Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 124/2021 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 2022-12-21 11:34
dokument Zarządzenie Nr 123/2021 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie Procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych w Gminie Kępice 2023-10-20 11:18
dokument Zarządzenie Nr 122/2021 Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli podatkowej u osób fizycznych i prawnych na terenie Gminy Kępice. 2022-06-20 15:30
dokument Zarządzenie Nr 121/2021 Burmistrza Kepic z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2021-2037 2022-01-26 09:42
dokument Zarządzenie Nr 120/2021 Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2021 rok 2022-01-26 09:39
dokument Zarządzenie Nr 119/2021 Burmistrza Kępic z dnia 29.12.2021 t., zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzczowych składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2021-12-29 14:44
dokument Zarządzenie Nr 118/2021 Burmistrza Kępic z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2021-12-30 08:11
dokument Zarządzenie Nr 117/2021 Burmistrza Kępic z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. 2021-12-23 14:10
dokument Zarządzenie Nr 115/2021 Burmistrza Kępic z dnia 15.12.2021 r., w sprawie opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Kępicew warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny". 2021-12-30 08:04
dokument Zarzadzenie Nr 114/2021 Burmistrza Kepic z dnia 15 grudnia 2021 r., w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy bądź najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością Gminy Kępice lub będące we władaniu Gminy Kępice. 2021-12-15 14:32
dokument Zarządzenie Nr 113/2021 Burmistrza Kępic z dnia 15 grudnia 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. 2021-12-23 14:08
dokument Zarządzenie Nr 112/2021 Burmistrza Kępic z dnia 08.12.2021 r., w sprawie użyczenia środka trwałego stanowiącego własność Gminy Kępice. 2021-12-13 15:29
dokument Zarządzenie Nr 111/2021 Burmistrza Kępic z dnia 07.12.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2021-12-08 08:27
dokument Zarządzenie Nr 110/2021 Burmistrza Kępic z dnia 07 grudnia 2021 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości i ogłoszenia wykazu. 2021-12-07 13:26
dokument Zarządzenie Nr 109/2021 Burmistrza Kępic z dnia 1 grudnia 2021 r., w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 2021-12-10 12:34
dokument Zarządzenie Nr 108/2021 Burmistrza Kepic z dnia 01 grudnia 2021 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z najmu lokali użytkowych położonych w budynkach przy. ul. Niepodległości 1A i 2A w Kępicach. 2021-12-03 11:14
dokument Zarządzenie Nr 107/2021 Burmistrza Kepic z dnia 01 grudnia 2021r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu. 2021-12-01 13:42
dokument Zarządzenie Nr 106/2021 z dnia 29 listopada 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. 2021-12-08 11:35
dokument Zarządzenie Nr 105/2021Burmistrza Kepic z dnia 29 listopada 2021 eoku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2022-2026. 2021-11-30 11:24
dokument Zarzadzenie Nr 104/2021 Burmistrza Kępic z dnia 17 listopa 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. 2021-11-29 12:29
dokument Zarządzenie Nr 103/2021 Burmistrza Kępic z dnia 10.11.2021 r., w sprawie okreslenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu. 2021-11-15 12:57
dokument Zarządzenie Nr 102/2021 Burmistrza Kępic z dnia 10 listopada2021 r., w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022. 2021-12-01 08:54
dokument Zarządzenie Nr 101/2021 Burmistrza Kepic z dnia 10 listopada 2021 roku w prawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2022-2037. 2021-11-15 15:54
dokument Zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Kępic z dnia 28 października 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2021 rok. 2021-11-08 15:01
dokument Zarządzenie Nr 96/2021Burmistrza Kępic z dnia 27 pażdziernika 2021 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości i ogłoszenia wykazu. 2021-11-08 09:07
dokument Zarządzenie Nr 95/2021 Burmistrza Kępic zd nia 18.10.2021 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021, realizowanego przez Gmine Kępice. 2021-10-19 13:16
dokument Zarządzenie Nr 94/2021 Burmistrza Kępic z dnia 12 października 2021r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. 2021-10-21 08:19
dokument Zarządzenie nr 93/2021Burmistrza Kępic ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu 2021-10-04 13:52
dokument Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Kępic z dnia 30 września 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. 2021-10-11 11:33
dokument Zarzadzenie Nr 90/2021 Burmistrza Kępic z dnia 24 września 2021 roku w sprawie poręczenia kredytu bankowego w rachunku bieżącym zaciagnietego przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2021-09-27 14:40
dokument Zarządzenie Nr 89/2021 Burmistrza Kępic z dnia 24 września 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. 2021-10-04 11:55
dokument Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Kępic z dnia 20 września 2021r., Burmistrz Kępic działając w imieniu Gminy Kępice powołuje zespól projektowy do obsługi projektu pn. "Stery w dłoń - żeglujemy po wiedzę w Gminie Kępice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2021 w ramach poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej w następującym składzie: A. Christyniuk, A. Itrowska, W. Wiśniewska. 2021-09-21 10:02
dokument Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Kępic z dnia 16 września w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do wyborów uzupełniających Rady Seniorów Gminy Kępice z okregu nr 1- Barcino, Kotłowo, Mielęcino, określenia terminu wyborów uzupełniających do Rady Seniorów Gminy Kępice oraz składu komisji wyborczej 2021-09-17 10:04
dokument Zarządzenie Nr 86/2021 Burmistrza Kepic z dnia 13 września 2021 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych: -założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2022 rok - zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Projektu budżetu Gminy Kępice na rok 2022. 2021-09-13 15:39
dokument Zarządzenie Nr 85/2021 Burmistrza Kępic z dnia 6 września 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. 2021-09-15 13:28
dokument Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Kępic z dnia 6 września 2021 r., w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej lauratów w konkursie pn. "Srebrne serce" 2021-09-06 15:35
dokument Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Kepic z dnia 03 września 2021 r., w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2021-09-06 08:40
dokument Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Kępic z dnia 30 sierpnia 2021 r., w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2021-09-06 08:45
dokument Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Kępic zdnia 25 sierpnia 2021 r., zmieniające Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Kepic z dnia 02 sierpnia 2021r. 2021-08-31 10:28
dokument Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Kępic z dnia 23 sierpnia 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. 2021-08-31 09:56
dokument Zarządzenie NR 79/2021 Burmistrza Kępic z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępice za I półrocze 2021 roku 2021-08-25 10:29
dokument Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Kępic w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu 2021-08-19 12:08
dokument Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Kępic z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu pn. "Srebrne Serce" w 2021 roku. - dokument stracił ważność 2021-08-13 14:36
dokument Zarzadzenie nr 76/2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na dzierżawę i zbycie w drodze przetargu oraz rokowań nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kępice. 2021-08-12 13:59
dokument Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Kępic z dnia 11 sierpnia 2021 w aprawie zmiany składu osobowego Gminnego Biura Spisowego w Gminie Kępice. 2021-08-11 09:56
dokument Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Kępic z dnia 6 sierpnia 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. 2021-08-17 10:57
dokument Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Kępic z dnia 04.08.2021 w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publicznych. 2021-08-04 14:38
dokument Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Kępic z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2021-2037 2021-08-04 11:41
dokument Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Kępic z dnia 02 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-06 08:50
dokument Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Kępic z dnia 13 lipca 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. 2021-07-19 14:39
dokument Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Kępic z dnia 07 lipca 2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publicznych. 2021-07-07 13:50
dokument Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Kępic z dni 07.07.2021 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publicznych. 2021-07-07 13:46
dokument Zarządzenie nr 65/2021 Burmistrza Kępic z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nuczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-02 13:04
dokument Zarządzenie nr 64/2021 Burmistrza Kępic z dnia 24.06.2021r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice i ogłoszenia wykazu 2021-06-24 08:06
dokument Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Kępic z dnia 21 czerwca 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. 2021-06-29 13:53
dokument Zarządzenie nr 62/2021 Burmistrza Kępic z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego 2021-06-22 13:39
dokument Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Kępic z dnia 31 maja 2021 r. w srawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. 2021-06-07 14:49
dokument Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Kępic z dnia 27 maja 2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publicznych. 2021-05-28 10:14
dokument Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Kępic z dnia 26 maja 2021 r., w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kępice za rok 2020. 2021-05-31 12:56
dokument Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Kępic z dnia 21.05.2021 r., w sprawie ustalenia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Gminy Kępice. 2021-05-24 12:12
dokument Zarządzenie Nr 57/2021 Burmistrza Kępic z dnia 19 maja 2021r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. 2021-05-28 07:50
dokument Zarzadzenie Nr 56/2021 Burmistrza Kępic z dnia 17 maja 2021r., w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kępice, położonych w obrebie Kępice, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 279/4 na rzecz Energa-Operator S.A. 2021-05-20 13:19
dokument Zarządzenie nr 54/2021 Burmistrza Kępic z dnia 14.05.2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu 2021-05-14 11:24
dokument Zarządzenie Nr 53/2021 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2021 r., w sprawie Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla mieszkańców Gminy Kępice 2021-05-11 13:18
dokument Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2021 r., w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 2021-04-30 13:00
dokument Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2021 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2021-04-28 12:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2021 BURMISTRZA KĘPIC z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok 2021-05-04 13:27
dokument Zarządzenie Nr 49/2021` Burmistrza Kępic z dnia 22.04.2021r., w sprawie przekazania Centrum Integracji Społecznej w Kępicach projektu "Od integracji w CIS do samodzielności" oraz udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Kępicach do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Gminy Kepice w sprawie realizacji ww. projektu 2021-04-22 13:48
dokument Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Kepic z dnia21 kwietnia 2021r., w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za świeto przypadające w sobotę 01 maja 2021 r., - tj. w innym dniu niż niedziela. 2021-04-22 14:23
dokument Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Kępic z dnia 19 kwietnia 2021 r., w sprawie obciążenia służebności przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice, położonej w obrębie Kępice, przy ulicy Pomorskiej , gmina Kępice. 2021-04-20 09:21
dokument Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Kepic z dnia 19 kwietnia 2021 r., w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kępice, położonej w obrębie Kepice, przy ulicy Składowej, gmina Kępice. 2021-04-20 09:29
dokument Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Kępic z dnia 19 kwietnia 2021 r., w sprawie przyjęcia regulaminu karty Programu "Rodzinne Kępice" 2021-04-23 11:55
dokument Zarządzenie Nr 44/2021Burmistrza Kępic z dnia 19 kwietnia 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. 2021-04-26 14:38
dokument Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Kępic z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w zakresie realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" - dycja 2021. 2021-04-16 11:49
dokument Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Kępic z dnia 15 kwietnia 2021 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicachw zakresie realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 2021-04-16 11:34
dokument Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Kępic z dnia 8 kwietnia 2021 r., w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kępicach sprawozdania z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego w 2020 roku. 2021-04-16 12:30
dokument Zarządzenie nr 40/2021 Burmistrza Kępic z dnia 08.04.2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu 2021-04-08 08:03
dokument Zarządzenie nr 39/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu 2021-03-30 12:27
dokument Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Kępic z dnia 25 marca 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok 2021-03-29 13:10
dokument Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Kępic z dnia 25.03.2021r., w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego dzaiałki nr 47/3 położonej przy ul. Składowej w Kępicach, przeznaczonej na cele publiczne. 2021-04-23 11:51
dokument Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Kępic z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzm" 2021-05-24 11:52
dokument Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Kępic z dnia 22 marca 2021r. w sprawie powołania regulaminu działania Zespołu Interdyscyplinarnego. 2021-03-25 13:35
dokument Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Kępic z dnia 22 marca 2021 r., w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępice za 2020 rok. 2021-03-26 13:52
dokument Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Kępic w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2021-03-22 12:40
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Kępic z dnia 12 marca 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. 2021-03-19 14:15
dokument Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Kępic z dnia 03 marca 2021 r., w sprawie Regulaminu świadczeń usług transportowych door-to-door dla mieszkańców Gminy Kępice. 2021-03-11 11:36
dokument Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Kępic z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. 2021-03-05 11:53
dokument Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Kępic z dnia 22 lutego 2021 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kotłów na terenie Gminy Kępice. 2021-02-23 12:05
dokument Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Kępic z dnia 17.02.2021 roku w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego SCANIA LB 80538155 nr rejestracyjny GSL V207 stanowiacego własność Gminy Kępice. 2021-02-25 12:48
dokument Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Kępic z dnia 16 lutego 2021 r., w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2021 z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 2021-04-30 13:03
dokument Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Kępic z dnia 16 lutego 2021r., w sprawie Planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r., za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kępice Regulaminu finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Kępice na rok 2021. 2021-02-16 14:53
dokument Zarządzenie nr 22/2021 w sprawie nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży 2021-02-18 09:31
dokument Zarządzenie nr 21/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu 2021-02-18 09:32
dokument Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Kępic z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 2021-02-22 14:45
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Kępic z dnia 10.02.2021 r., w sprawie powołania zespołu ds. opracowania gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023 2021-02-12 12:59
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Kępic z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie aktualizacji miesięcznej stawki dotacji obowiązujących w 2021 roku na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez Gminę Kępice. 2021-02-05 08:31
dokument Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Kępic z dnia 01.02.2021r., w sprawie powołania Komisji ds. dostępności 2021-02-03 14:48
dokument Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Kępic z dnia 28 stycznia 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. 2021-02-04 14:23
dokument Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Kępic z dnia 25 stycznia 2021 r., w sprawie ustalenia harmonogramu czymnności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych. 2021-01-26 14:28
dokument Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Kępic z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Kępice. 2021-01-25 12:41
dokument Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Kępic z dnia 19 stycznia 2021 r., w sprawie pełnomocnictwa kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020, realizowanego przez Dminę Kępice. 2021-01-20 07:21
dokument Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Kępic z dnia 18 stycznia 2021 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytor wewnętrzny. 2021-01-18 11:35
dokument Zarządzenie Nr 09/2021 Burmistrza Kępic z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice, położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice. 2021-02-05 08:26
dokument Zarządzenie Nr 08/2021 Burmistrza Kępic z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. położonej w obrębie Biesowice, gmina Kępice. 2021-02-05 08:29
dokument Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Kępicz dnia 08 stycznia 2021 r., w sprawie zatwierdzenia Kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Kępice. 2021-01-25 12:34
dokument Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Kępic z dnia 08 stycznia 2021 r., w sprwie Regulaminu świadczenia usług transportowych doot-to-door dla mieszkańców Gminy Kępice. 2021-01-13 12:51
dokument Zarządzenie Nr 04/2021 Burmistrza Kępic z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę i zbycie w drodze przetargu oraz rokowań nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kępice. 2021-02-05 08:37
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrz Kępic z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu zawartych umów 2021-01-11 10:04
dokument Zarządzenie Nr 2/2021 Burmistrz Kępic z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 2021-01-07 14:13
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrz Kępic z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2021-01-07 14:11