Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenie nr 20/10 Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2010 w sprawie powołania Koordynatora CAF, osoby wspierającej oraz grupy samooceny

 

 

Zarządzenie  nr 20/10

Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2010

w sprawie powołania  Koordynatora CAF,

osoby wspierającej oraz grupy samooceny

 

 

Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )   zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia metody CAF 2006 i skutecznego przeprowadzenia samooceny w  Urzędzie Miejskim w Kępicach  powołuję 

·        Panią Lidię Hanczaruk – Inspektora ds. organizacyjnych i kadr  na Koordynatora CAF

·        Panią Katarzynę Burglin – Mł. Referenta ds. informacji i obsługi interesantów na osobę wspierającą Koordynatora CAF w Urzędzie Miejskim w Kępicach

·        Grupę samooceny, zwana w dalszej części grupa w składzie:

Przewodniczący grupy: Katarzyna Czyżewska

Członkowie grupy:

- Jadwiga Roda

- Danuta Olejnik – Sokołowska

- Jadwiga Rachańczyk

- Anna Kaczmaryk

- Marzena Grabowska

- Aleksandra Finster

- Sylwester Biernacki

- Krzysztof Senger

- Beata Kropidłowska

 

§ 2

Do zakresu odpowiedzialności i uprawnień Koordynatora CAF należy:

-         planowanie samooceny,

-         upowszechnianie informacji o projekcie samooceny,

-         nadzorowanie procesu komunikacji wśród uczestników projektu (wewnętrznych i zewnętrznych),

-         kontakty i konsultacje ze stronami zainteresowanymi projektem,

-         wsparcie Kierownictwa w tworzeniu grup samooceny oraz wyznaczeniu liderów grup,

-         rekrutacja uczestników na szkolenia z zakresu samooceny,

-         gromadzenie dokumentacji wspomagającej prowadzenie samooceny oraz dowodów obiektywnych,

-         aktywne uczestnictwo w grupie samooceny,

-         wspomagania procesu osiągania konsensusu,

-         opracowanie sprawozdania na temat samooceny,

-         pomoc Kierownictwu w ustalaniu priorytetów działań i opracowaniu planów doskonalenia,

-         upowszechnianie informacji na temat planów doskonalenia,

-         monitorowanie i nadzorowanie realizacji planów doskonalenia, bieżące raportowanie Kierownictwu Urzędu na temat statusów działań oraz osiąganych wyników,

-         wsparcie osób odpowiedzialnych za realizację planów doskonalenia w przygotowaniu sprawozdań z ich wykonania,

-         bezpośrednia współpraca z ekspertami Konsorcjum F5 Konsulting Sp. z o.o. i Quality Progress
w ramach projektu wdrożenia metody CAF 2006 w wybranych Urzędach administracji rządowej, realizowanego jako komponent projektu „Poprawa zdolności zarządczych w Urzędach administracji rządowej” w ramach działania 5.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej”.

§ 3

Do zadań  Grupy Samooceny CAF należy w szczególności:

1.        aktywne uczestnictwo w grupie samooceny

2.        udział w szkoleniach z zakresu CAF,

3.        udział w tworzeniu harmonogramu prac grupy,

4.        przeprowadzenie indywidualnej samooceny:

a)    zbieranie dowodów,

b)    ocena poszczególnych kryteriów,

c)    wskazywanie mocnych stron Urzędu,

d)    wskazywanie obszarów wymagających usprawnień,

e)    wprowadzanie raportów do narzędzia eTool,

f)      sporządzanie raportów,

5.        udział w samoocenie wspólnej:

g)    wspomaganie procesu osiągania konsensusu,

h)    dostarczanie wyników ocen indywidualnych oraz stosownych dowodów Koordynatorowi CAF,

6.        udział w sporządzeniu sprawozdania z wyników samooceny,

7.        przygotowanie propozycji działań usprawniających.

 

§ 4

Zobowiązuję osobę wspierającą Koordynatora do udzielenia wszelkiej pomocy związanej
z wdrażaniem metody CAF oraz wsparcia Koordynatora przy realizacji poszczególnych zadań
w projekcie.

 

 

§ 5

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach  do udzielenia Koordynatorowi CAF, jego zastępcy oraz Grupie samooceny wszelkiej pomocy związanej z wdrażaniem metody CAF w Urzędzie Miejskim w Kępicach.

 

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Szul-Młoczyńska 15-03-2010 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Hanczaruk 15-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 15-03-2010 13:24