Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Kierownik ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko - asystent rodziny. 2018-12-19 07:20
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Rozlewni w Koszalinie o wszczeciu z urzedu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezposredniej dla ujecia wody podziemnej zlokalizowanego w Kępicach, na działce nr 38/4 obręb Kępice. 2018-12-17 15:38
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr PGD/OPSKEPICE/003 na dostawy posiłków do szkół Gminy Kępice. 2018-12-11 08:11
dokument Burmistrz Kepic ogłasza wykaz nieruchomości lokalowych stanowiacych własnośc Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: działka nr 4/1 o pow. 3654 m2, Pustowo 10 2018-12-11 07:33
dokument Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: działka nr 283/8, Korzybie 2018-12-11 07:30
dokument Kierownik ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko - asystent rodziny. 2018-12-05 14:46
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2018-12-05 09:58
dokument Ogłoszenie o zamówieniu nr PGD/OPSKEPICE/003, na dostawy posiłków do szkól Gminy Kepice. 2018-12-04 08:58
dokument Burmistrz Kępic ogłasza Iv rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 67/26 o pow. 0,2959 ha oraz działki nr 67/28 o pow. 0,2987 ha, Łużki 2018-11-30 14:43
dokument Burmistrz Kępic ogłasza III rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własośc : lokal mieszkanlny Bronowo 20a/4 2018-11-30 14:40
dokument Burmistrz Kepic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własność: Lokal mieszkalny Barcino 62/1. 2018-11-29 14:28
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 9 listopada 2018 r., w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Słupsku I 2018-11-19 08:53
dokument Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 436 o pow. 0.0927 ha w Korzybiu. 2018-11-09 12:05
dokument Ogłoszenie Burmistrza Kępic o terminie konsultacji dot. projektu "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kepice z organiacjami pozarządowymi, oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegona na lata 2019-2022 2018-10-09 14:12
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów w sprawie udzielena pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne . 2018-10-09 13:51
dokument Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 82/2018 Burmistrza Kępic z dnia 27 sierpnia 2018r. 2018-09-20 14:24
dokument Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiAcych własność Gminy Kępice, położonych w obrębie Barcino, działki: 4/24, 4/26, 4/27 oraz 4/28 obręb Barcino. 2018-09-19 13:35
dokument Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Kępicach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w CIS w Kępicach w wymiarze czasu pracy - 1/2 etatu w okresie od 01.10.2018 r do 31.12.2020r. 2018-09-14 13:06
dokument Ogłoszenie o rokowaniach. Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 262 o pow. 0,1443 ha, Nr działki 262, Barcino 2018-09-07 14:36
dokument Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 263 o pow. 0,1512 ha, działka nr 263 o pow. 0,1512 ha, Barcino 2018-09-03 13:27
dokument Burmistrz Kępic ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice, działka nr 396 o pow. 1100 m2, Barcino 62. 2018-08-29 10:23
dokument Burmistrz Kepic ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kepice, połozonych w obrebie Korzybie, działka nr 435 o pow. 0,1022ha, oraz działka nr 436 o pow. 0,0927 ha. 2018-08-17 13:44
dokument Burmistrz Kępic ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Kępice, połozonej w obrębie Korzybie, działka nr 439 o pow. 0,0930 ha. 2018-08-17 13:38
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia-działka nr 283/10 o pow. 72 m2, Korzybie 2018-07-19 14:49
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: część działki nr 121/19 w miejscowości Warcino. 2018-07-06 12:36
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: część działki nr 123/3. w miejscowości Warcino. 2018-07-06 12:33
dokument Informacja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w m. Chorowo, na działce nr 13/12 obreb Osowo, gm. Kępice. 2018-06-28 11:39
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie, o wszczeciu z urzedu postepowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezposredniej dla ujecia wody podziemnej zlokalizowanego w m. Barwino, na działce nr 195/6 obreb Barwino, gm. Kępice. 2018-06-28 11:32
dokument Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu/wydzierżawienia: część działki nr 2/24 o pow. 2600m2, Kepice ul. Składowa. 2018-06-25 08:10
dokument Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: działka nr 327 o pow. 300 m2, Osieki. 2018-06-25 08:07
dokument Zawiadomienie Pańswowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin, w imieniu i na rzecz której działa Pan Daniel Tomczyk, reprezentujący BLUE PROJEKT Sp. z o.o. Krzywopłoty 41, 78-230 Karlino, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zbiornika rozsączającego o pow. około 11m2 i głębokości posadowienia 2,2 m ppt oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu z wanny z powierzchni retencyjnej stacji regazyfikacji LNG w Kępicach z lokalizacja na terenie nieruchomości obejmujących działki nr 2/24, obręb ewidencyjny 0001 Kępice, Gmina Kępice. 2018-06-19 14:28
dokument PGK Kępice sp. z o.o. odwołuje wyznaczony na dzień 20.06.2018 r. na godz. 10.00 przetarg ustny nieograniczonyna dzierżawę dwóch miejsc na garaż przy ul. Sikorskiego oznaczonej jako działce ewidencyjnej nr 258/7 o pow. ogólnej 15 m2 każda. 2018-06-12 11:17
dokument Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości: Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod garaże-działka nr 285/7. 2018-06-06 09:33
dokument Zarządzenie Nr 54/18 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych i ogłoszenia wykazu. 2018-06-05 12:46
dokument Zarządzenie Nr 53/18 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu. 2018-06-05 12:38
dokument Zarządzenie Nr 52/18 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu 2018-06-05 12:33
dokument Burmistrz Kępic ogłasza II rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własność : lokal mieszkalny Bronowo 20a/4, o pow. 61,94 m2. 2018-06-05 11:47
dokument Burmistrz Kępic ogłasza II rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego, Bronowo 20a/4 o pow. 61,94m2. 2018-05-30 14:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 24 maja 2018 roku. Burmistrz Kępic ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami poszczególnych sołectw gminy projektu uchwał Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie ustalenia maksymalnej kiczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2018-05-24 11:47
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu/wydzierzawienia, część działki nr 2/25, Kępice. 2018-05-14 14:51
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu/wydzierżawienia: część działki nr 2/25, Kępice 2018-05-14 14:40
dokument Burmistrz Kępic podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych: działka nr 95/1 oraz 117/2, Kępice. 2018-05-14 13:53
dokument Zarzą PGK Kępice sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, działka nr 258/7, Kępice ul. Sikorskiego. 2018-05-14 11:52
dokument Zawiadomienie Poństwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Pani Angeliki Elas-Bińczyk, reprezentującą Pracownie Projektową ELBI z siedzibą przu ul. 1 Maja 12/20 w Koszalinie, działającej w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, w ramach przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1157G ma odcinku Łosino, Zajączkowo, Sierakowo, Kończewo, Kulszuwo, Zagórki i Barcino" 2018-05-08 14:50
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: część działki nr 156, Kępice, ul. Gościnna . 2018-03-14 14:28
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia : część działki nr 471/2, Kępice, ul. T. Kościuszki 3A. 2018-03-14 14:25
dokument Burmistrz Kepic ogłasza sprzedaz samochodu specjalnego pożarniczego Mercedes LAF 911 B 2018-02-28 08:08
dokument Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 453 o pow. 0,0717 ha, Korzybie. 2018-02-19 14:06
dokument Lista pracodawców kształcących pracowników młodocianych, którzy otrzymali pomoc DE MINIMIS w roku 2017 2018-02-13 14:44
dokument Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierzawienia: część działki nr 107/3, Podgóry. 2018-02-09 15:03
dokument Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego. 2018-02-06 09:41
dokument Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowiski urzędnicze-stanowisko ds. geodezji i dróg gminnych. 2018-02-02 11:42
dokument Burmistrza Kępic ogłasza sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Mrecedes LAF 911 B 2018-01-31 14:36
dokument Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 428 o pow. 0,0964 ha, Korzybie. 2018-01-29 13:30
dokument Burmistrz Kępic ogłasza: I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Kępice, położonej w miejscowości Mzdowo, działka 168 o pow. 0,1600 ha. 2018-01-23 09:19
dokument Burmistrz Kępic ogłasza II rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 67/26 o pow. 0,2959 ha oraz działki nr 67/28 o pow. 0,2987 ha, położenie Łużki 2018-01-17 07:43
dokument Burmistrz Kępic ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, nr działki 438, pow. działki 0,0905 ha obręb Korzybie. 2018-01-16 08:35
dokument Burmistrz Kepic ogłasza: I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice, połozonej w obrebie Kępice, działka nr 376 o pow. 0,0681 ha. 2018-01-15 12:10
dokument Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierzawienia. Lokal użytkowy o pow. 36,45 m2, ul. Niepodległosci 11B/1, Kępice. 2018-01-15 09:23
dokument Burmistrz Kępic ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Kępice, połozonych w obrębie Korzybie. Działki Nr 284/19 o pow. 0,0807 ha, oraz działki Nr 453 o pow. 0,0717 ha. 2018-01-12 09:56