Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Z A R Z A D Z E N I E Nr 24/2007 Burmistrza Kępic z dnia 23 kwietnia 2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Usługa transportu-przewóz osób autokarem na trasie Kępice-Bomlitz-Kępice czerwiec 2007” oraz „Usługa transportu – przewóz osób dwoma autokarami na trasie Kępice-Bomlitz-Kępice lipiec-sierpień 2007 r


ZARZĄDZENIE Nr 24/2007

Burmistrza Kępic

z dnia 23 kwietnia 2007 r

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr19,poz. 177) oraz art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r o Samorządzie Gminnym( Dz.U. Nr 13,poz.74 z 1996 z późn. zm.)

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na wykonanie zadania p.n.: Usługa transportu-przewóz osób autokarem na trasie Kępice-Bomlitz-Kępice czerwiec 2007 oraz „Usługa transportu - przewóz osób dwoma autokarami na trasie Kępice-Bomlitz-Kępice lipiec-sierpień 2007 r . w której skład wchodzą :

1. - Przewodniczący - Beata Kropidłowska

2. - Członek ........... - Halina Jankowska

3. - Członek - Aleksandra Finster

§ 2

1. Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy :

1.1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

a) przygotowanie materiałów przetargowych,

b) prowadzenie dokumentacji przetargowej,

c) przygotowanie części jawnej przetargu,

d) ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

e) publiczne otwarcie ofert, odczytanie nazw firm, adresu i ceny przedstawionej
w ofercie.

1.2. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i
oceny ofert :

a) sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,

b)dokonanie punktowej oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami
określonymi w dokumentacji przetargowej,

c) przedstawienie propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz
wyboru najkorzystniejszej oferty, a także wystąpienie z wnioskiem o
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,

d) niezwłoczne przedstawienie kierownikowi protokołu z przeprowadzonego
przetargu celem zatwierdzenia.

e) udzielania wyjaśnień dotyczących treści instrukcji dla oferentów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 17-05-2007 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2007 11:18