Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia, ze w dniu 18.12.2017 r. zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce ewidencyjnej nr 195/1 obręb Warcino, gmina Kępice" 2017-12-20 11:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Sebastiana Orlikowskiego SPIE Elbud Gdańsk S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk, wystepującego w imieniu Inwestora Energa - Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, z dnia 12.12.2017 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa istniejącej stacji 110/15 kV GPZ Obłęże" obejmującej teren działek nr 1/2, 1/54, 1/55, 1/56, 303, obręb Obłęże, gm. Kepice. 2017-12-18 15:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 08.12.2017r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oswietlenia drogowego w m. Przytocko, dz. nr. 51/11 oraz 62/1", w obrębie ewidencyjnym Przytocko. 2017-12-12 12:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Kepice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 08.12.2017 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oswietlenia drogowego - Kępice, ul. E. Plater dz. nr 470" w obrębie ewidencyjnym Kępice. 2017-12-12 12:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu w dniu 12 grudnia 2017 r., dla Gminy Kepice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji zmieniajacej prawomocną decyzję nr 6/2015 z dnia 03 czerwca 2015 r. (Nr spr. UM.NP.AB.6733.10.2015. BW= ustalajcej lokaliyacj inwestzcji polegajcej na ęRoybudowie Sykoz Podstawowej w Warcinie", na terenie działki nr 96/5. połozonej w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice. 2017-12-12 11:39
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 08.12.2017 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Obłęże" 2017-12-11 13:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym w wszczetym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o zmianę prawomocnej decyzji nr 6/2015 z dnia 03 czerwca 2015 r., (nr spr. UM.NPS.AB.6733.10.2015.BW) ustalajacej lokalizację inwestycję celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Rozbudowie Szkoły Podstawowej w Warcinie" na terenie działki nr 95/5 w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice. 2017-12-04 13:50
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 27.11.2017 r., na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Trzebielino, ul. Pomorska 21, 77-235 Trzebielino zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pt.: "Budowa dojazdu pożarowego nr 2 w Leśnictwie Miszewo" 2017-11-27 15:54
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępic, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, o zmiane prawomocnej decyzji nr 6/2015 z dnia 03 czerwca 2015 r. (Nr spr. UM.NPŚ.AB.6733.10.2015.BW) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Rozbudowie Szkoły Podstawowej w Warcinie" na terenie działki nr 96/5, połozonej w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice. 2017-11-24 13:51
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 23.11.2017 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na: "budowie dojazdu pozarowego nr 39 w lesnictwie Przyjezierze". 2017-11-24 12:46
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia, ze w dniu 14.11.2017 r., na wniosek Energa - Operator S.A. Z siedzibą w Gdańsku zostało wszczęte postepowani9e administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Przebudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Obłęże" 2017-11-14 11:44
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawaiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegajacego na: "budowie dojazdu pozarowego nr 39 w lesnictwie Przyjezierze". 2017-11-09 13:49
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 30.10.2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "przebudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Obłęże". 2017-10-30 13:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 30.10.2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. Nr 181/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice. 2017-10-30 11:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, decyzji Nr 15/2017 dnia 26 października 2017 roku: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "dobudowa zewnętrznej windy do istniejącego budynku przychodni zdrowia w miejscowości Kępice", na terenie działki nr 82/7 w obrębie Kępice, gmina Kepice. 2017-10-26 14:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 16.10.2017r. w sprawie zawiadamienia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:" Przebudowie istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Gdańsk" na działkach nr 1/2, 1/55, 1/54, 303 obręb Obłęże, gmina Kępice, powiat słupski, województwo pomorskie. 2017-10-16 13:05
dokument Obwieszcze. Burmistrz K ępic zawiadamia strony, że w dniu 04.10.2017 r., wydał decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn "Budowie dwóch kurników wraz i infrastrukturą na działce ewid. Nr 240/8 w obrębie darnowo, gm. Kępice" 2017-10-04 13:05
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 02.10.2017 r., na wniosek Przedsiebiorstwa Produkcyjno- Handlowego "Aquamar" sp. z o.o. z siedzibą Pasieka 2A/2, 77-200 Miastko zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce ewidencyjnej nr 195/1 obręb Barcino, gmina Kępice." 2017-10-03 12:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, o ustalenie lokalizacji celu publicznego - "Dobudowa zewnętrznej windy do istniejącego budynku przychodni zdrowia w miejscowości Kępice", na terenie działki nr 82/7 w obrębie Kępice, gmina Kępice. 2017-09-29 13:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pana Michała Barzowskiego Al. Niepodległości 838/5, 81-810 Sopot występującego jako Pełnomocnik Inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa decyzji Nr 14/2017 z dnia 22.09.2017 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bażowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. Nr 14, położonej w obrębie ewidencyjnym Płocko, gm. Kępice. 2017-09-22 14:14
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Kępicach Uchwały Nr XXVII/2402017 z dnia 22 czerwca 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania prezstrzennego w rejonie miejscowosci obłęże w gminie Kępice oraz o przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania. 2017-09-18 12:09
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 13.09.2017 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"budowie dojazdu pożarowego nr 34 w Leśnictwie Osieki", obręb Żelice w gminie Kępice." 2017-09-13 12:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o zgromadzonym materiale dowodowym w wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Michała Barzowskiego występującego w imieniu Inwestora P4 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. nr 14 położonej w obrębie ewidencyjnym Płocko, gm. Kępice. 2017-09-13 12:12
dokument Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek z dnia 27.07.2017 r. (data wpływu 08.08.2017 r.), inwestora: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520Konstancin Jeziorna, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Czajkowskiego, została wydana w dniu 7 września 2017 r. decyzja nr 215/2017/AG o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji pn: "Budowa elektroenergetycznej linii 2x400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk na terenie gminy Kępice (etap II)" 2017-09-11 15:36
dokument Burmistrz Kępiz zawiadamia, że w dniu 08.09.2017 r., na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. Sikorskiego 11, 77-230 Kępice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa dojazdu pożarowego nr 39 w Leśnictwie Przyjezierze" 2017-09-11 11:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie dwóch kurników wraz z infrastrukturą na działce ewid. Nr 240/8 w obrębie Darnowo, gm. Kępice" 2017-08-31 07:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o mozliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na : "Budowie dojazdu pożarowego nr 34 w Leśnictwie Osieki" 2017-08-31 07:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Michała Barzowskiego Al. Niepodległosci 838/5, 81-810 Sopot występującego jako Pełnomocnik Inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, z dnia 07.08.2017r. ) wpływ do Urzędu 10.08.2017r.) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. Nr 14, położonej w obrębie ewidencyjnym Płocko, gm. Kępice. 2017-08-16 14:47
dokument Obwiesczenie Burmistrza Kepic o wydaniu dla Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, decyzji Nr 13/2017 z dnia 16.08.2017r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Przebudowa piętra bydynku przychodni zdrowia w miejscowości Kepice", na terenie działki nr 82/7 w obrebie Kepice, gmina Kępice. 2017-08-16 10:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic, o wydaniu dla pana henryka Tomaszewskiego ul. Mikołajska 5/46, 76-200 Słupsk wystepującego w imieniu Inwestora Energa - Oswietlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieslnicza 17/19, 81-855 Sopot, decyzji nr 12/2017 z dnia 10.08.2017r., o stalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "budowa oswietlenia drogowego dla działki nr 153" na terenie działek nr: 153 i 133/4 połozonych w obrebie ewidencyjnym Barcino, gmina Kepice. 2017-08-10 15:09
dokument 0OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC O WYDANIU ZAWIADOMIENIA O ZEBRANYM MATERIALE o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w miejscowości Kępice", na terenie działki nr 82/7 w obrębie Kępice, gmina Kępice. 2017-08-07 15:37
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o wydaniudla Pana Henryka Tomaszewskiego ul. Mikołajska 5/46, 76-200 Słupsk występującego w imieniu Inwestora ENERGA - Oświetlenie Sp. z o.o ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, decyzji Nr 11/2017 z dnia 03.08.2017 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego dla działki nr 5/3, 112 i 5/5" obręb Warcino 2017-08-03 11:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o wydanie decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.:"Przebudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Obłęże" 2017-08-02 13:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym w wszczętym postępowaniu administracyjnego na na wniosek Pana Michała Barzowski Al. Niepodległości 838/5, 81 - 810 Sopot występującej w imieniu Inwestora P4 sp. z o. o. ul. Taśmowa 7, 02 - 677 Warszawa, z dnia 08.06.2017r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. nr 19/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kępice. 2017-07-31 15:38
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego, Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek z dnia 27.06.2017r. (data wpływu 30.06.2017r.) inwestora: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. , ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Czajkowskiego, zostala wydana w dniu 20 lipca 2017 r. decyzja nr 48z/2017/AG o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji: "Budowa elektroenergetycznej linii 2x400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk na terenie gminy Kępice (etap I) 2017-07-26 14:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 26.07.2017 r. o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym w wszczętym postępowaniu administgracyjnym na wniosek Pana Henryka Tomaszewskiego ul. Mikołajska 5/46, 76-200 Słupsk wystepującego w imieniu Inwestora ENERGA - Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego dla działek nr 153 i 133/4 obręb Barcino, gm Kępice. 2017-07-26 11:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24.07.2017r. o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym w wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Henryka Tomaszewskiego ul. Mikołajska 5/46, 76-200 Słupsk występującego w imieniu Inwestora ENERGA - Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17-19, 81-855 Sopot, z dnia 09.06.2017r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego dla dzialki nr 5/3, 112 i 5/5 obręb Warcino, gm Kępice. 2017-07-24 14:33
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic obwieszcza o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice., z dnia 30.06.2017 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w miejscowości Kepice", na terenie działki nr 82/7 w obrębie Kepice, gmina Kępice. 2017-07-07 13:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Henryka Tomaszewskiego ul. Mikołajska 5/46, 76-200 Słupsk wystepujacego w imieniu Inwestora ENERGA-Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, z dnia 09.06.2017 r. (wpływ do Urzędu 12.06.2017 r.) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego dla działki nr 153" obręb Barcino. 2017-06-20 10:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęcie postepowania administracyjnego na wniosek Pana Henryka Tomaszewskiego ul. Mikołajska 5/46, 76-200 Słupsk występującego w imieniu Inwestora ENERGA-Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, z dnia 09.06.2017 r. (wpływ do Urzędu 12.06.2017 r.) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego dla działki nr 5/3" obręb Warcino. 2017-06-19 15:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek Pana Michała Barzowski Al. Niepodległości 838/5, 81-810 Sopot wystepującej w imieniu Inwestora P4 sp. z o.o. ul. taśmowa 7, 02-677 Warszawa, z dnia 29.05.2017 r. (wpływ do Urzędu 31.05.2017 r.) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. nr 19/3 połozonej w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kepice. 2017-06-08 12:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pracowni Projektowej Jędrzej Myszka ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna wystepujacej w imieniu Inwestora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. Z o.o. Ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice, decyzji Nr 10/2017 z dnia 07.06.2017r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociagowej Dn 110mm", na terenie działek Nr 43, 40, 495, 48/3, 28/16, 28/19, 48/17, 512/2 połozonych w obrębie ewidencyjnym Kępice i na terenie działek Nr 50/2, 29/1, 49/1, 50/1, 30/1, 51/12, 59, 58/2 połozonych w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice. 2017-06-07 14:40
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. Wojewoda Pomorski zawiadamia, że zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 u.i.s.p., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 kwietnia 2017 r. (wpływ 27 kwietnia 2017r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - 05-520 Konstancin Jeziorna, ul. Warszawska 165, reprezentowanych przez Panią Karolinę Stanik, w dniu 25 maja 2017 r. wydał decyzję nr WI-X.747.1.3.2017.AM o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesylowej dla przedsiewzięcia: "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Zydowo Lierzkowo - Słupsk" w gminie Kępice (etap II), na działkach nr: 28 i 263 w obrębie Korzybie. 2017-05-31 13:33
dokument Obwiesczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, decyzji Nr 9/2017 z dnia 24.05.2017 r.: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa ul. Tadeusza Bielaka wraz z przebudową skrzyzowania z ul. Szkolną w Kępicach", na terenie działki Nr 495,57 i 48/3 położonej w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2017-05-24 10:59
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. Wojewoda Pomorski zawiadamia, że zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 u.i.s.p., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 kwietnia 2017r. (wpływ 18 kwietnia 2017r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. -05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165, reprezentowanych przez Panią Karolinę Stanik, w dniu 16 maja 2017r. wydał decyzję nr WI-X.747.1.2.2017.AM o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk", w gminie Kępice (etap I) 2017-05-23 13:57
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 11.05.2017 r. na wniosek Państwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. Sikorskiego 11, 77-230 Kepice zostało wszczete postepowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa dojazdu pożarowego nr 34 w Leśnictwie Osieki" 2017-05-11 13:33
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłkowych, na wniosek z dnia 4 kwietnia 2017r. (wpływ 18 kwietnia 2017 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A - 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165, reprezentowanych przez Panią Karolinę Stanik, zostało wszczeęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk", w gminie Kępice (etap I). 2017-04-24 13:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pracowni Projektowej Jędrzej Myszka ul. Wodna 14, 83-400 Koscierzyna występującej w imieniu Inwestora Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice, z dnia 28.02.2017r. ( wpływ do Urzędu 14.04.2017r.): o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej Dn 110mm", na terenie działek Nr 43, 40, 495, 48/3, 28/16, 28/19, 48/17, 512/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Kępice i na terenie działek Nr 50/2, 29/1, 49/1, 50/1, 30/1, 51/12, 59, 58/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice. 2017-04-20 08:51
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 30.03.2017 r. wydał decyzję o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn.: "wykonanie urządzenia wodnego i pobór wody podziemnej z ujecia wód podziemnych zlokalizowanego na terenie dz. Nr 34/2 i 34/5 w miejscowosci Osowo, gm. Kępice" 2017-04-03 13:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 23.03.2017r. o wydaniu decyzji Nr 8/2017 z dnia 23.03.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa placu rekreacyjno-sportowego", na terenie działki Nr 131/11 położonej w obrębie Barcino, gm. Kępice. 2017-03-23 10:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Biura Projektów Elektrycznych HMP Piotr Potapski ul. Łąkowa 5, 76-27- Machowino, występujacego w imieniu Inwestora Kępickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, decyzji Nr 7/2017 z dnia 21.03.2017r.: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa istniejącej sieci wodociagowej PE90 PN10, na potrzeby projektowanych budynków mieszkalnych wielolrodzinnych i usługowych', na terenie działek Nr 197/1, 197/2, 288 i 515, połozonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2017-03-21 12:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, z dnia 16.03.2017 r.: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Rozbudowa ul. Tadeusza Bielaka wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Szkolną w Kępicach"' na terenie działki Nr 495,57 i 48/3 połozonej w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2017-03-16 14:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o mozliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu urządzenia wodnego i poboru wody podziemnej z ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na terenie dz. nr 34/2 i 35/5 w miejscowości Osowo, gm. Kępice". 2017-03-15 14:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym w wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, z dnia 16.02.2017 r.: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa placu rekreacyjno-sportowego", na terenie działki Nr 131/11 położonej w obrębie Barcino, gm. Kępice. 2017-03-14 12:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Kimunalnej Kępice Sp. z o.o. ul. T. Bielaka 8, 77-230, decyzji Nr 6/2017 z dnia 01.03.2017 r.: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb uzbrojenia działek budowlanych", na terenie działek Nr 11/9, 144 i 50 położonych w obrębie Biesowice, gm. Kępice. 2017-03-01 14:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Biura Projektów Elektrycznych HMP Piotr Potapski ul. Łąkowa 5, 76-270 Machowino, wustępującego w imieniu Inwestora Kępickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 10.02.2017: o ustaleniulokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej PE 90 PN10, na potrzeby projektowanych budynków mieszkalnych wielorpdzinnych i usługowych" na terenie działek NR 197/1, 197/2, 288 i 515, połozonych w obrębie Kępice, gm. Kępice. 2017-02-20 14:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, z dnia 16.02.2017r: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczengo - "Budowa placu rekreacyjno-sportowego", na terenie działki Nr 131/11 połozonej w obrębie Barcino, gm. Kępice. 2017-02-17 13:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, decyzji Nr 5/2017 z dnia 15.02.2017.: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa centrum kulturalno-integracyjnego w Obłężu", na terenie działki Nr 203/3 połozonej w obrębie Obłęże, gm. Kępice. 2017-02-15 14:24
dokument Obwieszczenie z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanych słupów linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo- Słupsk, na terenie gmin Kępice, Słupsk, województwo pomorskie". 2017-02-13 14:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 03.02.2017r o wydaniu decyzji Nr 4/2017 z dnia 03.02.2017r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - "Budowa przenosek przy elektrowni wodnej w Ciecholubiu, budowa przystani kajakowej w Korzybiu i Obłężu - w ramach planowanej inwestycji p.n. Pomorskie Szlaki Kajakowe wśród dopływów Wieprzy", na terenie działek Nr 61/2, 312/1 położonych w obrębie Ciecholub, Nr 181/6,277 położonych w obrębie Korzybie i Nr 203/3, 208/1,424 położonych w obrębie Obłęże, gm. Kępice. 2017-02-03 12:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice.: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa centrum kulturalno-integracyjnego w Obłężu", na terenie działki Nr 203/3 połóżonej w obrębie Obłężę, gm. Kępice. 2017-01-31 14:56
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Sp.z o. o. ul. T Bielaka 8, 77-230 Kępice, z dnia 24.01.2017 r.: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb uzbrojenia działek budowlanych", na terenie działek Nr 11/9, 144 i 50 położonych w obrębie Biesowice, gm. Kępice. 2017-01-27 09:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Jędrzeja Kulińskiego Przedsiębiorstwo Robót Insatlacyjnych "ELSANCO" ul. Cisowa 13, 76-200 Słupsk, występującego jako pełnomocnik ENERGA-OPERATOR S.A Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszali, decyzji Nr 3/2017 z dnia 25.01.2017r.: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4kV T-04-0786 ŻELICE FERMA", na terenie działek Nr 50/2, 50/3, 50/8, 50/11, 50/12, 50/14, 50/16, 50/17, 50/19, 50/20, 50/21, 50/23, 50/24 położonych w obrebie Żelice, gm. Kępice. 2017-01-25 13:22
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 20.01.2017 r. na wniosek Pana Zdzisława Kowalczyka zam. w Osowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Wykonanie urządzenia wodnego i poboru wody podziemnej z ujęcia wód podziemnychzlokalizowanego na terenie dz. nr 34/2 i 35/5 w m. Osowo gm. Kępice" 2017-01-20 13:15
dokument Obwieszczenie. Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawiadamia: o zakończeniu postępowaniaadministracyjnego w sprawie zatwierdzenia : "Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanych słupów linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk, na tereniegmin Kępice, Kobylnica, Słupsk, województwo pomorskie" 2017-01-13 14:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu postanowienia zawieszającego wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 05.12.2016r.: o ustalenie lokalizacji celu publicznego - "Budowa centrum kulturalno-integracyjnego o Obłężu", na terenie działki Nr 203/3 położonej w obrębie Obłężę, gm. Kępice. 2017-01-12 11:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o podjęciu zawieszonego postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice: o ustalenie lokalizacji celu publicznego - "Budowa przenoski przy elektrowni wodnej w Ciecholubiu, budowa przystani kajakowej w Korzybiu i Obłężu - w ramach planowanej inwestycji pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe wśród dopływów Wieprzy", na terenie działek Nr 61/2, 312/1 połozonych w obrębie Ciecholub, Nr 181/6, 277 położonych w obrębie Korzybie, i Nr 203/3, 208/1, 424 położonych w obrębie Obłęże, gm. Kępice. 2017-01-10 13:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego "POLTAREX" Sp. zo.o. ul. Żeromskiego 9/10, 84-300 Lębork, Tartak w Korzybiu ul. Tartaczna 2, 77-230 Kępice, decyzji Nr 2/2017 z dnia 03.01.2017r.: o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - "Przebudowa istniejącej sieci deszczowej oraz myjni wózków widłowych" na terenie działek Nr 41/6, 41/7 i 41/10 położonych w obrębie Korzybie, gm. Kępice 2017-01-04 12:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. zo.o ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice, decyzji Nr 1/2017 z dnia 03.01.2017r.: o ustalenie lokalizaci inwestycji celu publicznego -"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb uzbrojenia działek budowlanych", na terenie działek Nr 144 i 50 połozonych w obrębie Biesowice, gm. Kępice 2017-01-04 12:11