Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Z A R Z A D Z E N I E Nr 64/2007 Burmistrza Kępic z dnia 22 sierpnia 2007r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr .64./2007

Burmistrza Kępic

z dnia 22 sierpnia 2007r.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 ) oraz art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o Samorządzie Gminnym ( Dz. U. Nr 13, poz.74 z 1996r. z późn. zm. )

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na wykonanie zadania p.n. : „Remont drogi dojazdowej Przytocko-Kaczyno”, w której skład wchodzą :

1. - Przewodniczący - Andrzej Gwoździak

2. - Członek - Barbara Żylis

3. - Członek - Bogusława Wojtowicz

§ 2

1. Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy :

1.1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

a) przygotowanie materiałów przetargowych,

b) prowadzenie dokumentacji przetargowej,

c) przygotowanie części jawnej przetargu,

d) ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

e) publiczne otwarcie ofert, odczytanie nazw firm, adresu i ceny przedstawionej w ofercie.

1.2. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny oferty:

a) sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,

b) dokonanie punktowej oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w dokumentacji przetargowej,

c) przedstawienie propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,

d) niezwłoczne przedstawienie kierownikowi protokołu z przeprowadzonego przetargu celem zatwierdzenia.

e) udzielania wyjaśnień dotyczących treści instrukcji dla oferentów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 27-08-2007 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Gwoździak 22-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 27-08-2007 11:13