Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLIV/408/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 8 listopada 2018, w sprawie udzielenia przez Gminę Kępice poręczenia umowy leasingu operacyjnego dla Spółdzielni Socjalnej "Zielony Punkt" 2018-11-14 12:01
dokument Uchwała Nr XLIV/407/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 08 listopada 2018 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kepice na lata 2018-2031 2018-11-16 11:22
dokument Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XLIV/406/2018 z 8 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2018 rok. 2018-11-14 12:08
dokument Uchwała Nr XLIV/405/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 8 listopada 2018r., w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kępice. 2018-11-14 12:03
dokument Uchwala Nr XLIV/404/2018 r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 8 listopada 2018r., w sprawie okreslenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku rolnego. 2018-11-14 12:45
dokument Uchwała Nr XLIV/403/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 8 listopada 2018r., w sprawie obnizenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2019 2018-11-14 12:38
dokument Uchwała Nr XLIV/402/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 8 listopada 2018r., w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2019 2018-11-20 12:48
dokument Uchwała Nr XLIV/400/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 8 listopada 2018 r., w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2019 2018-11-14 12:33
dokument Uchwała Nr XLIV/399/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 08 listopada 2018 r., w sprawie przyjecia wieloletniego programu współpracy Gminy Kepice z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegona lata 2019-2022 2018-11-14 12:25
dokument Uchwała Nr XLIV/398/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 8 listopada 2018 r., w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi w sprawie uchwały nr XXXV/318/2018 z dnia 22.02.2018 2018-11-14 12:18
dokument Uchwała Nr XLIV/397/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 08 listopada 2018 r., w sprawie zmiany do uchwały nr XLIII/390/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 08 października 2018 r., w sprawie zmiany Statutu Gminy Kępice. 2018-11-14 12:15
dokument Uchwała Nr XLIII/396/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 08 października 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031 2018-10-16 14:57
dokument Uchwała Rady Miejskiej w Kepicach Nr XLIII/395/2018 z dnia 8 października 2018 roku w prawie zmian w budzecie gminy Kepice na 2018 rok. 2018-10-16 14:50
dokument Uchwała Nr XLIII/394/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 08 października 2018 w sprawie udzielenia przez Gminę Kępice poręczenia umowy leasingu operacyjnego dla Spółdzielni Socjalnej "Zielony Punkt" 2018-10-16 14:47
dokument Uchwała Nr XLIII/393/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 08 października 2018r., w sprawie zmian do uvhwały nr XLII/383/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 06.09.2018 w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Kępice. 2018-10-16 14:43
dokument Uchwała Nr XLIII/392/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 08 października 2018, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pm. Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 2018-10-16 14:36
dokument Uchwała Nr XLIII/391/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 08 października 2018 roku, w sprawie okreslenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty. 2018-10-16 14:21
dokument Uchwały Nr XLIII/390/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 08 października 2018 r., w sprawie zmiany Statutu Gminy Kępice. 2018-10-16 14:11
dokument Uchwała Nr XLII/389/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 06 września 2018 roku, w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiarugodzin zajęć pedagodów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępice. 2018-09-18 13:13
dokument uchwała Nr XLII/388/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dmia 06 września 2018 r., w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy Kepice odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. 2018-09-18 13:21
dokument Uchwała Nr XLII/387/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 06 września 2018 r., w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych. 2018-09-18 14:24
dokument Uchwała Nr XLII/386/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 06 września 2018 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031 2018-09-13 12:52
dokument Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XLII/385/2018 z dnia 06 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-09-13 13:02
dokument Uchwała Nr XLII/384/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 06 września 2018 r., w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kępice. 2018-09-18 14:38
dokument Uchwała Nr XLII/383/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 06 wrzesnia 2018 r., w sprawie regulaminu zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Kępice 2018-09-18 14:30
dokument Uchwała Nr XLI/382/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 lipca 2018 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031. 2018-09-03 10:15
dokument Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XLI/381/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-09-03 13:54
dokument Uchwała Nr XLI/380/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 lipca 2018, w sprawie Strategii Rozwoju Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. 2018-09-03 13:54
dokument Uchwała Nr XLI/379/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 30 lipca 2018r., w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023 dla gminy Kępice. 2018-09-03 13:55
dokument Uchwała Nr XL/377/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018r., w sprawie wyrazenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą "Tworzenie sieciowego produktu turystyki aktywnej poprzez rekonstrukcję zabytkowego naturalistycznego parku przydworskiego w miejscowości Tychowo w Gminie Sławno" 2018-07-05 11:32
dokument Uchwała Nr XL/376/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018r., w sprawie ustaleniaczasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kępice. 2018-07-19 11:11
dokument Uchwała Nr XL/375/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kępice na lata 2018-2020 2018-07-05 11:37
dokument Uchwała Nr XL/374/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018 r., w sprawie emisji obligacji Gminy Kępice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2018-07-05 11:40
dokument Uchwała Nr XL/373/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kepice na lata 2018-2031 2018-07-05 11:16
dokument Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XL/372/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku z sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-07-05 11:50
dokument Uchwała Nr XL/371/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 czerwca 2018 r., w sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Gmine Kepice spółki działajacej pod firmą Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością non profit 2018-07-05 12:02
dokument Uchwała Nr XL/370/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018 r., w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiazku trybu przetargowego i przedłuzenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kępice. 2018-07-05 12:22
dokument Uchwała Nr XL/369/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018 roku, w sprawie likwidacji kultury: Miejski-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach. 2018-07-05 12:34
dokument Uchwała Nr XL/386/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 czerwca 2018, w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2017. 2018-07-06 11:46
dokument Uchwała Nr Xl/367/2018 Rady MIejskiej w Kepicach z dnia 28 czerwca 2018, w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. 2018-07-06 11:52
dokument Uchwała Nr XL/366/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie wyrazenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli. 2018-07-06 12:17
dokument Uchwała Nr XL/365/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018, w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. 2018-07-06 12:22
dokument Uchwała nr XXXIX/364/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/350/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice 2018-05-29 10:27
dokument Uchwała nr XXXIX/363/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Kępice 2018-05-29 10:20
dokument Uchwała nr XXXIX/362/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Kępice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2018-05-29 10:04
dokument Uchwała nr XXXIX/361/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2018- 2031 2018-05-29 10:59
dokument Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach nr XXXIX/360/2018 z dnia 24 maja 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok 2018-05-29 09:59
dokument Uchwała nr XXXIX/359/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maj 2018 w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej "Komunalka- Sławno" 2018-05-29 09:52
dokument Uchwała Nr XXXIX/358/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maja 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Państwowej Straży Pożarnej 2018-05-29 07:35
dokument Uchwała Nr XXXIX/357/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maja 2018 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic. 2018-05-29 07:49
dokument Uchwała nr XXXIX/356/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2017 wra ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 2018-05-29 09:33
dokument UCHWAŁA NRXXXVIII/355/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 19 kwietnia 2018 w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2018 2018-04-26 13:34
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/354/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 19 kwietnia 2018r w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2018-04-26 09:21
dokument Uchwała nrXXXVIII/353/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 19 kwietnia 2018r.zmieniająca Uchwałę nr XXXII/293/2017 w sprawie zaliczenia nowo wybudowanych dróg w Kepicach do kategorii dróg gminnych publicznych oraz włączenia tych odcinków do ulicy Tadeusza Kościuszki i ustalająca przebieg drogi gminnej. 2018-04-26 09:16
dokument UCHWAŁA nr XXXVIII/352/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018r.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2018-04-26 09:03
dokument Uchwała Nr XXXVIII/351/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 r.w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku wydzierżawienia w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej Gminy Kępice 2018-04-26 08:59
dokument Uchwała NrXXXVIII/350/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 r w sprawie:wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice 2018-04-26 08:53
dokument Uchwała Nr XXXVIII/349/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie:wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku wydzierżawienia w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice 2018-04-26 08:49
dokument Uchwała Nr XXXVIII/348/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 r.w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi 2018-04-26 08:45
dokument UCHWAŁA Nr XXXVIII/347/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kępice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na ternie miasta i gminy Kępice. 2018-04-26 08:37
dokument Uchwała NR XXXVIII/346/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 19 kwietnia 2018 w sprawie powołania doraznej komisji Rady Miejskiej.j 2018-04-25 14:19
dokument Uchwała Nr XXXVIII/345/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie dodatku za wieloletnią pracę Burmistrza Kępic 2018-04-25 14:09
dokument Ucwała Nr XXXVIII/344/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031 2018-04-26 11:17
dokument Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXXVIII/343/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-04-26 11:24
dokument uchwała NrXXXVIII/342/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na utworzenie Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp z o.o 2018-04-25 13:43
dokument Uchwała Nr XXXVIII/341/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację programu profilaktyki boreliozy obejmującego prowadzenie badań laboratyjnych dla mieszkańców Gminy Kępice 2018-04-25 13:36
dokument Uchwała Nr XXXVIII/340/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację projektu pn."Zabawa w miasto-dzieci budują swój własny świat" 2018-04-25 13:29
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/339/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 19 kwietnia 2018 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G Mzdowo-Pustowo 2018-04-25 13:24
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/338/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 19 kwietnia 2018 w sprawie udzielenia przez Gminę Kępice poręczenia umowy leasingu operacyjnego dla Spółdzielni Socjalnej "Zielony Punkt" 2018-04-25 13:18
dokument UCHWAŁA Nr XXXVIII/337/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice. 2018-04-25 13:13
dokument Uchwała XXXII/336/2018 Rady Miejskiej W kępicach z dnia 12 marca 2018 r., w sprawie unieważnienia wyboru Pana ....na Sołtysa Żelice oraz unieważnienia wyboru Rady Sołeckiej Sołectwa Żelice. 2018-04-03 11:05
dokument Uchwała Nr XXXVII/335/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2018r., w sprawie zmiany w uchwale XXXV/318/2018 z dnia 22 lutego 2018r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. 2018-03-19 11:54
dokument Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXXVII/334/2018 z dnia 12 marca 2018, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-03-19 12:23
dokument Uchwała Nr XXXVII/333/2018 Rady Miejskiejw Kepicach z dnia 12 marca 2018, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031 2018-03-19 10:01
dokument Uchwała Nr XXXVII/332/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2018 r., w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do projektu pod nazwą "Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat". 2018-03-19 12:37
dokument Uchwała nr XXXVII/331/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2018 r., w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie pożyczki zaciągnietej przez Spółdzielnie Socjalną "Zielony Punkt" w Towarzystwie Inwestycji Społeczno - Ekonomicynzch S.A poprzez poręczenie weksla do kwoty 102 461, 00zł. 2018-03-19 12:44
dokument Uchwała Nr XXXVII/330/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2018, w sprawie zmian do uchwały XXV/212/2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie podziału miasta i gminy Kepice na okręgi wyborcze. 2018-03-19 12:59
dokument Uchwała Nr XXXVII/329/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 12 marca 2018, w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/221/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2012 w sprawie podziału miasta i gminy na obwody do głosowania. 2018-03-19 13:40
dokument Uchwała nr XXXVII/328/2018 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2018 r., w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice. 2018-03-19 13:46
dokument Uchwała Nr XXXVII/327/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 12 marca 2018 r., w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018-2020 2018-03-19 13:53
dokument Uchwała Nr XXXVI/326/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2018r., w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kepice w Spólce Projekt Munucypalny Kępice 1 Sp. z o.o. w Warszawie. 2018-02-28 11:45
dokument Uchwała Nr XXXV/325/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018 r., w sprawie przystapienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kepice na lata 2018-2023 2018-06-18 12:38
dokument Uchwała Nr XXXV/324/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kepicach na eok 2018. 2018-03-01 11:48
dokument Uchwała Rady Miejskiej w Kepicach Nr XXXV/323/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kepice na 2018 rok. 2018-06-18 12:11
dokument Uchwała Nr XXXV/322/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031 2018-03-05 08:49
dokument Uchwała Nr XXXV/321/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018, w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie pozyczki zaciągniętej przez Spółdzielnię Socjalną "Zielony Punkt" w Towarzystwie Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A poprzez poręczenie weksla do kwoty 100 000,00 zł. 2018-03-01 12:19
dokument Uchwała Nr XXXV/320/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018, w sprawie udzielenia przez Gminę Kępice poreczenia umowy leasingu operacyjnego dla Spółdzielni Socjalnej "Zielony Punkt" 2018-03-01 12:22
dokument Uchwała Nr XXXV/319/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018, w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino" (etap I) 2018-03-01 12:26
dokument Uchwała Nr XXX/318/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. 2019-08-05 11:13
dokument Uchwała nr XXXV/317/2018 Rady miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018, w sprawie zmian do uchwały nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2018-03-01 13:05
dokument Uchwała Nr XXXV/316/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018r., w sprawie powolania Spółdzielni Socjalnej "Pomocna Dłoń" 2018-03-01 13:08
dokument Uchwała Nr XXXV/315/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 22 lutego 2018 roku, w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinasowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Kępice polegajacych na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków" 2018-05-22 11:34
dokument Uchwała Nr XXXV/314/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018r., w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Kępice. 2018-03-05 08:43
dokument Uchwała Nr XXXIV/313/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 stycznia 2018r., w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kępice dla publicznych i niepublicznych: szkół , przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizycznei prawne niebędące jedniostkami samorządu terytorialnego. 2018-01-23 10:03
dokument Uchwała rady Miejskiej w Kępicach Nr XXXIV/312/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-01-23 09:40
dokument Uchwała Nr XXXIV/311/2018 Rady miejskiej w Kępicach z dnia 17 stycznia 2018 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031 2018-01-24 11:10