Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Z A R Z A D Z E N I E Nr 70/2007 Burmistrza Kępic Szefa Obrony Cywilnej Kępic z dnia 6 września 2007r w sprawie: przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania


Kępice, dn. 06.09.2007r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 70 / 2007

BURMISTRZA KĘPIC -

SZEFA OBRONY CYWILNEJ KĘPIC

z dnia 06 września 2007 roku

w sprawie: przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania

w 2007 roku

Na podstawie art. 17 ust.5 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.) oraz § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin( Dz.U. z 2002r. Nr 96poz. 850 ), w zakresie prowadzenia treningów systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w 2007 roku zarządza się co następuje:

§1

W celu doskonalenia umiejętności stanów osobowych jednostek organizacyjnych obrony cywilnej gminnego systemu wykrywania i alarmowania w działaniach na wypadek powstania na terenie gminy Kępice nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, organizuje się trening systemu wykrywania, alarmowania oraz ostrzegania.

W 2007 roku obowiązuje następujący rodzaj treningu:

- wojewódzki

Trening należy przeprowadzić 27 września 2007 roku

§2

W treningu systemu wykrywania i alarmowania udział biorą:

- co najmniej 50% stanu osobowego drużyny wykrywania i alarmowania

- 3 punkty alarmowania

§3

Dla sprawnego kierowania przebiegiem treningu określonego w §1 wyznacza się grupę operacyjna w składzie:

- Szef Zarządzania Kryzysowego w gminie

- inspektor ds. Obrony Cywilnej

- komendant drużyny wykrywania i alarmowania

Zakres podmiotowy treningu określają opracowane wytyczne w tej sprawie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marek Piotr Mazur

Burmistrz Kępic

Szef Obrony Cywilnej Kępic

 

 

 


W Y T Y C Z N E

BURMISTRZA KĘPIC

z dnia 06 września 2007 roku

1. Trening jednostek organizacyjnych systemu wykrywania i alarmowania prowadzi się w celu utrzymania nawyków zapewniających wysoką sprawność stanów osobowych jednostek w złożonej sytuacji zagrożenia lub wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego.

Temat: „Prognozowanie i likwidacja skażeń oraz wymiana informacji po zdarzeniach typu ROTA”

2. Głównym celem treningu jest doskonalenie umiejętności obsad osobowych jednostek w zakresie zbierania danych o zagrożeniach, analizy i oceny sytuacji oraz prognozowania jej rozwoju, alarmowania ludności i opracowanie wniosków do decyzji Szefa Obrony Cywilnej Kępic oraz kształtowanie umiejętności i nawyków współdziałania w czasie wykonywania zadań.

3. Trening wojewódzki należy poprzedzić 4 - 8 godzinnym szkoleniem doskonalącym. Ćwiczenie praktyczne z wykorzystaniem etatowego sprzętu.

4.

Uczestnictwo w treningu :

- podinspektor OC gminy Sylwester Biernacki tel.:059/8576621, fax:8576624

- obsada dwa:

komendant Andrzej Gwoździak

telemechanik Józef Muzyka

telemechanik Danuta Sokołowska

chem. Zwiadowca Grażyna Olechnowicz

chem. Zwiadowca Elżbieta Rosiak

chem. Zwiadowca Joanna Bronk

chem. Zwiadowca Halina Dyrda

chem. Zwiadowca Halina Subocz

chem. Zwiadowca Jerzy Piechowski

- obsada sołeckich pAl:

Osowo tel 602179381

Barcino tel 0598577487

Barwino tel 0598577207

- należy odnotować w indywidualnej ewidencji każdego członka jednostki organizacyjnej oraz dzienniku lekcyjnym.

5. Trening prowadzić na SK Gminnego Zarządzania Kryzysowego wykorzystując posiadane środki łączności oraz sprzęt zgodnie z tabelą należności.

  1. Termin i czas trwania treningu:

Wojewódzki: 27 września 2007r od godziny 16:00 do godziny 20:00

7. Plan przeprowadzenia treningu opracuje inspektor ds. Obrony Cywilnej uwzględniając:

a. 1 -w związku z dużą możliwością zawleczenia na teren powiatu choroby zakaźnej np. groźnej odmiany grypy - istnieje potrzeba zorganizowania i pełnego zabezpieczenia w gminie miejsca kwarantanny dla osób, które mogą być podejrzane o nosicielstwo powyższej choroby.

Oraz dwie inne podgrywki.

Schemat działania zgodnie z wytycznymi wojewódzkimi.

8 Przekazywanie wszystkich meldunków o treningu odbywa się tekstem jawnym z informacją, że to meldunek ćwiczebny.

9. Meldunki o stanie ilościowym osób uczestniczących w treningu Urząd Miejski w Kępicach w dniu treningu tj. 27.09.2007r. W godzinie 16 - 17 prześle do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na tel. 842 24 24 lub 842 59 23.

Sprawozdania pisemne zawierające ilość uczestników oraz założone sytuacje i wnioski należy przesłać do Wydziału ds. Porządku Publicznego, Obronności i Zapobiegania Klęskom Żywiołowym Starostwa Powiatowego w Słupsku w terminie 11 dni od zakończenia treningu.

Marek Piotr Mazur

Burmistrz Kępic

Szef Obrony Cywilnej Kępic


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 03-10-2007 07:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Biernacki 06-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Łepecka 03-10-2007 07:45