Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXIII/310/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 21.12.2017 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. 2018-01-04 07:15
dokument Uchwała Nr XXXIII/309/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21.12.2017 roku, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2018-01-04 07:20
dokument Uchwała Nr XXXIII/308/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kępice, za udział w akcjach w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pozarniczym. 2018-01-04 07:23
dokument Uchwała Nr XXXIII/307/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017, w sprawie zmian do Uchwały Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 wrzesnia 2015r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice. 2018-01-04 07:28
dokument Uchwała Nr XXXIII/306/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 21 grudnia 2017, w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej rady Miejskiej w Kępicach na rok 2018. 2018-01-04 07:31
dokument Uchwała Nr XXXIII/305/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017r., w sprawie okreslenia zasad obciążenia nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Kępice. 2018-01-04 07:35
dokument Uchwała Nr XXXIII/304/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Kępice. 2018-01-04 07:38
dokument Uchwała Nr XXXIII/303/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2018. 2018-01-04 07:39
dokument Uchwała Nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. 2018-01-04 07:41
dokument Uchwała Nr XXXIII/301/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie zmiany do Uchwały nr XXXII/291/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017 w sprawie utworzenia przez Gminę Kępice wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Miasta i Gminy Kępice spółdzielni socjalnej pod nazwa "Zielony punkt". 2018-01-04 07:46
dokument Uchwała Nr XXXIII/300/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017, w sprawie zmian do uchwały nr XIX/167/2012 z dnia 26.04.2012 w prawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kepice podatków i opłat lokalnych, okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa. 2018-01-04 07:49
dokument Uchwała Nr XXXIII/299/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2017-2031. 2018-01-08 13:21
dokument Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXXIII/298/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok 2018-01-05 13:44
dokument Uchwała Nr XXXIII/297/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031. 2018-01-23 09:49
dokument Uchwała Nr XXXIII/296/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 21 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2018. 2018-01-08 09:52
dokument Uchwała Nr XXXIII/294/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy. 2018-01-04 07:54
dokument Uchwała Nr XXXIII/295/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierzawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. 2018-01-04 07:51
dokument Uchwała Nr XXXII/293/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017 r., w sprawie: zaliczenia nowo wybudowanych dróg w Kepicach do kategorii dróg gminnych publicznych oraz włączenia tych odcinków do ulicy Tadeusza Kościuszki. 2017-11-15 12:47
dokument Uchwała NrXXXII/292/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017, w sprawie utworzenia przez Gminę Kępice wspólnie ze Stowarzyszeniem "MY DLA WAS" spółdzielni socjalnej pod nazwą "My dla Was" 2017-11-15 12:44
dokument Uchwała Nr XXXII/291/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 9listopada 2017 r., w sprawie utworzenia przez Gminę Kępice wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz miasta i Gminy Kępice spółdzielni socjalnej pod nazwa "Zielony punkt". 2017-11-15 12:37
dokument Uchwała Nr XXXII/290/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 9 listopada 2017 roku, w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice. 2017-11-15 13:19
dokument Uchwała Ne XXXII/289/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 9 listopada 2017, w sprawie zawarcia w w 2018 roku umowy partnerskiej z Powiatem Slupskim na realizację zadaniea pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G Mzdowo-Pustowo" 2017-11-15 12:32
dokument Uchwała Nr XXXII/288/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kepice na lata 2017-2031. 2017-11-15 13:13
dokument Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach nr XXXII/287/2017 z dnia 09 listopada 2017r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2017 rok. 2017-11-15 12:29
dokument Uchwała Nr XXXII/286/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 09 listopada 2017r., w sprawie przystapieniado sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kępice. 2017-11-15 12:28
dokument Uchwała Nr XXXII/285/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 9 listopada 2017r., w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku leśneg, podatku od nieruchomośći i podatku rolnego 2017-11-15 13:16
dokument Uchwała Nr XXXII/284/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017r., w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2018. 2017-11-15 12:25
dokument Uchwała Nr XXXII/283/2017 r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017r, w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2018. 2018-01-11 11:33
dokument Uchwała Nr XXXII/283/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017r., w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek oplaty targowej na rok 2018. 2017-11-15 12:13
dokument Uchwała Nr XXXII/282/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017r., w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2018. 2017-11-15 12:11
dokument Uchwała Nr XXXII/281/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9listopada 2017r., w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2018. 2017-11-15 12:09
dokument Uchwała nr XXXI/280/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 09 listopada 2017r., w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór ścieków na terenie miasta i gminy przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach. 2017-11-15 12:03
dokument Uchwała Nr XXXII/279/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 09 listopada 2017 r., w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczaną wodę na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kepicach. 2017-11-15 13:21
dokument Uchwała Nr XXXI/278/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 września 2017, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kępice. 2017-10-05 11:34
dokument Uchwała Nr XXXI/277/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 września 2017 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2017-2031. 2017-10-05 11:32
dokument Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXXI/276/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok. 2017-10-05 11:28
dokument Uchwała Nr XXXI/275/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 września 2017r., w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2017-10-05 11:25
dokument Uchwała Nr XXXI/274/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 września 2017r., w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesowicach. 2017-10-05 11:23
dokument Uchwała Nr XXXI/273/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 września 2017r., w sprawie przekazania dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Biesowicach. 2017-10-05 11:21
dokument Uchwała Nr XXXI/272/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 września 2017, w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. " Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ner 1146G w miejscowości Podgóry" 2017-10-05 11:14
dokument Uchwała Nr XXXI/271/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 2017, w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn."Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1146G w miejscowości Podgóry" 2017-10-05 11:11
dokument Uchwała Nr XXXI/270/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 września 2017, w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. " Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w miejscowości Biesowice" 2017-10-05 10:56
dokument Uchwała Nr XXXI/269/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 września 2017 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kępice, a Miastem i Gminą Lesko 2017-10-05 10:54
dokument Uchwała Nr XXXI/268/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 września 2017, w sprawie zmian do uchwały nr XXIV/217/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 marca 2017 w sprawie ustalenia herbu, flagi, sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy Kępice. 2017-10-05 10:51
dokument Uchwała Nr XXX/267/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 31 sierpnia 2017 roku, w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej nie wybrania oferty świadczeniodawcy REHA-Aktiv Luiza Weinmeister z siedzibą w Kępicach do zawarcia umowy. 2017-09-08 12:33
dokument Uchwała Nr XXX/266/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 sierpnia 2017 r., w sprawie zmian do uchwał z dnia 2017: Uchwała ne XXIX/255/2017, nr XXIX/256/2017, nr XXIX/257/2017, nr XXIX/258/2017 oraz nr XXIX/259/2017 2017-09-08 12:37
dokument Uchwała Nr XXX/265/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 sierpnia 2017 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2017-2031. 2017-09-08 10:44
dokument Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXX/264/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok. 2017-09-08 10:40
dokument Uchwała Nr XXX/263/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 sierpnia 2017 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brusy. 2017-09-08 10:34
dokument Uchwała Nr XXX/262/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/232/2017 Redy Miejskiej w Kępicach z dnia 1 czerwca 2017 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej oplaty na terenie Gminy Kępice 2017-09-08 10:24
dokument Uchwała Nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 10 sierpnia 2017r., w sprawie utworzenia przez Gminę Kępice wspólnie ze Stowarzyszeniem "My dla Was" spółdzielni socjalnej pod nazwa "Teraz My". 2017-08-17 08:56
dokument Uchwała Nr XXIX/260/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 10 sierpnia 2017r., w sprawie zmiany do uchwały nr XII/81/2011 z dnia 27.09.2011 w sprawie utworzenia i nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Przytocku. 2017-08-17 08:52
dokument Uchwała Nr XXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 10 sierpnia 2017 r., w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Kepicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Kępicach. 2017-08-17 08:48
dokument Uchwała Nr XXIX/258/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 10 sierpnia 2017r., w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Alfreda Osipowicza w Warcinie w osmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Prałata Alfreda Osipowicza w Warcinie. 2017-08-17 08:44
dokument Uchwała Nr XXIX/257/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 sierpnia 2017 r., w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Kawalerów Orderu Usmiechu w Barcinie w osmioletnia Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie. 2017-08-17 08:38
dokument Uchwała Nr XXIX/256/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 sierpnia 2017 r., w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Janiny i Cyryla Zalewskich w Biesowicach w osmioletnią Szkołę Podstawową im. Janiny i Cyryla Zalewskich w Biesowicach. 2017-08-17 08:34
dokument Uchwała Nr XXIX/255/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 sierpnia 2017r., w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Augustyńczyka w Korzybiu w osmioletnią Szkołę podstawowa im. ks. Stanisława Augustyńczyka w Korzybiu. 2017-08-17 08:28
dokument Uchwała Nr XXIX/254/2017 Rady miejskiej w Kępicach z dnia 10 sierpnia 2017 roku, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kępice. 2017-08-17 08:23
dokument Uchwała Nr XXIX/253/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 sierpnia 2017 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Kępice. 2017-08-17 08:18
dokument Uchwała Nr XXVIII/252/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2017 - 2031 2017-07-28 14:48
dokument Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXVIII/251/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok. 2017-07-28 14:43
dokument Uchwała nr XXVIII/250/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki Projekt Municypalny Kępice 1 Sp. Z o.o. w Warszawie i objęcie udziałów w Spółce przez Gminę Kępice. 2017-07-28 14:38
dokument UCHWWAŁA NR XXVIII/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 27 lipca 2017 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w miejscowości Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych" 2017-07-28 14:32
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/248/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 27 LIPCA 2017 w sprawie zmiany do uchwały nr XXII/198/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie przyjęcia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Kępice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzonych jako zadanie własne Miasta Słupsk i wynikający z przyjęcia obowiązków udziału Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania. 2017-08-01 11:25
dokument Uchwała nr XXVII/247/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 czerwca 2017 r. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/232/2017 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Kepice. 2017-06-27 09:55
dokument Uchwała Nr XXVII/246/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22.06.2017 roku, w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. "Teleopieka w gminach patnerskich" w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-06-27 10:00
dokument Uchwała Nr XXVII/245/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Urząd Miejski w Kępicach. 2017-06-27 10:17
dokument Uchwał Nr XXVII/244/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2017-2031 2017-06-30 12:10
dokument Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXVII/243/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na rok 2017. 2017-06-30 12:02
dokument Uchwała Nr XXVII/242/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 czerwca 2017 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic. 2017-06-27 10:26
dokument Uchwała Nr XXVII/241/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kepice za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem za wykonanie budżetu. 2017-06-27 10:39
dokument Uchwała Nr XXVII/240/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22.06.2017 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Obłęże w gminie Kępice. 2017-06-27 10:59
dokument Uchwała Nr XXVI/239/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Borzysław, Lipnik, Łośnik, Murowaniec, Nakło, Potoczek, Radzikowo i Suliszewo. 2017-06-06 12:02
dokument Uchwała Nr XXVI/238/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2017-2031. 2017-06-07 14:48
dokument Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXVI/237/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok. 2017-06-06 12:17
dokument Uchwała Nr XXVI/236/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 czerwca 2017 roku, w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/199/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 lutego 2017 r. 2017-06-06 12:20
dokument Uchwała Nr XXVI/235/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 czerwca 2017, w sprawie wyrażenia zgody na wystapienie do zebrania Wiejskiego Sołectwa Warcino o odwołanie z pełnionej funkcji Sołtysa Sołectwa Warcinio. 2017-06-06 12:24
dokument Uchwała Nr XXVI/234/2017 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 czerwca 2017, w sprawie zmian do uchwały nr XIX/167/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa. 2017-06-06 12:29
dokument Uchwała Nr XXVI/233/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 czerwca 2017 roku, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez włascicieli nieruchomości połozonych na terenie Gminy Kępice. 2017-06-06 12:37
dokument Uchwała Nr XXVI/232/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 czerwca 2017 r, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Kępice. 2017-06-06 12:49
dokument Uchwała Nr XXI/231/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 czerwca 2017, w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej 208 (Barcino-Polanów) i 209 (sławno-Bytów). 2017-06-06 12:52
dokument Uchwała NR XXV/230/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 11 maja 2017, w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2016. 2017-05-17 10:12
dokument Uchwała Nr XXV/229/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 maja 2017 roku, w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/104/2015 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 29 grudnia 2015r, w sprawie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Kępice na lata 2016-2021. 2017-05-17 10:08
dokument Uchwała Nr XXV/228/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 maja 2017r., w sprawie: wyrazenia zgody na odstapienie obowiązku wydzierzawienia w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. 2017-05-17 09:44
dokument Uchwała Nr XXV/227/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 maja 2017, w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w miejscowosci Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych" 2017-05-17 09:42
dokument Uchwała Nr XXV/226/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 maja 2017, w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w miejscowosci Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych" 2017-05-17 09:39
dokument Uchwała Nr XXV/225/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 maja 2017 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2017-2031. 2017-05-17 09:32
dokument Uchwała Nr XXV/225/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 maja 2017 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2017-2031. 2017-05-12 11:34
dokument Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXV/224/2017 z dnia 11 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2017 rok. 2017-05-17 09:26
dokument Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/224/2017 z dnia 11 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok. 2017-05-12 11:47
dokument Uchwała Nr XXV/223/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 maja 2017r, w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice spólka z o.o w Kępicach. 2017-05-17 09:19
dokument Uchwała Nr XXV?22/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 11 maja 2017r, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk na terenie gminy Kępice. 2017-11-22 08:32
dokument Uchwała Nr XXIV/221/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. 2017-04-10 12:47
dokument UCHWAŁA NR XXIV/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 30 marca2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/205/2017 z dnia 23 lutego 2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 2017-04-10 12:43
dokument UCHWAŁA NR XXIV/219/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Mariana Buczka w Kępicach. 2017-04-10 12:37
dokument UCHWAŁA NR XXIV/2018/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 30 marca 2017 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2017 2017-04-10 12:35
dokument UCHWAŁA NR XXIV/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 30 marca 2017 w sprawie ustalenia herbu, flagi, sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy Kępice. 2017-04-10 12:52
dokument Uchwała Nr XXIV/216/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych oraz gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 2017-04-10 12:33
dokument UCHWAŁA XXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dodatku za wieloletnią pracę Burmistrza Kępic. 2017-04-10 12:26
dokument UCHWAŁA NR XXIV/2014/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 30 marca 2017 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w miejscowości Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych" 2017-04-10 12:24
dokument UCHWAŁA Nr XXIV/2013/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach 2017-04-10 12:19
dokument UCHWAŁA NR XXIV/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 30 MARCA 2017 w sprawie nadania honorowego tytułu "Anbasador Gminy Kępice" 2017-04-10 12:14
dokument UCHWAŁA NR XXIV/211/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Kępice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2017-04-10 12:07
dokument UCHWAŁA NR XXIV/210/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/287/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Kępice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2017-04-10 11:51
dokument Uchwała Nr XXIV/209/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 30 marca 2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kepice na lata 2017-2031 2017-04-06 09:26
dokument Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXIV/208/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok. 2017-04-10 11:46
dokument UCHWAŁA NR XXIII/207/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępice. 2017-03-01 12:03
dokument UCHWAŁA NR XXIII/206/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów. 2017-03-01 11:57
dokument UCHWAŁA NR XXIII/205/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 2017-03-01 11:53
dokument UCHWAŁA NR XXIII/204/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zierząt na terenie Gminy Kępice. 2017-03-01 11:50
dokument UCHWAŁA NR XXIII/203/2017 Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmiany nazwy ulic w Kępicach. 2017-03-01 11:38
dokument UCHWAŁA Nr XXIII/202/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych oraz gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 2017-03-01 11:36
dokument Uchwała Nr XXIII/201/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2017-2026. 2017-03-06 10:14
dokument Uchwała Rady Miejskiej w Kepicach Nr XXIII/200/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok. 2017-03-03 14:00
dokument Uchwała Nr XXIII/199/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 lutego 2017, w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kępicach 2017-03-02 10:55
dokument UCHWAŁA NR XXIII/198/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 23 LUTEGO 2017 w sprawie przejęcia przez miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Kępice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzonych jako zadanie własne Miasta Słupsk wynikiających z przyjęcia obowiązków udziału Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania. 2017-03-01 11:32
dokument UCHWAŁA NR XXIII/197/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 23 LUTEGO 2017 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2017. 2017-03-01 11:18
dokument UCHWAŁA NR XXIII/196/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 23 lutego 2017 w sprawie uchylenia uchwały nr IV/18/2011 z dnia 27 stycznia w sprawie zasad i trybu przyznawania,wstrzymania, cofania oraz wysokości stypendiów sportowych i przyznawania nagród. 2017-03-01 11:25