Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 29.12.2020 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu instalacji fotowpltaicznych o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną i pomocniczą przewidzianą do realizacji na części działki nrb511 w obrębieKępice, gmina Kępice" 2020-12-30 12:43
dokument Obwieszczenie.Burmistrz Kępic zawiadamia że, w dniu 23.12.2020r. zostało wydane postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wniosku MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o.o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jedrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice - Podgóry II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewidencyjnych nr 263, 262, 261, 255/4, 257, 256, 255/1, 342, 255/3, 254, 253, 252, 251, 250, 243, 241, 240, 283, 242/2, 241/1, 248 w obrębie Podgóry, gmina Kępice" 2020-12-28 13:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla KAWKA INŻYNIERIA DROGOWA Katarzyna Kawka z siedzibą przy ul. Główej 20 , 76-200 Jezierzyce działajacej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Gmniny Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 9/2020 z dnia 22.12.2020 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku garażowo-usługowego w ramach inwestycji : Zagospodarowanie terenu w ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach " na terenie działki nr 190/2 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gmina Kępice. 2020-12-23 12:24
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pt: "Budowa Centrum Przesiadkowego w m. Kępice - Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Zagospodarowanie terenu w ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicac"h 2020-12-22 11:59
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt: "Budowa zespołu instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną i pomocniczą i przewidzianą do realizacji na części działki nr 511 w obrębie Kępice, gmina Kępice". 2020-12-22 11:49
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapt: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147 G Darnowo-Osowo" 2020-12-22 11:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek ENEGA INVEST Sp. z o.o.Tomasz Olechnowicz Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk występijącego w imieniu Inwestora ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin decyzji nr 8/2020 z dnia 17.12.2020 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego _ "Budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV: Budowa linii kablowej 15 kV w zamian linii napowietrznej nr 430 na odcinku od słupa nr 61 do słupa 73, obręb Przytocko i Świerzenko, gm. Kępice oraz Miastko" 2020-12-17 12:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 16.12.2020 r. o wydaniu dla Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 7/2020 z dnia 16.12.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Przytulnej w Kępicach" na terenie działek nr 184/4, 95/13, 174, 175, 184/3, 179, 183, 186, 185, 95/12, 95/11, 127/2, 126/2 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gmina Kępice. 2020-12-16 13:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniuadministracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległośći 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji celu publicznego -"Budowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Przytulnej w Kępicach " na terenie działek nr 184/4, 95/13, 174, 175, 184/3, 179, 183, 186, 185, 95/12, 95/11, 127/2 i 126/2 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gmina Kępice. 2020-12-10 10:45
dokument Obwiesczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Kawka Inżynieria Drogowa Katarzyna Kawka z siedzibą przy ul. Głównej 20, 76-200 Jezierzyce działającej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa budynku garażowo-usługowego w ramach inwestycjiagospodarowanie terenu w ciagu ul. Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach na terenie działki nr 190/2 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gmina Kępice. 2020-12-10 10:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek ENERGA INVEST Sp. z o.o. Tomasz Olechnowicz Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk występującego w imnieniu inwestora - ENERGA-OPERATOR S.A, Oddział w Koszlinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - :Budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV: Budowie linii kablowej 15 kV w zamian linii napowietrznej nr 430 na odcinku od słupa nr 61 do słupa nr 73, obręb Przytocko i Świerzenko, gm Kepice oraz Miastko" 2020-12-08 10:54
dokument Burmistrz Kępic obwieszcza o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek KAWKA INŻYNIERIA DROGOWA Katarzyna Kawka z siedzibą przy ul. Głównej 20, 76-200 Jezierzyce działającej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa ulicy 11 Listopada wraz z odcinkami ulicy Kopernika w Kępicach" na terenie działek nr 201/1, 202/12, 203, 204/3, 205/1, 205/7, 206/1, 207/1, 209/3, 210/1, 211/1, 212/1, 214/1, 216/2 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gmina Kępice. 2020-12-03 12:59
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia że, w dniu 30.11.2020 r. zostało wydane postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wniosku MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice - Osowo I wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 134 oraz na działce nr 152 w obrębie Osowo, gmina Kępice". 2020-12-02 10:42
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 26.11.2020 r. zostało wydane postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wniosku MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice - Osowo II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek nr 68/1 i 135 oraz na działkach nr 118 i 119 w obrębie Osowo, gmina Kępice". 2020-11-27 11:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Droga Polska Przemysław Fenselau Projektowanie , Nadzór Wykonawstwo ul. Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek wystepującego w imieniu inwestora Zarządu Dróg Powiatowych , ul. Słoneczna 16E 76-200 Słupsk decyzji nr 6/2020 z dnia 23.11.2020 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV - oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1147 G Darnowo-Osowo" 2020-11-24 11:17
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia że, w dniu 20.11.2020 roku zostało wydane postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wniosku MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o.o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice -Podgóry Iwraz z infrastrukturą towarzyszącą na części dzialki nr 216/4 oraz na działkach ewidencyjnych nr 216/3, 107/5, 88/4, 89, 86, 90, 239, 295/2, 83/3, 82/6 w obrębie Podgóry, gmina Kępice". 2020-11-23 11:45
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 18.11.2020 r., na wniosek EFK Kancelaria Prawna, Filip Kolasiński ul. Litewska 17/2, 60-605 Poznań występującej w imieniu inwestora KEGAR sp. z o.o. ul. Składowa 5, 77-230 Kępice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji io środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną i pomocniczą przewidzianą do realizacji na części działki nr 511 w obrębie Kępice, gmina Kępice" 2020-11-18 12:01
dokument Obwieszczczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej w ciagu ulicy Przytulnej w Kępicach" na terenie dzaiałek nr 184/4, 95/13, 174, 175, 184/3, 179, 183, 186, 185, 95/12, 95/11, 127/2 i 126/2 o obrębie ewidencyjnym Kępice, gmina Kępice. 2020-11-17 14:42
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 09.11.2020 r. na wniosek Pani Katarzyny Kawki reprezentującą firmę KAWKA INŻYNIERIA DROGOWA Katarzyna Kawka z siedzibą przy ul. Głównej 20, 76-200 Jezierzyce działającej w imieniu Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt: "Budowa Centrum Przesiadkowego w miejscowości Kępice - Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Zagospodarowanie terenu w ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach" 2020-11-13 08:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Droga Polska Przemysław Fanselau Projektowanie, Nadzór, Wykonastwo ul. Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek występującego w imieniu inwestora Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Słoneczna 16 E, 76-200 Słupsk o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia -,4 kV - oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1147 G Darnowo - Osowo" na terenie działek nr 26, 138, 73 w obrębie ewidencyjnym Osowo, gmina Kępice. 2020-11-06 10:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek KAWKA INŻYNIERIA DROGOWA Katarzyna Kawka z siedzibą przy ul. Głównej 20, 76-200 Jezierzyce działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa budynku garażowo-usługowego w ramach inwestycji: Zagospodarowanie terenu w ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach" na terenie działki nr 190/2 w obrebie ewidencyjnym Kępice , gmina Kępice. 2020-11-13 08:25
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia że, w dniu 26.10.2020 r. zostało wydane postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wniosku MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowisowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice - Mzdowo II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek 99, 102/1, 103/4, 309, oraz na działkach ewidencyjnych nr 96, 98/1, 108, 224, 104/6, 102/2, 103/3, 103/2, 104/3, 104/5, 104/1 w obrębie Mzdowo, gmina Kępice". 2020-10-26 15:05
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia że, w dniu 22.10.2020 r. zostało wydane postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wniosku MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice - Mzdowo I wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 122/2, 122/1, 124, 125/1, 121, 120/2, 120/1, 119, 118/1, 118/4, 112/4, 113, 271, 270/2 oraz na części działki ewidencyjnej nr 270/1 w obrębie Mzdowo, gmina Kępice". 2020-10-23 14:38
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 09.10.2020 r., zostało wydane postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wniosku MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o.o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jedrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice - Nowy Chorów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek nr 35/10 oraz na działkach nr 27, 35/11, 41, 42, 43/2, 46, 48, 49, 30, 34, 44, 45/1, 40/1 w obrębie Nowy Chorów, gmina Kępice". 2020-10-14 13:02
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 08.10.2020 r. na wniosek MG GREEN ENERGY 18 sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa Eletrowni Słonecznych Kępice - Podgóry II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 263, 262, 261, 255/4, 257, 256, 255/1, 342, 255/3, 254, 253, 252, 251, 250, 243, 241, 240, 283, 242/2, 242/1, 248 w obrębie Podgóry, gmina Kępice". 2020-10-09 11:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ENERGA INVEST Sp. z o.o. Tomasz Olechnowicz Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk występującego w imieniu inwestora Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV: Budowie linii kablowej 15 kV w zamian linii napowietrznej nr 430 na odcinku od slupa nr 61 do słupa nr 73, obręb Przytocko i Świerzenko, gm. Kępice oraz Miastko. 2020-10-05 16:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Droga Polska Przemysław Fanselau Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo ul. Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek wystepijącego w imieniu inwestora Zarządu Dróg Powiatowych ,ul. Słoneczna 16 E, 76-200 Słupsk o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV-oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1147 G Darnowo-Osowo" 2020-10-05 11:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu na wniosek EMbiz Marcin Chrzan, ul. Styp-rekowskiego 72c/2, Rzepnica, 77-100 Bytów wystepującego w imieniu inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Pałczyńska 55/57, 75-808 Koszalin decyzji nr 5/2020 z dnia 14.09.2020 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Kępiceprzy ul. Wojska Polskiego oraz przy ul. Pl. Wolności, gmina Kępice z rur PE 63 o długości do 2700 m" obręb Kępice. 2020-09-14 15:34
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1147 G Darnowo- Osowo " na terenie działek nr 26, 139, 138 w obrębie geodezyjnym Osowo, działek nr 189 i 178 w obrębie geodezyjnym Biesowice oraz działkach nr 126 i 21/5 obręb geodezyjny Ciecholub gmina Kępice. 2020-09-10 13:42
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 10.09.2020 r. na wniosek MG GREEN ENERGY 18 sp. z o.o zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice- Osowo II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek nr 68/1 i 135 oraz na działkach nr 118 i 119 w obrębie Osowo, gmina Kępice ". 2020-09-10 13:33
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 09.09.2020 r na wniosek MG GREEN ENERGY 18 sp. z o.o zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt: " Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice- Mzdowo I wraz z infrastrukturą towarzyszacą na działkach nr 122/2, 122/1, 124, 125/1, 121, 120/2, 120/1, 119, 118/1, 112/4, 113, 271, 270/2 oraz na części działki ewidencyjnej nr 270/1 w obrębie Mzdowo, gmina Kępice". 2020-09-10 09:41
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 08.09.2020 r. na wniosek MG GREEN ENERGY 18 sp.z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla rpzedsięwzięcia pt.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice - Mzdowo II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek nr 99, 102/1, 103/4, 309, oraz na działkach ewidencyjnych nr 96, 98/1, 108, 224, 104/6, 102/2, 103/3, 103/2, 104/3, 104/5, 104/1 w obrębie Mzdowo, gmina Kępice ". 2020-09-09 08:27
dokument Burmistrz Kępic obwieszcza o wydaniu na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 4/2020 z dnia 08.09.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia publicznego w ciągu ulicy Leśnej w Kępicach, na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Kościelnej" na terenie działek nr 187/2, 187/3, 236, 397, 398, 399 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gmina Kępice. 2020-09-08 12:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic na wniosek MG GREEN ENERGY 18 sp. z o.o. dnia 04.08.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice - Nowy Chorów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek nr 35/10, 37 oraz na działkach nr 27, 35/11, 41, 42, 43/2, 46, 48, 49, 30 , 34, 44, 45/1, 40/1 w obrębie Nowy Chorów, gmina Kępice" 2020-09-04 14:10
dokument Obwieszczenie Burmistraz Kępic na wniosek MG GREEN ENERGY 18 sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie adminstracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice - Podgóry I wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 216/4 oraz na działkach ewidencyjnych nr 216/3, 107/5, 88/4, 89, 86, 90, 239, 295/2, 93/3, 82/6 w obrębie Podgóry, gmina Kępice". 2020-09-03 14:32
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 01.09.2020 r. na wniosek MG GREEN ENERGY 18 sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice - Osowo I raz z infrastrukturą towarzysząca na części działki nr 134 oraz na działce nr 152 w obrębie Osowo, gmina Kępice". 2020-09-01 13:48
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia, że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa oświetlenia publicznego w ciągu ulicy Leśnej w Kępicach, na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Kościelnej" na terenie działek nr 187/2, 187/3, 236,397, 398, 399 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gmina Kępice. 2020-08-28 14:11
dokument Burmistrz Kępic obwieszcza o wydaniu na wniosek Romana Mańskiego ul. Tulipanowa 2 Rzepnica, 77-100 Bytów występującego w imieni inwestora - ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Koszalinie, ul Morska 10, 75-950 Koszalin decyzji nr 3/2020 z dnia 24.08.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa eletroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilenia dz. 67/24". na terenie działek nr 71/31, 69, 67/22, 67/23, 67/27, 67/29, 67/33, 67/39, 67/45, 67/51, 59, 38, w obrębie ewidencyjnym Warcino, gmina Kępice 2020-08-24 12:23
dokument Burmistrz Kępic obwieszcza o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek EMbiz Marcin Chrzan, ul. Styp-Rekowskiego 72c/2, Rzepnica, 77-100 Bytów występującego w imieniu inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z. o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie ul. Pałczyńska 55/57, 75-808 Koszalin o ustalenie lokalizcji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Kępice przy ulicy Wojska Polskiego oraz przy ul. Plac Wolności, gm. Kępice z rur PE 63 o długości do 2700m" na terenie działek nr 28/18, 40, 68/10, 80/1, 92/1, 92/6, 187/2, 187/3, 236, 264, 275/5, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5, 297, 347/1, 348/1, 349/1, 368/1, 378/2, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 403/1, 403/2, 495, 501, 502, 517 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gmina Kępice. 2020-08-12 14:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Romana Mańskiego ul. Tulipanowa 2 Rzepnica, 77-100 Bytów, występującego w imieniu inwestora - ENERGA-OPERATOR S.A, Oddział w Koszalinie, ul Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi dla zasilenia dz. 67/24" na terenie działek nr 71/31, 69, 67/22, 67/23, 67/25, 67/27, 67/29, 67/33, 67/39, 67/45, 67/51, 59, 381 w obrębie ewidencyjnym Warcino, gmina Kępice. 2020-08-04 09:43
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 30.07.2020 r. zostało wydane postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską w decyzji z dnia 15 lipca 2020 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Liwidacja gatunków inwazyjnych barszczu Sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego oraz nawłoci kanadyjskiej na terenie Gminy Kępice i terenie Gminy Kobylnica". " 2020-07-31 09:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia publicznego w ciągu ulicy Leśnej w Kepicach, na odcinku odulicy Slowackiego do ul. Kościelnej" 2020-07-28 10:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 2/2020 z dnia 23.07.2020 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego w m. Płocko gmina Kępice", na terenie działek nr 17, 3/23 w onrębie ewidencyjnym Płocko, gmina Kępice. 2020-07-23 10:39
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 15.07.2020 r. na wniosek Gminy Kępice została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Likwidacja gatunków inwazyjnych barszczu Sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego oraz nawłoci kanadyjskiej na terenie Gminy Kępice i terenie Gminy Kobylnica". 2020-07-16 14:17
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 10.07.2020 r. na wniosek Patryka Rycerza (uzupełniony 02.07.2020r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: : "Rozbudowa fermy brojlerów w Darnowie" na terenie działek nr 240/5 oraz 240/8 w obr. Darnowo, gmina Kępice. 2020-07-16 10:06
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia, że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa oświetlenia drogowego w m. Płocko gmina Kępice". na terenie działek nr 17, 3/23 w obrębie ewidencyjnym Płocko, gmina Kępice." 2020-07-15 08:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 1/2020 z dnia 14.07.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z miejscami postojowymi, będącymi ważną cześcią zintegrowanego, przesiadkowego węzła transportowego dla miasta Kepice" na terenie działki nr 1/6 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. 2020-07-14 11:18
dokument Burmistrz Kępic zawiadamia, że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na "Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z miejscami postojowymi, będacymi ważna częścią zintegrowanego, przesiadkowego węzła transportowego dla miasta Kępice" na terenie działki nr 1/6 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gmina Kępice " 2020-07-03 10:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Romana Mańskiego ul. Tulipanowa 2 Rzepnica , 77-100 Bytów wystepujacego w imieniu inwestora - ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilenia dz.67/24" 2020-06-25 14:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego w m.Płocko gmina Kępice". na terenie działek nr 17, 3/23 w obrębie ewidencyjnym Płocko, gmina Kępice. 2020-06-24 13:18
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 23.06.2020 r., na wniosek ERW I Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pt.: Budowa do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznychdo 1MW każda wraz z infrastrukturą towarzysząca w m. Obłęże, Gmina Kępice na działce ewidencyjnej nr 5/10 obręb Obłęże" 2020-06-23 13:14
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 10.06.2020 r., na wniosek MG GREEN ENERGY 18 sp. z o.o. zostało wszczete postepowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pt.: "Budowa elektrowni słonecznych Kepice wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach..." 2020-06-10 14:05
dokument Burmistrz Kępic obwieszcza o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa ciągów komunikacyjnych wraz z miejscami postojowymi, będacymi ważną częśćią zinegrowanego, przesiadkowego węzła transportowego dla miasta Kępice" 2020-05-28 12:00
dokument Obwieszczenie.Burmistrz Kępic zawiadamia strony o wydaniu w dniu 20.05.2020 r., decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa fermy brojlerów" na terenie działki nr 240/8, 240/2 w obrębie Darnowo, gmina Kępice. 2020-05-20 13:57
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Rozwoju z dnia 17 stycznia 2020 r. utrzymując w mocy decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 17 maja 2019r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pm.: "Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk", w zakresie skutków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotwaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, dla działek ewidencyjnych nr: 5/2, 407 oraz 323, obręb Korzybie gmina Kępice 2020-04-27 11:27
dokument Obwieszczenie Burmistrz Kępic zawiadamia że, w dniu 24.03.2020 r. na wniosek OSP Korzybie została wydania decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Modernizacja pomostu kąpielowego oraz montaż kontenera socjalnego nad Jeziorem Korzybskim w Gminie Kępice" 2020-03-25 10:23
dokument Obwieszczenie Burmistrz Kępic zawiadamia, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizcję przedsięwzięcia pn. " Budowa trzech budynków inwestarskich do chowu brojlerów kurzych oraz sześć zbiorników do magazynowania paszywraz z infrastrukturą techniczną:, na terenie działki nr 118 obręb Osowo, gmina Kępic 2020-03-25 10:18
dokument Obwieszczenie. Burmist Kępic działając na podstawie art 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego informuje społeczeństwo o wydaniu w dniu 12.03.2020 r. decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farma fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mzdowo, działka nr 106, w gminie Kępice, powiat słupski, województwo pomorskie". 2020-03-16 13:09
dokument Obwieszczenie. Monister Rpzwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 17 stycznia 2020 roku znak DLI-I.7620.8.2019.PS.6 utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 17 maja 2019 r., znak WI-III.747.1.3.2019.AM, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. "Budowa linii 400kV Żydowo Kierzkowo- Słupsk" 2020-02-06 13:49
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia strony o wszczęciu na wniosek Kepickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o., Obłęże 48, 77-230 Kępice postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja pomostu kąpielowego oraz montażu kontenera socjalnego nad jeziorem Korzybskim w gmonie Kępice" 2020-02-05 14:50
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic informuje społeczeństwo o pozostawieniu bez rozpoznaia wniosku Marcina Wlazłowskiego występujacego w imieniu inwestora Antoniego Ławrenowicza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o obsadzie na terenie działki nr 253 w m. Podgóry, gmina Kępice" w związku z nieuzupełnieniem braków formalnych. 2020-02-04 08:53
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek HSG Sun sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042Warszawa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrykturą techniczną w obrebie Mzdowo, dzialka nr 106, w gminie Kepice, powiat słupski, województwo pomorskie" 2020-01-23 11:23
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. 2020-01-21 08:28
dokument Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia strony postępowania i społeczeństwo, iż w dniu 20.12.2019 r. wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta gminy Trzebielino znak sprawy: PNOŚ.3.6220.4.35.2019 z dnia 02.12.2019 r. dotyczącej odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" położonego na działkach 10/2 obręb Objezierze oraz 2/14 obręb Suchorze gm. Trzebielino, powiat bytowski. 2020-01-10 12:17
dokument Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego na wniosek Patryka Rycerza (adres w aktach sprawy) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: "Rozbudowie fermy brojlerów na terenie działek nr 240/2 oraz 240/8 w obrebie Darnowo, gm. Kępice" 2020-01-10 11:57