Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXII/195/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2016r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kępice, umowy o partnerstwie z Gminami: Tuchomie, miastko, Lipnica, Trzebielino, w sprawie utworzenia partnerstwa gmin pn. "Miastecki Klaster Energii" polegajacego na budowie tzw. "wyspy energetycznej". 2017-01-04 09:09
dokument Uchwała Nr XXII/193/2016 rady Miejskiejw Kępicach z dnia 29 grudnia 2016, w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2017. 2017-01-04 09:20
dokument Uchwała Nr XXII/194/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2016r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kępice Umowy o partnerstwie z Gminami Miastko oraz Trzebielino oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Warcino w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. " Pomorskie Szlaki kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-202, Osi * Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. 2017-01-04 09:16
dokument Uchwała Nr XXII/192/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2016r., w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. 2017-01-04 09:24
dokument Uchwała Nr XXII/191/2016 Rady Miejskiej w Kępicach zdnia 29 grudnia 2016r., w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na rok 2017. 2017-01-04 09:27
dokument Uchwała Nr XII/190/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kepice na lata 2016-2030 2017-01-05 13:28
dokument Uchwała Nr XXII/189/2016 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2016. 2017-01-05 13:23
dokument Uchwała Nr XXII/188/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2016, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2017-20126 2017-01-26 10:59
dokument Uchwała NR XXII/187/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 Grudnia 2016 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2017 r. 2017-01-19 14:31
dokument Uchwała Nr XXI/186/2016 Rady miejskiej w Kępicach z dnia 01 grudnia 2016, w sprawie powołania skarbnika Kępic. 2016-12-06 12:22
dokument Uchwała Nr XXI/185/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 01 grudnia 2016 w sprawie odwołania skarbnika Kępic. 2016-12-06 12:24
dokument Uchwała Nr XXI/184/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie gazyfikacji Gminy Kępice. 2016-12-06 11:45
dokument Uchwała Nr XXI/183/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kępice Umowy o partnesstwie z Gminami: Tuchomie, Miastko, Lipnica, Trzebielino w sprawie utworzenia partnerstwa gmin pn. "Miastecki Klaster Energii" 2016-12-22 08:24
dokument Uchwała Nr XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia 2016, w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej S6 2016-12-06 11:42
dokument Uchwała Nr XXI/181/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 grudnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2016. 2016-12-09 10:53
dokument Uchwała Nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kępice na lata 2015-2020" 2016-11-23 12:15
dokument Uchwała Nr XX/179/2016r. Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016r., w sprawie zmiany do Uchwały Nr X/92/2015 z dnia 3 grudnia 2015r., w sprawie okreslenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku rolnego. 2016-11-23 12:10
dokument Uchwała Nr XX/178/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016, w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kepicach. 2016-11-23 12:06
dokument Uchwała Nr XX/177/2016 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 17 listopada 2016r., w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępicach. 2016-11-24 07:02
dokument Uchwała Nr XX/176/2016 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 17 listopada 2016r., w sprawie przekazania dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Kępicach 2016-11-24 07:03
dokument Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości i zasad rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice. 2017-07-03 14:06
dokument Uchwała Nr XX/174/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pn. Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 2016-11-23 11:54
dokument Uchwała XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. 2016-12-09 11:02
dokument Uchwała Nr XX/172/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr XI/111/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 r, w sprawie ustalenia organizacji szczegółowych zasad funkcjonowania mieszkania kryzysowo-interwencyjnego. 2016-11-23 11:49
dokument Uchwała Nr XX/171/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2014r, w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy. 2016-11-23 11:45
dokument Uchwała Nr XX/170/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016r, w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Kępice 2016-11-23 11:41
dokument Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/104/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Kępice na lata 2016-2021 2016-11-23 11:37
dokument Uchwała Nr XX/166/2016r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016r, w sprawie obnizenia ceny 1 kwintala żyta jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2017 2016-11-23 11:33
dokument Uchwała Nr XX/165/2016r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016r, w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na rok 2017 2016-11-23 11:21
dokument Uchwała Nr XX/164/2016r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016r, w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2017 2016-11-23 11:05
dokument Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016r, w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2017 2017-02-20 09:17
dokument Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016r, w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór ścieków na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o w Kępicach 2016-11-23 10:52
dokument Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 17 listopada 2016r, w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wode na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2016-11-23 10:18
dokument Uchwała Nr XVIII/156/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2016-2030. 2016-09-15 08:20
dokument Uchwała Nr XVIII/155/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na rok 2016. 2016-09-15 08:14
dokument Uchwała NR XVII/154/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 września 2016 roku 2016-09-06 10:00
dokument Uchwała Nr XVII/152/2016 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2016 2016-09-06 08:32
dokument Uchwała Nr XVII/151/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 września 2016 roku w sprawie udzielenia dla Powiatu Słupskiego pomocy finansowej w formie dotacji na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino, która przebiega przez teren Gminy Kobylnica i Kępice 2016-09-06 08:25
dokument Uchwała Nr XVII/150/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 września 2016roku w sprawie zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2016-09-06 08:19
dokument Uchwała Nr XVI/149/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 07 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kępice na lata 2016-2021 2016-07-25 12:53
dokument Uchwała nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2016-2030 2016-08-03 09:18
dokument Uchwała Nr XVI/147/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2016 2016-08-03 09:16
dokument Uchwała nr XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 07 lipca 2016 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków Gminy Kępice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzonych jako zadanie własne Gminy Miejskiej Słupsk i wynikajacy z przyjęcia obowiązków udziałów Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania. 2016-07-25 12:51
dokument UCHWAŁA NR XV/145/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03.06.2016 w sprawie przystąpienia Gminy Kepice do Słupskiej Izby Przemysłowo - Handlowej 2016-06-07 12:54
dokument UCHWAŁA NR XV/144/2016 RADY MIEJSKIEJ w Kępicach z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany do Uchwały Rady Miejskiej nr XII/124/2016 z dn. 24.03.2016.r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kępice Porozumienia z Gminami: Miastko, Trzebielino w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach Przedsiewzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego "Pomorskie Szlaki Kajakowe"." 2016-06-07 12:50
dokument Uchwała nr XV/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Warcino, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kępice, położonej w obrębie Żelice. 2016-06-07 12:38
dokument Uchwała Nr XIV/142/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kępice. 2016-05-17 13:28
dokument Uchwała Nr XIV/141/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie odstąpienia od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego przy Niepodległości, obręb geodezyjny Kępice, gm. Kępice. 2016-05-17 13:26
dokument Uchwala Nr XIV/140/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 maja 2016r w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane cieplo przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2016-05-17 13:17
dokument Uchwała Nr XIV/139/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2016-2030 2016-05-17 13:15
dokument Uchwała Nr XIV/138/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2016 2016-05-17 13:06
dokument Uchwała Nr XIV/137/2016 Rady Miejskiej z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29.10.2015 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Kępice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2016-05-17 13:05
dokument Uchwała Nr XIV/136/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 maja 2016 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2015 2016-05-17 13:00
dokument Uchwała Nr XIV/135/2016 Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic 2016-05-17 12:48
dokument Uchwała Nr XIV/134/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 2016-05-17 12:47
dokument Uchwała Nr XIII/133/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowegoi objęcia udziałów przez Gminę Kępice w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. w Kępicach 2016-04-20 09:34
dokument Uchwała Nr XIII/132/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2016-2030 2016-04-20 09:30
dokument Uchwała Nr XIII/131/2016 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2016 2016-04-20 09:27
dokument Uchwała Nr XIII/130/2016 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie zawarcia umowy z powiatem Slupskim na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kępice: ul. T. Kościuszki - droga nr 159508G oraz Szkolnej - droga nr 159522G - 2016-04-20 09:22
dokument Uchwała Nr XII/129/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kępice na lata 2015-2032 2016-03-31 14:37
dokument Uchwała Nr XII/128/2016 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały nr X/58/2011 z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kepicach 2016-03-31 14:32
dokument Uchwała Nr XII/127/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016r w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2016 2016-03-31 14:34
dokument Uchwała Nr XII/126/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów 2016-03-31 14:20
dokument Uchwała Nr XII/125/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie dodatku za wieloletnią pracę Burmistrza Kępic 2016-03-31 14:12
dokument Uchwała Nr XII/124/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kępice Porozumienia z Gminami: Miastko i Trzebielino w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego "Pomorskie Szlaki Kajakowe" 2016-03-31 14:09
dokument Uchwała Nr XII/123/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016roku w sprawie uchylenia uchwały nr X/93/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 grudnia 2015 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na okres powyżej trzech lat w użyczenie, części nieruchomości niezabudowanej w obrębie Bronowo, stanowiącej własność Gminy Kępice na rzecz Stowarzyszenia "Aktywne Pomorze" 2016-03-31 14:03
dokument Uchwała Nr XII/122/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2016 2016-03-31 13:55
dokument Uchwała Nr XII/121/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zpobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice 2016-03-31 13:39
dokument Uchwała Nr XII/120/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Słupsk i obowiązków Gminy Kępice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Slupskiego Osrodka Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, prowadzonych jako zadanie własne Gminy Miejskiej Słupsk i wynikający z przyjęcia obowiązków udziałów Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania 2016-03-31 13:36
dokument Uchwała Nr XII/119/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie okreslenia zasad i kryteriów rekrytacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępice 2016-03-31 13:28
dokument Uchwała Nr XII/118/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Kępice 2016-03-31 13:14
dokument Uchwała Nr XII/117/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kępice 2016-03-31 13:10
dokument Uchwała Nr XII/116/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2016 2016-03-30 14:23
dokument Uchwała Nr XII/115/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy na wspólną realizację pn."Opracowanie raportu utraconych korzyści związanych z instalacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie" 2016-03-31 13:06
dokument Uchwała Nr XII/114/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zmiany do uchwały Nr I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice 2016-03-30 14:25
dokument Uchwała Nr XII/113/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 2016-03-30 14:27
dokument Uchwała Nr XII/112/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 marca 2016 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice 2016-03-31 12:56