Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

ZARZĄDZENIE Nr 28/10 Burmistrza Kępic z dnia 12.04. 2010 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

ZARZĄDZENIE  Nr 28/10

Burmistrza Kępic

z dnia 12.04. 2010 r.

 

 

Na podstawie art. 19 ust.1  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr223,poz. 1655 z późn. zm. ) oraz art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r o Samorządzie Gminnym( Dz.U. Nr 13,poz.74 z 1996 z późn. zm.)

 

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają  wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

§ 1

 

 Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie zadania p.n.:

„Gminne Centrum Ratownictwa w Kępicach”

- budowa sieci i przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.

 

w której skład wchodzą  :

 

1. – Przewodniczący – Barbara Żylis

2. – Członek ...........  – Marian Wolański

3. – Członek............  – Andrzej Gwoździak

 

 

§ 2

 

1. Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy :

 

1.1. Przygotowanie  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

a) przygotowanie materiałów przetargowych,

b) prowadzenie dokumentacji przetargowej,

c) przygotowanie części jawnej przetargu,

d) publiczne otwarcie ofert, odczytanie nazw firm, adresu i ceny przedstawionej
     w ofercie.

 

1.2. Oceny spełnienia warunków  udziału w postępowaniu oraz do badania i  
        oceny ofert :

a) sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,

b)dokonanie punktowej oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami
    określonymi w dokumentacji przetargowej,

c) przedstawienie propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz
     wyboru najkorzystniejszej oferty, a także wystąpienie z wnioskiem o
    unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,

d) niezwłoczne przedstawienie kierownikowi protokołu z przeprowadzonego
     przetargu celem zatwierdzenia.

e) udzielania wyjaśnień dotyczących treści  instrukcji dla oferentów.

 

§ 3

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Szul-Młoczyńska 12-04-2010 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Żylis 12-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2010 13:50