Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Z A R Z A D Z E N I E Nr 106/2007 Burmistrza Kępic z dnia 11 grudnia 2007r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.


ZARZĄDZENIE NR 106/ 07

Burmistrza Kępic

z dnia 11 grudnia 2007 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 11, art. 13 ust. 1, art. 27, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zmianami) i uchwały Nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, uchwały Nr VI/54/2003 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata Burmistrz Kępic zarządza co następuje:

§ 1

Z zasobu nieruchomości Gminy Kępice przeznacza się do zbycia nieruchomość lokalową wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Załączony wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nr 7145-36/07 Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 106/07

Burmistrza Kępic

z dnia 11.12.2007 r.

WYKAZ

nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice

przeznaczonej do sprzedaży

Lp.

Nr dz.

Pow. dz w m2

Nr KW

Położenie, opis i sposób zagospodarowania

Nr lokalu

Pow. użytk. w m2

Cena lokalu

Udział

do gruntu

Cena udziału w gruncie

Forma sprzedaży

Uwagi

1.

93/1

1040

14917

Kępice ul.M.Buczka 5/21

Na pierwszym piętrze budynku znajduje się lokal nr 21 , który składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki . Lokal posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie.

Standard wykończenia lokalu jest podstawowy a stan techniczny

Budynku , w którym się znajduje dobry.

21__

47,17

55.488,00 zł.

357/10000

512,00 zł.

Lokal -własność

grunt- użytkowanie wieczyste

Opłata roczna z tytułu użyt.wieczwynosi 1% tj.5,12 zł i płatna jest do 31 marca każdego roku. Opłata ta może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni .

Do dnia 24.01.2008 r. wnioski o nabycie nieruchomości mogą składać osoby, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 11-12-2007 09:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Olejnik-Sokołowska 11-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2007 09:29