Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Z A R Z A D Z E N I E Nr 22/2007 Burmistrza Kępic Szefa Obrony Cywilnej z dnia 19 kwietnia 2007 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w 2007 roku


Kępice, dn. 19.04.2007r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 22 / 2007

BURMISTRZA KĘPIC -

SZEFA OBRONY CYWILNEJ KĘPIC

z dnia 19 kwietnia 2007 roku

w sprawie: przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania

w 2007 roku

Na podstawie art. 17 ust.5 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.) oraz § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin( Dz.U. z 2002r. Nr 96poz. 850 ), w zakresie prowadzenia treningów systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w 2007 roku zarządza się co następuje:

§1

W celu doskonalenia umiejętności stanów osobowych jednostek organizacyjnych obrony cywilnej gminnego systemu wykrywania i alarmowania w działaniach na wypadek powstania na terenie gminy Kępice nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, organizuje się trening systemu wykrywania, alarmowania oraz ostrzegania.

W 2007 roku obowiązuje następujący rodzaj treningu:

- rejonowy

Trening należy przeprowadzić 26 kwietnia 2007 roku

§2

W treningu systemu wykrywania i alarmowania udział biorą:

- co najmniej 50% stanu osobowego drużyny wykrywania i alarmowania

- 3 punkty alarmowania

§3

Dla sprawnego kierowania przebiegiem treningu określonego w §1 wyznacza się grupę operacyjna w składzie:

- Szef Zarządzania Kryzysowego w gminie

- inspektor ds. Obrony Cywilnej

- komendant drużyny wykrywania i alarmowania

Zakres podmiotowy treningu określają opracowane wytyczne w tej sprawie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marek Piotr Mazur

Burmistrz Kępic

Szef Obrony Cywilnej Kępic

W Y T Y C Z N E

BURMISTRZA KĘPIC

z dnia 19 kwietnia 2007 roku

1. Trening jednostek organizacyjnych systemu wykrywania i alarmowania prowadzi się w celu utrzymania nawyków zapewniających wysoką sprawność stanów osobowych jednostek w złożonej sytuacji zagrożenia lub wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego.

Temat: „Prognozowanie i likwidacja skażeń oraz wymiana informacji po zdarzeniach typu ROTA”

2. Głównym celem treningu jest doskonalenie umiejętności obsad osobowych jednostek w zakresie zbierania danych o zagrożeniach, analizy i oceny sytuacji oraz prognozowania jej rozwoju, alarmowania ludności i opracowanie wniosków do decyzji Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy oraz kształtowanie umiejętności i nawyków współdziałania w czasie wykonywania zadań.

3. Trening rejonowy należy poprzedzić 4 - 8 godzinnym szkoleniem doskonalącym. Ćwiczenie praktyczne z wykorzystaniem etatowego sprzętu.

4.

Uczestnictwo w treningu :

- podinspektor OC gminy Sylwester Biernacki tel.:059/8576621, fax:8576624

- obsada dwa:

komendant Andrzej Gwoździak

chemik Irena Dzierzawska

chemik Bogusława Wojtowicz

chemik Jadwiga Rachańczyk

telemechanik Danuta Trzebiatowska

telemechanik Aleksandra Finster

chem. Zwiadowca Halina Sobczak

chem. Zwiadowca Grażyna Płotnicka

- obsada sołeckich pAl:

Bronowo tel 609200245

Darnowo tel 503494695

Korzybie tel 506950419

- należy odnotować w indywidualnej ewidencji każdego członka jednostki organizacyjnej oraz dzienniku lekcyjnym.

5. Trening prowadzić na SK Gminnego Zarządzania Kryzysowego wykorzystując posiadane środki łączności oraz sprzęt zgodnie z tabelą należności.

  1. Termin i czas trwania treningu:

Wojewódzki: 26 kwietnia 2007r od godziny 16:00 do godziny 20:00

7. Plan przeprowadzenia treningu opracuje inspektor ds. Obrony Cywilnej uwzględniając:

a. 1 -w związku z dużą możliwością zawleczenia na teren powiatu choroby zakaźnej np. groźnej odmiany grypy - istnieje potrzeba zorganizowania i pełnego zabezpieczenia w gminie miejsca kwarantanny dla osób, które mogą być podejrzane o nosicielstwo powyższej choroby.

Oraz dwie inne podgrywki.

Schemat działania zgodnie z wytycznymi wojewódzkimi.

8 Przekazywanie wszystkich meldunków o treningu odbywa się tekstem jawnym z informacją, że to meldunek ćwiczebny.

9. Meldunki o stanie ilościowym osób uczestniczących w treningu Urząd Miejski w Kępicach w dniu treningu tj. 26.04.2007r. W godzinie 16 - 17 prześle do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na tel. 842 24 24 lub 842 59 23.

Sprawozdania pisemne zawierające ilość uczestników oraz założone sytuacje i wnioski należy przesłać do Wydziału ds. Porządku Publicznego, Obronności i Zapobiegania Klęskom Żywiołowym Starostwa Powiatowego w Słupsku w terminie 11 dni od zakończenia treningu.

Marek Piotr Mazur

Burmistrz Kępic

Szef Obrony Cywilnej Kępic

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 27-04-2007 08:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Biernacki 27-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Łepecka 27-04-2007 08:30