Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 117/2007 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych (zamówień i konkursów) o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2008-01-08 08:42
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 116/2007 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych (zamówień i konkursów) o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2008-01-08 08:42
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 115/2007 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2008-01-07 13:25
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 113/2007 Burmistrza Kępic z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2008-01-07 13:24
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 112/2007 Burmistrza Kępic z dnia 27 grudnia 2007 w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia komunalnego Gminy Kępice nieruchomości niezabudowanych położonych w Warcinie, będących własnością Powiatu Słupskiego 2007-12-31 09:10
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 111/2007 Burmistrza Kępic z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-12-31 09:09
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 110/2007 Burmistrza Kępic z dnia 18 grudnia 2007r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-12-19 14:02
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 109/2007 Burmistrza Kępic z dnia 17 grudnia 2007r w sprawie określenia opłat związanych z pochowaniem zwłok. 2007-12-19 07:42
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 108/2007 Burmistrza Kępic z dnia 17 grudnia 2007r w sprawie określania stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu. 2007-12-19 07:39
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 107/2007 Burmistrza Kępic z dnia 11 grudnia 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-12-17 12:27
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 106/2007 Burmistrza Kępic z dnia 11 grudnia 2007r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży. 2007-12-11 09:29
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 105/2007 Burmistrza Kępic z dnia 11 grudnia 2007r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania 2007-12-11 09:25
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 104/2007 Burmistrza Kępic z dnia 11 grudnia 2007r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej ,przeznaczonej do sprzedaży. 2007-12-11 09:22
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 103/2007 Burmistrza Kępic z dnia 10 grudnia 2007r w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. informacji i obsługi interesantów oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej 2007-12-10 14:09
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 102/2007 Burmistrza Kępic z dnia 6 grudnia 2007r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-12-14 07:38
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 101/2007 Burmistrza Kępic z dnia 28 listopada 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-12-04 11:13
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 100/2007 Burmistrza Kępic z dnia 28 listopada 2007r w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze do spraw obywatelskich oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej 2007-11-29 09:07
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 98/2007 Burmistrza Kępic z dnia 14 listopada 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-11-20 12:24
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 96/2007 Burmistrza Kępic z dnia 12 listopada 2007r w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności i wojskowych oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej 2007-11-13 12:52
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 95/2007 Burmistrza Kępic z dnia 12 listopada 2007 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2008 2008-01-07 08:17
dokument Zarządzenie Nr 94,07 i wykaz w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego - garażu przy ul.T.Bielaka 2007-11-08 20:20
dokument Zarządzenie 93,07 i wykaz na sprzedaz dz nr 152 w Podgórach 2007-11-08 20:17
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 92/2007 Burmistrza Kępic z dnia 30 października 2007r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-11-05 12:52
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 91/2007 Burmistrza Kępic z dnia 22 października 2007r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i inwestycji gminnych 2007-10-31 14:40
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 90/2007 Burmistrza Kępic z dnia 22 października 2007r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych 2007-10-31 14:37
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 86/2007 Burmistrza Kępic z dnia 16 października 2007r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-10-24 12:20
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 85/2007 Burmistrza Kępic z dnia 11 października 2007r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-10-15 11:47
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 84/2007 Burmistrza Kępic z dnia 1października 2007r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-10-08 12:27
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 82/2007 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2007r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kępice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007. 2007-10-01 10:27
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 81/2007 Burmistrza Kępic z dnia 27 września 2007r W sprawie powołania Sądu Konkursowego do oceny spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy konkursowej z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego zadania p.n. „Basen sportowo-rekreacyjny przy Gimnazjum w Kępicach”. 2007-09-27 14:27
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 80/2007 Burmistrza Kępic z dnia 27 września 2007r W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2007-09-27 14:24
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 79/2007 Burmistrza Kępic z dnia 26 września 2007r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na 2007 rok 2007-09-27 11:45
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 78/2007 Burmistrza Kępic z dnia 24 września 2007r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2007-09-27 14:21
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 77/2007 Burmistrza Kępic z dnia 24 września 2007r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2007-09-27 14:00
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 76/2007 Burmistrza Kępic z dnia 24 września 2007r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-09-27 11:42
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 74/2007 Burmistrza Kępic z dnia 18 września 2007r w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. 2007-10-03 08:39
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 72/2007 Burmistrza Kępic z dnia 18 września 2007r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży. 2007-09-19 10:52
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 71/2007 Burmistrza Kępic z dnia 13 września 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na 2007-09-18 09:10
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 70/2007 Burmistrza Kępic Szefa Obrony Cywilnej Kępic z dnia 6 września 2007r w sprawie: przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania 2007-10-03 07:45
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 66/2007 Burmistrza Kępic z dnia 30 sierpnia 2007 w w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-08-31 07:30
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 65/2007 Burmistrza Kępic z dnia 27 sierpnia 2007 w w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-08-28 11:46
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 64/2007 Burmistrza Kępic z dnia 22 sierpnia 2007r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2007-08-27 11:13
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 63/2007 Burmistrza Kępic z dnia 22 sierpnia 2007r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2007-08-23 13:42
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 62/2007 Burmistrza Kępic z dnia 22 sierpnia 2007r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2007-08-23 13:42
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 61/2007 Burmistrza Kępic z dnia 21 sierpnia 2007r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży. 2007-08-21 13:35
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 60/2007 Burmistrza Kępic z dnia 20 sierpnia 2007r w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku 2007-08-21 10:34
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 59/2007 Burmistrza Kępic z dnia 9 sierpnia 2007r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-08-21 13:33
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 58/2007 Burmistrza Kępic z dnia 6 sierpnia 2007r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-08-21 13:33
dokument ZARZĄDZENIE nr 57/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej - Remont SP Kępice 2007-08-08 21:37
dokument ZARZĄDZENIE nr 56/07 w sprawie powolania Komisji Przetargowej - Barwino wodociąg 2007-08-08 21:35
dokument ZARZĄDZENIE nr 55/07 w sprawie Komisji Przetrgowej - Wodociąg Korzybie 2007-08-08 21:37
dokument ZARZĄDZENIE nr 54/07 w sprawie powołania Sądu Konkursowego - Basen Kępice 2007-08-08 21:37
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 53/2007 Burmistrza Kępic z dnia 19 lipca 2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2007-07-24 10:33
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 52/2007 Burmistrza Kępic z dnia 16 lipca 2007r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-07-19 10:54
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 51/2007 Burmistrza Kępic z dnia 16 lipca 2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przytocku. 2007-07-17 09:25
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 50/2007 Burmistrza Kępic z dnia 12 lipca 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-07-12 08:32
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49/2007 Burmistrza Kępic z dnia 09.07.2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży. 2007-07-09 15:13
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 48/2007 Burmistrza Kępic z dnia 05 lipca 2007 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2007-07-05 14:36
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 47/2007 Burmistrza Kępic z dnia 05 lipca 2007r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 2007-07-10 12:20
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 46/2007 Burmistrza Kępic z dnia 4 lipca 2007 w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 2007-07-10 12:13
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 45/2007 Burmistrza Kępic z dnia 03 lipca 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-07-09 12:18
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 44/2007 Burmistrza Kępic z dnia 28 czerwca 2007r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kepice na rok 2007 2007-07-02 10:01
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 43/2007 Burmistrza Kępic z dnia 25 czerwca 2007 w sprawie ogłoszenia wykazu niruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży. 2007-06-25 12:41
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 42/2007 Burmistrza Kępic z dnia 25 czerwca 2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania. 2007-06-25 12:39
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 41/2007 Burmistrza Kępic z dnia 21 czerwca 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-06-27 08:40
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 40/2007 Burmistrza Kępic z dnia 18 czerwca 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-06-27 08:31
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 39/2006 Burmistrza Kępic z dnia 04 czerwca 2007r w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kępice, a „KEGAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kępicach. 2007-06-27 11:08
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 36/2007 Burmistrza Kępic z dnia 28 maja 2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-05-29 07:50
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 35/2007 Burmistrza Kępic z dnia 22 maja w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Kępicach 2007-06-29 12:24
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 34/2007 Burmistrza Kępic z dnia 22 maja 2007r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-05-22 10:40
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 33/2007 Burmistrza Kępic z dnia 21 maja 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-05-22 10:38
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 32/2007 Burmistrza Kępic z dnia 18 maja 2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Kępicach, Zespołu Szkół w Barcinie, Zespołu Szkół w Korzybiu. 2007-05-25 10:15
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 31/2007 Burmistrza Kępic z dnia 17 maja 2007 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego " Remont drogi dojazdowej Przytocko - Kaczyno" 2007-05-17 13:10
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 30/2007 Burmistrza Kępic z dnia 17 maja 2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży. 2007-05-24 12:33
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 29/2007 Burmistrza Kępic z dnia 15 maja 2007r W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2007-05-15 13:46
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 28/2007 Burmistrza Kępic z dnia 07 maja 2007r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-05-08 12:11
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 27/2007 Burmistrza Kępic z dnia 2 maja 2007 w sprawie powołania komisji do oceny konkursu „Piękna Nasza Gmina Cała” w 2007 r. na terenie miasta oraz gminy Kępice. 2007-05-10 08:33
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 25/2007 Burmistrza Kępic z dnia 27 kwietnia 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-05-09 11:32
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 24/2007 Burmistrza Kępic z dnia 23 kwietnia 2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Usługa transportu-przewóz osób autokarem na trasie Kępice-Bomlitz-Kępice czerwiec 2007” oraz „Usługa transportu – przewóz osób dwoma autokarami na trasie Kępice-Bomlitz-Kępice lipiec-sierpień 2007 r 2007-05-17 11:18
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 23/2007 Burmistrza Kępic z dnia 20 kwietnia 2007r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-05-09 11:28
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 22/2007 Burmistrza Kępic Szefa Obrony Cywilnej z dnia 19 kwietnia 2007 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w 2007 roku 2007-04-27 08:30
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 20/2007 Burmistrza Kępic z dnia 13 marca 2007r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kepice na rok 2007 2007-05-09 11:20
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 19/2007 Burmistrza Kępic z dnia 02 kwietnia 2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2007-04-02 10:55
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 16/2007 Burmistrza Kępic z dnia 16 marca 2007 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 2007-03-20 10:58
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 15/2007 Burmistrza Kępic z dnia 01.03.2007r w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Kępice na lata 2007-2015 2007-03-01 13:46
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 14/2007 Burmistrza Kępic z dnia 01.03.2007r w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kępice na lata 2007-2015 2007-03-01 13:44
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 13/2007 Burmistrza Kępic z dnia 01.03.2007r w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kępice na lata 2007-2013 2007-03-01 13:41
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 12/2007 Burmistrza Kępic z dnia 26 lutego 2007r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2007 2007-05-09 13:23
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 11/2007 Burmistrza Kępic z dnia 12 lutego 2007 w sprawie polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego. 2007-03-02 12:49
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 10/2007 Burmistrza Kępic z dnia 12 lutego 2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży. 2007-02-12 13:46
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 8/2007 Burmistrza Kępic z dnia 1 lutego 2007 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Kępic 2007-02-02 14:36
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 7/2007 Burmistrza Kępic z dnia 30 stycznia 2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2007-02-02 14:36
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 6/2007 Burmistrza Kępic Szefa Obrony Cywilnej z dnia 31 stycznia 2007 w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań obronnych i ochrony ludności (obrony cywilnej)w 2007 roku 2007-04-27 11:27
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 5/2007 Burmistrza Kępic z dnia 29 stycznia 2007 w sprawie przekazania sieci kanalizacji deszczowej w administrowanie dla Zakładu Energeytki Cieplnej w Kępicach. 2007-01-30 10:09
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 4/2007 Burmistrza Kępic z dnia 24 stycznia 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-05-09 11:14
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 3/2007 Burmistrza Kępic z dnia 12 stycznia 2007r w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych 2007-01-16 11:56
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 2/2007 Burmistrza Kępic z dnia 12 stycznia 2007r w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Kępice na rok 2007 2007-01-17 11:24
dokument Z A R Z A D Z E N I E Nr 1/2007 Burmistrza Kępic z dnia 2 stycznia 2007 w sprawie oddania w trwały zarząd dla Zakładu Energeytki Cieplnej w Kępicach nieruchomość położoną w Biesowicach 2007-01-19 14:41