Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Plan zamówień publicznych na rok 2022 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-10-11 12:45:14
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic obwieszcza o wydaniu na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z.o.o.,ul.Tadeusza Bielaka 8,77-230 Kępice w dniu 11.10.2022r. decyzji Nr 28/2022 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- - Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej " na terenie działek nr 278, 279/3, 279/10 279/4 położonych w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-10-11 09:39:04
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic obwieszcza o wydaniu na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z.o.o.,ul.Tadeusza Bielaka 8,77-230 Kępice w dniu 11.10.2022r. decyzji Nr 28/2022 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- - Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej " na terenie działek nr 278, 279/3, 279/10 279/4 położonych w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-10-11 09:38:17
Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Kępic z dnia 5 października 2022 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kepicach . Rafał Rakoczy 2022-10-10 13:07:42
Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Kępic z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok Rafał Rakoczy 2022-10-10 13:07:14
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu decyzji Nr 27/2022 z dnia 06.10.2022r. na wniosek SOLID INSTALACJE Paweł Hrybryk, ul. Kilińskiego 8/2a, 76-200 Słupsk wystepującego w imieniu inwestora Technikum Leśnego im. prof. Stanisława Sokołowskiego, Warcino 1, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa odcinka sieci wodociągowej" na terenie działek nr 104/1,112,116/2,113,115,109/15,121/13,121/10,121/11,121/17, położonych w obrębie geodezyjnym Warcino, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-10-10 11:12:22
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu decyzji Nr 27/2022 z dnia 06.10.2022r. na wniosek SOLID INSTALACJE Paweł Hrybryk, ul. Kilińskiego 8/2a, 76-200 Słupsk wystepującego w imieniu inwestora Technikum Leśnego im. prof. Stanisława Sokołowskiego, Warcino 1, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa odcinka sieci wodociągowej" na terenie działek nr 104/1,112,116/2,113,115,109/15,121/13,121/10,121/11,121/17, położonych w obrębie geodezyjnym Warcino, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-10-10 11:11:25
Burmistrz Kepic ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kępicach. Rafał Rakoczy 2022-10-05 14:27:12
Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Kępic z dnia 5 października 2022 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kepicach . Rafał Rakoczy 2022-10-05 14:24:54
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 04.10.2022 r. na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na częśći działki nr 337 w obrębie Barcino, gmina Kępice" Rafał Rakoczy 2022-10-04 14:26:19
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczecia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej na dzialkach ewidencyjnych nr 2, 7, 4/1, 27 obręb Wielin, gmina Polanów" Rafał Rakoczy 2022-10-04 14:18:10
Odpowiedź na petycję w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rafał Rakoczy 2022-09-30 09:00:27
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiacych własność Gminy Kępice przeznaczonych jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN Pomorze sp.z o.o. z siedzibą w Malborku. Rafał Rakoczy 2022-09-29 14:56:36
Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Kępic z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości i ogłoszenia przekazu. Rafał Rakoczy 2022-09-29 14:53:32
Wykaz nieruchomości zawierajacy opis nieruchomości i warunki zniesienia współwłasności. Rafał Rakoczy 2022-09-29 14:12:42
Wykaz nieruchomości zawierajacy opis nieruchomości i warunki zniesienia współwłasności. Rafał Rakoczy 2022-09-29 14:12:23
Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Kępic z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej, połozonej w obrębie Osowo, w gminie Kępice oznaczonej wg ewidecji gruntów i budynków jako dz.nr 17/4 i 17/5 Rafał Rakoczy 2022-09-29 13:31:26
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa sieci i kanalizacji sanitarnej" na terenie działek nr 216, 284/10,452,70/13 połozonych w obrębie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-09-21 14:15:46
Plan zamówień publicznych na rok 2022 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-09-21 13:40:07
Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Kępic z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok Rafał Rakoczy 2022-09-21 11:23:29
Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Kępic z dnia 16 września 2022 r w sprawie ogłoszenia o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Kępice do roku 2030 Rafał Rakoczy 2022-09-21 10:53:55
Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Kępic z dnia 16 września 2022 r w sprawie ogłoszenia o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Kępice do roku 2030 Rafał Rakoczy 2022-09-21 10:53:13
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: wykonanie pomostu stałego z trapem o długości 5 m, szerokości 1,5m, do cumowania małych jednostek pływających oraz slipu na brzegu rzeki Wieprzy, zlokalizowanych na działkach nr 3, 206/4, 504, 205/13 obręb Kępice, gmina Kępice. Wykonanie umocnień brzegu rzeki Wieprzy na długości projektowanego pomostu kiszką faszynową. Lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią elementów konstrukcyjnych pomostu oraz małej architektury. Rafał Rakoczy 2022-09-21 10:42:23
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: 0 - dokument usunięty Rafał Rakoczy 2022-09-21 10:36:11
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: 0 - dokument usunięty Rafał Rakoczy 2022-09-21 10:33:41
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: wykonanie pomostu stałego o długości 5 m, szerokości 1,5m, szerokości 1,5m, do cumowania małych jednostek pływajacych, zlokalizowanego na działkach nr 299 i 6 obręb Biesowice, gmina Kępice. Wykonanie umcnień brzegu Wieprzy na długości projektowanego pomostu kiszką faszynową. Lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią elementów komstrukcyjnych pomostu oraz małej architektury. Rafał Rakoczy 2022-09-21 10:27:19
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administacyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: wykonanie pomostu stałego o długości 5 m, szerokosci 1,5m, do cumowania małych jednostek pływajacych oraz slipu na brzegi rzeki Wieprzy, zlokalizowanych na działkach nr 234/2, obręb Żelice, nr 506/1, 506/2, obręb Kępice, gmina Kępice. Wykonanie umocnień brzegu rzeki Wieprzy na długosci projektowanego pomostu kiszką faszynową. Rafał Rakoczy 2022-09-21 10:19:35
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: wykonanie pomostu stałego z trapem, o długości 10m, szerokości 1,5m, do cumowania małych jednostek pływajacych, zlokalizowanego na działkach nr 324/1 i 161/2 obręb Biesowice, gmina Kępice. Wykonanie umocnień brzegu rzeki Wieprzy na szerokości projektowanego trapu kiszką faszynową. Lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią elementów konstrukcyjnych pomostu oraz małej architektury. Rafał Rakoczy 2022-09-21 10:18:25
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administacyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: wykonanie pomostu stałego o długości 5 m, szerokosci 1,5m, do cumowania małych jednostek pływajacych oraz slipu na brzegi rzeki Wieprzy, zlokalizowanych na działkach nr 234/2, obręb Żelice, nr 506/1, 506/2, obręb Kępice, gmina Kępice. Wykonanie umocnień brzegu rzeki Wieprzy na długosci projektowanego pomostu kiszką faszynową. Rafał Rakoczy 2022-09-21 10:10:59
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administacyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: wykonanie pomostu stałego o długości 5 m, szerokosci 1,5m, do cumowania małych jednostek pływajacych oraz slipu na brzegi rzeki Wieprzy, zlokalizowanych na działkach nr 234/2, obręb Żelice, nr 506/1, 506/2, obręb Kępice, gmina Kępice. Wykonanie umocnień brzegu rzeki Wieprzy na długosci projektowanego pomostu kiszką faszynową. Rafał Rakoczy 2022-09-21 10:09:56
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jarosława Kawki- pełnomocnika Gminy Kępice o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu poprzez nadbudowę studni na istniejącym przepuście, na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące odprowadzenia opadów atmosferycznych, wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotów, w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 208 (działka 153 obręb Barcino) w m. Barcino, gm. Kępice. Rafał Rakoczy 2022-09-20 09:44:20
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jarosława Kawki- pełnomocnika Gminy Kępice o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu poprzez nadbudowę studni na istniejącym przepuście, na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące odprowadzenia opadów atmosferycznych, wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotów, w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 208 (działka 153 obręb Barcino) w m. Barcino, gm. Kępice. Rafał Rakoczy 2022-09-20 08:09:56
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji celu publicznego- "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" na terenie działek nr 278, 279/3, 279/4, 279/10 połozonych w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice Rafał Rakoczy 2022-09-09 13:57:59
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży. Rafał Rakoczy 2022-09-09 13:09:25
Zarządzenie nr 83/2022 Burmistrza Kępic z dnia 09 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Kępice, w trybie przetargowym i ogłoszenia wykazu Rafał Rakoczy 2022-09-09 13:05:48
Zarządzenie Nr 82/2022 Burmistrza Kępic z dnia 6 września 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych: - założeń polityki społeczno- gospodarczej na 2023 rok- zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Kępice na rok 2023 Rafał Rakoczy 2022-09-09 10:06:58
Informacja w sprawie zasiągnięcia opinii do projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały nr XLII/387/2018 z dnia 06 września 2022 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Rafał Rakoczy 2022-09-07 11:56:00
Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Kępic z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok Rafał Rakoczy 2022-09-05 14:34:25
Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2022r w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice Rafał Rakoczy 2022-09-01 13:14:48
Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2022r w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice - dokument usunięty Rafał Rakoczy 2022-09-01 13:13:15