Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE Nr 128/2018 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2018 roku. W sprawie wykazu programów komputerowych używanych w Urzędzie Miejskim w Kępicach oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych. 2020-03-04 14:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 127/2018 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2018 roku. W sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2020-03-04 14:13
dokument Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2018r., w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania Informacji dodatkowej przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Kępice. 2019-06-06 11:34
dokument Zarządzenie Nr 122/2018 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2018r., w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomosci stanowiących własność Gminy Kępice w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 2019-02-25 09:43
dokument Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2018 roku, w sprwie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031 2019-01-23 15:02
dokument Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Kepic z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2018 rok. 2019-01-23 15:11
dokument Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Kępic z dnia 20.12.2018, w sprawie rozliczenia podatku VAT w Gminie Kępice za pośrednictwiem metody podzielonej płatności (split payment) 2019-01-03 12:57
dokument Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Kepic z dnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. 2019-01-02 10:17
dokument Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Kępic z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok 2018-12-27 10:45
dokument Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Kępic z dnia 14 grudnia 2018r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminudla nauczyciela ubiegajacego sie o stopień nauczyciela mianowanego 2018-12-14 13:02
dokument Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Kępic z dnia 14 grudnia 2018r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminudla nauczyciela ubiegajacego sie o stopień nauczyciela mianowanego. 2018-12-14 13:01
dokument Zarządzenie Burmistrza Kępic Nr 114/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r., w sprawie akyualizacji miesiecznej stawki dotacji obowiazujacych w 2018 rokuna jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez Gminę Kępice. 2018-12-11 11:29
dokument Zarządzenie Nr 113/18 Burmistrza Kępic z dnia 10 grudnia 2018 r., w sprawie przeznacenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu. 2018-12-11 07:36
dokument Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Kępic z dnia 4 grudnia 2018 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-12-13 10:56
dokument Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Kępic z dnia 30 listopada w sprawie okreslenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu. 2018-12-04 08:33
dokument Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Kępic z dnia 23 listopada 2018 roku, w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kępice 2020-02-19 10:15
dokument Zarządzenie Nr 106 Burmistrza Kepic z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-12-04 08:38
dokument Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Kępic z dnia 19 listopada 2018 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej. 2018-11-19 13:53
dokument Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Kepic z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżeciegminy na 2018 rok. 2018-11-23 11:26
dokument Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Kępic z dnia 13 listopada 2018 r., w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019 2018-11-16 11:18
dokument Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Kępic z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2019-2035 2018-11-16 10:13
dokument Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Kępic z dnia 30.10.2018 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2018-10-31 11:42
dokument Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Kępic z dnia 29 pażdziernika 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018r.poz.994.z póź.zm.)oraz art.257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t.jDz.U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm) i Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/296/2017 z 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kępice na rok 2018 2018-11-06 08:35
dokument Zarządzenie Nr 98/18 Burmistrza Kępic z dnia 23 października 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu. 2018-10-23 13:28
dokument Zarządzenie Nr 97/18 Burmistrza Kępic z dnia 23 października 2018 r., w sprawie uchylenia zarządzenia nr 31/18 Burmistrza Kepic z dnia 16 marca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu. 2018-10-23 14:47
dokument Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Kępic z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-10-29 14:33
dokument Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Kepic z dnia 9 października 2018 roku, w sprawie odpłatności za wynjem sali w budynku Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Obłężu 2018-11-21 09:07
dokument Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Kepic z dnia 9 października 2018 w sprawie poręczenia kredytu bankowego zaciągnietego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kępicach. 2018-10-15 14:14
dokument Zarządzenie Burmistrza Kępic z dnia 9 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-10-17 14:32
dokument Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Kępic z dnia 01.10.2018 w sprawie przekazania do realizacji Centrum Intergracji w Kępicach "Idziemy do pracy - CIS-em aktywniej" oraz udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Kępicach do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Gminy Kępice w sprawie realizacji www. projektu w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Nr. RPPM.06.01.02-22-106/17-00 Z dn. 24.09.2018r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Integracaja Działanie 6.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa. 2018-10-01 14:25
dokument Zarządzenie Nr92/2018 Burmistrza Kępic z dnia 1 października 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach " HUMAN SMART CITTIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 2018-10-01 19:08
dokument Zarządzenie Nr 89/2018Burmistrza Kepic z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-10-04 14:26
dokument Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Kępic z dnia 17 września 2018 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złozone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2018 roku. 2018-09-18 12:42
dokument Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Kępic z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-09-21 11:55
dokument Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Kepic z dnia 11 września 2018 roku, w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2019 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznychdo opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Kępice na 2019 rok. 2018-09-12 14:40
dokument Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Kępic z dnia 31.08.2018r., w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach zatwierdzonego zarządzeniem nr 38/2007 Burmistrza Kępic z dnia 01 czerwca 2007r. 2018-09-07 10:49
dokument Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-09-06 14:44
dokument Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Kępic z dnia 27 sierpnia 2018 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018, realizowanego przez Gminę Kępice. 2018-08-28 11:12
dokument Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Kępic z dnia 27 sierpnia 2018 roku, w sprawie ogłoszenia otwartegokonkursu ofert na realizację zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w 2018 roku w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym na terenie gminy Kępice. 2018-08-28 09:08
dokument Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza kępic z dnia 27.08.2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępice za I półrocze 2018 roku. 2018-08-31 14:14
dokument Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Kępic z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2018r. poz. 994. z póź. zm.) oraz art.Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz.U.z 2017r.poz.2077 z póź.zm.) i Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/296/2017 z 21 grudnia 2017 z 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kępice na rok 2018 2018-08-24 14:16
dokument Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Kępic z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 2018-08-21 12:09
dokument Zarządzenia Nr 69/2018 Burmistrza Kępic z dnia 20 sierpnia 2018 r. w ssprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janiny i Cyryla Zalewskich w Biesowicach 2018-08-21 12:04
dokument Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Kępic z dnia 13 sierpnia 2018 r., w sprawie ogloszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu 2018-08-14 14:49
dokument Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Kępic z dnia 13 sierpnia 2018 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. obsługi rady 2018-08-13 15:55
dokument Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Kępic z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w bydzecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-08-20 12:28
dokument Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Kępic z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian gminy Kępice na 2018 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994. z póź.zm.) oraz art.257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) i Uchwały Rady Miejskiej NrXXXIII/296/2017 Z 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kępice na rok 2018 2018-08-07 07:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2018 Burmistrza Kępic z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu 2018-08-06 15:41
dokument ZARZĄDZENIE nr 73/2018 Burmistrza Kępic z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds.księgowości budżetowej 2018-08-02 13:45
dokument ZARZĄDZENIE nr 70/2018r Burmistrza Kępic z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie odwołania dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach 2018-07-31 13:17
dokument Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Kępic z dnia 12 lipca 2018 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w procesie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kępice na lata 2018-2023. 2018-07-20 12:41
dokument Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Kępic z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-07-19 11:44
dokument Zarządzenie Nr 65/18 Burmistrza Kępic z dnia 06 lipca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu. 2018-07-06 12:40
dokument Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Kepic z dnia 03 lipca 2018 r., w sprawie powołania przewodniczacego Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 2018-07-06 12:27
dokument Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Kepic z dnia 03 lipca 2018 r., w sprawie przekazania samochodu strażackiego Star 244 GBA 2,5/16 na rzecz Jednostki ratowniczej Gaśniczej 11 w Równem na Ukrainie. 2018-07-16 15:59
dokument Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Kępic z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2018 rok. 2018-07-13 07:37
dokument Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Kepic z dnia 11 czerwca 2018 r., w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kępicach 2018-06-25 08:01
dokument Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Kępic z dnia 11.06.2018 r., w sprawie powołania zespołu ds. opracowania gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020 2018-06-18 12:07
dokument Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Kępic z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kepice na 2018 rok. 2018-06-18 12:04
dokument Zarządzenie Nr 54/18 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych i ogłoszenia wykazu. 2018-06-05 12:44
dokument Zarządzenie Nr 53/18 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu. 2018-06-05 12:38
dokument Zarządzenie Nr 52/18 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu 2018-06-05 12:30
dokument Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Kępic z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2018 rok. 2018-06-07 12:49
dokument Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Kępic z dnia 14 maja 2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w procesie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023 dla Gminy Kępice. 2018-05-24 10:38
dokument Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Kepic z dnia 14.05.2018 r, w sprawie przekazania do realizacji Środowiskowemu Domu Samopomocy w Kępicach projektu "Samodzielni" oraz udzielenia pełnomocnictwa Środowiskowemu Domu Samopomocy w Kępicach do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Gminy Kępice w sprawie realizacji ww. projektu w ramach umowy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr 8/XXII/OS/DPS/2018 z dnia 08.05.2018 r., w ramach Programu pod nazwą "Oparcie Społecznedla osób z zaburzeniami psychicznymi" 2018-09-18 13:04
dokument Zarządzenie nr 47/18 Burmistrza Kepic z dnia 14 maja 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu 2018-05-14 13:43
dokument Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Kępic z dnia 30 kwietnia 2018 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031 2018-05-04 11:24
dokument Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Kępic z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-05-04 11:05
dokument Zarządzenie Nr42/2018 Burmistrza Kępic z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok 2018-04-27 09:55
dokument Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Kępic z dnia 05.04.2018, W sprawie zmiany zespołu projektowego do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2004-2020, Działanie 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej do zadania pn." Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowego na terenie gminy Kępice". 2018-04-20 09:38
dokument Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Kępic z dnia 05.04.2018, w sprawie przekazania do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kępicach prijektu "Srebrna siec" oraz udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Gminy Kępice w sprawie realizacji ww. projektu oraz wniesienia wkładu własnego w postaci najmu sal. 2018-08-01 10:24
dokument Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Kępic z dnia 5 kwietnia 2018 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-04-12 11:59
dokument Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Kępic z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-04-12 11:56
dokument Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Kępic z dnia 29 marca 2018, w sprawie sprawozdania z wykonaina budżetu Gminy Kepice za 2017 rok. 2018-04-06 08:47
dokument Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Kępic z dnia 20.03.2018r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących planów rozwoju czytelnictwa oraz dostępu do wiedzy i kultury w Gminie Kępice. 2018-04-03 14:28
dokument Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Kępic z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-04-03 08:05
dokument Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Kępic z dnia 16 marca 2018r., w sprawie "Regulaminu finansowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Gminie Kępice na rok 2018" 2018-03-20 10:39
dokument Zarządzenie Nr 31/18 Burmistrza Kępic z dnia 16 marca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu 2018-03-16 14:20
dokument Zarządzenie Nr 30/18 Burmistrza Kępic z dnia 14 marca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. 2018-03-14 14:39
dokument Zarządzenie 29/18 Burmistrza Kępic z dnia 14 marca 2018 r.. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej i ogłoszenia wykazu. 2018-03-14 14:37
dokument Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Kępic z dnia 13.03.2018 roku, w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetarguna sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Mercedes LAF 911 B stanowiącego własność Gminy Kępice. 2018-03-14 11:39
dokument Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Kępic z dnia 12 marca 20118r., w sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 15 marca 2018r. 2018-03-14 11:46
dokument Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Kępic z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-03-07 10:50
dokument zarządzenie Burmistrza Kepic z dnia 27 lutego 2018 roku, w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kępicach sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2017. 2018-02-27 14:32
dokument Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Kępic z dnia 22.02.2018 r., w sprawie norm zużycia paliwa oraz zasad prowadzenia gospodarki transportowej i paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kępice. 2018-02-23 11:40
dokument Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Kepic z dnia 15 lutego 2018 r., w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu. 2018-02-16 08:46
dokument Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Kepic z dnia 12.02.2018 roku, w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaz samochodu specjalnego pożarniczego MERCEDES LAF 911 B stanowiącego własność Gminy Kępice. 2018-02-23 11:44
dokument Zarządzenie Nr 15/18 Burmistrza Kępic z dnia 09 luty 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. Działka nr 95/17 oraz 95/12, 184/1 obręb Kępice. 2018-02-09 15:06
dokument Zarządzenie Nr 14/18 Burmistrza Kępic z dnia 09 luty 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu. Działka 487, Kepice ul. Pomorska 3 2018-02-09 15:08
dokument Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Kępic z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kepice na 2018 rok. 2018-02-16 08:41
dokument Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Kepic z dnia 02 lutego 2018 r., w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzednicze ds. geodezji dróg gminnych. 2018-02-02 11:38
dokument Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Kępic z dnia 29 stycznia 2018r., w sprawie miesięcznej stawki dotacji obowiązujących w 2018 roku na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez Gminę Kępice. 2018-01-29 14:58
dokument Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Kępic z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. 2018-02-05 17:54
dokument Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Kępic z dnia 25 stycznia 2018 r., w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klaspierwszych szkół podstawowych. 2018-01-26 08:53
dokument Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Kępic z dnia 24 stycznia 2018 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli na terenie Gminy Kępice w zakresie przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. 2018-06-18 13:38
dokument Zarządzenie nr 6/2018 Burmistrza Kępic z dnia 24 stycznia 2018 r., w sprawie przeprowadzenia trenungu systemu powszechnego ostrzegania, wykrywania i alarmowania ludności w dniu 25 stycznia 2018r. 2018-01-29 13:06
dokument Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Kępic z dnia 17 stycznia 2018 roku, w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej 2018-01-17 13:29
dokument Zarządzenia Nr 3/2018 Burmistrza Kepic z dnia 02 stycznia 2018 roku, w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki oraz do zaciagania zobowiązań z tytułu zawartych umów. 2018-01-08 10:00
dokument Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Kępic z dnia 02 stycznia 2018 roku, w sprawie zatwierdzenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 2018-01-08 09:56
dokument Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Kepic z dnia 02 stycznia 2018 roku, w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2018-01-08 09:55