Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Jarosława Kawki, ul. Zamiejska 28C/9 76-200 Słupsk działającego w imieniu Inwestora Gminy Kępice z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 208 w m. Barcino, gmina Kępice" na terenie działki nr 153 w obrębie geodezyjnym Barcino, gmina Kępice. 2021-12-29 14:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego w m. Ciecholub" na terenie działek nr 230/4, 230/6, 311 obręb geodezyjny Ciecholub, gmina Kępice. 2021-12-22 13:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -"przebudowa, remont dworca oraz zmiana sposobu użytkowania jego części na funkcję usługową" na terenie działki nr 1/9 obręb geodezyjny Kępice, gmina Kępice. 2021-12-22 11:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 21/2021 z dnia 21.12.2021 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - 'Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Osowo" na terenie działki nr 26 obręb geodezyjny Osowo, gmina Kępice. 2021-12-21 12:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GL-ELEKTRO - Projektowanie Nadzory Ekspertyzy Stefan Gładkowski, ul. Romana Dmowskiego 60, 75-361 Koszalin działajacego w imieniu Inwestora Energa Oświetlenie Sp. z o.o., Grupa Orlen, ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Korzybie" na terenie działek nr 234, 329 obręb geodezyjny Korzybie, gmina Kępice. 2021-12-15 14:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice dezycji nr 20/2021 z dnia 14.12.2021 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego w m. Przyjezierze" na terenie działek nr 41/21, 41/30, 180/1 obręb geodezyjny Biesowice, gmina Kępice 2021-12-15 14:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice dezycji nr 19/2021 z dnia 14.12.2021 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego w m. Przyjezierze" na terenie działki nr 180/1 obręb geodezyjny Biesowice, gmina Kępice. 2021-12-15 14:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczetym postępowaniu administracyjnym na wniosek Katarzyny Kawki, ul. Sienkiewicza 20/303 76-200 Słupsk działającej w imieniu Inwestora Gmina Kepice z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Korzybie, gmina Kępice" na terenie działek nr 213, 217, 218, 278/5 w obrębie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice. 2021-12-15 14:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii oswietleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego w m. Osow" na terenie działki 26 obręb geodezyjny Osowo, gmina Kępice 2021-12-06 11:50
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamoia że, w dniu 25.11.2021r., na wniosek pani Izy Michałek występującej jako pełnomocnik w imieniu inwestora Elektrownia PV 75 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa zostało wszczete postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą BARCINO Ia, BARCINO Ib, BARCINO Ic, BARCINO Id" zlokalizowanej na działkach nr 115/2, 137, 138, 139, 126 w obrębie geodezyjnym Barcino, gmina Kępice. 2021-12-02 09:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek PGK Kepice Sp. z o.o. ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa kolumbarium wraz z elemantami małej architektury" na terenie działki nr 496 połozonej w obrębie geodezyjnym Kepice, gmina Kępice. 2021-12-01 11:09
dokument Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta Kępice, z siedzibą w Kępicach przy ul. Niepodległości pod numerem 6, kod pocztowy 77-230 Kępice, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -"Budowa Centrum Przesiadkowego -zagospodarowanie terenu ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach" 2021-12-01 08:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jarosława Kawki, ul. Zamiejska 28 C/9, 76-200 Słupsk działającego w imieniu Inwestora Gminy Kępice z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 208 w m. Barcino, gmina Kępice" na terenie działki nr 153 w obrębie geodezyjnym Barcino, gmina Kępice. 2021-11-30 14:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczetym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kepice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - 'Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oswietlenia ulicznego w m. Przyjezierze" na terenie działek nr 41/21, 41/30, 180/1 obręb geodezyjny Biesowice, gmina Kępice. 2021-11-26 10:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 18/2021 z dnia 24.11.2021 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa, remont dworca kolejowego oraz zmiana sposobu użytkowania jego części - budowa schodów zewnętrznych do budynku" na terenie działki nr 1/3 obręb geodezyjny Kępice, gmina Kępice. 2021-11-25 13:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii oświtleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego w m. Przyjezierze" na terenie działki nr 180/1 obręb geodezyjny Biesowice, gmina Kępice. 2021-11-22 13:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek pani Katarzyny Kawki, ul. Sienkiewicza 20/303, 76-200 Słupsk działajacej w imieniu Inwestora Gmina Kępice z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Korzybie, gmina Kępice" na terenie działek nr 213, 217, 218, 278/5 w obrebie geodezyjnym Korzybie , gmina Kępice. 2021-11-09 12:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego w m. Ciecholub" na terenie działek nr 230/4, 230/6, 311 obręb geodezyjny Ciecholub, gmina Kępice. 2021-11-05 12:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu w dniu 03.11.2021r. decyzji Nr 17/2021 na wniosek pani Katarzyny Kawki, ul. Sienkiewicza 20/303, 76-200 Słupsk działajacej w imieniu Inwestora Gminy Kępice z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustaleni lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi gminnej ul. Jaśminowa w m. Korzybie, gmina Kępice" na terenie działek nr 425, 434, 442, 443 w obrębie geodezyjnym Korzybie, gmina Kepice. 2021-11-04 14:14
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 03.11.2021 r na wniosek PGK Kępic Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w m. Osowo-Chorowo" zlokalizowanej na działkach nr 23/10, 53, 59, 62, 81 położonych w obrebie geodezyjnym Osowo, gmina Kępice. 2021-11-03 12:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadominia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa, remont dworca kolejowego oraz zmiana sposobu użytkowania jego części - budowa schodów zewnętrznych do budynku" na terenie działki nr 1/3 obręb geodezyjny Kępice, gmina Kępice. 2021-11-03 12:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego w m. Osowo" na terenie działki nr 26 obręb geodezyjny Osowo, gmina Kępice. 2021-10-28 11:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oswietlenia ulicznego w m. Przyjezierze" na terenie działek nr 41/21, 41/30, 180/1 obręb deodezyjny Biesowice, gmina Kępice. 2021-10-25 15:21
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 11.10.2021 r., na wniosek Pani Izy Michałek wystepujacej jako pełnomocnik w imieniu inwestora Elektrownia PV 75 Sp. z o.o.., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa zostało wszczęte postepowanie administracfyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowanej na działkach nr 115/2, 137, 138, 139, 152, 126, 114/2, 114/3 w obrebie geodezyjnym Barcino, Gmina Kępice. 2021-10-19 13:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o. ul. T.Bielaka 8, 77-230 Kępice w dniu 12.10.2021r., decyzji Nr 16/2021 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa sieci wodociągowej w m. Biesowice" na terenie działek nr 177/2, 106, 123, 96, 15/3, 64, 163, 144, 133, 138,50 położonych o wobrębie geodezyjnym Biesowice, gmina Kępice. 2021-10-15 11:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o. ul. T.Bielaka 8, 77-230 Kępice w dniu 12.10.2021r., decyzji Nr 15/2021 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa sieci wodociagowej odcinek Osieki-Barcino" na terenie działek nr 112, 113, 420 położonych w obrebie geodezyjnym Barcino, gmina Kepice oraz działek Nr 18/1, 18/3, 447 położonych w obrębie geodezyjnym Korzybie, gmina Kepice. 2021-10-14 14:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek pani Katarzyny Kawki, ul. Sienkiewicza 20/303, 76-200 Słupsk działającej w imieniu Inwestora Gmina Kępice z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa drogi gminnej ul. Jaśminowa w m. Korzybie, gmina Kępice" na terenie działek nr 425, 434, 442, 443 w obrebie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice. 2021-10-14 12:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 14/2021 z dnia 04.10.2021r. o ustalenie likalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego w m. Barcino" na terenie działek nr 3/4, 20, 258, 313, 314, 318, 319, 320, i 414 obręb geodezyjny Barcino, gmina Kępice. 2021-10-05 12:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kepice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego w m. Przyjezierze" na terenie działki nr 180/1 obręb geodezyjny Biesowice, gmina Kępice. 2021-10-01 11:34
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że zebrano cały materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pt: "Rozbudowa fermy brojlerów w Darnowie" na terenie działek nr 240/5, oraz 240/8 w obębie Darnowo, gmina Kępice. 2021-09-29 14:24
dokument Obwieszczenie Komisji skrutacyjnej w Kępicach z dnia 24 września 2021 roku o zarejestrowanej liście kandydatów do Rady Seniorów Gminy Kępice. 2021-09-27 10:05
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia, że w dniu 16.09.2021r., na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępicezostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w m. Obłęże" zlokalizowanej na działkach nr 257, 127, 459/1, 203/13, 203/14 położonych w obrębie geodezyjnym Obłęże, gmina Kępice. 2021-09-23 11:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej w m. Biesowice" na terenie działek nr 177/2, 106, 123, 96, 15/3, 64,163, 144, 133, 138, 50 położonych w obrebie geodezyjnym Biesowice, gmina Kępice. 2021-09-22 10:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej odcinek Osieki - Barcino" na terenie działek nr 112, 113, 420 położonych w obrębie geodezyjnym Barcino, gmina Kępice oraz działek Nr 18/1, 18/3 położonych w obrębie geodezyjnym Korzybie, gmina Kepice. 2021-09-22 10:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek pani Agnieszki Serek, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn działającek w imieniu Inwestora DINO POLSKA S.A., z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 122, 63-700 Krotoszyn decyzji nr 13/2021 z dnia 17.09.2021 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -" budowa fragmentu drogi gminnej (dz. nr ewid. 234) z jej poszerzeniem o część dz. nr ewid. 329 wraz z przebudową jej włączenia do drogi wojewódzkiej (dz. nr ewid. 224/1) w m. Korzybie, ul. Sławieńska, pow. słupski, woj. pomorskie" na terenie działek nr 234, 329, 224/1 obręb geodezyjny Korzybie, gmina Kępice. 2021-09-20 11:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Firmy Usługowo - Projektowej FARAD Tomasz Jezierski, ul. Inżynierska 9, 80-298 Gdańsk wystepujacej jako pełnomocnik w imieniu Inwestora Energa Operator S.A., Oddziała Koszalin, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin decyzji Nr 12/2021 z dnia 08.09.2021 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa kontenerowej stacji transformatorowej MIIBOX wraz z liniami kablowymi SN, liniami kablowymi nn, 2 szafkami pomiarowymi oraz WLZ'ami" na terenie działek nr 41/19, 41/30, 41/29, 180/1, 41/6, 41/21, 336/6, 41/14, 337/1, 354/2, 444 w obrębie geodezyjnym Biesowice, gmina Kępice. 2021-09-09 06:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępice o wszczęciu postępowania adminitracyjnego na wniosek pani Katarzyny Kawki, ul. Sienkiewicza 20/303, 76-200 Słupsk działajacej w imieniu Inwestora Gmina Kępice z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi gminnej ul. Jaśminowa w m. Korzybie, gmina Kępice" na terenie działek nr 425, 434, 442, 443 w obrebie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice. 2021-08-31 12:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek pani Agnieszki Serek, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn działającej w imieniu Inwestora DINO POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 122, 65-700 Krotoszyn o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowie fragmentu drogi gminnej (dz. nr. ewid. 234) z jej poszerzeniem o część działki nr ewid. 329 wraz z przebudową jej włączenia do drogi wojewódzkiej (dz. nr ewid. 224/1) w m. Korzybie, ul. Sławieńska, pow. słupski, woj. pomorskie" na terenie działej nr 234, 329, 224/1 obręb geodezyjny Korzybie , gmina Kępice. 2021-08-31 12:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego w m. Barcino" na terenie działek nr 3/4, 20, 313, 314, 318, 319, 320 i 414 obręb Geodezyjny Barcino, Gmina Kępice. 2021-08-31 12:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wnioske pania Agnieszki Grabowskiej, Korzybie, ul. Młyńska 7, 77-230 Kępice decyzji nr 11/2021 z dnia 24.08.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Wydzielenie drogi z działek prywatnych w miejscowości Korzybie" na terenie działek nr 6/8, 6/7, 6/6, 6/5 w obrębie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice. 2021-08-25 13:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek SJ SYSTEM Jerzy Sajek, ul. Krasińskiego 23, 76-200 Słupsk występującego w imieniu Inwestora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice decyzji nr 10/2021 z dnia 24.08.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Leśnej w miejscowości Kępice" na terenie działek nr 403/1, 187/3, 48/4, 398, 236 i 188/20 położonych w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2021-08-24 12:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek SJ SYSTEM Jerzy Sajek, ul. Krasińskiego 23, 76-200 Słupsk występujacego w imieniu Inwestora Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 9/2021 z dnia 24.08.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Niepodległości w miejscowości Kępice" na terenie działek nr 192/1 i 192/2 położonych w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kepice. 2021-08-24 12:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego nwa wniosek PGK Kępice Sp. z o.o. ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociąfowej w m. Biesowice" na terenie działek nr 177/2, 106, 123, 96, 15/3, 64, 163, 144, 133, 138, 50 położonych w obrebie geodezyjnym Biesowice, gmina Kępice. 2021-08-17 13:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączmi oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w m. Obłęże" na terenie działek nr 127, 459/1, 203/13, 203/14, 203/4 położonych w obrębie geodezyjnym Obłęże, gmina Kępice. 2021-08-13 13:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGK Kępice Spółka z o.o. ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociagowej odcinek Osieki- Barcino" na terenie działek nr 112, 113, 420 połóżonych w obrębie geodezyjnym Barcino, gmina Kępice oraz działek nr 18/1, 18/3 położonych w obrebie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice. 2021-08-13 11:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek FiFirmy Usługowo-Projektowej FARAD Tomasz Jezierski, ul. Inżynierska 9,0-298 Gdańsk występujacego w imieniu Inwestora Energa Operator S.A., Odział Koszalin, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa kontenerowej stacji transformatorowej MINIBOX wraz z liniami kablowymi SN, liniami kablowymi nn, 2 szafkami pomiarowymi oraz 2 WLZ'ami" na terenie działek nr 41/19, 41/30, 41/29, 180/1, 41/6, 41/21, 336/6, 41/14, 337/1, 354/2, 444 w obrębie geodezyjnym Biesowice, gmina Kępice. 2021-08-09 13:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonymmateriale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek SJ SYSTEM Jerzy Sajek, ul. Krasińskiego 23, 76-200 Słupsk wystepującego w imieniu Inwestora Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Niepodległości w m. Kępice" na terenie działek nr 192/1, 192/2 położonych w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2021-08-09 13:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek SJ SYSTEM Jerzy Sajek, ul. Krasińskiego 23, 76-200 Słupsk występującego w imieniu Inwestora PGK Sp. z o.o.ul Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Leśnej w m. Kępice" na terenie działek nr 403/1, 187/3, 48/4, 398, 236, 188/20 położonych w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2021-08-04 11:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 8/2021 z dnia 30.07.2021 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Oświetlenie drogowe w m. Darnowo" na terenie działek nr 139, 32/1 obręb geodezyjny Darnowo, gmina Kępice i działek nr 308 w obrebie geodezyjnym Ciecholub, gmina Kępice. 2021-08-02 11:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa, remont dworca kolejowego oraz zmiana sposobu użytkowania jego części - budowa schodów zewnętrznychdo budynku" na terenie działki nr 1/3 obręb geodezyjny Kępice, gmina Kępice. 2021-07-30 14:18
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 28.07.2021 r., na wniosek pełnomocnika, pana Piotra Czajkowskiego, ul. Eueopejska 33, 02-964 Warszawa działajacego w imieniu Inwestora MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o.o., z siedziba przy ul. Sadowej 27, 28-300 Jedrzejów została wydana decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice-Podgóry I wraz z infrastrukturą towarzysząca na części działki o nr 216/4 oraz na działkach ewidencyjnych nr 216/3, 107/5, 88/4, 89, 86, 90, 239, 295/2, 83/3, 82/6 w obrebie Podgóry, gmina Kępice. 2021-07-30 12:05
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 28.07.2021 r., na wniosek pełnomocnika, pana Piotra Czajkowskiego, ul. Eueopejska 33, 02-964 Warszawa działajacego w imieniu Inwestora MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o.o., z siedziba przy ul. Sadowej 27, 28-300 Jedrzejów została wydana decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice-Podgóry II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewidencyjnych nr 263, 262, 261, 255/4, ,257, 256,255/1, 342, 255/3,254, 253,252, 251, 250, 243, 241, 240, 283, 242/2, 242/1, 248 w obrębie Podgóry, gmina Kępice" 2021-07-30 12:05
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 26.07.2021 r., na wniosek pełnomocnika, pana Piotra Czajkowskiego, ul. Eueopejska 33, 02-964 Warszawa działajacego w imieniu Inwestora MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o.o., z siedziba przy ul. Sadowej 27, 28-300 Jedrzejów została wydana decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice-Mzdowo II wraz z infrastrukturą towarzysząca na częściach działek nr 99, 102/1, 103/4, 309, oraz na działkach ewidencyjnych nr 96, 98/1, 108, 224, 104/6, 102/2, 103/3, 103/2, 104/3, 104/5, 104/1 o obrębie Mzdowo, gmina Kępice. 2021-07-30 12:05
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 23.07.2021 r., na wniosek pełnomocnika, pana Piotra Czajkowskiego, ul. Eueopejska 33, 02-964 Warszawa działajacego w imieniu Inwestora MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o.o., z siedziba przy ul. Sadowej 27, 28-300 Jedrzejów została wydana decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice-Mzdowo I wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach nr 122/2, 222/1, 124, 125/1, 121, 120/2, 120/1, 119, 118/1, 118/4, 112/4, 113, 271, 270/2 oraz na części działki ewidencyjnej nr 270/1 w obrębie Mzdowo, gmina Kępice. 2021-07-30 12:05
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 21.07.2021 r., na wniosek pełnomocnika, pana Piotra Czajkowskiego, ul. Eueopejska 33, 02-964 Warszawa działajacego w imieniu Inwestora MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o.o., z siedziba przy ul. Sadowej 27, 28-300 Jedrzejów została wydana decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice-Nowy Chorów wraz z infrastrukturą towarzysząca na częściach działek o nr 35/10, 37 oraz na działkach nr 27, 35/11, 41, 42, 43/2, 4648, 49, 30, 34, 44, 45/1, 40/1 w obrębie Nowy Chorów, gmina Kępice. 2021-07-30 12:06
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 19.07.2021 r., na wniosek pełnomocnika, pana Piotra Czajkowskiego, ul. Eueopejska 33, 02-964 Warszawa działajacego w imieniu Inwestora MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o.o., z siedziba przy ul. Sadowej 27, 28-300 Jedrzejów została wydana decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice-Osowo II wraz z infrastrukturą towarzysząca na części działek o nr 68/1i 135 oraz na działce ewidencyjnych nr 118 i 119 w obrębie Osow, gmina Kępice. 2021-07-30 11:26
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 17.07.2021 r., na wniosek pełnomocnika, pana Piotra Czajkowskiego, ul. Eueopejska 33, 02-964 Warszawa działajacego w imieniu Inwestora MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o.o., z siedziba przy ul. Sadowej 27, 28-300 Jedrzejów została wydana decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice-Osowo I wraz z infrastrukturą towarzysząca na części działki o nr 134 oraz na działce ewidencyjnej nr 152 w obrębie Osow, gmina Kępice. 2021-07-30 11:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczetym postępowaniu administracyjnym na wniosek Agnieszki Grabowskiej, Korzybie, ul. Młyńska 7, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Wydzielenie drogi z działek prywatnych w m. Korzybie" na terenie działek nr 6/8, 7/7, 6/6, 6/5 obręb geodezyjny Korzybie, gmina Kępice. 2021-07-29 11:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 7/2021 z dnia 27.07.2021r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Oświetlenie zewnetrzne terenu rekreacyjnego (park0 ulica Kościuszki w m. Kępice" na terenie działek nr 83/2, 517 obręb geodezyjny Kepice, Gmina Kępice. 2021-07-29 11:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Zakładu Projektowania i Wykonastwa Elektrycznego "EL-ROM" Roman Mański, ul. Tulipanowa 2 Rzepnica, 77-100 Bytów występującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora ENERGA Operator SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin decyzji nr 6/2021 z dnia 21.07.2021 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilenia dz. 41/57-72" na terenie działek nr 467, 41/23, 41/73 położonych w miejscowości Przyjezierze obręb geodezyjny Biesowice, gmina Kępice. 2021-07-22 13:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Agnieszki Serek, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn działajacej w imieniu Inwestora DINO POLSKA S.A., z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 122, 63-700 Krotoszyn o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa fragmentu drogi gminnej (dz. nr ewid.234) z jej poszerzeniem o część działki nr ewid. 329 wraz z przedudową jej włączenia do drogi wojewódzkiej (dz. nr ewid 224/1) w m. Korzybie, ul. Sławieńska, pow. słupski, woj. pomorskie" na terenie działek nr 234, 329, 224/1 ogręb geodezyjny Korzybie, gmina Kępice. 2021-07-19 12:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Szymon Jakima, Głobin, ul. Chabrowa 14, 76-200 Słupsk występującego jako pełnomocnik w imieniu inwestora ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 decyzji nr 5/2021 z dnia 15.07.2021 r. o ustalenie lokalizacji celu publicznrgo -"Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego 0,4 kV w m. Warcino" na terenie działek nr 118, 119, 116/2, 122, 121, 121/17, 121/19 obręb geodezyjny Warcino, gmina Kępice. 2021-07-16 11:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, ul. Niepodległośći 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Oświetlenie drogowe w m. Darnowo" na terenie działek nr 139, 32/1 położonych w obrębie geodezyjnym Darnowo, gmina Kępice i działki nr 308 w obrębie geodezyjnym Ciecholub, gmina Kępice. 2021-07-14 12:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Oświetlenie zewnętrzne terenu rekreacyjnego (park) ulica Kościuszki w m. Kępice" na terenie działek nr 83/2, 517 obręb geodezyjny Kępice, gmina Kępice. 2021-07-14 07:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Firmy Usługowo-Projektowej FARAD Tomasz Jezierski, ul. Inżynierska 9, 80-298 Gdańsk występującej jako pełnomocnik w imieniu Inwestora Energa Operator S.A., Oddział Koszalin, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji celu publicznego - " Budowa kontenerowej stacji transformatorowej MINIBOX wraz z liniami kablowymi SN, liniami kablowymi nn, 2 szafkami pomiarowymi oraz 2 WLZ'ami" na terenie działek nr 41/19, 41/30, 41/29, 180/1, 41/6, 41/21, 336/6, 41/14, 337/1, 354/2, 444 w obrębie geodezyjnym Biesowice, gmina Kępice. 2021-06-24 13:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego w m. Barcino" na tereniedziałek nr 3/4, 20, 258, 313, 314, 318, 319, 320 i 414 obręb geodezyjny Barcino, gmina Kępice. 2021-06-24 13:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Szymon Jakima, Głobino, ul. Chabrowa 14, 76-200 Słupsk występującego jako pełnomocnik w imieniu inwestora ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego 0,4 kV w m. Warcino" na terenie działek nr 118, 119, 116/2, 122, 121, 121/17, 121/19 obręb geodezyjny Warcino, gmina Kępice. 2021-06-18 13:54
dokument Obwieszczenie Burmistrz Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pani Agnieszki Grabowskiej, Korzybie, ul. Młyńska 7, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ?Wydzielenie drogi z działek prywatnych w miejscowości Korzybie ? na terenie działek nr 6/8, 6/7, 6/6, 6/5 obręb geodezyjny Korzybie, gmina Kępice 2021-06-17 14:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek SJ SYSTEM Jerzy Sajek, ul. Krasińskiego 23, 76-200 Słupsk występującego w imieniu Inwestora Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej Kępice Spółka z o.o. ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Leśnej w miejscowości Kępice" na terenie działek nr 403/1, 187/3, 48/4, 398, 236, 188/20 położonych w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2021-06-02 12:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek SJ SYSTEM Jerzy Sajek, ul. Krasińskiego 23, 76-200 Słupsk występującego w imieniu Inwestora Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Niepodległości w miejscowości Kępice" na terenie działek nr 192/1, 192/2 położonych w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2021-06-02 10:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Oświetlenie drogowe w miejscowości Darnowo" na terenie działek nr 139, 32/1 położonych w obrębie geodezyjnym Darnowo, gmina Kępice i działki nr 308 w obrębie geodezyjnym Ciecholub, gmina Kępice 2021-06-01 10:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Oświetlenie zewnętrzne terenu rekreacyjnego (park) ulica Kościuszki w miejscowości Kępice" na terenie działek nr 83/2, 517 obręb geodezyjny Kępice, gmina Kępice 2021-05-31 13:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Zakładu Projektowania i Wykonawstwa Elektrycznego "EL-ROM" Roman Mański, ul. Tulipanowa 2, Rzepnica, 77-100 Bytów występującego jako pełnomocnikw imieniu Inwestora ENERGA Operator SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z złączmi kablowo-pomiarowymi dla zasilenia dz. 41/57-72" na terenie działek nr 467, 41/23, 41/73 położonych w m. Przyjezierze obręb geodezyjny Biesowice, gmina Kępice. 2021-05-24 15:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 4/2021 z dnia 24.05.2021 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa ulicy 11 Listopada wraz z odcinkami ulicy Kopernika w Kępicach" na terenie działek nr 202/12, 203, 217/1, 218/1, obręb geodezyjny Kępice, gmina Kępice. 2021-05-24 15:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 3/2021 z dnia 24.05.2021 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oswietlenia ulicznego w miejscowości Barcino" na terenie działek nr 28/10, 380, 383, 389 i 416 obręb geodezyjny Barcino, gmina Kępice. 2021-05-24 11:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Przytocko, Płocko, Pustowo, Ciecholub, Biesowice, Warcino, Kepice, Żelice, Obłęże, Barcino. 2021-05-20 13:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Szymon Jakima, Głobino, ul. Chabrowa 14, 76-200 Słupsk występującego jako pełnomocnik w imieniu inwestora ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego 0,4 kV w miejscowości Warcino" na terenie działek nr 118, 119, 116/2, 122, 121/17, 121/19 obręb geodezyjny Warcino, gmina Kępice 2021-05-07 13:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji innwestycji celu publicznego - "Budowa ulicy 11 Listopada wraz z odcinkami ulicy Kopernika w Kępicach" na terenie działek nr 202/12, 203, 217/1, 218/1 obręb geodezyjny Kępice, gmina Kępice 2021-05-07 10:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego w miejscowości Barcino" na terenie działek nr 28/10, 380, 383, 389 i 416 obręb geodezyjny Barcino, gmina Kępice 2021-05-06 09:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek EFONTE Jan Urban ul. Piwonii 1, 77-100 Bytów występującego jako pełnomocnik w imieniu inwestora ENERGA Operator SA Odział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk decyzji nr 2/2021 z dnia 05.05.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ?Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV oraz budowa linii kablowej 0,4 kV do zasilania kompleksu działek od dz. nr 104/7 do 104/9 w m. Korzybie ? na terenie działek nr 90, 223, 107/7, 107/1, 107/2, 202/3, 104/7, 104/6, 104/5, 104/4, 104/11,104/10, 104/9, obręb geodezyjny Korzybie, gmina Kępice 2021-05-05 11:18
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 21.04.2021 r. na wniosek JB Consulting, Jan Barcewicz, ul. Goplańska 6 B, 80-178 Gdańsk występującego w imieniu inwestora ANTONY ECOENERGY Sp. z o. o, Podgóry 38, 77-230 Kępice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej ?Podgóry? o mocy nominalnej 82,1 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą? zlokalizowanej na działkach nr 237, 238/1, 234, 239, 240, 241, 283, 243, 248, 242/1, 242/2, 284/1, 247, 416, 418, 244/2, 250, 249, 263, 262, 261, 254, 253, 252, 257, 256, 255/1, 255/4, 255/3, 342, 233, 216/4, 216/3, 107/5, 89, 90, 295/2, 83/3, 82/6, 251, w obrębie ewidencyjnym Podgóry gmina Kępice 2021-04-27 14:32
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 20.04.2021r. na wmiosek JB Consulting, Jan Barcewicz, ul. Goplańska 6B, 80-178 Gdańsk wystepującego w imieniu inwestora ANTONY ECOENERGY Sp. z o.o., Podgóry 38, 77-230 Kępice zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Mzdowo" o mocy nominalnej 41,7 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszą" zlokalizowanej na działkach nr 112/4, 123, 125/1, 118/1, 118/4, 119, 120/1, 120/2, 121, 122/1, 122/2, 99, 98/1, 102/1, 102/2, 103/4, 103/3, 108, 104/5, 104/3, 113 i 96 położonych w obrębie geodezyjnym Mzdowo, gmina Kępice. 2021-04-26 14:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczetym postepowaniu administracyjnego na wniosek EFONTE Jan Urban ul. Piwonii 1, 77-100 Bytów wystepującego jako pełnomocnik w imieniu inwestora ENERGA Operator SA Odział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- " Przebudowa linii napowietrzonej 0,4 kv oraz budowa linii kablowej 0,4 kv do zasilania kompleksu działek od dz. nr 104/7 do 104/9 w m. Korzybie" na terenie działek nr 90, 223,107/7, 107/1, 107/2, 202/3, 104/7, 104/6, 104/5, 104/4, 104/11, 104/10, 104/9, obręb geodezyjny Korzybie, gmina Kępice. 2021-04-02 11:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa ulicy 11 Listopada wraz z odcinkami ulicy Kopernika w Kępicach" na terenie działek nr 202/12, 203, 217/1, 218/1, obręb geodezyjny Kępice, Gmina Kępice. 2021-03-16 12:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego w miejscowiści Barcino" na terenie działek nr 28/10, 380, 383, 389 i 416 obręb geodezyjny Barcino, gmina Kępice 2021-03-15 15:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek EFONTE Jan Urban ul. Piwonii 1, 77-100 Bytów występującego jako pełnomocnik w imieniu inwestora ENERGA Operator SA Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk o ustalenie likalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV oraz budowa linii kablowej 0,4 kV do zasilania kompleksu działek od dz. nr 104/7 do 104/9 w m. Korzybie". 2021-03-04 13:34
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 19.02.2021 r., na wniosekENERGA Invest Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk działającego w imieniu ENERGA OZE S.A. z siedzibą przy ul Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia py.: "Budowa przepławki dla ryb przy istniejącej Elektrowni Wodnej Kępice, usytuowanej na rzece Wieprzy w km 73+000" 2021-02-19 12:24
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 04 lutego 2021r. o wszczęciu na wniosek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia charakteru wód na działkach o nr ew. 431 i 43, obręb Żelice, gm. Kępice, pow. słupski, woj. pomorskie. 2021-02-18 08:25
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 15.02.2021 r. na wniosek OSP w Korzybiu została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia pn.: "Stworzenia infrastruktury do uprawiania wędkarstawa nad Jeziorem Korzybskim w Gminie Kępice i nadanie obszarowi przy jeziorze nowych funkcji związanych z uprawnieniem sportów wpdnych" 2021-02-16 14:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Kawka Inżynieria Drogowa Katarzyna Kawka z siedzibą przy ul. Głównej 20, 76-200 Jezierzyce działającej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 1/2021 z dnia 25.01.2021 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. - "Budowa ulicy 11 Listopada wraz z odcinkami ulicy Kopernika w Kępicach" 2021-01-25 12:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Kawka Inżynieria Drogowa Katarzyna Kawka z siedzibą przy ul. Głównej 20, 76-200 Jezierzyce działającej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa ulicy 11 Listopada wraz z odcinkami ulicy Kopernika w Kępicach" 2021-01-14 13:45
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia że, w dniu 05.01.2020 r., zostało wszczęte postanowienie dotyczące podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wniosku ERW I Sp. z o.o., Rzuszcze 49, 76-220 Główczyce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsęwzięcia pn.: "Budowa do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Obłęże, Gmina Kępice na działce ewidencyjnej nr 5/10 obręb Obłęże" 2021-01-08 10:57
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 30.12 2021 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcią polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1147 G Darnowo-Osowo" 2021-01-05 12:52
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 30.12.2020 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Centrum Przesiadkowego w miejscowości Kępice - Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Zagospodarowanie terenu w ciągu ulicy Niepodległości wrazz terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach" 2021-01-05 12:39