Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Kępic z dnia 01 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2022-06-01 15:06:21
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: działka nr 164, Korzybie o pow. 0,4500 Sylwester Czubajewski 2022-06-01 08:46:41
Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Kępic z dnia 01 czerwca 2022 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu Sylwester Czubajewski 2022-06-01 08:31:21
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 26.05.2022r. o wydaniu decyzji o środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1MW każda wraz z infrastrukturą towarzysząca w m. Obłęże, gmina Kępice. Informuje o braku możliwości dotrzymania terminów załatwienia sprawy. Sylwester Czubajewski 2022-05-31 14:30:28
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 26.05.2022r. o wydaniu decyzji o środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1MW każda wraz z infrastrukturą towarzysząca w m. Obłęże, gmina Kępice. Informuje o braku możliwości dotrzymania terminów załatwienia sprawy. Sylwester Czubajewski 2022-05-31 14:29:42
Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Kępic z dnia 24 maja 2022 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok. Sylwester Czubajewski 2022-05-31 13:32:47
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 26.05.2022r. o wydaniu decyzji o środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1MW każda wraz z infrastrukturą towarzysząca w m. Obłęże, gmina Kępice. Informuje o braku możliwości dotrzymania terminów załatwienia sprawy. Sylwester Czubajewski 2022-05-31 13:25:00
Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Kepic z dnia 27 maja 2022 r., w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-05-31 13:20:59
BurmistrzKepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, działka nr 27/15 o pow. 0,1158 Przytocko Sylwester Czubajewski 2022-05-31 10:15:27
BurmistrzKepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, działka nr 27/15 o pow. 0,1158 Przytocko - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2022-05-31 10:12:01
Skonsolidowany bilans jst. Gmina Kępice Sylwester Czubajewski 2022-05-30 14:25:04
Skonsolidowany Bilans - Gmina Kępice Sylwester Czubajewski 2022-05-30 14:24:15
Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Kępic z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania przewodniczącego do komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkół w Kępicach oraz Dyrektora Szkoły im. ks.Prałata Alfreda Osipowicza w Warcinie Sylwester Czubajewski 2022-05-30 14:16:24
Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Kępic z dnia 25.05.2022 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2022-05-30 13:49:40
Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Kępic z dnia 27.05.2022 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu Sylwester Czubajewski 2022-05-30 13:48:59
Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 353/2022 z dnia 20 maja 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa Centrum Przesiadkowego - zagospodarowanie terenu ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach" Sylwester Czubajewski 2022-05-30 13:23:32
Marek Busłowicz - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2022-05-30 09:09:35
Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Kępic z dnia 26 maja 2022 r., w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej laureatów w konkursie pn. "Srebrne Serce". Sylwester Czubajewski 2022-05-27 15:02:08
,,Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kępice do 2030r.? Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-05-27 14:34:50
ZarządzenieNr 51/2022 burmistrza Kępic z dnia 27 maja 2022r., w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów ns stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkól w Kępicach oraz Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata A. Osipowicza w Warcinie. Sylwester Czubajewski 2022-05-27 12:32:57
Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Kępic z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych gminy Kępice za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej , szkoleniu lub ćwiczeniu. Sylwester Czubajewski 2022-05-26 14:45:42
Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia, iz w dniu 02.06.2022 r o godzininie 17.30 w świetlicy w Obłężu odbędą się konsultacje dot. przedsięwzięcia: 'Budowa do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Obłęże, gmina Kępice" Sylwester Czubajewski 2022-05-26 14:40:28
BurmistrzKepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, działka nr 27/15 o pow. 0,1158 Przytocko - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2022-05-26 14:36:46
BurmistrzKepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, działka nr 27/15 o pow. 0,1158 Przytocko - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2022-05-26 14:36:38
BurmistrzKepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, działka nr 27/15 o pow. 0,1158 Przytocko - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2022-05-26 14:35:32
Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Kępic z dnia 25.05.2022 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2022-05-26 14:33:17
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kepice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa Świetlicy Żelice z infrastrukturą towarzyszącą i zapleczem sportowo-rekreacyjnym" na terenie działek nr 459, 32 w obrebie geodezyjnym Żelice, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-05-25 13:43:19
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pani Katarzyny Kawki, ul. Sienkiewicza 20/203, 76-200 Słupsk działajacej w imieniu Inwestora Gmina Kępice z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi gminnej w m. Mzdowiec, gmina Kępice" na terenie działek br 264/2, 309, 329 w obrębie geodezyjnym Mzdowo, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-05-24 12:49:24
Obwieszczenie Burmistrz Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek pana Jarosława Kawki, ul. Zamiejska 28C/9 76-200 Słupsk działającego w imieniu Inwestora Gmina Kępice z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - 'Przebudowa drogi gminnej ul. Łętowska w m. Korzybie, gmina Kępice" na terenie działki nr 231 w obrębie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-05-23 15:53:47
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGK Kepice Sp. z o.o. , ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa sieci wodociągowej" na terenie działek nr 384, 315 położonych w obrebie geodezyjnym Mzdowo, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2022-05-23 15:42:20
Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Kępic z dnia 11 maja 2022 w sprawie zmiany do Zarzadzenia Nr 88/2021 r. Burmistrza Kepic z dnia 20 września 2021r. Sylwester Czubajewski 2022-05-20 11:08:10
Burmistrz Kepic ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej jako: działka nr 4/20 o pow. 0,1688 ha położonej w m. Barcino obręb ewidencyjny Barcino. Sylwester Czubajewski 2022-05-18 14:52:13
Burmistrz Kepic ogłasza: I przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych działek oznaczonych jako: działka nr 10/34 o pow. 0,1248 ha oraz działka nr 10/39 o pow. 0,1066 ha w m. Korzybie. Sylwester Czubajewski 2022-05-18 14:42:56
Rafał Norbert Stelmach Sylwester Czubajewski 2022-05-16 12:50:32
Aleksandra Mondry Sylwester Czubajewski 2022-05-16 12:50:02
Adam Gonciarz Sylwester Czubajewski 2022-05-16 12:49:32
Zdzisław Maciaszek Sylwester Czubajewski 2022-05-16 12:49:10
Piotr Bućko Sylwester Czubajewski 2022-05-16 12:48:41
Michał Władyslaw Szczerba Sylwester Czubajewski 2022-05-16 12:45:31
Ewa Ziemianowicz Sylwester Czubajewski 2022-05-16 12:43:37