Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia , że w dniu 8 listopada 2019 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek P4 Sp. z o.o. w sprawie pozwolenia na budowę doty. realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 SLU3201C - wieża kratowa BOT-E3/54 w wysokości 55,95 m n.p.t 2019-12-18 11:07
dokument Wójt Gminy Trzebielino.Obwieszczenie-zawiadamia strony postępowania i społeczeństwo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na " Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej w którego skład wchodzą: budynki inwestorskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią". 2019-12-13 09:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu w dniu 05.12.2019 r. decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. " Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 19/3 w obrębie ewidencyjnym Barcino, gmina Kępice". 2019-12-05 11:40
dokument Obwieszczenie Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 03.12.2019 r. na wniosek Państwa Renaty i Zdzisława Kowalczyk ( adres w aktach sprawy) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcią pn. " Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych oraz sześć zbiorników do magazynowania paszy wraz z infrastrukturą techniczną" na terenie działki nr 118 w obrębie ewidencyjnym Osowo, gmina Kępice. 2019-12-03 12:35
dokument Urząd Gminy Trzebielino. Obwieszczenie-Zawiadomienie stron o realizacji przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie crntrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą : budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i biogazownią" 2019-11-07 12:10
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że odwołanie od decyzji z dnia 30 września 2019 r., o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji pn. "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) na terenie działki nr 253 w m. Podgóry, gmina Kępice" 2019-10-29 08:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Stowarzyszenia Pomocni dla Zwierząt, ul. Szewska 1/27, 77-200 miastko decyzji nr 16/2019 z dnia 11.10.2019 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Centrum Adopcyjnego dla Zwierząt bezdomnych-schronisko dla zwierząt" na terenie działki nr 101/7 w obrębie ewidencyjnym Obłęże, gmina Kępice. 2019-10-14 15:27
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi gminnej w m. Przytocko, Gmina Kępice, na terenie działek nr 62/1, 466/12 w obrebie Przytocko, gmina Kępice". 2019-10-08 12:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 15/2019 z dnia 04.10. 2019 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ul. Słowackiegow Kepicach w raz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr 48/4, 48/22, 48/18, 95/13, 123/3, 124/3, 187/3, 396, 397, 501"w obrebie ewidencyjnym Kępice, gmina Kępice. 2019-10-08 11:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pana Pwała Lisowskiego DOMDAR Instalacje Sp. z o.o., ul. Koszalińska 46, 75-900 Koszalin, występującego w i,ieniu Imwestora - PSG Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów decyzji nr 14/2019 z dnia 04.10.2019 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci gazowej cisnienia do 0,5 MPa z rur PE 100 SDR 17 RC de 63 o długości ok. 1600 mb w miejscowości Kępice. 2019-10-07 11:18
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że zakończono postepowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie Centrum Adopcyjnego dla zwierząt bezdomnych - schroniska", na terenie działki nr 101/7 w m. Obłęże, gmina Kępice. 2019-09-25 12:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu dla Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 13/2019 z dnia 16.09.2019 r., o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa podziemnych pojemników na odpady wraz z systemem monitoringu odpadów komunalnych" na terenie działki nr 482 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gmina Kępice. 2019-09-17 13:24
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia, że zakończono postepowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie siecigazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE100 SDR 17 RCde 110, de 63 o długości ok. 1600mb w m. Kępice gm. Kępice, powiat słupski" 2019-09-16 15:29
dokument Obwiesczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 13/2019 z dnia 16.09.2019 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa podziemnych pojemników na odpady wraz z systemem monitoringu odpadów komunalnych" na terenie działki nr 482 w obrebie ewidencyjnym Kępice, gmina Kępice. 2019-09-16 15:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pani Katarzyny Przybysz występująca w imieniu Inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa decyzji Nr 12/2019 z dnia 12.09.2019 r., o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. Nr 19/3, połozonej w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kepice. 2019-09-13 11:54
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie ul. Słowackiego w Kępicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 48/4, 48/18, 95/13, 123/3, 124/3, 187/3, 396,397, 501 w m. Kępice, gmina Kępice. 2019-09-11 13:47
dokument Obwieszczenie. Burmistrza Kępic zawiadamia, że zakończono postepowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie podziemnych pojemników na odpady wraz z systemem monitoringu odpadów komunalnych", na terenie działki nr 482 w miejscowości Kępice, gmina Kępice. 2019-09-10 12:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu decyzji o środowiskowyvh uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: "Rozbudowie fermy brojlerów na terenie działek nr 240/2 oraz 240/4 w obrebie ewidencyjnymDarnowo, gmina Kępice" 2019-09-10 12:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 11/2019 zz dni 09.09.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Oświetlenia drogowego w miejscowości Korzybie, ul. Jaśminowa, na terenie działek nr 425, 434 położonych w obrębie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice. 2019-09-09 13:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu [postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległośći 6, 77-230 Kępice o ustalenie likalizacji celu publicznego - "Budowa drogi gminnej w miejscowości Przytocko, gmina Kępice" na terenie działek nr 62/1, 466/12 w obrębie ewidencyjnym Przytocko, gmina Kępice. 2019-09-09 13:50
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia, że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 19/3 w obrebie geodezyjnym Barcino, gmina Kepice" 2019-09-04 10:05
dokument Obwieszczenie.Burmistrz Kępic zawiadamia, że zakończono postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie budynku inwetarskiego do chowu trzody chlewnej ( tuczarni) o obsadzie 1980 sztuk ( 277 DJP) na działce 253 w obrebie ewidencyjnym Podgóry, gmina Kępice". 2019-09-03 12:44
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Korzybie, ul. Jaśminowa, na terenie działek nr 425, 434, obręb Korzybie" 2019-08-26 11:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania adminitracyjnego na wniosek StowarzyszeniaPomocni dla zwierząt, ul. Szewska 1/27, 77-200 Miastko o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "BudowaCentrum Adopcyjnego dla zwierząt bezdomnych - schronisko dla zwierząt" na terenie działki nr 101/7 w miejscowości Obłęże, gmina Kępice. 2019-08-23 14:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej" na terenie działek nr 112 oraz 465 w obrębie ewidencyjnym Barcino, gmina Kępice. 2019-08-19 14:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- " Budowa oświetlenia drogowego-Korzybie, ul. Jaśminowa", na terenie działek nr 425 oraz 434 w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gmina Kępice 2019-08-16 11:10
dokument Obwieszczenie Burmistrz Kępic o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na: "Budowę budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) na działce nr 253 miejscowości Podgóry, gm.Kępice". 2019-08-14 11:38
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o ustalenie lokalizacji celu publicznego-"Budowa ul. Słowackiego w Kępicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( branża sanitarna i branża elektryczna)", na terenie działek nr 48/4,48/18, 95/13, 123/3, 124/3, 187/3, 396, 397,501 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gmina Kępice. 2019-08-12 11:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustalenie lokalizacji celu publicznego-" Budowa podziemnych pojemników na odpady wraz z systemem monitoringu odpadów komunalnych", na terenie działki nr 482 w miejscowości Kępice, gmina Kępice. 2019-08-06 08:31
dokument Obwieszczenie Burmistrz Kępic zawiadamia, że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej, na terenie działek nr 112 oraz 465 w obrębie ewidencyjnym Barcino, gmina Kępice". W trakcie postępowania wpłyneły następujące dokumenty uzgadniające projekt decyzji. 2019-08-06 08:24
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-" Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur PE 100 SDR 17 RC de 110, de 63 o długości ok. 1600mb w miejscowości Kępice( gm. Kępice, powiat słupski) na terenie działek nr 2/1, 1/2, 2/32, 17/3, 17/4, 47/11, 202/12, 199/1, 200/1, 201/1,211/1, 214/1, 217/1, 448, 218/5, 218/1 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gmina Kępice. 2019-08-05 11:45
dokument Burmistrz Kepic podaje do pyblicznej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierzawienia, obręb Przytocko, kompleks działek sklasyfikowanych jako rola IV a i b, położonuch w sąsiedztwie działek rolnych i szkoły 2019-07-22 12:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 19 lipca 2019 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej ocenyoddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kępice na lata 2019-2022, z porspektywa do 2026 roku" 2019-07-22 07:46
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 17.07.2019r. wydał decyzjęo odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 94/1, obręb Mzdowo, gmina Kępice, powiat słupski, województwo pomorskie" 2019-07-22 07:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "rozbudowie fermy brojlerów na terenie działek nr 240/2 oraz 240/4 w obrębie ewidencyjnym darnowo, gmina Kępice". 2019-07-15 15:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na "Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Warcino", na terenie działek nr 71/16, 71/17, 71/18, 71/22, 92, 93/6, 97, 140. 2019-07-15 15:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino zawiadamia że w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 16.30 w świetlicy wiejskiej w Suchorzu zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa będąca elementem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 2019-07-05 11:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej" na terenie działek nr 112 oraz 465 w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kępice 2019-07-04 13:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustalenie inwestycji celu publicznego- " Budowa stacji bazowej telefoniikomórkowej operatora P4" na terenie działki nr 19/3 w obrębie ewidencyjnym Barcino, gmina Kępice. 2019-07-04 13:22
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: " Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Warcino", na terenie działek nr 71/16, 71/17, 71/18, 71/22, 92, 93/6, 97, 140 prowadzone na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice 2019-07-03 12:00
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w związku z toczącym się w Gminie Trzebielino postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa centrum badawczo rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i biogazownią" 2019-06-14 12:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniau dl ELPRO Tomasz Michalik wystepującego w imieniu inwestora Energa Operator S.A., Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscowości Biesowiczki na terenie działek nr 188, 115/11, 161/2, 171, 180/1 w obrębie ewidencyjnym Biesowice, gmina Kępice. 2019-06-13 11:08
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji z dnia 04 czerwca 2019 roku o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Obłęże, Gmiina Kepice" 2019-06-10 12:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na: "Budowie budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej na działce nr 94/1 w miejscowości Mzdowo, gm, gm. Kępice. 2019-06-04 11:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodyna realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie budynku inewentarskiegodo chowu trzody chlewnej (tuczarni) na działce nr 253 w miejscowości Podgóry, gm. Kępice" 2019-06-04 11:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu dla Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 7/2019 z dnia 31.05.2019 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia zewnętrznego" na terenie działek nr 47, 48/2, 4422/1 w obrebie ewidencyjnym Bronowo, gmina Kępice 2019-06-03 13:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie słupowej stacji transformatorowej kablowej 15/0,4 kV i linii kablowej 15 kVw miejscowości Biesowiczki, na terenie działek nr 188, 115/11, 161/2, 171, 180/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Biesowice, gmina Kępice", prowadzone na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, reprezentowaną przez ELPRO Tomasz Michalik zam.Pierwoszyno. 2019-05-30 14:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Doroty Delugi, ul. Gen. Józefa Wybickiego 9/17, 77-200 Miastko o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 94/1, obręb Mzdowo, gm. Kepice, powiat słupski, województwo pomorskie" 2019-05-27 12:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warcino" 2019-05-21 09:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa linii 400 kV Zydowo Kierzkowo - Słupsk" 2019-05-21 09:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: "Budowie linii kablowej 15 kV i stanowisksłupowych na dz. nr: 38/1, 321/2, 39, 29, 41, obr. Rochowo, gm. Polanów, wojewodztwo Zachodniopomorskie oraz dz. nr: 275, 360, 354, obr. Mzdowo, gm. Kępice, województwo Pomorskie" 2019-05-21 09:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego n: "Rozbudowie fermy brojlerów na terenie działek nr 240/2 oraz 240/4 w obrębie ewidencyjnym Darnowo, gmina Kepice". 2019-05-14 07:22
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego, że w dniu 29 marca 2019 roku zostało wszczete postępownie administracyjne na wniosek Gminy Kępice, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej w miejscowości Obłęże , Gmina Kępice'' 2019-05-22 09:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i biogazową". 2019-05-13 09:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o toczącym sie w Gminie Trzebielino postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej , w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" 2019-05-08 14:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu w dniu 08.05.2019 r., postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. Nr 2/25, położonej w obrebie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. 2019-05-08 14:37
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku o wydaniu w dniu 227 marca 2019 r., przez SKO w Słupsku postanowienia nr SKO.450.10.2019 o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania od decyzji Burmistrza Kepic z dnia 10 grudnia 2018r., nr 32/2018 o domowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 19/3, obręb Barcino, gm. Kepice. 2019-05-06 14:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia zewnętrznego " na terenie działek nr 47, 48/2, 422/1 w obrebie ewidencyjnym Bronowo, gmina Kępice. 2019-04-30 14:46
dokument Obwieszczenie Burmistrz Kępic o wydaniu na wniosek Zenona Płotka, ul. Pochyła 34/2A, 77-100 Bytów, występującego w imieniu inwestora - ENERGA OPERATOR S.A, oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin decyzji nr 6/2019 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV" na terenie działki nr 197/2 w obrębie ewidencyjnym Kępice. 2019-04-23 14:11
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- " Budowa słupowej stacji transformatowej 15/0,4 kV i linii kablowej 15 kV, na terenie działek nr 188, 115/11, 161/2, 171, 180/1 w obrębie ewidencyjnym Biesowice, gmina Kępice 2019-04-15 09:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Zenona Płotka, ul. Pochyła 34/2A, 77-100 Bytów, wystepującego w imieniu inwestora - ENERGA OPERATOR S.A, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV" na terenie działki mr 197/2 w obrębie ewidemcyjnym Kępice. 2019-04-11 14:13
dokument Obwiesczenie Burmistrza Kępic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegajacego na: "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) na działce nr 253 w m. Podgóry, gmina Kępice" 2019-04-08 11:31
dokument OBWIESZCZENIE W nawiązaniu do wniosku Doroty Deluga (adres w aktach sprawy) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację polegającego na: " Budowie budynku inwentarskiego do tuczu chlewnej na działce nr 94/1 w miejscowości Mzdowo, obręb Mzdowo, gminy Kępice" 2019-04-05 12:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic. Dotyczy wszczetego postępowania na wniosek Pani Dorota Deluga o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dziace nr 94/1 w miejscowości Mzdowo, gmina Kępice. 2019-04-02 13:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic. Dotyczy wszczetego postępowania na wniosek Pana Marcina Wlazłowskiego wystepujacego w imieniu inwestora Pana Antoniego Ławrenowicza w wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1980 szt. na terenie działki nr 253 w obrębie ewidencyjnym Podgóry, gmina Kępice. 2019-04-02 13:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa linii kablowej 15 kV, stanowisk słupowych 15 kV, dz. nr 38/1, 321/2, 39, 29, 41 obręb ewidencyjny Rochowo gmina Polanów, dz. mr 275, 360, 354 obręb ewid. Mzdowo gm. Kepice" 2019-03-25 15:22
dokument Obwieszczenie Komisji skrutacyjnej w Kepicach z dnia 22.03.2019 roku o zarejestrowanej liście kandydatów do Rady Seniorów Gminy Kępice 2019-03-22 13:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Zenona Płotka, ul. Pochyła 34/2a, 77-100 Bytów, wystepujacego w imieniu inwestora - ENERGA OPERATOR S.A, Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV" na terenie działki nr 197/2 w obrębie ewidencyjnym Kępice. 2019-03-12 14:52
dokument Obwieszczenie. Wojewoda Pomorski zawiadamia, że w dniu 22 lutego 2019 r., decyzja nr WI-III.7821.1.31.2018.EK, utrzymał w mocy zaskarżona decyzje Starosty Słupskiego Nr 660/2018 z dnia 07.09.2018 r., znak sprawy : AB-I-C.6740.110.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Łosino-Barcino" 2019-03-06 09:16
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia o wydaniu w dniu 01.03.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaiczne Barwino III o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej wzachodniej części działki o nr ew. 315/1 obręb 0004 Barwino, wraz z niezbędna infrastrukturą. 2019-03-05 14:47
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia o wydaniu w dniu 01.03.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaiczne Barwino III o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej we wschodniej części działki o nr ew. 315/1 obręb 0004 Barwino, wraz z niezbędna infrastrukturą. 2019-03-05 14:46
dokument Obwieszczenie. Samorzadowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku zawiadamia strony, że termin do załatwienia sprawy w przedmiocie prowadzonego przez SKO w Słupsku postepowania odwoławczego, zainicjowanego odwołaniem inwestora P4 Sp. z o.o. w Warszawie od decyzji nr 32/2018 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej w dniu 10 grudnia 2018 r., przez Burmistrza Kępic, dla zamierzenia polegajacego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 sp. z o.o. 2019-03-01 13:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji Nr 5/2019 z dnia 22.02.2019 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi (ciągu pieszego - jezdnego) w miejscowości Kępice, ul. Słowackiego na terenie działek 48/22 oraz 512/1 połozonych w obrebie ewidencyjnym Kepice, gm. Kępice. 2019-02-26 07:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu w dniu 18 lutego 2019 r., na wniosek BLUE PROJEKT Sp. z o.o., Krzywopłoty 41, 78-230Karlino wystepujacego w imieniu inwestora PSG, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńskiego 55/57, 75-808 Koszalin decyzji zmieniajacej prawomocna decyzję nr 22/2018 z dnia 17.07.2018 r., ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci gazowej średniego cisnienia PE de 160 mm w Kępicach" 2019-02-20 14:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Sun Energy Invest Sp. z o.o., ul. Górników z "Danuty" 26/60, 43-600 Jaworzno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwziecia pn. "Budowa farmy fotowoltanicznej Barwino III o mocy wytwórczej do 1MW realizowanejwe zachodniej części działki o nr ew. 315/1 obręb Barwino (woj. pomorskie, powiat słupski, gmina Kępice) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna" 2019-02-12 18:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Sun Energy Invest Sp. z o.o., ul. Górników z "Danuty" 26/60, 43-600 Jaworzno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwziecia pn. "Budowa farmy fotowoltanicznej Barwino III o mocy wytwórczej do 1MW realizowanejwe wschodniej części działki o nr ew. 315/1 obręb Barwino (woj. pomorskie, powiat słupski, gmina Kępice) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna" 2019-02-12 18:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kepic o zmianie zakresu działek we wnioskiu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. " Budowa drogi (ciagu pieszo-jezdnego) w m. Kepice, ul. Słowackiego" Zmiana wniosku dot. terenu inwestycji z działek nr 48/22, 512/1, 48/20, 48/21 w obrebie ewidencyjnym Kepice na działki nr 48/22, 512/1 obręb Kepice 2019-02-12 18:15
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony postepowaia, że do tut. Urzędu został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko w trakcie toczącego sie postepowania administracyjnego na wniosek inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie fermy brojlerów" na terenie działek nr 240/8 orazz 240/2 w obrebie ewidencyjnym Darnowo, gmina Kępice, powiat słupski, woj. pomorskie. 2019-02-05 14:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek BLUE PROJEKT Sp. z o.o., Krzywopłoty 41, 78-230 Karlino WYstepujacego w imieniu Inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin o zmianę ostatecznej decyzji Burmistrza Kepic ne 22/2018 z dnia 17.07.2018r. ustalajacej lokalizację inwestcji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci Gazowej średniego ciśnienia PE de 160mm" w obrebie ewidencyjnym Kępice, gm. Kepice. 2019-02-04 14:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 o ustalenie likalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi (ciagu piesz0-jezdnego w m. Kepice, ul. Słowackiego" na terenie działek nr 48/22, 512/1, 48/20, 48/21 w obrebie ewidencyjnym Kępice. 2019-02-04 13:49
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wydaniu w dniu 25.01.2019r., postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. "Budowie farmy fotowoltaicznej Barwino II o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej we wschodniej częci działki o nr ew. 315/1 obręb 0004 Barwino (woj. pomorskie, powiat słupsk, gmina Kepice) wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną" 2019-01-28 11:11
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wydaniu w dniu 25.01.2019r., postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Barwino II o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w zachodniej częci działki o nr ew. 315/1 obręb 0004 Barwino (woj. pomorskie, powiat słupsk, gmina Kepice) wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną" 2019-01-28 11:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Marcina Bachórz P.P.P i U.R. sp. z o.o. ul. Siennicka 30, 80-758 Gdańsk, wystepujacego w imieniu inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa decyzji Nr 4/2019 z dnia 21.01.2019r. o ustalenie lokalizacji inwesty celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na działce Nr 2/25, połozonej w obrebie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. 2019-01-21 14:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciupostępowania administracyjnego na wniosek BLUE PROJEKT sp. z o.o., Krzywopłoty 41, 78-230 Karlino występujacej w imieniu inwestora - PSG sp. z o.o., ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin, o zmianę prawomocnej decyzji nr 22/2018 z dnia 17.07.2018 r. ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 160 mm", w obrębie ewidencyjnym Kepice, gm. Kępice. 2019-01-15 13:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczetym postepowaniu administracyjnym na wniosek Pana Marcina Bachórz, P.P.P i U.R Lambda sp. z o.o., ul. Siennicka 30, 80-758 Gdańsk wystepujacego jako Pełnomocnik Inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4" zlokalizowanej na dz. nr 2/25, połozonej w obrebie ewidencyjnym Kepice, gm. Kępice. 2019-01-11 12:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowa linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia ośrodka wypoczynkowego "Sobótka" na terenie dzialek nr 203/4, 203/6, 203/7, 459/1 w obrebie ewidencyjnym Obłęże, gmina Kepice. 2019-01-11 09:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi SN/nn" na terenie działek nr 41/21, 354/1, 41/30, 337/1, 180/1, 41/29 w obrebie ewidencyjnym Biesowice, gmina Kępice. 2019-01-10 13:39