Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Barcino, dz. nr. 3/6 2020-12-10 11:29
dokument Wyniki otwartego naboru na partnera w ramach projektu planowanego do realizacji przez Gminę Kępice pod roboczym tutułem "Stery w dłoń - żeglujemy po wiedzę w Gminie Kępice" 2020-12-09 13:41
dokument Wyniki przetargów garaży nr 10 oraz 11 w Kępicach przy ul. T. Bielaka 2020-11-27 12:39
dokument Wyniki przetargów garaży nr 8 oraz 9 w Kępicach przy ul. T. Bielaka 2020-11-26 12:36
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Kępice dz. nr 188/10 2020-11-16 11:02
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Podgóry cz. dz. nr 107/4 2020-11-16 10:58
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Kępice dz. nr 2/24 , 2/25 2020-11-16 10:54
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie podaje do pulicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w m. Podgóry, gm. Kępice, na dz. nr 224/2 obręb Podgóry. 2020-10-16 08:22
dokument Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie podaje do pulicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w m. Mzdowo, gm. Kępice, na dz. nr 144 obręb Mzdowo. 2020-10-16 08:20
dokument wykaz nieruchomości przrzeznaczonej do wydzierżawienia- dz. nr 3/10 Biesowice 2020-09-23 11:49
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej zlokalizowanej w m. Kępice, gm. Kępice, na działkach nr 43, 83 oraz 27/5, obręb Kępice. 2020-08-11 12:04
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie podaje do do publicznej wiadomości informację o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w m. Kępice, gm. Kępice, na działkach nr 43 (budynek hydroforni oraz studnia SW-1B/87), nr 83 (studnia SW-2/74) i nr 27/5 (studnia SW-3/87) obręb Kępice. 2020-08-10 11:25
dokument Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej jako: działka nr 279/8 o pow. 0,2179 ha położonej w m. Kępice, obręb Kępice. 2020-07-22 09:53
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: działki nr 394, oraz 400, Kępice. 2020-07-01 14:27
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia działki nr 188/8, 188/12, 188/15, 188/16, Kępice 2020-07-01 14:24
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Kępice przeznaczonych do zbycia: obręb Barcino, działki: 338/1, 135, 296, 327/2, Mzdowo: 356, 358, 360, 339, 342, 347, Osowo: 58, 56, Przytocko: 502, 50/2, 50/1, 504, Nowy Chorow: 40/2, 45/2, Warcino: 32, 116/1, 123/1 2020-06-18 14:24
dokument Burmistrz Kępic oglasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek: nr 4/22 o pow. 0,1454 oraz działka nr 4/23 o pow. 0,1605, Barcino 2020-06-18 14:09
dokument Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kępice prezeznaczonej do sprzedaży: działki nr. 283/21, 283/22, 283/23, 283/26, obręb Korzybie 2020-06-10 14:08
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedaży: działka nr 279/8 o pow. 0,2179 , obręb Kępice 2020-06-09 14:54
dokument Burmistrz Kępic podaje do publiczej wiadomości wykaz lokali użytkowych-garaży stanowiących własnośc Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: nr działki 28/15 o pow. 0,0373, oraz nr działki 28/22 o pow. 0,0674, obręb Kępice 2020-06-08 15:38
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własnośc Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedaży: działka nr 283/25 o pow. 0,0234, obręb Korzybie 2020-07-06 11:45
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedaży: działka nr 19/5 opw. 0,0443 ha, obręb Ciecholub 2020-06-08 15:26
dokument Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Kępic z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Klimatu jako Operatora Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" na nabór wniosków o dofinansowanie projektów na "Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi" finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 2020-06-04 14:33
dokument Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Kępice za 2019 rok. 2020-06-05 11:07
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w m. Biesowice, gm. Kępice, na działce nr 3/9 obręb Biesowice. 2020-05-22 09:18
dokument Raport z konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania koncepcji architektonicznej nadającej nowe funkcje społeczno-gospodarcze obszarowi rewitalizacji na terenie gm. Kepice-centrum miasta Kępice 2020-05-21 13:18
dokument Plan kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kępice od 01.04.2020 r. do 21.03.2021 r. 2020-05-08 08:39
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępiceprzeznaczonych do sprzedaży: działka nr 4/22 o pow. 0,1454 ha, oraz działka nr 4/23 o pow. 0,1605 obręb Barcino 2020-05-04 14:39
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie: część działki 92 o pow. 40,00 m2, Biesowice 2020-05-04 11:42
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie: część działki 285/1 o pow. 40,00 m2, Korzybie ul. Dworcowa 2020-05-04 11:40
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie: część działki nr 529 o pow. 40,00 m2, Przytocko 2020-05-04 11:37
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: część działki nr 13/2 o pow. 1050,0m2, Kępice ul. 1 Maja 2020-04-29 09:37
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: część działki nr 253/1 o pow. 15,00 m2, Kępice ul. Konopnickiej 2020-04-29 09:35
dokument Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: część działki nr 107/4 o pow. 300,0 m2, Podgóry 2020-04-29 09:33
dokument Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kępicach Informuje, że w związku z pandemią prace komisji są obecnie zawieszone . 2020-04-17 13:50
dokument Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych jako: działka nr 67/34 o pow. 0,2461 ha (RV) i działka nr 67/40 o pow. 0,2463 ha (RV) położonych w miejscowości Łużki obręb ewidencyjny Warcino. 2020-03-02 12:15
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w m. Osowo, gm. Kępice, powiat słupski, na działce nr 3/13 obręb Osowo. 2020-02-24 13:47
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłacznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego na terenie leśniczówki Chomnica w Kępicach, powiat słupski, na działce nr 12/2 obręb Kępice. 2020-02-24 13:40
dokument Wyniki otwartego naboru na partnera w ramach projektu "Wsparcie dla rodziny i osób z niepełnosprawnościami w gminie Kępice" 2020-02-21 14:29
dokument Lista pracodawców kształcących pracowników młodocianych, którzy otrzymali pomoc DE MINIMIS w 2019 roku. 2020-02-17 12:40
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: działka nr 2/24 o pow. 350,00 m2, Kępice. 2020-02-10 11:34
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: działka nr 319 o pow. 125,00 m2 oraz działki nr 517 o pow. 46,00 m2, Kępice. 2020-02-10 11:32
dokument Burmistrz Kępic ogłasza otwarty nabór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji " Wsparcie dla rodziny i osób niepełnosprawnościami w gminie Kępic" w ramach konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych , którego wniskodawcą będzie Gmina Kępice. 2020-01-24 12:02
dokument Plan dyżurów członków Zespołu Interdyscyplinarnego OPS Kepice na rok 2020 2020-01-16 13:36
katalog Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - KATALOG -
dokument Burmistrz Kępic wykazuje do sprzedaży na własność nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w m. Łużki, obręb Warcino, działki 67/34 oraz 67/40. 2020-01-08 12:02
dokument Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 4/26, 4/27, oraz działki 4/28, Barcino 2020-01-08 11:56
dokument PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWANEJ NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2020 ROKU 2020-01-02 07:50