Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: Korzybie Nr działki 283/3 ul. Kolejowa 1/1 o pow. 47,70 m2, oraz Pustowo Nr działki 73 o pow. 55,00 m2. 2021-12-07 13:31
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych w użyczenie, część działki nr 285/1 oraz 285/3 Korzybie 2021-12-03 14:13
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu/wydzierżawienia, część działki nr 19/5 m. Ciecholub o pow. 350,0 m2 2021-12-03 11:04
dokument Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, część działki nr 192/2, Kepice ul. Niepodległości 1A i 2A 2021-12-03 11:02
dokument Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży. Burmistrz Kepic wykazuje do sprzedaży na własność nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w miejscowości Kępice przy ul. Kruszka, obręb ewidencyjny Kępice, działki nr 282/4, o pow. 0,0471 ha oraz dz. 282/5 o pow. 0,0717 ha, obręb Kępice. 2021-12-01 13:36
dokument wyniki przetargu: Kępice dz. nr 12/3 2021-11-08 13:21
dokument Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia/ najmu część dz. nr 2/25 w Kępicach 2021-12-03 11:08
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia cz. dz nr 369/1 w Kępicach o pow. 6m2 2021-08-20 08:24
dokument Zarządzenie nr 70/2021Burmistrza Kępic ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i ogłoszenia wykazu 2021-07-16 11:16
dokument Zarządzenie nr 69/2021Burmistrza Kępic ws. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu 2021-07-16 11:05
dokument Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia 2021-07-16 10:36
dokument Informacja o wyniku I przetargu zakończonego wynikiem negatywnym dz. nr 27/22 Przytocko 2021-07-06 12:34
dokument Informacja o wyniku I przetargu zakończonego wynikiem negatywnym dz. nr 27/21 Przytocko 2021-07-06 12:33
dokument Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych w użyczenie: Obłęże, Barcino - dokument stracił ważność 2021-06-22 11:59
dokument Informacja o wyniku II rokowań po pierwszych rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym 2021-06-02 07:37
dokument Ogłoszenie Burmistrza Kępic o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Przytocko, Płocko, Pustowo, Ciecholub, Biesowice, Warcino, Kepice, Żelice, Obłęże, Barcino. 2021-05-20 14:41
dokument Lista Pracodawców Kształcących Pracowników Młodocianych, którzyotrzymali pomoc De Minimis w 2020 roku. 2021-04-26 12:50
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie. Obłęże, Korzybie 2021-04-16 13:21
dokument Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych w użyczenie, Osowo, Pustowo 2021-04-16 13:15
dokument Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych: dz. nr 10/35, 10/41 w Korzybiu i 269 w Barcinie 2021-04-13 12:06
dokument Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 43 w Biesowicach 2021-04-13 09:45
dokument Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż pomieszczenia garażowego wraz z udziałem w gruncie w Kępicach 2021-04-07 10:57
dokument Plan kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kępice od 01.04.2021r. do 31.03.2022r. 2021-04-07 14:19
dokument Informacja o wyniku I rokowań, Biesowice, dz. nr 43 2021-03-31 10:24
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, dz. nr 188/17 Kępice ul. Kościelna 2021-03-25 12:33
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, część dz. nr 475 Kępice ul. Pomorska 2021-03-25 12:32
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, część dz. nr 121/19 Warcino 2021-03-25 12:33
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, dz. nr 283/10 Korzybie 2021-03-25 12:29
dokument Ponśtwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie informuje o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej w m. Kawka, gm Kępice, na działce nr 315 obręb Biesowice. 2021-02-25 13:20
dokument Ponśtwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie informuje o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej w m. Ciecholub, gm. Kępice, na działce nr 229/5 obręb Ciecholub 2021-02-25 13:19
dokument Ponśtwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie informuje o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej w m. Warcino, gmina Kępice , na działce nr 109/16 obręb Warcino. 2021-02-25 13:17
dokument Burmistrz Kępic ogłasza sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego SCANIA LB 80538155 2021-03-19 12:03
dokument Wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia części dz. nr 4/14 w Kotłowie 2021-02-17 10:37
dokument Wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia części dz. nr 141/4 Kępice, ul. Rodzinna 2021-02-17 10:33
dokument Wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia części dz. nr 1/9 Kępice, ul. Niepodległości 2021-02-17 10:26
dokument Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Kępice na lata 2020-2021 2021-02-04 10:58