działce 4/12 (województwo pomorskie, powiat słupski)" o mocy do 1,0 MW na działce o nr ew. 4/12 w obrębie miejscowości Obłęże (powiat słupski). 2016-04-27 12:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 27.04.2016r. o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn." Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej Obłęże IV na działce 4/13 (województwo pomorskie, powiat słupski) o mocy do 1,0 MW na działce o nr ew. 4/13 w obrębie miejscowości Obłęże (powiat słupski) 2016-04-27 12:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 27.04.2016r. o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn."Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej Obłęże II na działce 4/11 (województwo pomorskie, powiat słupski) o mocy do 1,0 MW na działce o nr ew. 4/11 w obrębie miejscowości Obłęże (powiat słupski). 2016-04-27 12:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 26.04.2016 roku o wydaniu decyzji nr 10/2016 z dnia 26.04.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej 15 kV" na terenie działek nr 27/8, 38/9 położonych w obrębie Przytocko, gm. Kepice 2016-04-26 13:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 22.04.2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowa dojazdu pożarowego nr 10 w Leśnictwie Pustowo w gminie Kępice". 2016-04-25 14:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 22.04.2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowa dojazdu pożarowego nr 36 w Leśnictwie Przyjezierze w gminie Kępice". 2016-04-25 14:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 22.04.2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa dojazdu pożarowego nr 25 w Leśnictwie Barcino w gminie Kępice". 2016-04-25 13:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24-04-2016r o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na:"montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej Obłęże I na działce 4/8 (województwo pomorskie, powiat słupski)" Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie gminy Kępice, w powiecie słupskim, na działce o nr ew. 4/8 w obrębie miejscowości Obłęże. 2016-04-25 07:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 14.04.2016r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej Obłęże IV na dzialce 4/13 (województwo pomorskie, powiat słupski)" 2016-04-14 11:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 14.04.2016r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej Obłęże II na działce 4/11 ( województwo pomorskie, powiat słupski)". 2016-04-14 11:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 05.04 2016r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa fermy fotowoltaicznej "Kępice I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Obłęże, gmina Kępice, powiat słupski, województwo pomorskie". 2016-04-14 10:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 16.03.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej 15kV" na terenie działek nr 27/8, 38/9 położonych w obrębie Przytocko, gm. Kępice. 2016-03-16 14:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Kępice 2016-03-10 11:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 10.03.2016r. o wydaniu dla Gminy Kępice decyzji Nr 9/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą w Kępicach" na terenie działek Nr 512/1, 48/4, 48/14 i 48/22, położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2016-03-10 12:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24.02.2016r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w m. Darnowo", na terenie działki Nr 100/3 położonej w obrębie Darnowo gm. Kępice 2016-02-24 14:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24.02.2016r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w m. Barcino", na terenie działkek Nr 65/1 i 131/12 położonych w obrębie Barcino gm. Kępice 2016-02-24 14:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24.02.2016r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w m. Ciecholub", na terenie działki Nt 1/29 połozonej w obrębie Ciecholub gm. Kępice 2016-02-24 14:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 22.02.2016r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w m. Osieki", na terenie działki Nr 3/1 położonej w obrębie Korzybie gm. Kępice. 2016-02-22 14:24
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o wydaniu dla Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, decyzji Nr 4/2016 z dnia 19.02.2016 r.: o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - "Przebudowa ulicy Kasztanowej wraz z infrastrukrurą w miejscowości Korzybie w gminie Kępice" na terenie działek Nr 213, 216, 219, 284/10, 283/12, 283/19, i 284/13 położonych w obrębie Korzybie, gm. Kępice. 2016-02-19 11:05
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC z dnia 19 lutego 2016 r. o wydaniu dla Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, decyzji Nr 2/2016 z dnia 19.02.2016 r.: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Żelice w gminie Kępice" na terenie działki Nr 34 położonej w obrębie Żelice, gm. Kępice. 2016-02-19 10:57
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC z dnia 19 lutego 2016 r. o wydaniu dla Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, decyzji Nr 3/2016 z dnia 19.02.2016 r.: o ustalenie lokalizacji celu publicznego - "Przebudowa odcinka drogi gminnej do strzelnicy w miejscowości Łużki w gminie Kępice" na terenie działki Nr 57 położonej w obrębie Warcino, gm. Kępice 2016-02-19 10:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 10.02.2016r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - "Budowa odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki z parkingiem i infrastrukturą techniczną" na terenie działek Nr 80/1, 83, 84 i 94, położonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2016-02-10 12:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 10.02.2016 o wydaniu decyzji z dnia 10.02.2016r. zmieniającej decyzję Nr 3/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26 maja 2015r.: Dla inwestycji polegającej na: - "Budowie placu postojowego dla 30 pojazdów samochodowych o masie do 3,5t wraz z drogą wewnętrzną dojazdową oraz przebudową dróg wewnętrznych i chodników" na terenie działki Nr 109/16 polożonej w obrębie Warcino, gm. Kępice. Zmiana dotyczy zakresu planowanej inwestycji z: "dla 30 pojazdów samochodowych", na zapis: " dla maksimum 40 pojazdów samochodowych". 2016-02-10 12:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 25.01.2016r. o złożonym wniosku w sprawie zmiany nazwy i rozszerzenia parametrów planowanej inwestycji do wszczętego postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: - z nazwy "Budowa filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w miejscowości Barcino", - na nazwę "Rozbudowa filii Biblioteki publicznej Miasta i Gminy Kępice w miejscowości Barcino", na terenie działki Nr 65/1 i Nr 131/12 położonej w obrębie Barcino gm. Kępice. 2016-01-25 14:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 22.01.2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Żelice w gminie Kępice" na terenie działki Nr 34 położonej w obrębie Żelice, gm Kępice. 2016-01-22 14:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 22.01.2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa odcinka drogi gminnej do strzelnicy w miejscowości Łużki w gminie Kępice" na terenie działki Nr 57 położonej w obrębie Warcino, gm. Kępice. 2016-01-22 13:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 22.01.2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa ulicy Kasztanowej wraz z infrastruktura w miejscowości Korzybie w gminie Kępice" na terenie działek Nr 213, 216, 219, 284/10, 283/12, 283/19 i 284/13 położonych w obrębie Korzybie, gm. Kępice 2016-01-22 13:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 19 stycznia 2016 roku o złożonym wniosku przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kępice w sprawie zmiany parametrów planowanej inwestycji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-"Budowa filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w m. Ciecholub", na terenie działki Nr 1/26 położonej w obrębie Ciecholub gm. Kępice. 2016-01-19 14:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępice z dnia 19 stycznia 2016 roku o złożonym wniosku przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kępice w sprawie zmiany parametrów planowanej inwestycji o ustalenie inwestycji celu publicznego- "Budowa filli Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w m. Darnowo", na terenie działki Nr 100/3 położonej w obrębie gm. Kępice. 2016-01-19 13:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępice z dnia 19 stycznia 2016 roku o złożonym wniosku przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kępice w sprawie zmiany parametrów planowanej inwestycji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa filiiBiblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w m. Osieki", na terenie działki Nr 3/1 położonej w obrębie Korzybie gm. Kępice. 2016-01-19 13:57