Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Kępic z dnia 31grudnia 2019 roku., w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2021-11-29 12:10
dokument Zarzadzenie Nr 115/2019 Burmistrza Kępic z dnia 31.12.2019, w sprawie powołania zespołu projektowego do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, do zadania pn. "Kępickie smieci w Ekosieci-innowacyjny system zarządzania gospodarką odpadami" 2020-01-07 09:48
dokument Zarządzenie nr 113/2019 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu bądź najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością Gminy Kępice lub będące we władaniu Gminy Kępice. 2019-12-30 12:49
dokument Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminyKępice na 2019 rok. 2020-01-14 12:10
dokument Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Kępic z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2019 rok. 2019-12-30 13:36
dokument Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Kępic z dnia 18 grudnia 2019 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. 2019-12-18 11:36
dokument Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Kępic z dnia 18 grudnia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. 2020-01-08 11:02
dokument Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Kępic z dnia 12.12.2019r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Urzedu Miejskiego w Kępicach. 2020-01-07 14:03
dokument Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Kępic z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2019 rok. 2019-12-18 10:43
dokument Zarządzenia NR 104/2019 Burmistrza Kępic z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2019-12-03 12:16
dokument Zarządzenie NR 103/2019 Burmistrza Kępic z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2019-12-03 12:11
dokument Zarzadzenie NR 102/2019 Burmistrza Kępic z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2019-12-03 12:08
dokument Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Kępic z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2019 rok 2019-12-06 12:17
dokument Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Kępic z dnia 27 listopada 2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania nieruchomościami mienia komunalneg 2019-11-28 13:25
dokument Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Kępic z dnia 27.11.2019 r., w sprawie powołania Inspektora Bezpieczenstwa Teleinformatycznego oraz Administratora Systemu. 2021-12-13 15:13
dokument Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Kępicz dnia 27.11.2019r., w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu. 2019-11-27 12:30
dokument Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Kępic z dnia 27 listopada 2019r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu. 2019-11-27 11:29
dokument Zarządzenie nr 96/2019 Burmistrza Kępic z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przekazania działki nr 101/7 w obrębie ewidencyjnym Obłęże w użyczenie dla Stowarzyszenia Pomocni dla Zwierząt. 2019-11-19 12:40
dokument Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Kepic z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2019 rok. 2019-11-25 10:15
dokument Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Kepic z dnia 08 listopada 2019 r., w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 2020-01-08 09:54
dokument Zarządzenie NR 93/2019 Burmistrza Kępic z dnia 08 listopada 2019r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego 2019-11-19 09:05
dokument Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Kępic z dnia 8 listopada 2019 roku, w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2020-2035 2020-01-08 10:31
dokument Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Kępic z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2019 rok 2019-11-12 13:00
dokument Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Kępic z dnia 29 października 2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji Gminy 2019-10-29 12:57
dokument Zarządzenie nr 86/2019 Burmistrza Kępice z dnia 28 października 2019 r., w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniają lauretów w konkursie pn. "Srebrne Serce" 2019-10-31 14:29
dokument Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Kępic z dnia 16.10.2019r., w sprawie nabycia do zasobu Gminy Kepice mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa. 2019-10-17 13:08
dokument Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Kępic z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2019 rok. 2019-10-24 13:46
dokument Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Kępic z dnia 08 października 2019 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy Kępice na 2019 rok. 2019-10-17 11:37
dokument Zarządzenie nr 81/2019 z dnia 30 września 2019 roku. Burmistrz Kępic wprowadza do stosowania w Urzędzie Miejskim w Kępicach instrukcję kancelaryjną, określającą szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, oraz pieczęcie danego kierownika referatu , którymi opatrywuje się pisma wpływające do Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2019-12-30 09:41
dokument Zarządzenie nr 80/2019 Burmistrza Kępic z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2019 rok. 2019-10-08 11:53
dokument Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Kępic z dnia 20 wrzesnia w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr43/2011 Burmistrza Kępic z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2019-09-30 13:02
dokument Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Kępic z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2019 rok. 2019-09-25 12:23
dokument Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Kępic z dnia 11 września 2019 roku w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi 2019-09-18 13:36
dokument Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Kepic z dnia 11 września 2019 roku w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej ma 2020 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Projektu budzetu Gminy Kępice na 2020 rok. 2019-09-16 11:37
dokument Zarzadzenie nr 75/2019 Burmistrza Kepic z dnia 30 sierpnia 2019 r., w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskimw Kępicach. 2019-09-10 12:43
dokument Zarządzenie nr 74/2019 Burmistrza Kępic z dnia 30 sierpnia 2019 r., w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2019-09-02 12:05
dokument Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Kępic z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2019 rok. 2019-09-09 15:26
dokument Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Kępic z dnia 29 sierpnia 2019 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2019 roku 2019-08-30 11:51
dokument Zarządzenie Nr 71/2019 burmistrza Kępic z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawieogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zwiazanego z realizacją zadań gminy w 2019 roku w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym na terenie Gminy Kępice. 2019-08-30 11:59
dokument Zarządzenie nr 70/2019 Burmistrza Kępic z dnia 22.08.2019 roku , w sprawie opracowania modułów zadaniowych dla Gminy Kępice. 2019-09-19 14:33
dokument Zarządzenie nr 69/2019 Burmistrza Kępic z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2019 rok. 2019-08-30 09:35
dokument Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Kępic z dnia 22.08.2019 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępice za I półrocze 2019 roku. 2019-09-02 11:22
dokument Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Kępic z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kępicach 2019-08-19 11:59
dokument Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Kępic z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2019 rok. 2019-08-21 11:12
dokument Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Kępic z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie czynności likwidacyjnych wygaszanego Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Kępicach 2019-08-13 06:47
dokument Zarządzenie nr 64/2019 Burmistrza Kępic z dnia 2 sierpnia 2019 w sprawie wdrożenia procedur bezpieczeństwa pzrechowywania blankietów dokumentów publicznych oraz dokumentów publicznych. 2019-08-12 08:26
dokument Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Kępic z dnia 1 sierpnia 2019 r., w sprawie przeprowadzenia konkursu pm. "Srebrne Serce" w 2019 roku. 2019-08-02 10:21
dokument Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Kępic z dnia 26 lipca 2019 rokuw sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2019 rok 2019-08-05 08:38
dokument Zarzadzenie nr 60/2019 Burmistrza Kępic z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Program 2019, realizowanego przez Gminę Kępice 2019-11-20 11:58
dokument Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Kępic z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu 2019-07-22 13:01
dokument Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Kępic z dnia 15.07.2019r., w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2019-10-17 11:30
dokument Zarządzenie nr 57/2019 Burmistrza Kępic z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2019 rok 2019-07-18 09:35
dokument Zarzadzenie nr 56/2019 Burmistrza Kępic z dnia 03 lipca 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych zaopinowania koncepcji archtektonicznych nadających nowe funkcje społeczno-gospodarcze obszarowi rewitalizacji na terenie gminy Kępice-centrum miasta Kępice. 2019-07-04 07:48
dokument Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Kępic z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2019 rok. 2019-07-08 11:21
dokument Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Kępic z dnia 17.06.2019 r., w sprawie powołania Komisjido przeprowadenia przetargów na dzierżawę i zbycie w drodze przetargu oraz rokowań nieruchomości, stanowiących wlasnośc Gminy Kępice. 2019-06-17 14:24
dokument Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Kępic z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2019 rok. 2019-06-14 14:12
dokument Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Kępic z dnia 10 czerwca 2019 roku, w sprawie powołania członków do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie. 2019-06-13 09:03
dokument Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Kępic z dnia 31 maja 2019 r., w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kępice za rok 2018. 2019-06-19 09:49
dokument Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Kępic z dnia 31 maja 2-019 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2019 rok. 2019-06-10 14:27
dokument Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Kępic z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2019 rok. 2019-06-03 13:14
dokument Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Kępic z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: 1. Szkoły Podstawowej im. Janiny i Cyryla Zalewskich w Biesowicach, Biesowice 38 77-230 Kępice, 2. Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie, Barcino 59 77-230 Kępice, 3. Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Augustyńczyka w Korzybiu, Korzybie ul. Dworcowa 6 77-230 Kępice. 2019-05-23 14:37
dokument Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Kepic z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kepice na 2019 rok. 2019-05-16 10:23
dokument Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Kępic z dnia 06 maja 2019r., w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice. 2019-05-07 10:16
dokument Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Kępic z dnia 06 maja 2019 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu 2019-05-06 14:35
dokument Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Kępic z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gniny Kępice na 2019 rok 2019-05-08 12:53
dokument Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Kępic z dnia 15 kwietnia 2019 r., w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kępice, regulaminu finansowania doskonalenia nauczycieli w Gminie Kępice na rok 2019. 2019-04-23 14:17
dokument Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Kepic z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2019 rok 2019-04-19 13:50
dokument Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Kępic z dnia 10 kwietnia 2019 r., w sprawie zamiany nieruchomości pomiedzy Gminą Kępice a Nadleśnictwem Warcino 2019-04-10 14:37
dokument Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogloszenia wylazu. 2019-04-10 10:09
dokument Zarządzenie nr 34/209 Burmistrza Kępic z dnia 9 kwietnia 2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. księgowości budżetowej 2019-04-09 13:20
dokument Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Kępic z dnia 09 kwietnia 2019 roku w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kępicach sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2018 2019-04-11 13:57
dokument Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Kepic z dnia 27 marca 2019 r., w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 43/2011 Burmistrza Kępic z dnia 13 kwietnia 2011 r., w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2019-04-03 08:54
dokument Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Kępic z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2019 rok. 2019-04-08 11:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr30/2019 Burmistrza Kępic z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kępice za 2018 rok 2019-04-01 09:37
dokument Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrz Kępic z dnia 18.03.2019, w sprawie powołania zespołu projektowego do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, do zadania pn. "Kępickie śmieci w Ekosieci -innowacyjny system zarządzania gospodarką odpadami". 2019-03-21 12:19
dokument Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Kepic z dnia 18 marca 2019 r., w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kępicach Sp. z o.o. 2019-03-28 13:49
dokument Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Krpic z dnia 18 marca 2019 r., w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z o.o. 2019-03-28 13:50
dokument Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2019 r., w sprawie ogloszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 2019-03-15 11:36
dokument Zarzadzenie Nr 24/2019 Burmistrza Kepic z dnia 15 marca 2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Kępice, określenia wzoru karty zgłoszeniowej, ustalenia terminu zgłaszania kandydatów, określenia terminu wyborów do Rady Seniorów Gminy Kępice oraz skład komisji skrutacyjnej. 2019-03-15 13:34
dokument Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. promocji Gminy 2019-03-15 11:23
dokument Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Kepic z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2019 rok 2019-03-20 09:46
dokument Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Kępic z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnisze ds. windykacji i podatku VAT 2019-03-15 10:44
dokument Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Kępic z dnia 4 marca 2019 r., w sprawie zrzeczenia sie odszkodowania za nieruchomość przejeta pod drogę powiatową. 2019-03-06 09:32
dokument Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Kępic z dnia 27 lutego 2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogloszenia wykazu 2019-02-27 09:50
dokument Zarządzenie Nr 16/19 Burmistrza Kępic z dnia 13 lutego 2019 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej i ogłoszenia wykazu 2019-02-13 15:18
dokument Zarządzenie Nr 15/19 Burmistrza Kepic z dnia 13 lutego 2019 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu 2019-02-13 15:22
dokument Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Kepic z dnia 04.02.2019 w sprawie ustalenia Gminnego Planu Ochrony Zabytków Gminy Kępicena wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 2019-02-05 09:36
dokument Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Kępic z dnia 28 stycznia 2019 r., uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naborukandydatów do Rady Seniorów Gminy Kępice, okreslenia wzoru karty zgłoszeniowej , ustalenia terminu zgłaszania kandydatów, okreslenia terminu wyborów do Rady Seniorów Gminy Kepice oraz skład komisji skrutacyjnej. 2019-01-28 15:35
dokument Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Kępic z dnia 28 stycznia 2019 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu. 2019-01-28 12:55
dokument Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Kępic z dnia 28 stycznia 2019 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu. 2019-01-28 12:52
dokument Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Kepic z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2019 rok. 2019-02-01 13:46
dokument Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Kępic z dnia 17.01.2019r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli spalania w paleniskach domowych na terenie Gminy Kępice.renie Gminy Kępice. 2019-01-17 13:27
dokument Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Kępic z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Kępice, określenia wzoru karty zgłoszeniowej, stalenia terminu zgłaszania kandydatów, określenia terminu wyborów do Rady Seniorów Gminy Kępice oraz skład komisji skrutacyjnej 2019-01-17 14:40
dokument Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Kepic z dnia 10 stycznia 2019 r., w sprawie ustalenia harmonogramuczynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych. 2019-01-11 12:23
dokument Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Kepic z dnia 3 stycznia 2019 roku w sptrawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2019 rok. 2019-01-14 15:12
dokument Zarzadzenie Nr 5/2019 Burmistrza Kępic - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Kępice z dnia 03 stycznia 2019 roku, w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Kępice. 2019-03-21 12:12
dokument Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Kępic - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Kępice z dnia 03 stycznia 2019 roku, w sprawie opracowania Planów ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrozenia (ewakuacja II i III stopnia) w Gminie Kępice. 2019-03-21 12:07
dokument Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Kepic z dnia 02 stycznia 2019 roku, w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki oraz do zaciagania zobowiązań z tytułu zawartych umów 2019-01-04 10:18
dokument Zarzadzenie Nr 2/2019 Burmistrza Kępic z dnia 02 stycznia 2019 roku, w sprawie zatwierdzenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 2019-01-04 09:42
dokument Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Kępic z dnia 02 stycznia 2019 roku, w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2019-01-04 11:19