Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 134/2010 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Burmistrza Kępic nr 60/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie procedur kontroli finansowej i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków na dofinansowanie Projektu "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Słupskim- remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 2011-01-28 09:17
dokument Zarządzenie Nr 133/2010 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Burmistrza Kępic nr 39/2010 z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie procedur kontroli finansowej i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków na dofinansowanie Projektu "Rozbudowy systemy wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Kępice w miejscowościach Kępice, Biesowice, Ciecholub, Pustowo, Płocko i Przytocko " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 2011-01-28 09:13
dokument Zarządzenie Nr 132/2010 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie przekazania środków trwałych w administrowanie dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2011-01-14 09:24
dokument Zarządzenie Nr 130/2010 Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2011-01-10 08:34
dokument Zarządzenie Nr 126/2010 Burmistrza Kępic z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. 2010-12-22 11:19
dokument Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Kępic z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-12-31 12:33
dokument Zarządzenie Nr 123/2010 Burmistrza Kępic z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-12-21 10:50
dokument Zarządzenie Nr 122/2010 Burmistrza Kępic z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2010 r. dniem wolnym od pracy. 2010-12-21 14:54
dokument Zarządzenie Nr 121/2010 Burmistrza Kępic z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-12-10 12:06
dokument Zarządzenie Nr 120/2010 Burmistrza Kępic z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu w obrębie Korzybie. 2010-12-10 14:05
dokument Zarządzenie Nr 119/2010 Burmistrza Kępic z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-12-07 13:01
dokument Zarządzenie Nr 118/2010 Burmistrza Kępic z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-12-03 12:27
dokument Zarządzenie Nr 117/2010 Burmistrza Kępic z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji ds.przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego, pożarniczego STAR 200. 2010-12-02 13:56
dokument Zarządzenie Nr 116/2010 Burmistrza Kępic z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-12-02 10:36
dokument Zarządzenie Nr 114/2010 Burmistrza Kępic z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont w zakresie ewidencji podatków i opłat dla Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2010-12-03 12:30
dokument Zarządzenie Nr 113/2010 Burmistrza Kępic z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-12-02 10:32
dokument Zarządzenie Nr 112/2010 Burmistrza Kępic z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2010-12-15 11:39
dokument Zarządzenie Nr 111/2010 Burmistrza Kepic z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-11-15 09:25
dokument Zarządzenie Nr 110/2010 Burmistrza Kepic z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011. 2010-11-23 13:55
dokument Zarządzenie Nr 109/2010 Burmistrza Kepic z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2011-2043. 2010-12-17 08:37
dokument Zarzadzenie 107/2010 Burmistrza Kępic z dnia 29 października 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego,w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-11-03 08:29
dokument Zarządzenie Nr 106/2010 Burmistrza Kepic z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-11-04 09:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/10 Burmistrza Kępic z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej (działka nr 39 w Ciecholubiu) 2010-10-28 11:27
dokument Zarządzenie Nr 104/2010 Burmistrza Kepic z dnia 20 października 2010 roku w sprawie: norm zużycia paliwa oraz zasad prowadzenia gospodarki transportowej i paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kepice. 2010-11-04 09:24
dokument Zarządzenie Nr 103/2010 Burmistrza Kępic z dnia 19 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2010-12-03 12:33
dokument Zarządzenie nr 102/2010 Burmistrza Kępic z dnia 19 października 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-10-21 10:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/ 10 Burmistrza Kępic z dnia 14 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych ( działka 487, ul. M.Buczka 3/9, działka 111/5, ul. Szkolna 3 2010-10-14 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/ 2010 Burmistrza Kępic z dnia 14 października 2010 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 116/09 Burmistrza Kępic z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej 2010-10-14 10:36
dokument Zarządzenie nr 99/10 Burmistrza Kępic z dnia 12 października 2010 r. w sprawie stałych dyżurów w gminie Kępice na czas zagrożenia i wojny 2010-10-18 14:47
dokument Zarządzenie nr 98/10 Burmistrza Kępic z dnia 12 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej i ogłoszenia wykazu (działka nr 14, obręb Bronowo) 2010-10-12 12:46
dokument Zarządzenie nr 97/10 Burmistrza Kępic z dnia 12 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. (działka 439, 440, 426, 104/11 Korzybie) 2010-10-12 13:19
dokument Zarządzenie nr 96/2010 Burmistrza Kępic z dnia 11 października 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-10-15 09:00
dokument Zarządzenie nr 95/2010 Burmistrza Kępic z dnia 5 pażdziernika 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko kierownicze satanowisko urzędnicze jednostki organizacyjnej gminy Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach. 2010-10-08 08:35
dokument Zarządzenie nr 93/2010 Burmistrza Kępic z dnia 30 września 2010 roku w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji Planu Doskonalenia nr 2/2010 " Badanie poziomu satysfakcji pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach " 2010-10-06 16:51
dokument Zarządzenie nr 92/2010 Burmistrza Kępic z dnia 30 września 2010 roku w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji Planu Doskonalenia nr 1/2010 " Badanie poziomu satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Kępicach " 2010-10-06 16:47
dokument Zarządzenie nr 90/2010 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-10-04 10:59
dokument Zarządzenie Nr 89/2010 Burmistrza Kępic z dnia 28 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-09-29 08:02
dokument Zarządzenie nr 87/2010 Burmistrza Kępic z dnia 17 września 2010 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-09-20 11:26
dokument Zarządzenie nr 86/2010 Burmistrza Kępic z dnia 17 września 2010 r.w sprawie przekazania środków trwałych w administrowanie dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2010-09-17 14:41
dokument Zarządzenie nr 85/2010 Burmistrza Kępic z dnia 17 września 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-09-20 11:25
dokument Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Kępic z dnia 8 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-09-09 11:50
dokument Zarządzenie nr 81/2010 Burmistrza Kępic z dnia 7 września 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-09-07 09:47
dokument Zarządzenie nr 80/10 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-09-02 12:50
dokument Zarządzenie nr 79/10 Burmistrza Kępic z dnia 23 sierpnia 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-08-30 09:05
dokument Zarządzenie nr 78/10 Burmistrza Kępic z dnia 13 sierpnia 2010 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i przeznaczenia do sprzedaży, działka 3/22, Płocko. 2010-08-13 11:12
dokument Zarządzenie nr 77/10 Burmistrza Kępic z dnia 11 sierpnia 2010 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 r. 2010-08-17 13:54
dokument Zarządzenie nr 76/10 Burmistrza Kępic z dnia 10 sierpnia 2010 r.w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r. 2010-08-11 11:37
dokument Zarządzenie nr 75/10 Burmistrza Kępic z dnia 04 sierpnia 2010 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. 2010-08-04 12:37
dokument Zarządzenie nr 74/10 Burmistrza Kępic z dnia 29 lipca 2010 r.w sprawie procedury opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Kępice. 2010-08-09 09:15
dokument Zarządzenie Nr 73/10 Burmistrza Kępic z dnia 29.07. 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-07-29 12:30
dokument Zarządzenie nr 72/2010 Burmistrza Kępic z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-08-03 14:19
dokument Zarządzenie Nr 69/2010 Burmistrza Kępic z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-08-04 14:29
dokument Zarządzenie nr 68/2010 Burmistrza Kępic z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach. 2010-07-08 14:27
dokument Zarządzenie nr 66/2010 Burmistrza Kępic z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok 2010-07-08 14:27
dokument Zarządzenie Nr 65/2010 Burmistrza Kępic z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-06-29 11:20
dokument Zarządzenie Nr 64/2010 Burmistrza Kępic z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji d/d oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej - usługi dla dzieci i młodzieży. 2010-06-28 15:14
dokument Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Kępic z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-06-30 09:14
dokument Zarządzenie Nr 60/2010 Burmistrza Kępic z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie procedur kontroli finansowej i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków na dofinansowanie Projektu " Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Słupskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 2010-07-13 11:42
dokument Zarządzenie Nr 59/2010 Burmistrza Kępic z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej. 2010-06-17 08:07
dokument Zarządzenie Nr 58/2010 Burmistrza Kępic z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-06-21 07:40
dokument Zarządzenie Nr 57/2010 Burmistrza Kępic z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenie Regulaminu przewozu osób niepełnosprawnych. 2010-06-17 13:06
dokument Zarządzenie Nr 56/2010 Burmistrza Kępic z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie przekazania w administrowanie Gimnazjum im Karola Wojtyły w Kępicach autobusu marki IRIBUS C50 IVECO DAILY. 2010-06-15 15:09
dokument Zarządzenie Nr 55/2010 Burmistrza Kępic z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-06-18 08:01
dokument Zarządzenie nr 52/2010 Burmistrza Kępic z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie przejęcia z administrowania od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach autobusu marki IRIBUS C50 IVECO DAILY. 2010-06-15 14:58
dokument Ząrzadzenie nr 50/2010 Burmistrza Kępic z dnia 04 czerwca 2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-06-08 10:26
dokument Zarządzenie nr 49/2010 Burmistrza Kępic z dnia 02 czerwca 2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kępice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP. 2010-06-02 13:47
dokument Zarządzenie nr 48/10 Burmistrza Kępic, z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych i ogłoszenia wykazu. 2010-06-01 10:44
dokument Zarządzenie nr 45/2010 Burmistrza Kępic z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2010. 2010-05-25 12:46
dokument Zarządzenie nr 44/2010 Burmistrza Kępic z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie zmian w załączniku nr 1 Zarządzenia Burmistrza Kępic nr 68/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie zasad rachunkowości regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim przy realizacji Projektu pt. "Wykluczeniu mówię nie" W ramach Programu Operacujnego Kapitał Ludzki , Priorytetu VII, Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2010-05-18 11:53
dokument Zarządzenie nr 42/2010 Burmistrza Kępic z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmiany składu zespołu roboczego ds. monitorowania Strategii Rozwiązywania Problrmów Społecznych Gminy Kępice na lata 2007-2015. 2010-05-12 11:56
dokument Zarządzenie nr 41/2010 Burmistrza Kępic z dnia 10.05.2010r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w związku z ogłoszonym konkursem pt." Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych". 2010-05-11 10:18
dokument Zarządzenie nr 40/2010 Burmistrza Kępic z dnia 05.05.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetagowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-05-05 15:16
dokument Zarządzenie nr 39/2010 Burmistrza Kępic z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie procedur kontroli finansowej i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków na dofinansowanie projektu "Rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Kępice w miejscowościach Kępice, Biesowice, Ciecholub, Pustowo, Płocko, i Przytocko" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 2010-05-18 11:38
dokument Zarządzenie Nr 38/2010 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-05-05 10:31
dokument Zarządzenie nr 37/2010 Burmistrza Kępic z dnia 26.04.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-04-26 13:29
dokument Zarządzenie Nr 36/2010 Burmistrza Kępie z dnia 26 kwietnia 2010 r w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim Kępice i jednostkach organizacyjnych Gminy Kępice oraz zasad jej koordynacji. 2010-05-11 10:45
dokument Zarządzenie Nr 35/2010 Burmistrza Kępic z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. 2010-05-05 10:22
dokument Zarządzenie Nr 34/2010 Burmistrza Kępic z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia instrukcji obejmującej procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Kępicach 2010-05-05 10:17
dokument Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Kępic z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu programów komputerowych używanych w Urzędzie Miejskim w Kępicach oraz zasad archiwizacji danych na nośnikach komputerowych 2010-05-05 10:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 Burmistrza Kępic z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie terminów odprowadzania pobranych przez jednostki budżetowe dochodów do budżetu gminy. 2010-05-05 10:04
dokument Zarządzenie nr 31/2010 Burmistrza Kępic z dnia 21.04.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2010. 2010-04-26 13:27
dokument Zarządzenie Nr 30/10 Burmistrza Kępic z dnia 20.04. 2010 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-04-21 08:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 29/10 Burmistrza Kępic z dnia 20.04. 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-04-20 10:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 28/10 Burmistrza Kępic z dnia 12.04. 2010 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. 2010-04-12 13:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/ 10 Burmistrza Kępic z dnia 07 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej i ogłoszenia wykazu 2010-04-07 10:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/ 10 Burmistrza Kępic z dnia 07 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu 2010-04-07 10:25
dokument Zarządzenie nr 25/2010 Burmistrza Kępic z dnia 31.03.2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia w dniu 02.04.2010 r, egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Kępicach. 2010-04-01 13:46
dokument Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Kępic z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-04-06 09:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr. 23 / 2010 BURMISTRZA KĘPIC - SZEFA OBRONY CYWILNEJ KĘPIC z dnia 22 marca 2010 roku. 2010-05-04 12:42
dokument Zarządzenie nr 20/10 Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2010 w sprawie powołania Koordynatora CAF, osoby wspierającej oraz grupy samooceny 2010-03-15 13:24
dokument Zarządzenie Nr 19/2010 Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-03-16 08:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 18/2010 Burmistrza Kępic z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. 2010-04-06 13:53
dokument Zarządzenie Nr 15/2010 Burmistrza Kępic z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-02-17 10:35
dokument Zarządzenie Burmistrza Kępic Nr 14 / 2010 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej ? usługi dla dzieci i młodzieży 2010-02-11 11:32
dokument Zarządzenie Nr 13/ 10 Burmistrza Kępic z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej 2010-02-10 08:31
dokument Zarządzenie Nr 12/ 10 Burmistrza Kępic z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych i ogłoszenia wykazu. 2010-02-10 08:36
dokument Zarządzenie Nr 9/2010 Burmistrza Kępic z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie zasad sporządzania i podawania do wiadomości publicznej wykazu podatników będących przedsiębiorcami , którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego . 2010-05-05 10:34
dokument Zarządzenie Nr 8/2010 Burmistrza Kępic z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2010 rok. 2010-01-29 07:54
dokument Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Kępic z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej 2010-01-19 11:55
dokument Zarządzenie nr 5/2010 Burmistrza Kępic z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kępicach 2010-01-14 14:57
dokument Zarządzenie Nr 4/ 2010 Burmistrza Kępic z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie wydatków środków funduszu sołeckiego w Gminie Kępice. 2010-01-08 09:33
dokument Zarządzenie Nr 3/ 2010 Burmistrza Kępic z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2010-01-08 09:30
dokument Zarządzenie Nr 2/ 2010 Burmistrza Kępic z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki , w planie wydatków dochodów własnych oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu zawartych umów. 2010-01-08 09:27
dokument Zarządzenie Nr 1/ 2010 Burmistrza Kępic z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 2010-01-08 09:24