Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr...2017Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 września 2017, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kępice. 2017-09-15 10:08
dokument Uchwała ... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 września 2017, w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kępice, a Miastem i Gminą Lesko. 2017-09-15 10:03
dokument Uchwała Nr XXXI/.../2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 27 września 2017, w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. " Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1146G w miejscowosci Podgóry" 2017-09-15 09:52
dokument Uchwała Nr XXXI/.../2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 września 2017, w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1146G w miejscowosci Podgóry" 2017-09-15 09:42
dokument Uchwała Nr XXXI/.../2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 września 2017, w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. " Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w miejscowości Biesowice" 2017-09-15 09:40
dokument Uchwała Nr XXVII/.../2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia...2017, w sprawie zmian do uchwały nr XXIV/217/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 30 marca 2017 w sprawie ustalenia herbu, flagi, sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy Kepice. 2017-09-15 09:36
dokument Raport o stanie realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Kępice za 2016 rok 2017-03-20 13:24
dokument Uchwała Nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 marca 2017, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2017-2031 2017-03-20 13:20
dokument Uchwała Nr XXIV .../2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 30 marca 2017, w sprawie nadania honorowego tytułu "Ambasadora Gminy Kępice" 2017-03-20 13:18
dokument Uchwała Nr XXIV/.../2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 30 marca 2017, w sprawie ustalenia herbu, fladi, sztandaru, łańcuchów i pieczęć Gminy Kępice. 2017-03-20 13:16
dokument Uchwała Nr XXIII/.../2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury:Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach 2017-03-20 13:12
dokument Uchwała Nr ... Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 30 marca 2017 r., w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych oraz gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 2017-03-20 13:04
dokument Uchwała Nr .../.../2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...2017r., w sprawie emisji obligacji Gminy Kępice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupy. 2017-03-20 13:00
dokument Uchwała Nr.../.../2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ... 2017 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/284/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Kępice oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu. 2017-03-20 12:57
dokument Uchwała ... Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie dodatku za wieloletnią pracę Burmistrza Kępic 2017-03-20 12:52
dokument Uchwała Nr XXIV/.../2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 marca 2017, w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w miejscowosci Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych" 2017-03-20 12:50
dokument Uchwała Nr ... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ... 2017 r., w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Kępice 2017-02-09 10:40
dokument Uchwała Nr XXIII/.../2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 lutego 2017, w sprawie zmian w uchwale nr XI/104/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Kępice na lata 2016-2021. 2017-02-09 10:38
dokument Uchwała Nr XXIII/.../2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ... 2017 r., w sprawie zmiany nazwy ulic w Kępicach 2017-02-09 10:36
dokument Uchwała Nr XXIII/.../2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 lutego 2017, w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2017. 2017-02-09 10:34
dokument Uchwała Nr .../2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ... 2017, w sprawie uchylenia uchwały nr IV/18/2011 z dnia 27 stycznia w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymania, cofania oraz wysokości stypendiów sportowych i przyznawania nagród. 2017-02-09 10:33
dokument Uchwała Nr XXIII/.../2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ... 2017, w sprawie przejęcia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Kępice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Słupskiego Osrodka Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, prowadzonych jako zadanie własne Miasta Słupsk i wynukające z przyjęcia obowiązków udziału Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania. 2017-02-09 10:30
dokument Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 lutege 2017 r., w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych oraz gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo światowe. 2017-02-09 10:24