Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 155/2017 Burmistrza Kępic z dnia 29 grudnia 2017r., w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych na termomodernizację obiektów uzyteczności publicznej na terenie Gminy Kępice na ogólną wartość : 3.431.474,41 zł. (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery 41/100). 2018-03-14 14:52
dokument Zarządzenie nr 152/2017 Burmistrza Kepic z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie z mian w budzecie gminy na 2017 rok 2018-01-23 09:34
dokument Zarządzenie nr 151/2017 Burminstrza Kępic z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy bądź najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością Gminy Kępice lub będące we władaniu Gminy Kępice 2018-01-04 14:34
dokument Zarządzenie Nr 150/2017 Burmistrza Kępic z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok 2018-01-05 13:40
dokument Zarządzenie Nr 149/2017 Burmistrza z dnia 19 grudnia 2017 r., w sprawie przeprowadzenia treningu systemu powszechnego ostrzegania, wykrywania i alarmowania ludności w dniu 21 grudnia 2017 r. 2017-12-27 11:28
dokument Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Kępic z dnia 14.12.2017 roku, w sprawie powołania stałej "Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Kępicach " 2017-12-22 13:03
dokument Zarządzenie Nr 145/2017 Burmistrza Kępic z dnia 13.12.2017 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majatkowych Urzedu Miejskiego w Kępicach. 2017-12-28 08:29
dokument Zarządzenie Nr 144/2017 Burmistrza Kępic z dnia 8 grudnia 2017 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kepice na 2017 rok. 2017-12-21 11:33
dokument Zarządzenie Nr 143/17 Burmistrza Kępic z dnia 05 grudnia 2017r., w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu. 2017-12-05 14:41
dokument Zarządzenie Nr 142/17 Burmistrza Kepic z dnia 05 grudnia 2017 ., w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu. 2017-12-05 14:40
dokument Zarządzenie Nr 141/2017 Burmistrza Kępic z dnia 05 grudnia 2017r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu. 2017-12-05 14:39
dokument Zarządzenie Nr 140/2017 Burmistrza Kepic z dnia 30 listopada 2017 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2017 rok. 2017-12-13 12:03
dokument Zarządzenie 139/2017 Burmistrza Kepic z dnia 21 listopada 2017, w sprawie określenia opłat związanych z pochowaniem zwłok. 2017-11-22 08:37
dokument Zarządzenie 138/2017 Burmistrza Kepic z dnia 21.11.2017, w sprawie okreslenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu. 2017-11-22 08:41
dokument Zarządzenie Nr 137/2017 Burmistrza Kepic z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kepice na 2017 rok. 2017-12-04 13:44
dokument Zarządzenie nr 136/2017 Burmistrza Kępic z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kępice w 2018 roku. 2017-11-20 14:16
dokument Zarządzenie Nr 135/2017 Burmistrza Kępic z dnia 16.11.2017 w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu ds.opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Kępice. 2017-11-17 07:54
dokument Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Kępic z dnia 14 listopada 2017 roku, w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031 2017-12-07 13:19
dokument Zarządzenie Nr 133/2017 Burmistrza Kepic z dnia 14 listopada 2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018. 2017-12-07 13:31
dokument Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Kępic z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok 2017-11-23 12:47
dokument Zarządzenie nr 131/2017 Burmistrza Kępic z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu. działka nr 376, pow. działki 0,0681 ha Kępice. 2017-11-07 11:13
dokument Zarządzenie 130/2017 Burmistrza Kępic z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kepice na 2017 rok. 2017-11-09 10:35
dokument Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Kępic z dnia 23 października w sprawie przeprowadzenia treningu systemu powszechnego ostrzegania, wykrywania i alarmowania ludności w dniu 26 października 2017 r. 2017-10-26 12:24
dokument Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Kępic z dnia 23.10.2017 r., w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Komitetu ds. Inteligentnego Miasta. 2017-10-25 13:21
dokument Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Kępic z dnia 23.10.2017 roku, w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaz samochodu osobowego Renault Trafic stanowiącego własność Gminy Kępice. 2017-10-23 15:45
dokument Zarządzenie Nr 126/2017 Burmistrza Kępic z dnia 17 października 2017r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzednicze ds. urbanistyki i architektury 2017-10-18 13:50
dokument Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Kępic z dnia 16 października 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2017 rok. 2017-10-26 12:12
dokument Zarządzenie nr 124/2017 z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2017-2031 2017-10-16 10:17
dokument Zarządzenie nr 123/2017 Burmistrza Kępic z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok 2017-10-16 09:53
dokument Zarządzenie nr 121/2017 Burmistrza Kępic z dnia 06 października 2017 r., w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierzawy bądź najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością Gminy Kepice lub będące we władaniu Gminy Kępice. 2017-10-25 08:25
dokument Zarządzenie nr 120/2017 Burmistrza Kępic z dnia 03 października 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. zamówień publicznych i rozwoju strategicznego. 2017-10-13 11:07
dokument Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Kępic z dnia 03 października 2017r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. ewidencji ludności. 2017-10-04 13:23
dokument Zarządzenie Nr 118/2017 Burmistrza Kępic z dnia 29 września 2017 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2017 rok. 2017-10-09 09:37
dokument Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Kępic z dnia 27 września 2017 r., w sprawie powołania Sądu Konkursowego do oceny spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu.,oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy konkursowej z zakresu projektowania urbanistyczno-architektonicznego zadania pn.: Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania centrum Kępic. 2017-10-17 12:00
dokument Zarządzenie Nr 114/17 Burmistrza Kępic z dnia 27 września 2017r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu. - Bronowo 20a/4 2017-09-27 14:47
dokument Zarządzenie 113/2017 Burmistrza Kępic z dnia 15 września 2017, w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2018 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektubydzetu Gminy Kępice na rok 2018. 2017-09-29 11:11
dokument Zarządzenie Burmistrza Kępic z dnia 14 września 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice 2017 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok. 2017-09-22 11:52
dokument Zarządzenie Nr 111/17 Burmistrza Kępic z dnia 12 września 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu, nr działki 471/1. pow. działki 394, Kępice. 2017-09-12 13:56
dokument Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Kępic z dnia 08 września 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. Działka nr 52 i 60, łączna pow. działek 0,1121 ha m. Biesowice, oraz działka nr 53 i 59, łączna pow. działek 0,1121 ha m. Biesowice. 2017-09-08 09:16
dokument Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Kępic z dnia 05 września 2017 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2017 rok. 2017-09-12 12:58
dokument Zarządzenie nr 107/2017 Burmistrza Kepic z dnia 28 sieronia 2017, w sprawie przejecia do zasobu Gminy Kępice gruntów Skarbu Państwa będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej - dz. nr 61/3 w obrębie Ciecholub. 2017-09-06 11:18
dokument Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Kępic z dnia 28.08.2017 roku, w sprawie przedstawienia informacji o przebieguwykonania budzetu Gminy Kepice za I półrocze 2017 roku. 2017-09-01 09:52
dokument Zarządzenie Burmistrza Kępic Nr 104/2017 z 22 sierpnia 2017r., w sprawie sporządzania skonsolidowanej deklaracji VAT Gminy Kępice. 2017-09-20 12:14
dokument Zarządzenie Ne 103/2017 Burmistrza Kepic z dnia 22 sierpnia 2017r., w sprawie powołania zespołu do szacowania strat spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona "klęski żywiołowej" 2017-08-24 08:34
dokument Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Kępic z dnia 22 sierpnia 2017 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej. 2017-08-24 14:20
dokument Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Kepic z dnia 21 sierpnia 2017 r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegajacego się o stopień nauczyciela mianowanego. 2017-08-22 13:06
dokument Zarządzenie nr 100/2017 Burmistrza Kępic z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie: zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działajacych na terenie Gminy Kępice, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 2017-08-22 11:14
dokument Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Kępic z dnia 16 sierpnia 2017r., w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Kępicach. 2017-08-18 09:29
dokument Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Kępic z dnia 16 sierpnia 2017r., w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie. 2017-08-18 09:25
dokument Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Kępic z dnia 16 sierpnia 2017 r., w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Augustyńczykaw Korzybiu. 2017-08-18 09:32
dokument Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Kepic z dnia 02 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok. 2017-08-11 08:22
dokument Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Kępic z dnia 27 lipiec 2017 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia "Otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w zakresie profilaktyki i informacyjnej działalności z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kępice w 2017 roku". 2017-08-01 09:26
dokument Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Kępic z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia " Otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w zakresie profilaktyki i informacyjnej działalności z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Kępice w 2017 roku". 2017-07-28 10:48
dokument Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Kępic z dnia 19.07.2017 roku w sprawie zatwierdzenia " Lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne dla osób starszych, niesamodzielnych,zagrożonych wykluczeniem społecznym gmin tworzących konsorcjum opiekuńcze powiatu słupskiego (Kobylnica, Damnica, Główczyce, Potęgowo, Ustka, Kępice, Słupsk) oraz gminy Tuchomie z powiatu bytowskiego". 2017-07-28 10:38
dokument Zarządzenie nr 89/2017 Burmistrza Kępic z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych 2017-07-20 09:18
dokument Zarządzenie nr 87/2017 Burmistrza Kępic z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok 2017-07-21 09:26
dokument Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Kępic z dnia 11 lipca 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenie wykazu, nr działki 104/9 pow. działki 0,1148 ha Korzybie 2017-07-11 09:27
dokument Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Kępic z dnia 11 lipca 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu, nr działki 4/3, pow. działki 0,0138 ha. 2017-07-11 09:29
dokument Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Kępic z dnia 07 lipca 2017r., w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Janiny i Cyryla Zalewskich w Biesowicach. 2017-07-07 13:34
dokument Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Kępic z dnia 06 lipca 2017r., w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegajacych się o stopień nauczyciela mianowanego. 2017-07-07 13:37
dokument Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Kepic z dnia 30 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kepice na 2017 rok. 2017-07-12 13:32
dokument Zarzadzenie Nr 78/2017 Burmistrza Kępic z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok. 2017-06-19 12:15
dokument Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Kępic z dnia 06.06.2017r, w sprawie przekazania do realizacji Środowiskowemu Domu Samopomocy w Przytocku projektu "Teraz My" oraz udzielenia pełnomocnictwa Środowiskowemu Domu Samopomocy w Przytocku do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Gminy Kęoice w sprawie realizacji ww. projektu w ramach umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr 57/XXII/OS/DPS/2017 w ramach Programu pod nazwą " Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi". 2017-06-14 14:38
dokument Zarzadzenie Nr 76/17 Burmistrza Kępic z dnia 06 czerwca 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu Nr dz. 284/4, pow. dz. 712 m2 Korzybie 2017-06-06 10:24
dokument Zarządzenie Nr 75/17 Burmistrza Kępic z dnia 06 czerwca 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu Nr dz. 477, pow. dz 335 m2 Kępice 2017-06-06 10:25
dokument Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Kępic z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przypadkowej. 2017-06-08 14:38
dokument zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Kępic z dnia 01.06.2017 r, w sprawie powołania zespołu koordynującego projekt realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.04 Redukcja emisji, nr umowy: RPPM.10.04.00-22-0020/16-00 do projektu pod nazwą "Rozbudowasieci ciepłowniczej w Gminie Kępice", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2017-06-02 14:31
dokument Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Kępic z dnia 22 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok. 2017-05-31 07:09
dokument Zarządzenie nr 67/2017 Burmistrza Kępic z dnia 12 maja 2017r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. windykacji i podatku VAT. 2017-05-12 10:30
dokument Zarządzenie nr 66/2017 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2017 r, w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kępicach Pani Katarzynie Czyżewskiej. 2017-05-10 10:30
dokument Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2017 roku, w sprawie przedłozenia Radzie Miejskiej w Kępicach sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2016. 2017-05-10 14:27
dokument Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2017-04-28 14:33
dokument Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2017 r, w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Kępicach środków ochrony indywidualnej oraz dostarczenia odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów. 2017-05-04 11:19
dokument Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Kępic z dni9a 26 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok. 2017-05-05 11:44
dokument Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Kępic z dnia 24 kwietnia 2017 roku, w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 37/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko -Orlik 2012" 2017-04-24 12:51
dokument Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Kępic z dnia 21 kwietnia 2017 r, w sprawie przeprowadzenia treningu systemu powszechnego ostrzegania, wykrywania i alarmowania ludności w dniu 27 kwietnia 2017 r. 2017-05-04 14:52
dokument Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Kępic z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kępicach. 2017-04-21 13:28
dokument Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Kępic z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Alfreda Osipowicza w Warcinie. 2017-04-20 14:28
dokument Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Kępic z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2017 - 2031 2017-04-21 14:26
dokument Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Kępic z dnia 14.04.2017 roku, w sprawie powołania komisjiu ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego FS LUBLIN ŻUK A 15B stanowiącego własność Gminy Kępice 2017-04-18 09:29
dokument Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Kępic z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok. 2017-04-21 14:23
dokument Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Kępic z dnia 14 kwietnia 2017 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu (działka nr 4/5, połozona na obrzeżu m. Obłęże) 2017-04-14 08:25
dokument Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Kepic z dnia 14 kwietnia 2017 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu (działki nr 284/18, 284/19 oraz 453) 2017-04-14 08:29
dokument Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Kępic z dnia 13.04.2017, w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Kępic, Nr 29/17 z dnia 27.02.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany stawki za odbiór odpadów w gminie Kępice. 2017-04-13 14:11
dokument Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Kępic z dnia 04.04.2017, w sprawie zmiany zespołu projektowego do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.04 Ochrona róznorodności biologicznej do zadania pn. "Ochrona rodzi,ej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Kępice". 2017-04-12 12:16
dokument Zarządzenie 48/2017 Burmistrza Kępic z dnia 4 kwietnia 2017 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2017 rok. 2017-04-11 14:38
dokument Zarządzenie Nr 47/17 Burmistrza Kępic z dnia 03 kwietnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu, nr dz. 273, pow.działki 0,3600 ha Barwino 2017-04-03 13:21
dokument Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Kępic z dnia 03 kwietnia 2017 r., w sprawie powołania członków do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kępicach. 2017-04-03 14:55
dokument Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Kępic z dnia 03 kwietnia 2017 r., w sprawie powołania członków do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiskio Dyrektora Zespołu Szkól im. Janiny i Cyryla Zalewskich w Biesowicach. 2017-04-03 14:52
dokument Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Kępic z dnia 03 kwietnia 2017 r., w sprawie powołania członków do komusji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Alfreda Osipowicza w Warcinie. 2017-04-03 14:59
dokument Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Kępic z dnia 31 marca 2017 roku, w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu gminy za rok 2016. 2017-05-04 11:11
dokument Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Kępic z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej i ogłoszenia wykazu, nr dz. 230/6, pow. dz. 0,0989 ha Żelice 2017-03-31 09:36
dokument Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Kepic z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu, nr dz. 67/24 pow.dz. 0,2956 ha, nr dz. 67/26 pow. dz. 0,2959 ha, nr dz. 67/28 pow dz. 0,2987 ha w miejscowości Łużki, obręb Warcino 2017-04-03 13:06
dokument Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 23 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok 2017-03-31 10:32
dokument Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Kępic z dnia 21 marca 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu ( Nr dz. 262, pow. dz 0,1443 ha, Nr dz. 263, pow. dz 0,1512 ha Barcino ) 2017-03-21 11:16
dokument Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Kępic z dnia 21 marca 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu (Nr dz. 104/10, pow. dz. 0,1146 ha Korzybie) 2017-03-21 11:12
dokument Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Kępic z dnia 21 marca 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu (Nr dz. 10/34, pow. dz. 0,1248 ha,Nr dz. 10/35, pow. dz. 0,1249, Nr dz. 10/36, pow. dz 0,1296 ha Korzybie) 2017-03-21 11:14
dokument Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Kępic z dnia 21 marca 2017r. w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu ( Nr dz. 2/30 pow.dz. 0,0071 ha, Nr dz. 17/6 pow. dz. 0,0584 ha Kępice) 2017-03-21 11:18
dokument Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Kępic z dnia 21 marca 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu ( Nr dz. 48/16, pow. dz. 0,0107 ha Kępice ) 2017-03-21 11:15
dokument Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Kępic z dnia 20 marca 2017 r., w sprawie przeprowadzenia treningu systemu powszechnego ostrzegania, wykrywania i alarmowania ludnosci w dniu 23 marca 2017 r. 2017-03-22 12:09
dokument Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Kępic z dnia 20 marca 2017 r., w sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 23 marca 2017 r. 2017-03-22 12:11
dokument Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Kępic z dnia 17 marca 2017r. w sprawie wydzielania lokali socjalnych 2017-03-17 12:42
dokument Zarządzenie 31/2017 z dnia 14 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2017 rok. 2017-03-21 12:04
dokument Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Kępic z dnia 10 marca 2017 r., w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: !. Zespołu Szkół w Kępicach ul. Szkolna 1, 77-230 Kępice, 2. Zespołu Szkól w Biesowicach, Biesowice 38, 77-230 Kępice, 3. Szkoły Podstawowej w Warcinie, Warcino 21, 77-230 Kępice. 2017-03-16 13:36
dokument Zarządzenie nr 29/2017 Burmistrza Kępic z dnia 27.02.2017 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany stawki za odbiór odpadów w gminie Kępice. 2017-03-07 13:48
dokument Zarządzenie 28/2017 z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice 2017 rok. 2017-03-10 12:26
dokument Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Kępic z dnia 03 marca 2017 r., w sprawie "Regulaminu finansowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Gminie Kępice na rok 2017" 2017-03-06 13:28
dokument Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Kępic z dnia 3 marca 2017r., w spraawie ustalenia harmonogramu czynnosci w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2017/2018, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie gminy Kępice. 2017-03-06 10:42
dokument Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Kępic z dnia 01 marca 2017 r, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia nazw urzędowych miejscowości. 2017-03-03 13:58
dokument Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Kępic z dnia 21.02.2017 r, w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacji Centrum Integracji Społecznej w Kepicach 2017-03-03 13:49
dokument Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Kępic z dnia 15 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2017-2026. 2017-02-16 11:55
dokument Zarządzenie 21/2017 Burmistrza Kępic z dnia 13 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 2017-02-20 14:47
dokument Zarządzene Nr 20/2017 Burmistrza Kępic z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2017-2026 2017-02-13 15:29
dokument Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Kępic z dnia 07.02.2017, Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446)., w sprawie przekazania do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kępicach projektu "Aktywność szansa na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie" oraz udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Osrodka Pomocy Społecznej w Kępicach do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Gminy Kępice w sprawie realizacji ww. projektu w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-0095/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Integracja Działanie 6.1 Aktywna integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa. 2017-02-08 08:14
dokument Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Kępic z dnia 07 luty 2017r. w sprawie powołania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej 2017-02-07 12:40
dokument Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Kępic z dnia 07 luty 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. 2017-02-07 12:43
dokument Zarządzenie NR 16/2017 Burmistrza Kępic z dnia 30 stycznia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok. 2017-02-10 08:58
dokument Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Kępic z dnia 30 stycznia 2017 roku, w sprawie wprowadzenia Regulamunu przewozu osób niepełnosprawnych autobusem marki IVECO/KAPENA THESI 2017-02-10 10:47
dokument ZARZĄDENIE NR 14/2017 Burmistrza Kępic z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Karty audytu wewnętrznego i Księgi procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2017-03-08 12:10
dokument Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Kępic z dnia 27 stycznia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2017 rok. 2017-02-06 13:47
dokument Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Kępic z dnia 24 stycznia 2017 r., w sprawie przekazania w administrowanie Środowiskowemu Domu Samopomocy w Przytocku autobusu marki IVECO/KAPENA KAPENA TESHI. 2017-01-30 08:17
dokument Zarządzenie 10/2017 Burmistrza Kępic z dnia 20 stycznia 2017 r., w sprawie zmiany zarządzenia nr 137/2016 Burmistrza Kępic z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych 2017-01-20 13:46
dokument Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Kępic z dnia 13.01.2017 roku, w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż autobusu Irisbus C50 Iveco Daily Kapena stanowiącego własność Gminy Kępice 2017-01-19 09:41
dokument Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Kępic z dnia 12 stycznia 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok. 2017-01-25 10:53
dokument Zarządzenie Nr 07/2017 Burmistrza Kępic z dnia 10 stycznia 2017r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej. 2017-01-10 10:46
dokument Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Kępic z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. 2017-01-10 10:18
dokument Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Kępic z dnia 4 stycznia 2017 r., w sprawie upoważnienia Kierownika Pśrodka Pomocy Społecznej w Kępicach do prowadzenia postępowania w zakresie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2017-02-10 09:43
dokument Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Kepic z dnia 04 stycznia 2017 roku, w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki oraz zaciągania zobowiazań z tytułu zawartych umów 2017-02-01 09:07
dokument Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Kepic z dnia 04 stycznia 2017 roku, w sprawie zatwierdzenia planu finansowego z zakresru administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 2017-02-01 08:59
dokument Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Kępic z dnia 04 stycznia 2017 roku, w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kępicach 2017-02-15 09:05
dokument Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Kępic z dnia 02 stycznia 2017r., w sprawie przekazania w użyczenie dla Zespołu Szkół w Korzybiu im. Ks. Stanisława Augustyńczyka, boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanegona działce Nr 70/13, połozonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice. 2017-01-04 08:52