Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 116/2020 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2020 r., w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kępice, położonej w Korzybiu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. Nr 283/10 o pow. 0,6566 ha na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego - Energa Operator Spółka Akcyjna. 2021-10-05 13:10
dokument Zarządzenie Nr 114/2020 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2020 r., w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kępice, położonych w Obłężu, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 203/13 i 203/14 na rzecz Energa Operator S.A. 2021-10-05 12:57
dokument Zarządzenie nr 113/2020 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2020 r., w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kępice, położonych w obrębie Obłęże, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 55 na rzecz Energa Operator S.A 2021-10-05 13:00
dokument Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, położonych w Barcinie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 6/7, 47, 48/5, 48/1, 50, 51, 66 i 67, na rzecz Energa Operator S.A 2021-10-05 12:52
dokument Zarządzenie Nr 111/2020 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2020-2035. 2021-01-19 11:56
dokument Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2020 r., w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych w Urzedzie Miejskim w Kępicach 2022-04-22 11:18
dokument Zarządzenie Nr 109/2020 Burmistrza Kępic z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy bądź najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością Gminy Kępice lub będące we władniu Gminy Kępice. 2020-12-29 14:32
dokument Zarządzenie Nr 108/2020 Burmistrza Kępic z dnia 28.12.2020 r., zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2020-12-28 14:54
dokument Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Kępic z dnia 28 grudnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2020 rok. 2021-01-13 11:22
dokument Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Kępic z dnia 28.12.2020 roku w sprawie wniesienia wkładu własnego w postaci najmu sal do projektu "Srebrna Sieć II" nr RPPM.06.02.02-22-0059/20 złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM .06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2020-12-28 14:48
dokument Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza kępic z dnia 15 grudnia 2020r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla mieszkańców Gminy Kępice. 2020-12-28 15:46
dokument Zarządzenie Nr 104/2020 Burmistrza Kępic z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytor wewnętrzny 2020-12-15 12:19
dokument Zarzadzenie nr 103/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu. 2020-12-11 11:25
dokument Zarządzenie Nr 102/2020 Burmistrza Kępic z dnia 11.12.2020 r. w sprawie norm zużycia paliwa oraz zasad prowadzenia gospodarki transportowej i paliwowej w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kępice. 2020-12-11 11:24
dokument Zarządzenie Nr 101/20 Burmistrza Kępic z dnia 10 grudnia 2020 r. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu. 2020-12-11 09:36
dokument Zarządzenie Nr 100/2020 Burmistrza Kępic z dnia 09 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. - tj. w innym dniu niż niedziela. 2020-12-15 10:57
dokument Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Kępic z dnia 09.12.2020 r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2020-12-11 09:43
dokument Zarządzenie Nr 98/2020 Burmistrza Kępic z dnia 08.12.2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. oceny ofert wyłonienia partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach planowanego do ogłoszenia konkursu (projekty realizowane pod wspólnym hasłem "Pomorskie żagle wiedzy") - Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.2. Poddziałanie 3.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dotyczącego kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską, w ramach przedzięwzięcia strategicznego Kompleksowe wsparcie szkół i placówek. 2020-12-09 13:29
dokument Zarządzenie Nr 97/2020 Burmistrza Kępic z dnia 7 grudnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2020 rok 2020-12-15 09:43
dokument Zarządzenie Nr 96/2020 Burmistrza Kępic z dnia 30.11.2020 roku w sprawie przekazania do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kępicach projektu "Srebna Sieć II" oraz udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kępice w sprawie projektu pn. "Srebrna Sieć II" nr RPPM.06.02.02-22-0059.20 złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.6.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2020-12-09 11:00
dokument Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Kępic z dnia 24.11.2020 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu. 2020-11-26 13:00
dokument Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrz Kępic z dnia 18.11.2020 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2020-11-26 13:00
dokument Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Kępic z dnia 17 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2020 rok. 2020-11-25 08:10
dokument Zarządzenie nr 92/2020 z dnia 16 listopada 2020r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu 2020-11-16 11:59
dokument Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Kępic z dnia 12 listopada 2020 r., w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2021. 2020-11-16 13:59
dokument Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Kępic z dnia 12 listopada 2020 roku, w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2021-2037 2020-11-16 13:54
dokument Zarzadzenie Nr 89/2020 Burmistrza Kępic z dnia 9 listopada 2020 r., w sprawie zmian w bydżecie gminy Kępice na 2020 rok. 2020-11-17 11:43
dokument Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Kępic z dnia 09.11.2020 r. w sprawie otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach planowanego do ogłoszenia konkursu (projekty realizowane pod wspólnym hasłem "Pomorskie żagle wiedzy") - Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.2. Poddziałanie 3.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dotyczącego kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską, w ramach przedsięwzięcia strategicznego Kompleksowe wsparcie szkół o placówek. 2020-11-09 15:16
dokument Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Kępic z dnia 27 października 2020 r., w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2020 rok. 2020-10-30 14:18
dokument Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Kępic z dnia 20.10.2020 r., w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majatkowych Gminy Kępice i i okreslenia trybu jej pracy. 2020-10-28 10:52
dokument Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Kępic z dnia 20.10.2020 r., w sprawie uwzględnienia aspektów społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Kępicach i jednostkach organizacyjnych urzędu Miejskiego w Kępicach. 2020-10-21 13:33
dokument Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Kępic z dnia 15 października 2020 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2020. 2020-10-22 10:25
dokument Zarzadzenie Nr 83/2020 Burmistrza Kępic z dnia 6 października 2020 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2020-10-15 10:12
dokument Zarzadzenie Nr 82/2020 Burmistrza Kępic z dnia 6 października 2020 r., w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństa, zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród Interesantów i Pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach 2020-10-23 12:27
dokument Zarządzenie Nr 81/20 Burmistrza Kępic z dnia 06 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na dzierżawę i zbycie w drodze przetargów na dzierżawę i zbycie w drodze przetargu oraz rokowań nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kępice 2020-10-07 10:49
dokument Zarządzenie nr 80/2020 Burmistrza Kępic z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2020 rok. 2020-10-09 09:31
dokument Zarządzenie Nr 79/20 Burmistrza Kępic z dnia 25 września 2020 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu. 2020-09-25 14:40
dokument Zarządzenie Nr 78/20 Burmistrza Kępic z dnia 25 września 2020 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanychi ogłoszenia wykazu. 2020-09-25 11:51
dokument Zarządzenie Nr 77/20 Burmistrza Kępic z dnia 22 września 2020 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu 2020-09-23 09:21
dokument Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Kępice z dnia 16 września 2020 r., w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniajacej laureatów w konkursie pn. "Srebrne Serce II" 2020-09-18 11:34
dokument Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Kępic z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2020 rok. 2020-12-10 07:40
dokument Zarządzenie nr 74/2020 Burmistrza Kępic z dnia 10 września 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych: - założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2021 rok - zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania. Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Kępice na rok 2021 2020-09-11 13:34
dokument Zarządzenie Nr 73/20 Burmistrza Kępic z dnia 04 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na dzierżawę i zbycie w drodze przetargu oraz rokowań nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kępice. 2020-12-10 08:19
dokument Zarzadzenie Nr 72/2020 Burmistrza Kępic z dnia 4 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynków gospodarczych, stanowiących własność Gminy Kępice, zlokalizowanych przy ul. Niepodległości, obręb Kępice. 2020-11-06 12:02
dokument Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Kępic z dnia 02.09.2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn "LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W KĘPICACH"." 2020-09-04 14:03
dokument Zarządzenie nr 70/2020 Burmistrza Kępic z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2020. 2020-09-09 12:49
dokument Zarządzenie nr 69/20 Burmistrza Kępic z dnia 02 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Kępice i ogłoszenia wykazu 2020-09-21 08:52
dokument Zarządzenie nr 68/20 Burmistrza Kępic z dnia 01 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu 2020-09-23 09:15
dokument Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2020 r., w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kępicach wprowadzonym Zarządzeniem Nr 9 z dnia 31 stycznia 2020r. 2022-01-04 11:56
dokument Zarządzenie nr 65/2020 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy bądź najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością Gminy Kępice lub będące we władaniu Gminy Kępice 2020-09-21 12:19
dokument Zarządzenie nr 64/2020 Burmistrza Kępic z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2020. 2020-09-04 12:15
dokument Burmistrz Kępic przekłada Zarządzenie Nr 63/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku, w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępice za I półrocze 2020 roku. 2020-08-28 11:39
dokument Zarządzenie Nr 62/20 Burmistrza Kepic z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogloszenia wykazu 2020-12-10 08:17
dokument Zarzadzenie Nr 61/20 Burmistra Kępic z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Kępice i ogłoszenia wykazu 2020-12-10 08:14
dokument Zarządzenie Nr 60/20 Burmistrza Kępic z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Kępice i ogłoszenia wykazu. 2020-12-10 08:09
dokument Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Kępice z dnia 12 sierpnia 2020 r., w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności 2020-08-12 12:02
dokument Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Kępic z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie uchylenia części zarządzenia Nr 55/2020 Burmistrza Kępic z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2020. 2020-12-09 11:05
dokument Zarządzenie Nr 57/20 Burmistrza Kępic z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych - garaży i ogłoszenia wykazu. 2020-08-06 08:42
dokument Zarządzenie nr 56/20 Burmistrza Kępic z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu 2020-09-21 12:19
dokument Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Kępic z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2020 2020-07-31 12:30
dokument Zarządzenie nr 54/2020 Burmistrza Kępic z dnia 14 lipca 2020r. w sprawie powołania stałej ?Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Kępicach? 2020-07-17 10:08
dokument Zarządzenie Nr 52 /2020 Burmistrza Kępic z dnia 8 lipca 2020r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2020. 2020-07-14 12:38
dokument Zarządzenie Nr 51/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2020 2020-07-08 13:56
dokument Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Kepic z dnia 30 czerwca 2020 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2020. 2020-07-07 12:33
dokument Zarządzenie nr 49/2020 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na usługi indywidualnego transportu door ? to door oraz poprawę dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 2020-06-30 14:17
dokument Zarządzenie nr 48/2020 Burmistrza Kępic z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności oraz identyfikacji potrzeb mieszkańców wielorodzinnych budynków będących w zasobach Gminy Kępice w obszarze dostosowania tych obiektów do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne i starsze. 2020-07-01 14:34
dokument Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Kępic z dnia 25 czerwca 2020 r., w sprawiezmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2020 2020-07-02 14:57
dokument Zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Kępic z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2020 - 2035 2020-06-24 11:18
dokument Zarządzenie nr 45/20 Burmistrza Kępic z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu 2020-07-30 13:04
dokument Zarządzenie nr 43/20 Burmistrza Kępic z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu 2020-09-21 12:17
dokument Zarzadzenie Nr 42/20 Burmistrza Kępic z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej i ogłoszenia wykazu. 2020-09-21 12:16
dokument Zarządzenie Nr 41/20 Burmistrza Kępic z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu 2020-06-08 15:53
dokument Zarzadzenie Nr 40/20 Burmistrza Kępic z dnia 08 czerwca 2020 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogloszenia wykazu 2020-09-21 12:18
dokument Zarządzenie Nr 39/20 Burmistrza Kępic z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych-garaży i ogłoszenia wykazu. 2020-09-21 12:20
dokument Zarządzenie nr 38/2020 Burmistrza Kępic z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Kępice 2020-06-17 14:40
dokument Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Kępic z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Klimatu jako Operatora Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" na nabór wniosków o dofinansowanie projektów na "Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi" finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 2020-06-08 15:46
dokument Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Kępic z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu pn. "Srebrne Serce" w 2020 roku 2020-06-02 08:42
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Kępic z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kępice za rok 2019. 2020-06-10 14:38
dokument Zarządzenie nr 34/2020 Burmistrza Kępic z dnia 22 maja 2020 r. W sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2020 2020-06-15 08:31
dokument Zarzadzenie Nr 33/2020 Burmistrza Kępic z dnia 11 maja 2020 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac 2020-05-18 14:54
dokument Zarządzenie nr 32/2020 Burmistrza Kępic z dnia 11 maja 2020 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania nieruchomościami mienia komunalnego 2020-05-13 12:21
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Kępic z dnia 08 maja 2020 r. Burmistrz Kępic działając w imieniu Gminy Kępice udziela pełnomocnictwa Panu Maciejowi Chaberskiemu - Zastępcy Burmistrza Kępic do reprezentowania Gminy Kępice podczas realizacji projektu pn. "Kierunek - Mój Biznes" współfinasowanego ze śroków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/19. 2020-12-10 07:54
dokument Zarządzenie nr 30/2020 Burmistrza Kępic z dnia 04 maja 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu 2020-07-30 12:24
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Kępic z dnia 24 kwietnia 2020 r., w sprwie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2020. 2020-05-06 11:45
dokument Zarządzenie nr 28/2020 Burmistrza Kępic z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania koncepcji architektonicznej nadającej nowe funkcje społeczno-gospodarcze obszarowi rewitalizacji na terenie gminy Kępice - centrum miasta Kępice 2020-04-24 13:22
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Kępic z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2019 2020-05-13 10:39
dokument Zarządzenie nr 26/2020 Burmistrz Kępic z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2020 2020-04-20 14:46
dokument Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Kępic z dnia 30 marca 2020 r. Burmistrza Kępic z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjecia Regulaminu karty Programu " Rodzinne Kępice" 2020-12-29 14:44
dokument Zarządzenie nr 24/2020 Burmistrz Kępic z dnia 27 marca 2020r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kępice za 2019 rok. 2020-03-31 13:23
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2020 2020-04-07 07:38
dokument Zarządzenie nr 22/2020 Burmistrza Kępic z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań na terenie Gminy Kępice w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19. 2020-03-24 13:08
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Kępic z dnia 18.03.2020 r. w sprawie: czasowego zamknięcia targowiska w Kępicach. 2020-03-18 11:02
dokument Zarządzenie nr 20/2020 Burmistrza Kępic z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Kępicach 2020-03-17 12:29
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Kępic w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 2020-03-17 12:25
dokument Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrz Kępic z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2020 2020-03-20 12:14
dokument Zarządzenie nr 17/2020 Burmistrza Kępic z dnia 09 marca 2020r. w sprawie zmiany do Zarzżdzenia Nr 43/2011 Burmistrza Kępic z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2020-03-25 12:48
dokument Zarządzenie nr 16/2020 Burmistrza Kępic z dnia 28 luty 2020r. w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 43/2011 Burmistrza Kępic z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 2020-03-06 13:44
dokument Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrz Kępic z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2020 rok. 2020-03-11 10:25
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Kępic z dnia 03 lutego 2020r. W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzony przez Gminę Kępice Regulaminu finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Kępice na rok 2020 2020-03-10 09:25
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Kępic z dnia 03 lutego 2020r. W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych. 2020-02-24 13:27
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Kępic z dnia 03.02.2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny kandydatówna partnera w ramach planowanej realizacji projektu "Wsparcie dla rodziny i osób z niepełnosprawnościami w gminie Kępice" 2020-03-13 11:32
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Kepic z dnia 03 lutego 2020 r., w sprawie aktualizacji miesięcznej stawki dotacji obowiązujących na 2020 roku na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez Gminę Kępice. 2020-02-04 12:39
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Kepic z dnia 31 stycznia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kępicach 2020-02-07 13:30
dokument Zarządzenie Nr 8 /2020 Burmistrza Kępic z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2020 rok. 2020-02-05 10:47
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Kępic z dnia 14.01.2020r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych Gminy Kępice i określenia trybu jej pracy. 2020-12-14 15:21
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Kępic z dnia 14.01.2020 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnejskładników majątkowych Gminy Kępice i określenia trybu jej pracy. 2020-12-10 07:44
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Kępic z dnia 10.01.2020.r w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach 2020-02-07 12:56
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Kepic z dnia 08 stycznia 2020 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. 2020-01-08 12:04
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Kepic z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki oraz do zaciagania zobowiązań z tytułu zawartych umów 2020-01-07 14:20
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Kepic z dnia 02 stycznia 2020 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego z zkresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 2020-01-07 14:16
dokument Zarzadzenie Nr 1/2020 Burmistrza Kępic z dnia 02 stycznia 2020 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiegow Kępicach 2020-01-07 14:14
dokument Zarządzenie nr 106/2022 Burmistrza Kępic z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice 2022-11-24 10:18